Bolti eladó

FEOR kód
511300

Foglalkozási terület
Gazdaság, kereskedelem és marketing

Átlagkereset
bruttó 220 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha a bolti eladó foglalkozást választom?

Az eladó üzletben, szakboltban, kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja, tájékoztatja, tanácsokkal látja el a vásárlókat. Munkája része az áruk eladótérbe történő elhelyezése, az árak feltüntetése, valamint a leltározásban és raktározásban való közreműködés.

Az eladó feladata az áruk átvételétől azok eladásáig terjed. Átveszi az eladásra kerülő termékeket a beszállítóktól, átnézi, hogy minőségileg és mennyiségileg megfelelnek-e a korábban leadott rendelésnek. Gondoskodik az áruk megfelelő tárolásáról. Annak érdekében, hogy a termékek ne sérüljenek, azokat állagminőség megóvás érdekében biztonságos helyen tárolja. Elhelyezi az árukat az eladótérben a megfelelő polcokra, helyekre, odafigyelve arra, hogy azok a termékek, amelyeknek szavatossági ideje rövidebb, előrébb kerüljenek. Kapcsolatot tart a vásárlókkal. Üdvözli őket, illetve elbúcsúzik tőlük, kiszolgálja őket, kérdéseikre válaszol, tanácsot ad. Tájékoztatást nyújt az árukról és az árakról. Felhívja a figyelmet az aktuális akciókra, szükség esetén reklamációt, panaszt kezel. Nyilvántartja a készleteket, leltároz. Nyilvántartásokat vezet a beszerzett áruk mennyiségéről, azok eladásáról, eladási áráról, és jelzi, ha új áru rendelésére van igény. Kisebb boltok esetében egyben pénztárosi munkakört is ellát, így munkájának része a pénzforgalom lebonyolítása, az áruk ellenértékét a pénztárgépbe beviszi, számlát ad. Árubeszerzéssel foglalkozik. Átgondolja a vevői igényeket és a piaci lehetőségeket, a beszállítókkal – pl. élelmiszer nagykereskedők, vegyiáru gyártók – leegyezteti a beszerzésre kerülő áruk fajtáját, típusait, méreteit, árát és mennyiségét, majd gondoskodik azok raktározásáról. Vezeti a bolti forgalmat. Figyeli az áruk forgását, azaz a beérkeztetés és eladás között eltelt időt, döntést hoz a vásárlótér elrendezéséről, a kirakat elrendezéséről, a kihelyezett áruk mennyiségéről, illetve áráról. Marketingakciókat szervez. Amennyiben a forgalom azt megkívánja, árakciókat vagy más értékesítés-ösztönző tevékenységeket indít – pl. kettőt fizet, hármat kap akció – majd megvizsgálja azok sikerességét. Pénzügyeket intéz. Ellenőrzi a számlákat, a készpénzes és bankkártyás fizetéseket, illetve banki, postai ügyeket intéz az üzletmenet fenntartása céljából.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az eladó?

Az eladó a következő eszközöket használja:

 • kereskedelmi eszközök, berendezések, pl. árazó, kódleolvasó, esetleg pénztárgép, bankkártya terminál;
 • raktározási munkákhoz: raklapok, kézikocsi, targonca stb.;
 • leltározáshoz szükséges dokumentumok, számítógép megfelelő – pl. árukészlet- és adatbáziskezelő – programokkal;
 • kommunikációs eszközök: telefon, fax;
 • irodai eszközök: papír, toll, nyomtató stb.;
 • formanyomtatványok, dokumentációs adatlapok.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha eladó leszek?

Az eladó többnyire épületen belül, az eladótérben vagy a raktárban végzi a munkáját. A munkakörnyezet jelentősen eltérő attól függően, hogy egy multinacionális üzletláncról vagy egyszemélyes kisboltról van szó.

Az eladó ritkán dolgozik a szokásos egyműszakos munkarend szerint, inkább jellemző a többműszakos időbeosztás: a reggeli nyitástól délutánig vagy déltől zárásig tart a munkaidő. Gyakori a hétvégi és az ünnepnapi munka.

Milyen képzést célszerű választanom, ha eladó szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki eladóként dolgozzon, a „Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció” szakmacsoporton belül az Élelmiszer-, vegyiáru eladó (OKJ 31 341 05) részszakképesítés és az Eladó (OKJ 34 341 01) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakközépiskolákban folyik, ahol 3 év tanulást követően szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1000 óra között változhat a képzési idő.

Nappali tagozaton az első évfolyamot követően 105 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

Az eladó szakképesítéshez Műszakicikk-eladó (OKJ 31 341 03) részszakképesítés kapcsolódik.

Élelmiszer-, vegyiáru eladó (OKJ 31 341 05) részszakképesítés megszerzésére a látássérültek és tanulásban akadályozottak esetében, a Szakképzési Hídprogramban történő oktatás keretében, speciális, adaptált tanterv alapján is lehetőség van.

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

Az Eladó szakképesítés megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség.

Élelmiszer-, vegyiáru eladó (OKJ 31 341 05) részszakképesítés bemeneti követelménye: hat általános iskolai évfolyam elvégzése és a betöltött 15. életév.

Továbblépési lehetőség a Boltvezető (OKJ 35 341 01) kapcsolódó szakképesítés-ráépülés képzésben való részvétel.

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

Az eladó szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

Váci Szakképzési Centrum tagintézményei

 • Váci SZC Madách Imre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Gödöllő)
 • Váci SZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Szentendre)
 • Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Vác)

Ceglédi Szakképzési Centrum tagintézményei

 • Ceglédi SZC Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Monor)
 • Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Cegléd)

Érdi Szakképzési Centrum tagintézményei

 • Érdi SZC Kiskunlacházi Szakképző Iskolája (Kiskunlacháza)         
 • Érdi SZC Kós Károly Szakképző Iskolája (Érd)

Tatabányai Szakképzési Centrum tagintézményei

 • Tatabányai SZC Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Tatabánya)
 • Tatabányai SZC Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Esztergom)

Salgótarjáni Szakképzési Centrum tagintézményei

 • Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Salgótarján)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum tagintézményei

 • Budapesti Gazdasági SZC Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Budapesti Gazdasági SZC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Budapesti Gazdasági SZC Harsányi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (heti több órában foglalkoznak a részképesség-zavaros gyerekekkel (SNI) külön fejlesztési tervek alapján)
 • Budapesti Gazdasági SZC Csete Balázs Szakgimnáziuma
 • Budapesti Gazdasági SZC Békésy György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Budapesti Gazdasági SZC Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Bocskai István Református Oktatási Központ Apáczai Csere János Középiskolája

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az eladó foglalkozást választom?

Az eladó munkája könnyű és közepesen nehéz fizikai munka, amelyet többnyire álló testhelyzetben végez. Az emelés, cipelés (pl. áruátvételkor, rakodáskor stb.), kézi anyagmozgatás fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket. Terhelhetőségük függvényében javasolt a munkahely kiválasztása.

Az eladóval szemben támasztott egészségügyi követelmények az emberekkel történő kapcsolattartás, illetve az üzletmenet működtetéséhez kapcsolódnak:

 • Könnyű és közepesen nehéz fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, immunrendszeri, endokrinológiai és pszichés egészségi állapot;
 • egészséges bőr szükséges a látható bőrfelületeken, kifejezetten a kézen és az arcon;
 • ép hallás;
 • jó beszélőképesség, tiszta beszéd;
 • jó látás;
 • élelmiszer eladói pályán semmilyen fertőző betegségben nem szenvedhet.

Látás-, hallás- és értelmi sérültek a sérülés típusától és mértékétől függően, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával láthatják el ezt a munkakört. A munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok más munkatársaknak történő átadásával) segíthető elő, hogy ezen a pályán dolgozhassanak.

Milyen személyes jellemzők előnyösek az eladó foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az eladó szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Kommunikációs képesség a vevőkkel, munkatársakkal való kapcsolattartásban;
 • Együttműködés;
 • Fizikai erőnlét, hogy jól bírja az egész napos álló munkát, a raktárban végzett tevékenységek okozta fizikai megterhelést;
 • Figyelem, pl. leltározáshoz, árukiadáshoz, árazáshoz;
 • Számolási képesség, hiszen nem tévedhet leltározás, de pénztári munkája során sem;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés csúcsidőszakokban a hosszú sorokban álló, feszült vevők elviseléséhez, a reklamációk, esetleges bolti lopások kínos helyzeteinek kezeléséhez.

Érdeklődési irányok: Közösségi – Tárgyias – Megvalósító

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen végeznek mások számára hasznos, fontos, szolgáltató tevékenységet, szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van, ugyanakkor fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat.

Munkamód: Személyközpontú – Gyakorlatias – Végrehajtó

Ez azt jelenti, hogy az eladó tevékenysége középpontjában a vevők kiszolgálása, a velük való kapcsolattartás áll. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal (különféle termékek, árucikkek) foglalkozhat. Biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel, és megnyugtató, ha tudja, pontosan meddig terjed a felelőssége.

Milyen eséllyel találok munkát, ha eladó leszek?

A kereskedelemben folyamatosan van kereslet az eladók iránt, amit jól jeleznek az üzletek kirakataiban megjelenő álláshirdetések.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha eladóként fogok dolgozni?

A fizetés az eladó szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a kereskedelmi vállalkozás, üzlet méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat. A multinacionális üzletláncokban a kereset növekvő. A kisboltokban a kezdő fizetés általában a minimálbér.
Az eladó fizetése elmarad az országos átlagbértől.
Az átlagkereset havi bruttó 220 000 Ft/hó.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az eladó foglalkozást választom?

 • ABC-eladó
 • Áruházi eladó
 • Bútor- és lakástextil-eladó
 • Dohányárudai eladó
 • Élelmiszer eladó
 • Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
 • Gyógyászati segédeszköz eladó
 • Használtcikkbolti eladó
 • Könyvesbolti eladó
 • Lottóárus
 • Műszakicikk-eladó
 • Nagykereskedelmi eladó
 • Óra-ékszer és díszműáru eladó
 • Porcelán- és edényáru-eladó
 • Ruházati bolti eladó
 • Trafikos
 • Újságárus
 • Zöldség-gyümölcs eladó

Rokon foglalkozások

 • Kereskedő
 • Kereskedelmi ügyintéző
 • Értékesítő
 • Piaci, utcai árus
 • Bolti pénztáros