Alkalmazásprogramozó

FEOR kód
214400

Foglalkozási terület
Informatika

Átlagkereset
bruttó 460 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha az „Alkalmazásprogramozó” foglalkozást választom?

Az „Alkalmazásprogramozó” általános feladata az asztali és internetes rendszerek tervezése és programozása. Grafikus és szöveges felhasználói felületekkel (interfészekkel) dolgozik. Szoftveralkalmazásokhoz és operációs rendszerekhez tartozó műszaki utasításokban és leírásokban meghatározott, programozható kód írását és karbantartását végzi, valamint különböző programnyelveken forrásprogramokat ír.

Feladatai:

 • az utasításokban és műszaki leírásokban meghatározott programkód írása és karbantartása az elfogadott minőségi szabványoknak megfelelően;
 • a meglévő programok felülvizsgálata, javítása vagy bővítése a működési hatékonyság növelése vagy az új követelményekhez való igazításuk érdekében;
 • programok és szoftveralkalmazások próbaüzemelése annak ellenőrzésére, hogy biztosítják-e a kívánt információkat;
 • a programfejlesztési dokumentáció összeállítása és megírása;
 • részvétel a rendszer beüzemelési, indítási problémáinak megoldásában.

Felméri és pontosítja a megrendelői igényeket. A tervezés során meghatározza, hogy melyek legyenek a kezdő elemek, ezek hogyan helyezkedjenek el, hogyan működjenek (pl. legördülő listák, táblák, gombok stb.). A terveket egyezteti a megrendelővel, és ha szükséges, elvégzi a módosításokat. A fejlesztő munka során forrásprogramokat készít, kódolást végez (pl. Visual FoxPro, C++, C#, Visual Basic, Delphi nyelveken, netes alkalmazásokkal). A kész programokat teszteli, ennek során figyeli a program megfelelő működését, használhatóságát és a látványt. Amennyiben szükséges, az esetleges hibákat javítja. Pontos és részletes dokumentációt (pl. felhasználói leírás, programtervek, algoritmusok, forráskód, tesztelési jegyzőkönyv) készít.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Alkalmazásprogramozó”?

Az „Alkalmazásprogramozó” elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

 • Számítógép – személyi számítógép vagy laptop – internetkapcsolattal, amely alkalmas operációs rendszer futtatására, kis és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira;
 • Szoftverek, például:
  • Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek (pl. Windows, Linux, Android, iOS);
  • Web fejlesztő eszközök (pl. MS Visual Web Developer);
  • Multimédia fejlesztő eszközök (pl. Adobe CS);
  • Irodai szoftvercsomag (pl. Microsoft Office, LibreOffice);
 • Irodatechnikai eszközök: szkenner, nyomtató, íróeszközök, telefon.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Alkalmazásprogramozó” leszek?

Az alkalmazásprogramozó beltéri helyszínen, irodában dolgozik. Jellemzően a számítógépe előtt ül. Önálló vállalkozóként vagy távmunkában történő foglalkoztatás esetén otthon is végezheti a munkát. Amennyiben csapatmegbeszélésekre kerül sor, annak a helyszíne egy arra alkalmas tárgyaló vagy interneten keresztül történő konferencia megbeszélés (például Skype).

Az alkalmazásprogramozó 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetén) túlmunka előfordulhat. A munka jellegéből adódóan a kötetlen munkaidőben és távmunkában történő foglalkoztatás is jellemző lehet.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Alkalmazásprogramozó” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki alkalmazásprogramozóként dolgozzon, felsőfokú továbbtanulást célszerű választania. A „Programtervező informatikus” (Computer Scientist), a „Mérnökinformatikus (Computer Science Engineering) és a „Gazdaságinformatikus” (Business Informatics) alapképzési szak elvégzése is megfelelő lehet.

A képzési idő félévekben: 7 félév

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény)

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi

Továbblépési lehetőség

A szakiránynak megfelelő mester és doktori képzésekben való részvétel.

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A fenti alapképzéseket folytató felsőoktatási intézmények a régióban

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar (Budapest)
 • Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar
 • Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi Számviteli Kar
 • Gábor Dénes Főiskola
 • Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar
 • Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
 • Zsigmond Király Egyetem

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Alkalmazásprogramozó” foglalkozást választom?

Az „Alkalmazásprogramozó” tevékenysége szellemi munka. A szakember sok időt tölt számítógépes képernyő előtti ülőmunkával az irodában.

Az alkalmazásprogramozóval szembeni egészségi elvárások:

 • jó látás;
 • ujjak, kezek, karok fokozott terhelhetősége;
 • a tartós ülőmunkára való alkalmasság;
 • fokozott figyelem.

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, a látó- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Alkalmazásprogramozó” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Alkalmazásprogramozó” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok.

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek)

 • Digitális kompetencia hardverek és szoftverek alkalmazásához;
 • Kreativitás a tervezéshez;
 • Logikus gondolkodás a programozáshoz;
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében;
 • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz.

Érdeklődési irányok: Elemző – Alkotó – Tárgyias

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Olyan tevékenységeket tartanak vonzónak, ahol korábban megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik segítségével új, esetleg mások által még nem ismert megoldásokat találhatnak ki különféle helyzetek, kérdések, problémák megoldására. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

Ez azt jelenti, hogy az alkalmazásprogramozó tevékenysége termékek (szoftverek) létrehozására irányul. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül, saját tempójában végezheti. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Alkalmazásprogramozó” leszek?

Jelenleg az IT szakemberek között az alkalmazásprogramozó az egyik legkeresettebb informatikus szakma.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha „Alkalmazásprogramozóként” fogok dolgozni?

A fizetés az alkalmazásprogramozó informatikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

Az „Alkalmazásprogramozó” fizetése jelentősen meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 460 000 Ft/hó.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Alkalmazásprogramozó” foglalkozást választom?

 • Alkalmazásfejlesztő informatikus
 • Alkalmazási rendszergondozó
 • Alkalmazás-programozó
 • Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő
 • Informatikai alkalmazásfejlesztő
 • Internetes alkalmazásfejlesztő
 • Programfejlesztő
 • Számítógépes programozó

Rokon foglalkozások

 • Rendszerelemző (informatikai)
 • Szoftverfejlesztő
 • Hálózat- és multimédiafejlesztő
 • Adatbázis-tervező és -üzemeltető
 • Rendszergazda
 • Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
 • Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző