Bőrdíszműves

A képen a bőrdíszműves szerszámai láthatóak.

FEOR kód
721600

Foglalkozási terület
Könnyűipar és Kézműipar

Átlagkereset
bruttó 180 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha a bőrdíszműves foglalkozást választom?

A bőrdíszműves egyedi megrendelésre, vagy nagyobb darabszámban bőrből és műbőrből, műanyagból, textíliákból különböző használati tárgyakat (bőröndöket, táskákat, retikülöket, öveket, pénztárcákat, levéltárcákat, cigarettatárcákat, szemüvegtokokat, stb.) készít. Gépi vagy kézi varrással, ragasztással használati tárgyakat, lovas felszereléseket, szíjakat és egyéb bőrtermékeket állít elő. A bőrdíszműves feladata a különböző bőrdíszműipari termékek kiszabása, előkészítése, díszítése, összeállítása, bélelése, befejező műveleteinek végrehajtása. Tárgyal a megrendelővel a kívánt termékről. Meghatározzák annak fazonját, anyagát, egyéb jellemzőit. Az egyes minták alapján elvégzi a termék részeinek kiszabását – kivágja a szükséges anyagformákat. A termék egyes darabjait varrással összeerősíti. Az alkotóelemekből, a mintának megfelelően, összeállítja a terméket, amely során főként varr, ragaszt, szegecsel. Fémdíszeket, sávokat tesz fel az elkészült tárgyra, szegecseléssel rögzíti azokat. Az összeállított terméket méretre igazítja, ellenőrzi az elkészült termék minőségét. Igény esetén javítást is végez. Megállapítja a javítandó bőrdíszmű termék hibáját és árkalkulációt készít. Kijavítja, kicseréli a varratokat, béléseket, alkatrészeket, húzózárakat. A kész darabokat újraszínezi, tisztítja. Kiállítja a számlát.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a bőrdíszműves?

A bőrdíszműves munkája során a tervezést, a szabást és az összeillesztést lehetővé tevő gépekkel és szerszámokkal dolgozik:

 • rajzasztal – a szabásminta tervezéséhez és elkészítéséhez;
 • rajzoláshoz segédeszközök: körző, vonalzó, görbevonalzó;
 • szabászasztal – a termék előkészítéséhez;
 • szabászolló, szabászkés;
 • varrógép;
 • ragasztógép;
 • kéziszerszámok: olló, kalapács, szélező, fogók, lyukasztók, tűzőgép.

A munka során sokféle alap és segédanyagot használ: bőr, selyem, ragasztók, festékek, cérnák, szegek, kartonlemezek. A bőr tisztításához különleges tisztítószerekre, bőrápolókra is szüksége van.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha bőrdíszműves leszek?

A bőrdíszműves épületen belül, jellemzően az üzlethez kapcsolódó műhelyben vagy üzemcsarnokban végzi munkáját. A szükséges anyagok beszerzésekor tartózkodhat raktárban. A vevőkkel az eladótérben egyeztet.

Ennél a szakmánál a szokásos munkarend a jellemző: a szakember napi 8 órát dolgozik hétfőtől péntekig. Ha saját vállalkozást vezet, munkaidejét rugalmasabban oszthatja be, de akkor is figyelemmel kell lennie a munka ütemezésére, például a javításoknál.

Milyen képzést célszerű választanom, ha bőrdíszműves szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki bőrdíszművesként dolgozzon, a „Könnyűipar” szakmacsoporton belül a Bőrdíszműves (OKJ: 34 542 01) szakképesítés megszerzése szükséges, amely történhet iskolarendszerű nappali vagy esti – levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakközépiskolákban folyik, ahol 3 év tanulást követően szerezhető meg a szakképesítés. Az esti – levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1000 óra között változhat a képzési idő.

Bőrdíszműves (OKJ: 34 542 01) szakképesítéshez Bőrtárgy készítő (OKJ 31 542 01) rész-szakképesítés kapcsolódik.

A szakképesítések megszerzésére hallás-, mozgássérültek és a tanulásban akadályozottak esetében, a Szakképzési Hídprogramban történő oktatás keretében, speciális, adaptált tanterv alapján is lehetőség van. Az oktatás 30%-ban elméleti és 70%-ban gyakorlati jellegű. Az iskolarendszerű képzési idő 3 év. Nappali tagozaton az első évfolyamot követően 105 óra összefüggő szakmai gyakorlat van. Iskolarendszeren kívüli képzési idő 400-600 óra.

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

A bőrdíszműves szakképesítés megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség.

Bőrtárgy készítő (OKJ 31 542 01) rész-szakképesítés bemeneti követelménye: hat általános iskolai évfolyam elvégzése és betöltött 15. életév.

Továbblépési lehetőség

Szíjgyártó és nyerges (OKJ 35 542 02) kapcsolódó szakképesítés ráépülés képzésben való részvétel, továbbá a Bőrfeldolgozó-ipari technikus szakképesítés megszerzése.

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

A bőrdíszműves szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 • Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (Tata)
 • Budapesti Komplex SzC Modell Divatiskolája, Iparművészeti, Ruha- és Bőripari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)
 • Budapesti Komplex SzC Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája (Budapest)

A tanulmányok megkezdésének alapfeltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleményével, mely azt bizonyítja, hogy a tanuló tanulásban akadályozott.

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a bőrdíszműves foglalkozást választom?

A bőrdíszműves könnyű fizikai munkát végez, részben álló, részben ülő testhelyzetben. A huzamosabb ideig tartó ülés következtében mozgásszervi panaszok – pl. gerinc-, hát-, nyakfájdalmak – előfordulhatnak. Pszichés nehézséget jelent, hogy a végzett munka precizitást és tartós figyelmet követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie az elvállalt munkát. A bőrdíszművesnek az anyagok, gépek használata során zaj- és porártalommal kell számolnia. A vegyszerek, ragasztók, festékek allergiát okozhatnak. Balesetveszélyt jelenthet a fúró, vágó, szúró szerszámok használata

A bőrdíszműves munkájával szemben támasztott egészségügyi elvárások a kézzel és szerszámokkal történő pontos munkavégzést teszik lehetővé:

 • ép végtagok – a precizitást igénylő feladatok elvégzéséhez;
 • jó látás – az anyagok kiválasztásához, az aprólékos varró, szabó munkához;
 • jó színlátás – a például a bőr illesztékek, díszítések kialakítása során.

Mozgás-, hallássérültek, és tanulásban akadályozottak pályára kerülése a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusnak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet fizikai akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével, valamint a munkakör átszervezésével segíthető elő.

Milyen személyes jellemzők előnyösek a bőrdíszműves foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód)? A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A bőrdíszműves szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Kézügyesség, ami ahhoz szükséges, hogy biztos kézzel nyúljon az értékes alapanyaghoz, és képes legyen az aprólékos, nagy pontosságú és precíz mozdulatokat igénylő feladatok ellátására.
 • Kreativitás, aminek segítségével képes új, eredeti és értékes ötletek, elképzelések és termékek megvalósítására.
 • Kitartás az aprólékos, nagy pontosságú és precíz mozdulatokat igénylő feladatok ellátására, még ha olykor egyhangú is a munkavégzés folyamata.
 • Figyelem, ami abban segíti, hogy minden körülmények között tudjon a munkára összpontosítani, külső tényezők minél kevésbé zavarják meg.
 • Vállalkozói kompetencia, hogy saját vállalkozását nyereségesen tudja működtetni.

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Alkotó – Megvalósító

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak szerszámokkal, eszközökkel vagy gépekkel, állítanak elő vagy javítanak különböző tárgyakat. Szeretik, ha munkájuknak kézzel fogható eredménye van. Új dolgokat találnak ki, ötleteket valósítanak meg. Fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat.

Munkamód: Tárgyias – Beltéri helyszínen – Gyakorlatias

Ez azt jelenti, hogy a bőrdíszműves tevékenysége középpontjában tárgyak létrehozása, alakítása, javítása áll. Eszközöket, szerszámokat használ, azokkal ügyesen bánik. Esősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal (különféle bőrdíszműipari termékek) foglalkozhat. Biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel és megnyugtató, ha tudja, pontosan meddig terjed felelőssége.

Milyen eséllyel találok munkát, ha bőrdíszműves leszek?

Bőrdíszművesként el lehet helyezkedni nagyüzemi termelési keretek között, de kis kézműves műhelyekben ugyanúgy található munka. Ezek legtöbbje ma már magánvállalkozás.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha bőrdíszművesként fogok dolgozni?

A fizetés a bőrdíszműves szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a bőripari vállalkozások, műhelyek méretétől, földrajzi elhelyezkedéstől, forgalmától függően változhat. Az akkreditált foglalkoztatóknál a kezdő fizetés általában a minimálbér.
A bőrdíszműves fizetése elmarad az országos átlagbértől.
Az átlagkereset havi bruttó 180.000 Ft

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a bőrdíszműves foglalkozást választom?

 • Bőr ajándéktárgy készítő
 • Bőr hátizsákkészítő
 • Bőr kulcstartó-készítő
 • Bőrárujavító
 • Bőrdíszmű-összeállító
 • Bőrdíszmű-szabász
 • Bőrdíszmű-tűző
 • Bőrlabda-varró
 • Bőröndzár-javító
 • Bőrtáska-készítő
 • Bőrtáska-varró
 • Bőrtermék-készítő
 • Bőrtok-készítő
 • Kézműves, bőr
 • Kocsi-nyerges
 • Köténykészítő (bőrből)
 • Lószerszámkészítő
 • Óraszíj-készítő
 • Ostorszíjkészítő
 • Pórázkészítő
 • Szíjgyártó
 • Táskajavító, – készítő (bőrből)
 • Táskakapcsozó

Rokon foglalkozások

 • Kalapos, kesztyűs
 • Szabó, varró
 • Bőrkikészítő és -feldolgozó gép kezelője, gyártósor mellett dolgozó