Adó- és illetékhivatali ügyintéző

FEOR kód
365200

Foglalkozási terület
Gazdaság, kereskedelem és marketing

Átlagkereset
bruttó 350 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha az „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” foglalkozást választom?

Az „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” az adóval, költségvetési támogatással, illetékkel kapcsolatos hatósági ügyeket intézi, a hatósági nyilvántartásokat vezeti. Adóbevallással kapcsolatos teendőket végez. Megállapítja az adót, az illetéket, a költségvetési támogatást és más kötelező befizetést, ill. az adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést. Az adót és adók módjára behajtandó köztartozást kiszabja, beszedi, végrehajtja. Megállapítja az illetékek mértékét. A költségvetési támogatást, az adó-visszatérítést kiutalja. Vezeti az adózók adószámláját. Egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulékot, TB járulékot, baleseti járulékot szed be és tart nyilván. Adóztatás-technikai feladatokat lát el. Kezdeményezi a befizetések és kiutalások teljesítéséhez szükséges számlák megnyitását, közzéteszi azok számát. Rendszeresíti a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat. Biztosítja az adóztatás feltételeit. Felvilágosítja az ügyfelet az adózással kapcsolatos tennivalókról. Segítséget nyújt az adóbevallások elkészítéséhez. Az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi. Az állami garancia kiutalásával, visszakövetelésével és beváltásával összefüggő felülvizsgálatokat folytat. Feldolgozza, iktatja a beérkező kérelmeket, hivatalos formanyomtatványokat. A munkáltatók és kifizetők által foglalkoztatott biztosítottak adatait nyilvántartja.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Adó- és illetékhivatali ügyintéző”?

Az „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ehhez kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • irodai és szakmai szoftverek: az adóhatóság saját, adott tevékenységhez kapcsolódó programjai;
 • törvény által előírt és adóhivatali formanyomtatványok, eljárásrendek, bizonylatok;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, iratmegsemmisítő gép, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” leszek?

Az „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. Dolgozhat önálló munkaszobában vagy úgynevezett nyitott irodában (ahol más munkatársakkal egy légtérben van). Az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak az ügyfélpultoknál állnak az ügyfelek rendelkezésére.

Az „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Csúcsidőszakokban (pl. adóbevallási határidők közeledtekor) túlmunka előfordulhat.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki „Adó- és illetékhivatali ügyintézőként” dolgozzon, a „Közgazdaság” szakmacsoporton belül az „Államháztartási ügyintéző” (OKJ 54 344 04) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően ágazati érettségivel 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Kétéves képzés esetén az első évfolyamot követően 160 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

Részszakképesítések:

 • Adóügyintéző (OKJ 51 344 09)
 • Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens (OKJ 51 344 06)
 • Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző (OKJ 51 344 10)

Ráépülő szakképesítések:

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 02)
 • Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 03)
 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07)

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi

Továbblépési lehetőség: a ráépülő szakképzésekben, szakirányú továbbképzéseken való részvétel vagy a „Pénzügy-Számvitel” felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés vagy „Pénzügy-Számvitel” alapképzési szak (BA) elvégzése

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 • Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma (Budapest)
 • Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma (Budapest)
 • Salgótarjáni Szakképzési Centrum Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Bátonyterenye)
 • Corvinus Oktatási Központ (Budapest)
 • Géniusz Plusz Oktatási Kft. (Budapest, Esztergom)
 • Perfekt Budapesti Központ
 • EFEB Érettségizettek Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” foglalkozást választom?

Az „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • jó látás: az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő, számokkal történő munkavégzéshez szükséges;
 • ép beszédkészség és hallás az információnyújtáshoz;
 • tartós ülőmunkával terhelhető gerinc;
 • karok, kezek és ujjak épsége és terhelhetősége pl. a számítógép használatához, a papírok rendezéséhez.

A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami fokozott pszichés igénybevételt jelent. Jellemző lehet a stressz a pénzügyi és szakmai felelősség miatt. Konfliktusok adódhatnak az ügyfelek türelmetlenségéből, nem megfelelő tájékozottságából, ezért nagyon fontos az együttműködésre való megfelelő képesség.

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaszervezéssel – egyes feladatok átirányítása más munkatársaknak – enyhe mértékben látás-, hallás- és mozgássérültek is gyakorolhatják.

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Számolási képesség pl. az adók, illetékek megállapításához, utalásokhoz
 • Figyelem pl. az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésekor
 • Kommunikációs készség az ügyfelek tájékoztatásához
 • Tanulás a szabályozásokhoz kapcsolódó folyamatosan frissülő ismeretek elsajátításához
 • Kitartás az ismétlődő feladatok elvégzéséhez
 • Digitális kompetencia az adóhatósági szoftverek alkalmazásához

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Közösségi

Az ilyen érdeklődésű emberek pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. Szívesen dolgoznak megadott utasítások szerint, elfogadják mások irányítását és felügyeletét. Fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, szolgáltató tevékenységet végezhessenek.

Munkamód: Végrehajtó – Aprólékos – Beltéri

Ez azt jelenti, hogy az „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” elsősorban azt kedveli, ha a munkáját mások irányítása alatt végezheti. Jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján dolgozik. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani. A személy előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben (iroda) dolgozhat.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” leszek?

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

Az „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” az adóhatóságoknál alkalmazottként (állami tisztviselőként) dolgozik. Munkája iránt jelentős munkaerőpiaci kereslet mutatkozik.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha „Adó- és illetékhivatali ügyintézőként” fogok dolgozni?

A fizetés az „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” szakmai tapasztalatától, életkorától, munkaköri besorolásától függően változhat.

Az „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” fizetése az országos átlagbért többnyire meghaladja.

Az átlagkereset havi bruttó 350.000 Ft.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Adó- és illetékhivatali ügyintéző” foglalkozást választom?

 • Adóbevallási ügyintéző
 • Adóellenőr
 • Adófelügyelő
 • Adóhatósági ügyintéző
 • Adóigazgatási előadó
 • Adóigazgatási szakügyintéző
 • Adókönyvelési ügyintéző (önkormányzati)
 • Adókönyvelő (önkormányzati)
 • Adórevizor
 • Adóügyi adminisztrátor (NAV)
 • Adóügyi előadó (NAV)
 • Adóügyi ügyintéző (NAV)
 • Adóügyintéző (NAV)
 • ÁFA-ellenőr (NAV)
 • APEH-ellenőr
 • Illetékkiszabó
 • Illetékbehajtó
 • Képesített adóellenőr
 • Pénzforgalmi ellenőr (NAV)
 • Pénzügyi adóügyintéző (NAV)
 • Pénzügyi ügyintéző
 • Bérelszámoló
 • Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Iratkezelő, irattáros
 • Általános irodai adminisztrátor
 • Pénzintézeti ügyintéző
 • Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző
 • Könyvelő
 • Költségvetési gazdálkodási ügyintéző