Biztonsági elemző

FEOR kód
215903

Foglalkozási terület
Informatika

Átlagkereset
bruttó 460 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha a „Biztonsági elemző” foglalkozást választom?

A biztonság ma az egyik fő kihívás az információs rendszerekben, a kommunikációs hálózatokban és a beágyazott rendszerekben. Legyen szó akár felhő alapú szolgáltatásokról, mobil platformokról, az internetről és a webről, közösségi alkalmazásokról, vezeték nélküli hálózatokról, ipari folyamatirányítási rendszerekről stb., nap mint nap hallhatunk az ezekkel kapcsolatos biztonsági problémákról, az újabb és újabb sérülékenységekről és az ezeket kihasználó sikeres támadásokról. A biztonsági elemző az IT rendszerek biztonsági problémáival és az azok megoldására alkalmazott korszerű módszerekkel és technológiákkal foglalkozik. Képes a modern IT rendszerekben felmerülő biztonsági problémák azonosítására, feltárására, a problémák megoldásához szükséges praktikus tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére, valamint a mélyebb elméleti alapokra (pl. kriptográfiára) épülő módszerek és rendszerek megértésére és alkalmazására.

A biztonsági elemző biztonsági rendszereket tervez, fejleszt, illetve irányít. Biztonságtechnikai feladatokat végez. Információk sérthetetlenségével kapcsolatos feladatok összességét látja el. Ehhez elemzésének tárgya lehet az egész informatikai rendszer vagy annak egy-egy eleme. Gondoskodik arról, hogy egy szervezet tulajdonában lévő elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, rendszerelemek biztonságban legyenek. Elvégzi a biztonsági, informatikai rendszer állapotfelmérését, kockázatelemzését. Felméri a szervezet adatvédelmi és biztonsági állapotát. Az összegyűjtött adatokat rendszerezi a vizsgálati célnak megfelelően. Az elemzésnek részét képezi a kockázati tényezők beazonosítása is. Adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat készít. A biztonsági elemzés eredményeképpen kialakítja azt az adatvédelmi rendszert szabályozó protokollt, ami az adott szervezet működéséhez a leginkább megfelelő. Ilyenkor szükséges átgondolni az adatokhoz való eltérő hozzáférési jogosultságokat is. Kidolgozza az adatbiztonsági rendszert. Olyan biztonságtechnikai rendszert alkot, ami az adatok biztonságát és védelmét fenyegető kockázatok minimalizálására törekszik. Az elsőre kialakított rendszert tesztelési eljárásoknak veti alá, melyek során támadásokat modelleznek. Ily módon meggyőződhet a biztonságtechnikai informatikai rendszer eredményességéről – szükség esetén további kockázatokat azonosít, majd lépéseket tesz ezek kivédésére. A már hiba nélkül működő rendszert beüzemeli. A szervezet munkatársainak tájékoztatást nyújt a rendszer céljáról és működéséről – szükség esetén képzéseket szervez ezen információk átadására. Amennyiben informatikai támadás történik, irányítja az ez elleni védekezést. Adatbiztonságot érintő támadás esetén felméri a fellépő károkat, és az eredeti állapot visszaállításának érdekében lépéseket tesz, például erősebb tűzfalat épít ki.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Biztonsági elemző”?

A „Biztonsági elemző” elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

 • számítástechnikai eszközök, berendezések: adathordozók, szerverek, számítógépek, adatvédelmi és biztonsági szoftverek stb.;
 • fizikai biztonság eszközei, például videó kamerák, riasztórendszerek, különböző jellegű fegyverek;
 • jogszabályok elektronikus és papír alapon;
 • irodatechnikai eszközök: szkenner, nyomtató, íróeszközök, telefon.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Biztonsági elemző” leszek?

A biztonsági elemző beltéri helyszínen, irodában dolgozik. Jellemzően a számítógépe előtt ül.

A biztonsági elemző 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Túlmunka, hétvégi munkavégzés előfordulhat ügyeleti szolgálat vagy vészhelyzet esetén.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Biztonsági elemző” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki biztonsági elemzőként dolgozzon, felsőfokú továbbtanulást célszerű választania. A „Programtervező informatikus” (Computer Scientist), a „Mérnökinformatikus” (Computer Science Engineering), az „Üzemmérnök-informatikus” (Computer Science Operational Engineering) és a „Gazdaságinformatikus” (Business Informatics) alapképzési szak elvégzése is megfelelő lehet.

A képzési idő félévekben:

 • a „Mérnökinformatikus” és a „Gazdaságinformatikus” esetében 7 félév,
 • az „Üzemmérnök-informatikus” és „Programtervező informatikus” esetében 6 félév.

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény)

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi

Továbblépési lehetőség

Kiberbiztonsági szakmérnök/szakember, valamint a szakiránynak megfelelő mester és doktori képzésekben való részvétel.

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A fenti alapképzéseket folytató felsőoktatási intézmények a régióban

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar
 • Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar
 • Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar
 • Gábor Dénes Főiskola
 • Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar
 • Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
 • Zsigmond Király Egyetem

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Biztonsági elemző” foglalkozást választom?

A „Biztonsági elemző” munkája fokozott pszichés terheléssel járó szellemi munka. A számítógép előtt végzett ülőmunka ergonómiai kockázati tényező, és fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket, szemet, idegrendszert, szív- és érrendszert. Pszichés megterhelést jelenthetnek a következő munkaköri jellemzők:

 • a biztonság fenntartása fokozott figyelmet igénylő tevékenység;
 • egyes fontos döntéseket gyorsan kell meghozni;
 • az elemzésekkel összefüggő döntések jelentős felelősséggel járnak;
 • alkalmanként szoros időnyomás alatt kell dolgozni.

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a „Biztonsági elemző” szakma gyakorlásához:

 • tartós ülőmunkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó hallás;
 • jó beszélőképesség, tiszta beszéd.

A biztonsági elemző szakember munkájában egészségre ártalmas tényezők a számítógépes munkavégzésből erednek:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, idő- és döntéskényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, a látó- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Biztonsági elemző” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Biztonsági elemző” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek)

 • Digitális kompetencia, munkájának alapja az informatikai rendszerekben való jártassága;
 • Logikus gondolkodás akár az informatikai rendszer tervezése során, akár a támadások felismerése és az azok elleni védekezések során szükséges lehet;
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében;
 • Figyelem, minden kockázatot fel kell ismernie, és ki kell zárnia, amely pl. az informatikai rendszer biztonságát veszélyeztetheti;
 • Tanulás, mert a biztonságtechnikát érintő informatikai rendszerek gyorsan fejlődnek.

Érdeklődési irányok: Elemző – Tárgyias – Megvalósító

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik munkájukat. Szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával.

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

Ez azt jelenti, hogy a biztonsági elemző tevékenysége számítógépes rendszerekre irányul. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül, saját tempójában végezheti. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Biztonsági elemző” leszek?

A világméretű kibertámadások rávilágítottak arra, hogy a digitális átalakulásban felértékelődött az IT-biztonság jelentősége. Egyre keresettebbekké válnak a biztonsági elemző informatikus szakma képviselői.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha „Biztonsági elemzőként” fogok dolgozni?

A fizetés a biztonsági elemző informatikus végzettségétől, szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Biztonsági elemző” fizetése jelentősen meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 460 000 Ft/hó.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Biztonsági elemző” foglalkozást választom?

 • Adatbiztonsági felelős
 • Adatbiztonsági mérnök
 • Adatvédelmi és -biztonsági felelős
 • Biztonsági elemző, adatfeldolgozás és informatika
 • Hozzáférési ellenőr, adatfeldolgozás és informatika
 • Informatikai auditor
 • Vírus szakértő (számítástechnikai)

Rokon foglalkozások

 • IT biztonsági mérnök
 • Számítógéphálózat- és rendszertechnikus
 • Rendszergazda
 • Számítógéphálózati elemző, üzemeltető
 • Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző