Bérelszámoló

BÉRELSZÁMOLÓ

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 412200

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Bérelszámoló” foglalkozást választom?

 

A „Bérelszámoló” elsősorban a cég dolgozóinak bérével és egyéb juttatásaival (jutalom, prémium stb.) összefüggő számításokat végzi, valamint ezen adatok cégen belüli adminisztrációját és a hatóságok felé történő bejelentését, nyilvántartását intézi. Bérekkel kapcsolatos információk összegyűjtésével, ellenőrzésével és feldolgozásával, valamint a munkavállalóknak járó bérek és egyéb juttatások kiszámításával foglalkozik. A bérügyek intézése mellett, a munkavállalók munkaviszonyát és annak változásait bejelenti a hivatalos szerveknek. A járulékok befizetését, munkáltatói és egyéb igazolások kiállítását végzi. Ehhez naprakészen ismerni kell a hatályos jogszabályokat és munkaügyi törvényeket, valamint azok változásait. Az adatokat a cég számviteli rendszerében rögzíti, és a megfelelő formátumban továbbítja a dolgozók és a hatóságok felé. A munkavállalók adatairól nyilvántartást vezet. A munkaszerződések és egyéb személyes dokumentumok alapján dolgozói adatbázist vezet. Begyűjti és rögzíti a munkavállalók jelenléti adatait, túlóráit, nyilvántartja a szabadságokat és a betegség miatti távollétet. Kiszámítja a munkabéreket és egyéb dolgozói juttatásokat, előkészíti azok kifizetését. A számításokhoz figyelembe veszi a fix és mozgó béreket, a szabadságokat, táppénzt és az adó- és járulék levonásokat is (pl. jövedelemadó, nyugdíj- és egészségbiztosítási hozzájárulás). A cég működési szabályainak megfelelően előkészíti a bérek kifizetését. Megállapítja a céget terhelő befizetések mértékét. Kiszámítja a dolgozók után fizetendő járulékok, például nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék összegét, és intézi ezek befizetését. Ha a cég társadalombiztosítási kifizetőhelyként üzemel, a bérügyintéző végzi a társadalombiztosítási kifizetéseket, mint például a táppénz vagy családi pótlék folyósítását. Adminisztrációs feladatot lát el. Elkészíti a bérek számításához, kifizetéséhez és járulékbefizetésekhez szükséges dokumentációt. Az adatokat a részfeladat jellegétől függően számítógépen vagy papíron rögzíti. Bérszámfejtő lapokat, bérfizetési jegyzékeket, bérösszesítőket, bérfeladásokat készít. A béreket érintő járulékokról és befizetési kötelezettségekről nyilvántartást vezet, bevallásokat készít az adóhatóság felé. Kapcsolatot tart a hatóságokkal, munkavállalókkal. Jelentési kötelezettségének eleget téve rendszeres kapcsolatban áll a munkaügyekben illetékes hatóságokkal, pl. a munkavállalók jövedelmével kapcsolatos adatokat jelenti az illetékes hatóságoknak (NAV, Magyar Államkincstár). Munkáját a pénzügyi osztály munkatársaival összehangoltan végzi. A munkavállalók is megkereshetik őt egy-egy kérdéssel, ha például nem értenek valamilyen számadatot a bérpapírjukon.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Bérelszámoló”?

 

A „Bérelszámoló” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ehhez kapcsolódnak:

 

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • számviteli szabályzatok, szabálygyűjtemények, elsősorban munka joggal, adózással és társadalombiztosítással kapcsolatos rendelkezések (pl. Munkatörvénykönyv);
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, iratmegsemmisítő gép, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax, irodai eszközök: naptár, jegyzetfüzet, papír, írószer.

 

Munkája során dolgozhat papíralapú formanyomtatványokkal, illetve számlákkal.

 

 

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Bérelszámoló” leszek?

 

A „Bérelszámoló” munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. Dolgozhat önálló munkaszobában vagy úgynevezett nyitott irodában (ahol más munkatársakkal egy légtérben van).

A „Bérelszámoló” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Csúcsidőszakokban (pl. a fizetésnapok környékén, vagy jutalmazáskor) túlmunka előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Bérelszámoló” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki bérelszámolóként dolgozzon, a „Közgazdaság” szakmacsoporton belül több szakképesítés is megfelelő lehet. Így a „Vállalkozási és bérügyintéző” (OKJ 54 344 02), a „Pénzügyi-számviteli ügyintéző” (OKJ 54 344 01), az „Államháztartási ügyintéző” (OKJ 54 344 04) szakképesítés vagy a „Vállalkozási ügyintéző” (OKJ 51 344 11) részszakképesítés megszerzésével is betölthető a munkakör. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően, ágazati érettségivel 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Kétéves képzés esetén az első évfolyamot követően 160 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

 

Részszakképesítések:

 

Bérügyintéző (OKJ 51 344 01)

Társadalombiztosítási ügyintéző (OKJ 51 344 02)

Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens (OKJ 51 344 06)

Adóügyintéző (OKJ 51 344 09)

Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző (OKJ 51 344 10)

Pénzügyi ügyintéző (OKJ 51 344 04)

Számviteli ügyintéző (OKJ 51 344 05)

 

Ráépülő szakképesítések:

 

Államháztartási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 02)

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 03)

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a ráépülő szakképzésekben való részvétel vagy a „Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási”, az „Emberi erőforrások”, vagy a „Pénzügy-Számvitel” alapképzési szak (BA) elvégzése

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Szakgimnáziuma (Vác)

Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma (Cegléd)

Ceglédi Szakképzési Centrum Mihály Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Gyömrő, Kistarcsa)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Középiskolája

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Balázs Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Keleti Károly Közgazdasági Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma

Budapesti Gépészeti Centrum Bethlen Gábor Szakgimnáziuma

Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Esztergom)

Tatabányai Szakképzési Centrum Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma (Komárom)

Érdi Szakképzési Centrum Eötvös József Szakképző Iskolája (Gyál)

Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma (Százhalombatta)

Érdi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Dabas)

Budapesti Innovatív Gimnázium és Szakgimnázium (Budapest)

META Don Bosco Szakgimnázium (Budapest)

EFEB Felnőttoktatási Központ (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. Budapesti Iroda

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Bérelszámoló” foglalkozást választom?

 

A „Bérelszámoló” többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 

 • tartós ülőmunkával és szellemi munkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás.

 

A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés igénybevételt jelent. Jellemző lehet a stressz a pénzügyi és szakmai felelősség miatt.

 

Egészségre ártalmas tényezők:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok átadása más munkatársaknak) hallás- és mozgássérültek is gyakorolhatják.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Bérelszámoló” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Bérelszámoló” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Számolási képesség pl. a bér és egyéb juttatások kiszámításához
 • Figyelem a bérügyek intézésekor vagy a szabadság nyilvántartásakor
 • Kitartás az ismétlődő feladatok elvégzéséhez
 • Együttműködés a dolgozókkal, munkatársakkal való jó munkakapcsolat fenntartásához
 • Digitális kompetencia a bérszámfejtő programok használatához

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. Szívesen dolgoznak megadott utasítások szerint, elfogadják mások irányítását és felügyeletét. Szeretik befejezni az elkezdett munkát, zavarja őket, ha a munkavégzés folyamatát meg kell szakítani. Szeretnek információkat gyűjteni, elemezni.

 

Munkamód: Végrehajtó – Aprólékos – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Bérelszámoló” elsősorban azt kedveli, ha a munkáját mások irányítása alatt végezheti. Jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján dolgozik. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani. A személy előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben (iroda) dolgozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Bérelszámoló” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Bérelszámoló” a cégek, vállalkozások, költségvetési szervezetek HR vagy pénzügyi részlegében alkalmazottként helyezkedhet el. Minden cégnél, a kisvállalkozásoktól kezdve a multinacionális nagyvállalatokig szükség van a bérszámfejtő tevékenységre, olyan szakemberre, aki a bér- és társadalombiztosítási szabályok rengetegében is otthonosan mozog. Munkája iránt jelentős munkaerőpiaci kereslet mutatkozik.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Bérelszámolóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Bérelszámoló” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkahely méretétől (dolgozói létszám nagyságától), földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

 

A „Bérelszámoló” fizetése az országos átlagbért közelíti.

Az átlagkereset havi bruttó 290.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Bérelszámoló” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Bérellenőr

Bérelőkészítő

Bérelszámolási ellenőr

Bérszámfejtő

Bérszámfejtő és kalkulátor

Bérügyi adminisztrátor

Bérügyi asszisztens

Bérügyi előadó

Bérügyi ügyintéző

Bérügyintéző

Társadalombiztosítási ügyintéző, vállalati

 

Rokon foglalkozások:

 

Pénzügyi ügyintéző

Adó- és illetékhivatali ügyintéző

Könyvelő

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

Készlet- és anyagnyilvántartó

Iratkezelő, irattáros

Humánpolitikai adminisztrátor

Pénzintézeti ügyintéző