CAD-CAM informatikus

FEOR kód
313600

Foglalkozási terület
Informatika

Átlagkereset
bruttó 340 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha a „CAD-CAM informatikus” foglalkozást választom?

A „CAD-CAM informatikus” terméktervezéssel, gyártással foglalkozó szakember, aki a korszerű terméktervezési, gyártástervezési folyamatokban, munkájához önállóan használja a korszerű informatikai eszközöket. Üzemelteti a rendelkezésre álló hardvereket és szoftvereket. Computer-Aided Design – CAD –, azaz számítógépen alapuló szerkesztő, tervező szoftvereket alkalmaz, síkbeli – 2D – műszaki rajzot, 3D alkatrészmodellt, 3D összeállítási rajzot készít. A CAD-CAM informatikus a tervezéstől a gyártásig részt vesz egy termék megalkotásában. Alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmez. Alkatrészeket, összeállításokat modellez CAD szoftverrel, amely termékekről reprezentatív műszaki dokumentációt készít. Megtervezi az alkatrészek megmunkálását CAM szoftverre, kiválasztja a szükséges szerszámokat, szerszámpályákat. Ellenőrzi a megmunkálást szimuláción keresztül, szükség esetén korrekciót, javítást végez. Az elkészült szerszámpályákat az alkalmazott CNC vezérlőhöz illeszti. Beállítja a munkadarab előgyártmányához tartozó megmunkálás koordinátarendszerét, szimulálja és végrehajtja a megmunkálási folyamatot. Méréssel ellenőrzi az elkészült munkadarabot, ha szükséges korrekciót és javítást végez. Az alkalmazott CAD, CAM szoftvert üzemelteti. Két és háromtengelyes megmunkálást tervez CAM szoftverrel. Részletes műhelyrajzokat, technológiai dokumentációt készít, mely tartalmazza a berendezések méreteit, összeállításuk módját és egyéb műszaki információkat is.

Új termék tervezését megelőzően részt vesz külső, belső műszaki, gazdasági információk gyűjtésében, feldolgozásában, a piaci, vevői igények feltárásában. Közreműködik a termék piaci megjelenéséhez szükséges műszaki dokumentáció, marketing jellegű kiadvány (műszaki leírás, gépkönyv, átvételi utasítások, látványterv, működési animáció, felhasználói útmutató, prospektus, szórólap, katalógus stb., szükség esetén korszerű elektronikus formában is pl. CD-ROM, illetve internetes alkalmazás) elkészítésében.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „CAD-CAM informatikus”?

A CAD-CAM informatikus elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

 • számítógép internetkapcsolattal és a tevékenységhez szükséges 2D-s és 3D-s tervező szoftverekkel;
 • irodai berendezések: nyomtatók, fénymásolók, scannerek;
 • papíralapú alkatrész tervek, összeállítási rajzok;
 • adatbázisok, például térképészeti mérések eredményei.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „CAD-CAM informatikus” leszek?

A CAD-CAM informatikus a munkáját beltéri helyszínen, irodában végzi. A munkavégzéséhez hozzátartozó megbeszélések során céges tárgyalószobákban és a megrendelések kivitelezési helyszínein is megfordulhat.

A CAD-CAM informatikus 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetében) túlmunka előfordulhat.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „CAD-CAM informatikus” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki CAD-CAM informatikusként dolgozzon, az „Informatika” szakmacsoporton belül a „CAD-CAM informatikus” (OKJ 54 481 01) szakképesítés megszerzése szükséges, amely történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1300 óra között változhat a képzési idő.

Részszakképesítés: Számítógépes műszaki rajzoló (OKJ 31 481 01)

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény)

A CAD-CAM informatikus szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi.

Továbblépési lehetőség

A Szoftverfejlesztő (OKJ 54 213 05) vagy az Informatikai rendszerüzemeltető (OKJ 54 481 06) szakképzésekben való részvétel.

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

A CAD-CAM informatikus szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés

 • Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát-Péch Antal Szakgimnáziuma (Tatabánya)
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata)
 • Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Salgótarján)
 • Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)
 • Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)
 • Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)
 • SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (Budapest)
 • Athéné Idegenforgalmi, Informatikai és Üzletemberképző Iskola (Budapest)

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „CAD-CAM informatikus” foglalkozást választom?

A „CAD-CAM informatikus” tevékenysége szellemi munka. A szakember sok időt tölt számítógépes ülőmunkával az irodában. A képernyős munkavégzés fokozottan igénybe veszi a szemet, mozgásszerveket, idegrendszert.

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a CAD-CAM informatikus szakma gyakorlásához:

 • tartós ülőmunkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás.

Egészségre ártalmas tényezők:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások)

A munkakörnyezet akadálymentesítésével mozgáskorlátozott személyek, illetve a megfelelően illesztett segítő technológia igénybevételével hallássérült és látássérült személyek is foglalkoztathatóak ebben a szakmában.

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „CAD-CAM informatikus” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „CAD-CAM informatikus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok.

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek)

 • Digitális kompetencia a hardverek és a szoftverek üzemeltetéséhez;
 • Technológiai, műszaki kompetencia a munka szakszerű elvégzése érdekében;
 • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz;
 • Térbeli gondolkodás, a műszaki rajzok elkészítéséhez;
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében.

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító – Elemző

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat. Előnyben részesítik, ha egy tevékenység végzése során elég idő áll rendelkezésre a kidolgozáshoz.

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

Ez azt jelenti, hogy a CAD-CAM informatikus tevékenysége tárgyakra (hardver, gyártmányok, alkatrészek) irányul, terméktervezéssel foglalkozik. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „CAD-CAM informatikus” leszek?

A CAD-CAM informatikus iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha „CAD-CAM informatikusként” fogok dolgozni?

 A fizetés a CAD-CAM informatikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „CAD-CAM informatikus” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 340 000 Ft/hó.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „CAD-CAM informatikus” foglalkozást választom?

 • CAD szoftverrel modellező (a termékről reprezentatív műszaki dokumentációkészítő)
 • CAM szoftverrel tervező (aki az elkészült szerszámpályákat az alkalmazott CNC vezérlőhöz illeszti)
 • CNC programot szerszámgépre illesztő (aki elvégzi a felszerszámozást és a szerszámbemérést)
 • Kivitelező rajzoló
 • Műszaki rajzoló
 • Műszaki szerkesztő
 • Műszakirajz-kihúzó
 • Rajzmásoló
 • Számítógépes műszaki rajzoló
 • Számítógépes tervrajzoló
 • Szerkesztőrajzoló

Rokon foglalkozások

 • Grafikus és multimédiatervező
 • Térinformatikus
 • Szoftverfejlesztő