Biztosítási ügynök, ügyintéző

BIZTOSÍTÁSI ÜGYNÖK, ÜGYINTÉZŐ

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 362100

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Biztosítási ügynök, ügyintéző” foglalkozást választom?

 

Napjainkban mindenre lehet és sok mindenre érdemes is biztosítást kötni, így például autóra, lakásra, utazásra, értéktárgyakra. A „Biztosítási ügynök, ügyintéző” vagyon- és egyéb biztosításokat értékesít, szerződést köt, tanácsadást nyújt. Ügyfélorientált tájékoztatást ad a különböző biztosítási formákról, a kockázatkezelésről és a pénzügyi szolgáltatásokról. A „Biztosítási ügynök, ügyintéző” legfontosabb feladata a tanácsadás, a termékek bemutatása, ajánlása, szerződéskötés. A független biztosításközvetítő a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési igényeihez kapcsolódó teendőket bonyolít a biztosítók számára. Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igényfelmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között. Az ügyfelek által megadott helyen, személyes találkozó keretein belül ad tájékoztatást a különböző biztosítási formákról. Felméri a biztosítási szükségleteket. Meghallgatja az ügyfelek igényeit, kérdéseket tesz fel annak érdekében, hogy pontosan meghatározza a szükséges biztosítás részleteit. Ügyfele biztosítási igényei alapján egyedi megoldásokat dolgoz ki. Meghatározza a biztosítási kockázat típusát és mértékét. Az ügyfelétől kapott információk alapján szakmailag is pontos meghatározást készít, a kockázatot besorolja, mértékét pontosan felméri. A korábban megszerzett információk alapján összeállítja az ügyfél számára a személyre szabott ajánlatot, és annak részleteiről tájékoztatja az ügyfelet. Ismerteti a biztosítás feltételeit. Az elfogadott ajánlat és a megfelelő tarifa alapján kiszámolja a biztosítási díjat, és értékesíti a szolgáltatást. Előkészíti a szerződést, megköti azt, és a megfelelő módon adminisztrálja tevékenységét. A szerződés megkötése után is nyomon követi ügyfelei igényeit. Kapcsolatot tart, további ajánlatokat tesz. Közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében.

A függő biztosításközvetítő alkalmas egy biztosító termékeinek vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (ügynök), vagy egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (többes ügynök). Önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek felmérését, a biztosítási termékek ismertetését, felhatalmazás esetén a biztosítási szerződés megkötését, valamint az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását. Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Biztosítási ügynök, ügyintéző”?

 

A „Biztosítási ügynök, ügyintéző” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ehhez kapcsolódnak:

 

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • irodai és szakmai szoftverek, a biztosító tevékenységéhez kapcsolódó programok;
 • nyomtatványok, szerződéssablonok;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax, irodai eszközök: naptár, jegyzetfüzet.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Biztosítási ügynök, ügyintéző” leszek?

 

A „Biztosítási ügynök, ügyintéző” munkahelye rendszerint az iroda, valamint az ügyfelek által meghatározott külső helyszínek. Munkáját részben beltéri helyszínen végzi, részben utazással tölti. Saját vállalkozás vezetése esetén munkáját elsősorban az ügyfelekkel való találkozókra kijelölt helyszínein végzi.

A „Biztosítási ügynök, ügyintéző” jellemzően kötetlen munkaidőben dolgozik. Munkarendje többnyire igazodik az ügyfelek szabadidejéhez, ezért a munka végzése nagy rugalmasságot igényel. Csúcsidőszakokban (pl. akciók esetén vagy új termékek bevezetésekor) túlmunka előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Biztosítási ügynök, ügyintéző” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki biztosítási ügynökként, ügyintézőként dolgozzon, a „Közgazdaság” szakmacsoporton belül a „Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)” (OKJ 54 343 01) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően, ágazati érettségivel 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Kétéves képzés esetén az első évfolyamot követően 160 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

 

Részszakképesítések:

 

Banki, befektetési termékértékesítő (OKJ 51 343 01)

Biztosításközvetítő (függő és független) (OKJ 51 343 02) (iskolarendszeren kívüli képzési idő 160-240 óra)

Pénztárkezelő és valutapénztáros (OKJ 51 343 03)

 

Ráépülő szakképesítések:

 

Biztosítási tanácsadó (OKJ 55 343 01) (iskolarendszeren kívüli képzési idő 220-340 óra)

Államháztartási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 02)

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 03)

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi

Előnyös lehet a szakgimnázium.

 

Továbblépési lehetőség: a ráépülő szakképzésekben, szakirányú továbbképzéseken való részvétel vagy a „Pénzügy-Számvitel” felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés vagy „Pénzügy-Számvitel” alapképzési szak (BA) elvégzése

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest)

EFEB Érettségizettek Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. Budapesti Iroda

BOI Biztosítási Oktatási intézet (Budapest)

SOTER-LINE Oktatási Központ (Budapest)

Szinergia Szakgimnázium és Szakközépiskola (Budapest)

NovoSchool Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgaközpont (Budapest)

Modern Oktatási Stúdió (Budapest)

West Horizont Oktatási Központ (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Biztosítási ügynök, ügyintéző” foglalkozást választom?

 

A „Biztosítási ügynök, ügyintéző” munkája többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami fokozott pszichés igénybevételt jelent. Jellemző lehet a fokozott stressz a pénzügyi és szakmai felelősség miatt. Érzelmi megterhelést jelentő és együttműködést igénylő munkavégzés.

Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • jó közeli látásélesség az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő, számokkal történő munkavégzéshez;
 • külső helyszíneken végzett munkához jó tájékozódási képesség és megfelelő látásélesség;
 • jó beszédértés és jó beszélőképesség;
 • tartós ülőmunka végzésével terhelhető gerinc, annak érdekében, hogy a hosszan tartó ülőmunka ne okozzon gondot;
 • ép és terhelhető karok, kezek és ujjak, pl. a számítógép használatához, a papírok rendezéséhez.

 

Környezeti ártalmak:

 • baleseti veszélyforrások lehetnek a közlekedésből eredő kockázatok, ezért fokozottan ügyelni kell a megfontolt, szabályos közlekedésre;
 • fizikai ártalmat jelenthet a képernyő előtt huzamosabb ideig végzett munka, amely elsősorban a szemet és a végtagokat, a gerincet terhelheti.

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok átadása más munkatársaknak), munkaszervezéssel mozgássérültek is gyakorolhatják.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Biztosítási ügynök, ügyintéző” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Biztosítási ügynök, ügyintéző” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Felelősségtudat, hiszen a hozzá fordulók számára komoly tétje van az általa tett ajánlatoknak, befektetésük megtérülése a szakember munkáján múlik
 • Számolási képesség pl. a biztosítási díj kiszámításához, kockázatelemzéshez
 • Figyelem pl. a szerződések megkötésénél
 • Kommunikációs készség az információnyújtáshoz, az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz
 • Tanulás az új termékekhez, szabályozásokhoz kapcsolódó, folyamatosan frissülő ismeretek elsajátításához
 • Kitartás az ismétlődő feladatok elvégzéséhez
 • Digitális kompetencia a biztosítási szoftverek alkalmazásához
 • Önállóság

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Közösségi – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. Fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Üzleti ügyben szívesen lépnek kapcsolatba másokkal. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. Szívesen dolgoznak megadott utasítások szerint, elfogadják mások irányítását és felügyeletét. Szeretik befejezni az elkezdett munkát, zavarja őket, ha a munkavégzés folyamatát meg kell szakítani.

 

Munkamód: Személyközpontú – Irányító – Önálló – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a „Biztosítási ügynök, ügyintéző” elsősorban azt kedveli, ha embereknek terméket (biztosítási szolgáltatás) kínálhat, eladhat. Előnyben részesíti, ha emberekkel teremthet és tarthat fenn kapcsolatot, kommunikálhat. Az önállóan végezhető feladatokat saját ritmusában, tempójában végzi. Tevékenységének további fontos része másokat mozgósítani, lelkesíteni. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Biztosítási ügynök, ügyintéző” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Biztosítási ügynök, ügyintéző”, biztosítási vállalkozásoknál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezeteknél, pénzintézeteknél alkalmazottként vagy saját vállalkozásában dolgozik. Munkája iránt jelentős munkaerőpiaci kereslet mutatkozik.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Biztosítási ügynök, ügyintézőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Biztosítási ügynök, ügyintéző” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

 

A „Biztosítási ügynök, ügyintéző” fizetése az országos átlagbért többnyire meghaladja.

Az átlagkereset havi bruttó 340.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Biztosítási ügynök, ügyintéző” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Biztosításértékesítő

Biztosításközvetítő

Biztosítási alkusz

Biztosítási asszisztens

Biztosítási bróker

Biztosítási bróker asszisztens

Biztosítási díjegyeztető

Biztosítási előadó

Biztosítási értékesítési tanácsadó

Biztosítási felülvizsgáló

Biztosítási járadékügyintéző

Biztosítási jutalékfelelős

Biztosítási kárjegyzőkönyv-vezető

Biztosítási képviselő (ügynök)

Biztosítási konzultáns

Biztosítási szervező

Biztosítási szerződéselbíráló

Biztosítási szerződés-nyilvántartó

Biztosítási területi képviselő (ügynök)

Biztosítási üzletkötő

Életbiztosítási ügyintéző

Független biztosításközvetítő

Függő biztosításközvetítő

Gépjárműkárigény-ügyintéző

Hajókárigény-ellenőr

Hálózati értékesítő (nyugdíjbiztosítás)

Jogvédelmi biztosításközvetítő

Kárelőadó

Kárigényellenőr, biztosítás

Kárrendező

Személyi- és vagyonkár-rendező

Személyikárigény-ügyintéző

Tűzkárigény-ügyintéző

 

Rokon foglalkozások:

 

Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő

Kereskedelmi ügyintéző

Ügynök

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

Pénzintézeti ügyintéző