Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó

BETONSZERKEZET-KÉSZÍTŐ, BETONELEMGYÁRTÓ

Foglalkozási terület: Vegyipar

6-jegyű FEOR kód: 814300

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” foglalkozást választom?

 

A „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” nélkül elképzelhetetlen lenne az építkezés, hiszen az előkészítő munkálatoktól egészen a befejező műveletekig részt vesz az építkezés folyamatában. A „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” feladata a tervdokumentumok és a technológiai-, valamint balesetvédelmi utasítások betartása, alapanyagok, szerkezeti elemek, zsaluzatok előkészítése, betonkeverés, betonbedolgozás, utókezelés, érlelés biztosítása, kizsaluzás, betonfelület képzése és javítása. Közreműködik a rakodásban és szállításban. A munka megkezdése előtt különféle előkészítő műveleteket végez. Előzetes méréseket készít, valamint segédkezik egyszerűbb földmegmunkálást igénylő feladatokban. Anyagszükségletet (betonacél-, adalékanyag-, kötőanyag- és keverési vízmennyiséget) számol. Előkészíti a gyártáshoz szükséges alapanyagokat és zsaluelemeket. Értelmezi a gyártmány-termék terveket. A zsaluzatot méret szerint szereli, tisztítja és tapadásmentesíti. Betonacélt egyenget, méretre vág, hajlít kézi vagy gépi eszközökkel. Vasvázat szerel kötözéssel vagy hegesztéssel. A zsaluzatba behelyezi a vasvázat, távtartókat, emelő- és kapcsoló szerelvényeket, élképző és áttörést biztosító kizáró elemeket. A kiválasztott receptnek megfelelő betonkeverési technológiát alkalmaz. Kézi vagy gépi eljárással keveri a betont. A sablonokba beönti, bedolgozza és tömöríti a betont. Felületkezelést (simítás, érdesítés, mosás, csiszolás) végez. Vasbeton falat, pillért és oszlopot, áthidalót, lemezt, födémgerendát, koszorút, keretszerkezetet és térelemet készít. Nedvesítéssel és más korszerű technológiával gondoskodik a beton utóérleléséről.

Helyszíni betonozási munkát végez. Lerakja a készülő épület alapját, amelyre magát az épületet emelhetik később. Elvégzi az épület szigetelési munkálatait. Víz-, hő- és hangszigetelést készít. Állványzatot készít és bont. Előzetesen készre gyártott elemeket szerel össze az utasításoknak megfelelően, majd elhelyezi őket. Beton és vasbeton szerkezetet készít. Erre a szerkezetre húzzák fel később az épület falait és tetőszerkezetét.

Beállítja, kezeli, felügyeli az előre gyártott betont és kőterméket előállító berendezések, gépek működését. Extrudáló-, formázó-, keverő-, szivattyúzó-, tömörítő-, őrlő- és vágógépeket üzemeltet.

Feladatkörébe tartozhat a keverékek és késztermékek mintáinak gyűjtése és vizsgálata, hogy megfelelnek-e a specifikációknak, és a gépek ennek megfelelő beállítása. A berendezések és a gépek karbantartását megszervezi.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó”?

 

A „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” különféle eszközöket használ, amelyek az egyes munkafázisok végrehajtását segítik. Általában a következő gépeket, eszközöket, szerszámokat használja:

 • betonkeverő;
 • mérőszalag;
 • vakológép;
 • ásó, lapát;
 • talicska;
 • állványzatok;
 • vízmérték.

Munkája során elsősorban a beton és a vasbeton előállításához szükséges építőanyagokkal (cement, homokos kavics, szigetelőanyagok) dolgozik.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” leszek?

 

A „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” munkáját nyitott és zárt térben egyaránt végezheti. Az építési területen, az épület külsején, homlokzatán éppúgy dolgozhat, mint az építmény belsejében.

A „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” munkaidő beosztása az építőipari vállalat munkarendjétől függ, ehhez igazodik. Mivel az építkezések nagy része határidőre történik, így előfordul, hogy a beton- és vasbetonkészítőnek, főleg az építkezési szezonban, időszakosan több műszakban vagy napi 10-12 órában kell dolgoznia, annak érdekében, hogy az épület elkészülhessen a megadott időpontra.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártóként” dolgozzon, a betanítás is elegendő lehet, de az elhelyezkedésnél előnyt jelenthet az „Építészet” szakmacsoporton belül a „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” (OKJ 32 582 01) szakképesítés megszerzése. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakközépiskolákban folyik, ahol 3 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1200 óra között változhat a képzési idő.

 

A fenti szakképesítés megszerzésére a Szakképzési Hídprogram keretében, hallássérültek esetében, adaptált kerettanterv alapján is lehetőség van. A képzési idő 4 év. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra, a második szakképzési évfolyamot követően 105 óra, a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” szakképesítés megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség. A Hídprogram keretében folyó szakképzés esetén hat általános iskolai évfolyam elvégzése és betöltött 15. életév.

 

Továbblépési lehetőség: a „Magasépítő technikus” (OKJ 54 582 03) szakképesítés megszerzése, vagy felsőfokú továbbtanulás az Építőmérnök alapképzési szakon.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

Az alábbi iskolákban folyik vegyipari ágazati képzés:

 

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Felnőttképzési Tagozata (Salgótarján)

SZTÁV Felnőttképző ZRT (Budapest)

„IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” foglalkozást választom?

 

A „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” jellemzően kétkezi munkát végez, amely nehéz fizikai igénybevétellel jár. A járás és félig görnyedt tartásban végzett műveletek, valamint az anyagmozgatással járó munka nehéz fizikai megterhelést jelentenek. Az állványon és létrán végzett munkafázisok során gyakran egyensúlyoznia kell, ami a hátat, a gerincet és a végtagokat is igénybe veszi.

A „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” munka jellegéből fakadóan szükséges egészségügyi tényezők az alábbiak:

 • jó látásélesség, ép tér- és mélységlátás, teljes látótér a pontosság és a magasban végzett munka biztonsága érdekében;
 • jó egyensúlyérzék;
 • jó beszédértés;
 • jó fizikum, a nehéz fizikai munkavégzés energia szükségletét biztosító összszervezeti és szervrendszeri terhelhetőség;
 • ép végtagok a kétkezi munka hiánytalan és minőségi teljesítése céljából;
 • tartós állással, járással, anyagmozgatással és tartós kényszertesthelyzettel járó munkavégzéssel terhelhető mozgásszervek (karok, kezek, ujjak, lábfejek, lábak, gerinc, ízületek) a munkával járó sok fizikai igénybevétel, pl. emelés, hajlongás, állás érdekében;
 • fokozott figyelem és éber tudatállapot;
 • korlátozó/kizáró egészségi tényező lehet: „zajos munkahelyen nem dolgozhat”, „kéz-kar vibrációval járó munkát nem végezhet”, „poros/nedves/nyirkos/párás munkahelyen nem dolgozhat” tilalmak.

 

Környezeti ártalmak:

 

A „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” munkavégzése a következő ártalmakkal, veszélyekkel járhat:

 • mivel gyakran végez munkát állványzatokon, így nagy odafigyelésre van szüksége, hogy elkerülje a balesetet;
 • a kültéri helyszínen végzett feladatainál ki van téve az időjárás viszontagságainak;
 • a különböző, munkavégzéshez használt anyagok allergiás reakciót okozhatnak;
 • egyes gépek szakszerűtlen használata pedig halláskárosodással járhat.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása. Fontos a támogató szociális kapcsolati rendszer kialakítása, az írásalapú kommunikációs csatornák, nyelvi formák megválasztása és alkalmazása, valamint a munkakör átszervezése (a kapcsolattartást igénylő feladatok más munkatársra történő átruházása).

Megfelelő munkaköri betanítással, egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére enyhe fokban értelmi sérültek képessé tehetők. Fontos a munkafeladatok egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Fizikai erőnlét, mert munkája során gyakran kell nehéz súlyokat mozgatnia;
 • Figyelem a berendezések kezelése, beállításai során, a balesetek elkerülése érdekében. Fontos a részletek alapos átlátása, az esetleges eltérések gyors észlelése;
 • Technológiai, műszaki kompetencia a gépek, berendezések kezeléséhez, a munka szakszerű, precíz elvégzése érdekében;
 • Kézügyesség a betonkeverő gépek, berendezések precíz kezeléséhez;
 • Kitartás, hogy képes legyen huzamosabb időn át a feladat elvégzésére összpontosítani, akkor is, ha a munkavégzés egyhangú, monoton.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak különféle eszközökkel, berendezésekkel. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik a jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhető munkát.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” szívesen dolgozik különböző eszközökkel és anyagokkal. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” jellemzően üzemben, gyárban, alkalmazottként dolgozik.

Az építőipari tevékenységek iránti folyamatosan növekvő igény egyfajta garancia a sikeres elhelyezkedésre.

A „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” iránt a jövőben növekvő munkaerőpiaci keresletre számíthatunk. Hiányszakmának minősül.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások és a képzést elvégzők száma hasonlóan alakul, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a cég méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” fizetése alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 220.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

Batározógép-kezelő (cementgyártás)

Beton- és vasbetonkészítő

Betonbéléstest-gyártó

Betonblokk-készítő

Betoncölöpkészítő

Betoncsőgyártó

Betonelemgyártó

Betonjárdalap-készítő

Cementgyári granulátorkezelő

Cementgyári hűtődob-, rostélykezelő

Cementgyári porkamrakezelő

Cementmolnár

Cementrobbantó

Granulátum kezelő (cementgyártó)

Mész-, cementterméket gyártó gépkezelő

Mészégetőkemence-töltő

Mészkőtörő-kezelő

Vasbetonelem-gyártó

 

Rokon foglalkozások:

 

Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép kezelője

Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

Gyógyszergyártó gép kezelője