Adótanácsadó, adószakértő

FEOR kód
251200

Foglalkozási terület
Gazdaság, kereskedelem és marketing

Átlagkereset
bruttó 500 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha az „Adótanácsadó, adószakértő” foglalkozást választom?

Az „Adótanácsadó, adószakértő” vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez. Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő tényállást. Adózási számításokat végez, és azokat dokumentálja. Az adódó adókötelezettségekről és ezek hatásáról, következményeiről megbízójának tájékoztatást ad. Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében. Elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat. Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében közreműködik. Szakértőként képviseletet lát el az adóhatóság, valamint a bíróság előtt. Adótanácsadói véleményt készít, ellenjegyez.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Adótanácsadó, adószakértő”?

Az „Adótanácsadó, adószakértő” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ehhez kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • irodai és szakmai szoftverek: az adóhatóság adott tevékenységhez kapcsolódó programjai;
 • törvény által előírt és adóhivatali formanyomtatványok, eljárásrendek, adóhatósági rendeletek, adótörvények, jogszabálygyűjtemények;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, iratmegsemmisítő gép, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Adótanácsadó, adószakértő” leszek?

Az „Adótanácsadó, adószakértő” munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. Feladatköréhez hozzátartozik a megbízóval és a hatóságokkal való folyamatos kapcsolattartás is, így gyakran fordul elő tárgyalótermekben, bíróságon és az ügyfelek telephelyein.

Az „Adótanácsadó, adószakértő” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Csúcsidőszakokban (pl. adóbevallási határidők közeledtekor) túlmunka előfordulhat.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Adótanácsadó, adószakértő” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki „Adótanácsadó, adószakértőként” dolgozzon, a „Közgazdaság” szakmacsoporton belül az „Adótanácsadó (szakképesítés-ráépülés)” (OKJ 55 344 01) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. További lehetőség a „Pénzügy és számvitel” (Finance and Accounting) alapszak elvégzése.

Az adótanácsadó emeltszintű szakképesítés-ráépülés tanfolyami keretek között 280-420 óra.

A „Pénzügy és számvitel” alapképzési szakon a képzési idő 7 félév. A képzés során egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell elvégezni.

Ráépülő szakképesítések:

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 02)
 • Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 03)
 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07)

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: mérlegképes könyvelői végzettség + 1 év gyakorlat, vagy felsőfokú intézményben szerzett oklevél + 3 év szakmai gyakorlat pénzügyi vagy számviteli vagy adóigazgatási vagy adóoktatási területen.

A „Pénzügy-Számvitel” alapszakon történő továbbtanuláshoz érettségi szükséges.

Továbblépési lehetőség: Okleveles forgalmiadó-szakértő, Okleveles jövedelemadó-szakértő, Okleveles nemzetköziadó-szakértő végzettség megszerzése, a ráépülő szakképzésekben, szakirányú továbbképzéseken való részvétel vagy a „Pénzügy-Számvitel” felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés vagy „Pénzügy-Számvitel” mesterképzési szak (MA) elvégzése.

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió felnőttképzési intézményei közül az alábbiakban folyik képzés:

 • Perfekt Budapesti Központ (Budapest)
 • EFEB Érettségizettek Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)
 • Magyar Könyvvizsgálói Kamara (Budapest)
 • OKTÁV Továbbképző Központ (Budapest)
 • Pallas 70 Oktatási és Vizsgaközpont (Budapest)
 • SALDO Felnőttképzés (Budapest)
 • NovoSchool Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum (Budapest)

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Adótanácsadó, adószakértő” foglalkozást választom?

Az „Adótanácsadó, adószakértő” többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • tartós ülőmunkával és szellemi munkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó kommunikációs képesség;
 • jó látás: az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő, számokkal történő munkavégzéshez szükséges.

A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés igénybevételt jelent. Jellemző lehet a stressz a pénzügyi és szakmai felelősség miatt.

Az adótanácsadó, adószakértő munkájára jellemző egészségre ártalmas tényezők:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

Hallássérültek esetében kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása. Fontos a támogató szociális kapcsolati rendszer kialakítása, az írásalapú kommunikációs csatornák, nyelvi formák megválasztása és alkalmazása.

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Adótanácsadó, adószakértő” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Adótanácsadó, adószakértő” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Számolási képesség: magabiztos számolásra alapozva képes matematikai képleteket és modelleket használni;
 • Figyelem pl. az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésekor;
 • Felelősségtudat: képes tevékenysége következményeit belátni, azokat vállalni;
 • Kommunikációs készség az ügyfelek, megbízók tájékoztatásához;
 • Önállóság: képes egyedül tervezni, dönteni, végrehajtani és ellenőrizni munkáját;
 • Tanulás a szabályozásokhoz kapcsolódó folyamatosan frissülő ismeretek elsajátításához;
 • Kitartás az ismétlődő feladatok elvégzéséhez;
 • Digitális kompetencia az adóhatósági szoftverek alkalmazásához.

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Közösségi – Elemző

Az ilyen érdeklődésű emberek pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. Szívesen dolgoznak megadott utasítások szerint, elfogadják mások irányítását és felügyeletét. Fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szeretik befejezni az elkezdett munkát, zavarja őket, ha a munkavégzés folyamatát meg kell szakítani.

Munkamód: Irányító – Aprólékos – Beltéri

Ez azt jelenti, hogy az „Adótanácsadó, adószakértő” a feladatok nagyobb összefüggéseinek átlátására és kézben tartására törekszik. Jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján dolgozik. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani. A személy előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben (iroda) dolgozhat.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Adótanácsadó, adószakértő” leszek?

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

Az „Adótanácsadó, adószakértő” jellemzően egyéni vagy társas vállalkozóként dolgozik. Nemzetközi cégeknél vállal munkát, vagy saját adótanácsadói irodát nyit.

A munkája iránti kereslet növekedést mutat.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért remélhetőleg talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha „Adótanácsadó, adószakértőként” fogok dolgozni?

A fizetés az „Adótanácsadó, adószakértő” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, a bevétel mértékétől, az ügyfelek számától és a megbízások jellegétől függően változhat.

Az „Adótanácsadó, adószakértő” fizetése az országos átlagbért többnyire jelentősen (akár annak háromszorosát is) meghaladhatja.

Az átlagkereset havi bruttó 500.000 Ft.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Adótanácsadó, adószakértő” foglalkozást választom?

 • Forgalmiadó-szakértő
 • Jövedelemadó-szakértő
 • Nemzetköziadó-szakértő
 • Okleveles adóellenőrzési szakértő
 • Okleveles adószakértő
 • Okleveles forgalmiadó-szakértő
 • Okleveles jövedelemadó-szakértő
 • Okleveles nemzetköziadó-szakértő
 • Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő
 • Kontroller
 • Adó- és illetékhivatali ügyintéző