Automatikai (elektronikai) technikus

FEOR kód
312200

Foglalkozási terület
Energetika-elektronika

Átlagkereset
bruttó 340 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha az „Automatikai technikus (Elektronikai technikus)” foglalkozást választom?

Az „Automatikai technikus (Elektronikai technikus)” önállóan vagy mérnöki irányítással elektronikus berendezések tervezésével, gyártásával, összeszerelésével, építésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával összefüggő, műszaki jellegű, kisegítő feladatokat lát el. Egyaránt foglalkozhat távközlési, műszer- és irányítástechnikai, ipari elektronikai, járműelektronikai, mikrohullámú technikai, rádiótechnikai, számítástechnikai és navigációs eszközökkel. Többek között elektromos kapuk, garázsajtók, motoros redőnyök, riasztók, kaputelefonok, mozgásérzékelős lámpák vagy video megfigyelő rendszerek, fűtésszabályozó önálló működésű rendszerek szerelését, üzemeltetését, karbantartását, javítását végzi. Ipari számítógéppel vezérelt technológiai rendszerek gyártásában vesz részt. Automatikai berendezéseket, ipari robotokat üzemeltet, karbantart, javít. Elsődleges feladata az alkalmazott irányítás- és vezérléstechnikai, illetve a hálózati installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése.  Automatizált gépeket, gyengeáramú elektronikai eszközöket, berendezéseket és rendszereket szerel, üzembe helyez, karbantart és javít. Automatikai berendezéseken műszeres méréseket végez. Magas automatizáltsági fokú berendezéseket kezel. Beüzemeli az új elektronikus rendszereket vagy berendezéseket. Átlátja az alkalmazott gyengeáramú villamos berendezések jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. Képes az egyszerűbb gyengeáramú áramkörök tervezésére, ezek szimulációjára. Feladatkörébe tartozhat az ipari robotok beállítása, programozása, NC gépek hibadiagnosztikája, javítása alapszinten. PLC programot ír, módosít, bevonja a PLC-t a hibakeresés folyamatába. Műszaki segítséget nyújt az elektronikus berendezések kutatásában és fejlesztésében, tesztel. Elektronikus rendszereket, prototípusokat tesztel, adatokat gyűjt és elemez, valamint kapcsolási rajzokat készít. A megadott műszaki követelményeknek megfelelően megbecsüli az elektronikus berendezések gyártásához szükséges anyag- és munkaerő mennyiségét és költségét. Ellenőrzi az elektronikus berendezések gyártását, felhasználását, karbantartását és javítását. Az elvégzett munkáit pontosan és részletesen dokumentálja.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Automatikai technikus (Elektronikai technikus)”?

Az automatikai technikus (elektronikai technikus) munkája során sokféle eszközt, berendezést használ:

 • digitális vezérlőberendezések, vezérelhető eszközök;
 • számítógép megfelelő szimulációs szoftverekkel;
 • számítógépes tervezőprogramok (CAD);
 • PLC vezérlő, készülék;
 • CNC berendezés;
 • egyéb eszközök (csavarhúzókészlet, forrasztópáka, speciális fogók);
 • gépkönyvek és tervdokumentációk a tervezés során;
 • speciális mérőberendezések, pl. fordulatszámmérő, feszültségmérő, ciklusidő mérő stb.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Automatikai technikus (Elektronikai technikus)” leszek?

Az automatikai technikus (elektronikai technikus) beltéri munkahelyen dolgozik. Munkavégzésének helye jellemzően a szerelőcsarnok. Dokumentációs feladatait irodában végzi.

Az automatikai technikus (elektronikai technikus) 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Amennyiben a gyártás több ciklusban folyik, vagy a gépek karbantartása szükségessé teszi, előfordulhat, hogy több műszakban dolgozik. Csúcsidőszakokban túlmunka előfordulhat.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Automatikai technikus (Elektronikai technikus)” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki automatikai technikusként (elektronikai technikusként) dolgozzon, az „Elektronika-elektrotechnika” szakmacsoporton belül az „Automatikai technikus” (OKJ 54 523 01) vagy az „Elektronikai technikus” (OKJ 54 523 02) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, általános érettségivel 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 900-1300 óra között változhat a képzési idő.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 • 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
 • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Kapcsolódó részszakképesítés: PLC programozó (OKJ 51 523 01)

Kapcsolódó szakképesítés-ráépülés: Orvosi elektronikai technikus (OKJ 55 523 04)

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény)

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi.

Továbblépési lehetőség

Szakirányú továbbképzéseken való részvétel vagy felsőfokú továbbtanulás a villamosmérnök vagy műszaki menedzser alapképzési szakokon.

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

Az automatikai technikus (elektronikai technikus) szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés

 • Váci Szakképzési Centrum Boronkai György Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vác)
 • Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Aszód)
 • Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)
 • Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Szakgimnáziuma és Kollégiuma
 • Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)
 • Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma (Budapest)
 • Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma
 • Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)
 • Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)
 • Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)
 • Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Bottyán János Szakgimnáziuma (Esztergom)
 • Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Cegléd)

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Automatikai technikus (Elektronikai technikus)” foglalkozást választom?

Az „Automatikai technikus (Elektronikai technikus)” többnyire könnyű fizikai megterheléssel járó munkát végez. Közepesen nehéz fizikai megterhelést jelenthet a meghibásodott berendezések alkatrészeinek szállítása, mozgatása. A munkavégzés folyamán gyakran kell akár órákon keresztül állva vagy ülve maradni, amely komoly megterhelést jelenthet a hát és a gerincoszlop számára. Pszichés megterhelést a fokozott figyelemkoncentráció illetve a határidők betartása jelenthet.

Az automatikai technikus (elektronikai technikus) munka végzéséhez elvárás:

 • könnyű fizikai és szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó térlátás;
 • jó színlátás;

Az automatikai technikus (elektronikai technikus) munkája során az alábbi veszélyekkel találkozhat:

 • speciális gépsorok mellett végzett munka esetében számottevő zajterheléssel kell számolni;
 • az üzemeltetési és karbantartási munkák során az eszközök nem elég körültekintő használata áramütéssel járhat;
 • a forrasztópáka nem megfelelő használata égési sérüléseket okozhat;
 • a mozgó alkatrészekkel rendelkező berendezések nem elég figyelmes javítása során előfordulhat kézsérülés.

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet fizikai akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, használatával mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Automatikai technikus (Elektronikai technikus)” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Automatikai technikus (Elektronikai technikus)” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok.

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Technológiai, műszaki kompetencia a munka szakszerű elvégzése érdekében;
 • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz, a számítások és a gépek kezelése, beállításai során;
 • Logikus gondolkodás akár az új programok tervezésénél, akár a felmerülő hibák korrigálásánál;
 • Digitális kompetencia a hardverek és a szoftverek üzemeltetéséhez;
 • Térbeli gondolkodás, a műszaki rajzok elkészítéséhez, értelmezéséhez;
 • Kézügyesség, ami a gépek, berendezések működtetésénél szükséges;
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében, megszervezésében.

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító – Elemző

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra.

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

Ez azt jelenti, hogy az automatikai technikus (elektronikai technikus) tárgyakat (elektronikus berendezéseket) tervez, működtet, karbantart. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Automatikai technikus (Elektronikai technikus)” leszek?

Az automatikai technikus (elektronikai technikus) iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyű lesz elhelyezkedni.

Mennyi lesz a bérem, ha „Automatikai technikusként (Elektronikai technikusként)” fogok dolgozni?

A fizetés az automatikai technikus (elektronikai technikus) szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

Az „Automatikai technikus (Elektronikai technikus)” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 340 000 Ft/hó.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Automatikai technikus (Elektronikai technikus)” foglalkozást választom?

 • Gyengeáramú villamosipari technikus
 • Jelzőberendezés-technikus
 • Ipari elektronikai technikus
 • PLC programozó
 • Automatikai műszerész
 • Biztosítóberendezés műszerész
 • Elektroműszerész
 • Elektronikai műszerész
 • Bányaüzemi villamosbiztonsági felülvizsgáló
 • Bányavillamossági technikus
 • Járműelektronikai technikus
 • Koncert-fénytechnikus
 • Koncert-színpadtechnikus
 • Mérőtechnikus (közműépítés)
 • Világítási technikus
 • Villamos gép és -készülék gyártó technikus
 • Villamos gép és -berendezési technikus
 • Villamossági műszerezési technikus

Rokon foglalkozások

 • Villamosmérnök
 • Energetikus
 • Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója