Általános egészségügyi asszisztens

FEOR kód
332100

Foglalkozási terület
Egészségügy

Átlagkereset
bruttó 250 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha az „Általános egészségügyi asszisztens” foglalkozást választom?

Az „Általános egészségügyi asszisztens” az egészségügyi munkacsoport (orvos és egyéb egészségügyi szakember) irányítása, felügyelete mellett, egészségügyi vizsgálatoknál és beavatkozásoknál segédkezik, adminisztrál, a betegeket tájékoztatja. Legfőbb feladatai közé tartozik a betegellátás biztosítása. Részt vesz az alapápolási, gondozási és prevenciós folyamatokban. Betegelőjegyzést, betegirányítást végez. A rendelőbe érkező betegeket fogadja, informálja őket a várható vizsgálatokról, eseményekről. Felkészíti a betegeket a vizsgálatokra és a kezelésekre. Testsúlyt, magasságot mér, pulzust és vérnyomást ellenőriz, testhőmérsékletet mér, a szükséges ruházatot, köpenyt rendelkezésre bocsátja. Előkészíti (tisztítja, fertőtleníti stb.) a vizsgálathoz és kezeléshez szükséges orvosi eszközöket és anyagokat. A vizsgálatoknál és kezeléseknél segíti az orvos munkáját. A beteget megfigyeli, az észlelt tüneteket dokumentálja. A hatáskörébe tartozó vizsgálatokat és kezeléseket elvégzi. A beteg állapotváltozására utaló jeleket, sürgősségi eseteket felismeri. Megkezdi az ellátást, riaszt, segítséget hív. Mentőhívást, betegszállítást intéz. Orvosi elrendelésre gyógyszerelésnél segédkezik. Betegnyilvántartást, előjegyzési naplót és terápiás adminisztrációt vezet. A vizsgálatkérő és kezelőlapokat kitölti. A járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit elkészíti. Biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet, megfelelő higiénés feltételeket biztosít. Az ápolásban használt és a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartja. Gondoskodik a gyógyászati eszközök és anyagok utánpótlásáról, a meghibásodott berendezések javíttatásáról. A veszélyes hulladékot kezeli, elszállításra előkészíti. Egészségnevelést és tanácsadást végez. A felmerülő egészségügyi problémákkal kapcsolatos megelőzési, kezelési tevékenységeket elmagyarázza. A munkatárssal, a beteggel és a hozzátartozójával szakmai kommunikációt folytat. A beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban tájékoztatja.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Általános egészségügyi asszisztens”?

Az általános egészségügyi asszisztens munkája során számtalan speciális eszközt használ, amik lehetnek adminisztratív illetve orvosi eszközök.

Az orvosi tevékenység támogatásának eszközei többek között:

 • diagnosztikai eszközök, pl. vérnyomásmérő, lázmérő, vércukormérő, mérleg;
 • egyszer használatos steril eszközök;
 • kézi orvosi műszerek, pl. sztetoszkóp, EKG;
 • gyógyászati segédeszközök, pl. kötszerek;
 • fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz szükséges eszközök;
 • veszélyes hulladékok tárolásának eszközei.

Adminisztratív munkájához a következő eszközöket veheti igénybe:

 • irodatechnikai eszközök, pl. íróeszközök;
 • számítógép orvosi szoftverekkel, nyomtató stb.;
 • dokumentációs formanyomtatványok;
 • beteglapok;
 • receptek;
 • medikai szoftver.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Általános egészségügyi asszisztens” leszek?

Az általános egészségügyi asszisztens munkáját belső helyszíneken, jellemzően az orvosi rendelőkben, szakrendelőkben végzi. Az orvosi rendelők jellemzően tiszta, steril környezetet biztosítanak jó hőmérsékletszabályozással és megfelelő világítással.

Az általános egészségügyi asszisztens munkaideje a tevékenységi területétől függően alakulhat a szokásos munkarend szerint, de jellemző lehet a többműszakos foglalkoztatás is. Amennyiben az orvosi rendelő nyitvatartása szükségessé teszi, az asszisztensek dolgozhatnak egymást váltva, több műszakban, vagy akár napi 12 órás munkaidőben. Ügyeleti rendelés során előfordulhat hétvégi, ünnepnapi munkavégzés is.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Általános egészségügyi asszisztens” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki általános egészségügyi asszisztensként dolgozzon, az „Egészségügy” szakmacsoporton belül az „Általános ápolási és egészségügyi asszisztens” (OKJ 52 720 01) szakképesítés megszerzése szükséges. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően a szakgimnáziumok egészségügy ágazatán folyik, ahol 4 év tanulást követően az érettségivel szerezhető meg a szakképesítés. 10. évfolyam után 140 óra, 11. évfolyam után 140 óra kötelező szakmai gyakorlat van.

Az iskolarendszeren kívüli képzési idő: 1700-2000 óra.

Ráépülő szakképesítés

Egészségügyi gyakorlatvezető (OKJ 55 720 01)

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény)

Iskolarendszerű képzés esetén alapfokú iskolai végzettség, felnőttképzésnél érettségi. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.

Továbblépési lehetőség

A gyakorló ápoló (OKJ 54 723 02), gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (OKJ 54 723 03), gyakorló mentőápoló (OKJ 54 723 01) vagy gyógymasszőr (OKJ 54 726 04) szakképesítés megszerzése, a ráépülő szakképzésben való részvétel, vagy felsőfokú továbbtanulásra történő jelentkezés az „Ápolás és betegellátás” vagy az „Egészségügyi gondozás és prevenció” alapszakra.

Melyik iskolában szerezhetem meg az „Általános ápolási és egészségügyi asszisztens” szakképesítést?

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés

 • Váci Szakképzési Centrum Selye János Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vác)
 • Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája (Salgótarján)
 • Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Balassagyarmat)
 • Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)
 • Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Bókay János Szakgimnáziuma (Budapest)
 • Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája (Budapest)
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Óbudai Szakgimnázium és Szakközépiskola (Budapest)
 • Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ (Budapest)
 • Klasszis Oktatás Felnőttképzési Centrum (Budapest)

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Általános egészségügyi asszisztens” foglalkozást választom?

Az általános egészségügyi asszisztens munkája szellemi tevékenység, melyhez könnyű vagy közepesen nehéz fizikai megterhelés is járul (például, amikor betegeknek kell segíteni, vagy vizsgálóeszközöket, berendezéseket kell mozgatni). A tevékenységeket ülve, állva, járkálva, hajlongva végzi a szakember.

Az „Általános egészségügyi asszisztens” munka elvégzéséhez szükséges egészségi követelmények egyrészt az egészségügy jellegzetességeiből, másrészt a folyamatos – betegekkel és orvosokkal történő – kommunikációból erednek:

 • jó látás;
 • ép hallás;
 • jó beszélőképesség;
 • ujjak, kezek, karok használatát igénylő munkavégzésre alkalmas egészségi állapot;
 • állással, járással, üléssel és kézi anyagmozgatással terhelhető végtagok és gerinc egészségi állapota;
 • munkakörtől függően adott fizikai megterhelés függvényében a munkavégzés napi energiaszükségletét biztosító szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • fokozott figyelmet, együttműködést igénylő és érzelmi megterheléssel járó munka elvégzésére alkalmas egészségi állapot;
 • egészségi állapota ne tiltsa a mások fertőződésének veszélyével járó munkavégzést, valamint a fokozottan balesetveszélyes munkát;
 • allergizáló anyagokkal, vegyi anyagokkal való munkavégzésre alkalmas egészségi állapot.

Beszédértést megnehezítő halláscsökkenés esetén a munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával (pl. adminisztratív munkák ellátása, a kapcsolattartást igénylő feladatok elhagyása), írásalapú kommunikációs csatornák alkalmazásával bizonyos részfeladatok végezhetőek.

A munkakörnyezet ergonómikus kialakításával mozgássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. Mozgássérülteknél elsődleges szempont a környezeti adaptáció, a közvetlen munkatér ergonómikus, sérülésspecifikus átrendezése és az akadálymentes helyváltoztatás, közlekedés biztosítása (lift, rámpa, kapaszkodók).

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Általános egészségügyi asszisztens” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Általános egészségügyi asszisztens” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek)

 • Felelősségtudat a betegek egészségének biztosításában való közreműködés miatt;
 • Figyelem az orvos kéréseinek végrehajtásához, a beteg által elmondottak megértéséhez és azok rögzítéséhez, a vizsgálatok és kezelések precíz elvégzéséhez;
 • Empátia a betegek lelki támogatásához;
 • Tolerancia a munka során megismert különféle személyiségű és kultúrájú betegek elfogadásához;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a frusztrált, sérült, szenvedélybeteg vagy agresszív betegekkel való munkához;
 • Kitartás a munkával járó fizikai és lelki nehézségek elviseléséhez;
 • Együttműködés más szakemberekkel való jó munkakapcsolat érdekében.

Érdeklődési irányok: Közösségi – Megvalósító

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, fontos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal segítőként. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Előnyben részesítik, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik a munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük.

Munkamód: Személyközpontú – Végrehajtó – Beltéri helyszínen

Ez azt jelenti, hogy az általános egészségügyi asszisztens munkájának középpontjában emberek helyzetének javítása, a velük való kapcsolattartás áll. Elsősorban azt kedveli, ha emberekkel alakít ki és tart fenn kapcsolatot. Szívesen dolgozik másokat segítve munkájával, teljesít utasításokat. Megadott szabályok betartásával végzi a munkáját. Előnyben részesíti a beltéri helyszínen történő munkavégzést.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Általános egészségügyi asszisztens” leszek?

Az „Általános egészségügyi asszisztens” jellemzően alkalmazottként dolgozik.

Az általános ápolási és egészségügyi asszisztensekre változatos munkalehetőségek várnak a fekvőbeteg intézetekben, a hospice szolgálatoknál, az otthonápolásban valamint a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban is. A nyugati országokban állandó hiány van szakképzett egészségügyi asszisztensekből, így a képzés elvégzésével külföldön is könnyen el lehet helyezkedni.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul a képzést elvégzők számához, ezért jó az elhelyezkedési esélye annak, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha „Általános egészségügyi asszisztensként” fogok dolgozni?

A fizetés az általános egészségügyi asszisztens szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkáltató jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

Az általános egészségügyi asszisztens nem túl magas fizetésre számíthat. Az állásajánlatok többnyire a minimálbért jelölik meg kezdő fizetésként.

Az általános egészségügyi asszisztens fizetése rendszerint alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 250 000 Ft/hó.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Általános egészségügyi asszisztens” foglalkozást választom?

 • Aneszteziológiai szakasszisztens
 • Hallásvizsgáló (audiológiai) asszisztens
 • Bőrgyógyászati asszisztens
 • Foglalkozás-egészségügyi asszisztens, munkaalkalmassági vizsgálatot végző szakasszisztens
 • Fül-orr-gége szakasszisztens
 • Gyermekorvosi asszisztens
 • Gyermeksebészeti asszisztens
 • Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens
 • Háziorvosi asszisztens
 • Hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens
 • Hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens
 • Humángenetikai szakasszisztens
 • Intenzív-osztályos szakasszisztens
 • Műtéti asszisztens, műtős szakasszisztens
 • Nőgyógyászati asszisztens
 • Orvosi rendelő asszisztense
 • Pulmonológus-allergológus asszisztens
 • Rehabilitációs asszisztens
 • Sebészeti asszisztens
 • Szakasszisztens (orvosi)
 • Szemészeti asszisztens, szemészeti szakasszisztens
 • Traumatológia szakasszisztens
 • Tüdőgondozói asszisztens
 • Újszülött-, csecsemő- és gyermekápoló asszisztens
 • Urológiai asszisztens

Rokon foglalkozások

 • Egészségügyi dokumentátor
 • Orvosi laboratóriumi asszisztens
 • Fogászati asszisztens
 • Gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztens