Csomagolóanyag-gyártó

CSOMAGOLÓANYAG-GYÁRTÓ

Foglalkozási terület: Gépészet, nehézipar és egyéb műszaki terület

6-jegyű FEOR kód: 814400 és 813518

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Csomagolóanyag-gyártó” foglalkozást választom?

 

A „Csomagolóanyag-gyártó” elsősorban papírból vagy műanyagból készült különféle csomagolóanyagok előállításával foglalkozik. Dobozok, borítékok, papírzacskók, kartonpapír és hasonló anyagok, fóliák és egyéb papír- és műanyagipari cikkek készítését végző gépeket kezel és felügyel. A csomagoló gépsor különböző berendezéseit, a magas szinten automatizált csomagolóanyag-gyártó gépsorok különböző területeit hatékonyan és biztonságosan, az előírásoknak megfelelően kezeli. Előkészíti a gépet és a gyártáshoz szükséges anyagokat. Részt vesz a gépbeállításban. Felügyeli a gyártógépek és szerszámok állapotát. Folyamatosan figyeli a szabályozó rendszereket. Lebonyolítja a szerszámcseréket. Elvégzi a gépek tisztítását. A termelés során biztosítja az alapanyagokat, és feltölti a gépeket, majd leszedi a kész termékeket. A gép minden állomásán figyel a folyamatos termékáramlásra. A gyártási hulladékot a megfelelő gyűjtőtelepre elszállítja, elszállítatja. Feladatkörébe tartozik a termék minőségének folyamatos vizuális ellenőrzése, a gép melletti minőségellenőrzés a mérőberendezéseken, mintaellenőrzés. A termelési adatokat rögzíti. Részt vesz a gyártáskísérő dokumentumok kitöltésében.

.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Csomagolóanyag-gyártó”?

 

A „Csomagolóanyag-gyártó” által alkalmazott eszközök kifejezetten a papíripari és a műanyag termékek gyártásának technikai támogatását szolgálják. Az, hogy a szakember milyen eszközökkel, berendezésekkel dolgozik, nagymértékben függ attól, milyen területen helyezkedett el. Általában a következő gépeket, eszközöket, szerszámokat használja:

 • aprítógép, egy-, illetve többtengelyes daráló, extrudáló sor csövekhez, kalibráló, csőhúzó, vákuumos hűtővályú, fröccsöntő gép, csőfűrész, fafeldolgozó gép, pépkészítő gép, simítóhenger, cellulózfőző, szárítógép stb.;
 • öntőformák;
 • alapanyag-keverő, préselő, gyúró gépek;
 • anyagmozgató eszközök, pl. targonca;
 • mérőberendezések, eszközök, pl. vastagságmérő, mérleg, sűrűségmérő, nyomásmérő stb.;
 • csavarhúzó, csípőfogó, villáskulcs stb.
 • a gépek karbantartásához szükséges kézi szerszámok, pl. csavarhúzó, csípőfogó.

 

Munkája során cellulóz alapanyaggal, műanyag-alapanyagokkal, kész műanyagokkal, valamint különböző vegyi anyagokkal kerül kapcsolatba. A karbantartási munkák során tisztító-, fertőtlenítőszereket, valamint a gépek karbantartásához olajakat, kenőanyagokat használ fel.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Csomagolóanyag-gyártó” leszek?

 

A „Csomagolóanyag-gyártó” munkáját beltéri helyszínen, üzemcsarnokban, műhelyben, gépek között végzi. Általában külön kezelőállást alakítanak ki a gépkezelőnek, jó megvilágítással, ahol figyelemmel kísérheti a gyártási folyamatot. A kezelőhelyeken jellemzően megvalósítható a hatékony zaj- és porvédelem, így a gépkezelő munkavégzésének körülményei jobbak lehetnek, mint a gyártósor mellett dolgozóké.

A „Csomagolóanyag-gyártó” munkaidő-beosztása az üzem munkarendjétől függ, ehhez igazodik. Jellemző a folyamatos üzemmód, a többműszakos beosztás (rendszerint 3 műszak), ill. ebből adódóan az esti, éjszakai, ill. a hétvégi, ünnepnapi munkavégzés is. Túlórázás szintén előfordulhat, pl. elhúzódó javítások, vészhelyzet vagy szoros szállítási határidők esetén.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Csomagolóanyag-gyártó” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Csomagolóanyag-gyártóként” dolgozzon, a betanítás is elegendő lehet, de az elhelyezkedésnél előnyt jelenthet a „Vegyészet” szakmacsoporton belül a „Papírgyártó” (OKJ 31 543 11) rész- szakképesítés, a „Papírgyártó és -feldolgozó” (OKJ 32 543 03) vagy a „Műanyag-feldolgozó” (OKJ 34 521 09) szakképesítések megszerzése. A szakképesítés iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyamon szerezhető meg. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1200 óra között változhat a képzési idő.

 

Kapcsolódó részszakképesítések:

 

Fröccsöntő (OKJ 31 521 04)

Műanyag hegesztő (OKJ 31 521 08)

 

A fenti részszakképesítések megszerzésére a Szakképzési Hídprogram keretében adaptált kerettanterv alapján is lehetőség van. A képzési idő 4 év.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A „Csomagolóanyag-gyártó” szakképesítés megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség. A Hídprogram keretében folyó szakképzés esetén hat általános iskolai évfolyam elvégzése és betöltött 15. életév.

 

Továbblépési lehetőség: a mestervizsga letétele, a „Papíripari technikus” (OKJ 55 524 04) vagy „Műanyag-feldolgozó technikus” (OKJ 54 521 06) ráépülő szakképesítések megszerzése, vagy felsőfokú továbbtanulás a „Könnyűipari mérnök” vagy „Vegyészmérnök” alapképzési szakon, vagy a „Műanyag-feldolgozó technológus szakmérnök” végzettség megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A „Műanyag-feldolgozó” szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

Az alábbi iskolákban folyik vegyipari ágazati képzés:

 

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Bátonyterenye)

OKTÁV Továbbképző Központ (Budapest)

„IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Csomagolóanyag-gyártó” foglalkozást választom?

 

A „Csomagolóanyag-gyártó” álló és hajlott testhelyzetben, sok mozgással járó, közepesen nehéz fizikai munkát végez. A járás és félig görnyedt tartásban végzett műveletek fizikai igénybevételt jelentenek. Fizikai megterhelést okozhat továbbá a váltakozó műszakhoz való alkalmazkodás. Pszichés megterhelést jelenthet az üzemzavar elhárítása. Az automatizált berendezések irányítása kezelőterekből történik, ahol műszereket kell felügyelni. Ehhez figyelemkoncentrációra van szükség. A műanyaggyártás lefolyása veszélyekkel, egészségügyi kockázattal jár, ami nagy felelősséget kíván meg.

A „Csomagolóanyag-gyártó” munka jellegéből fakadóan szükséges egészségügyi tényezők az alábbiak:

 • jó látás, teljes látótér, térlátás az aprólékos munkavégzéshez, az eltérések gyors észleléséhez, forgó-mozgó alkatrészű gépekkel való biztonságos munkavégzéshez;
 • egyensúlyérzék a gépek közötti biztonságos mozgáshoz;
 • egyes munkakörökben jó színlátás, ép hallás, jó beszélőképesség;
 • ép karok, kezek és ujjak a gépek pontos beállításához, kiszolgálásához, felügyeletéhez, kezeléséhez;
 • mozgásszervi terhelhetőség és megfelelő állóképesség az állandó járkáláshoz, gyalogláshoz, anyagmozgatáshoz;
 • közepesen nehéz fizikai munkavégzéshez szükséges összszervezeti és szervrendszeri terhelhetőség;
 • fokozott figyelmet igénylő munkára való képesség;
 • korlátozó/kizáró tényező lehet a zajban való foglalkoztatás tilalma, a „nedves, nyirkos, párás munkahelyen munkát nem végezhet”, „zárttéri meleg munkahelyen munkát nem végezhet”, „allergizáló és/vagy vegyi anyagokkal munkát nem végezhet” tilalmak.

 

Környezeti ártalmak:

A „Csomagolóanyag-gyártó” munkavégzése a következő ártalmakkal, veszélyekkel járhat:

 • baleseti veszélyforrások: kéz-, láb- és szemsérüléseket okozhatnak az üzemben használt gépek forgó, mozgó alkatrészei;
 • zajterhelést idézhetnek elő elsősorban a munka során használt gépek, berendezések, a termeléskor keletkező folyamatos zajhatás károsíthatja a hallószerveket;
 • kedvezőtlen lehet a gépek melletti mikroklíma (magasabb hőmérséklet és páratartalom);
 • a hőhatás és a légszennyezettség megterhelheti a szív- és keringési rendszert, valamint a légzőszerveket;
 • vegyi ártalmat okozhat a gyártáshoz szükséges anyagok alkalmazása. A vegyi anyagok – ragasztók, alapanyagok, savak, lúgok, porok – bekerülhetnek a szervezetbe, és légúti problémákhoz vezethetnek.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Hallássérült személy hallásvizsgálat alapján, egyéni elbírálás szerint végezhet műanyagipari gépkezelői munkát. Kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása. Fontos a támogató szociális kapcsolati rendszer kialakítása, az írásalapú kommunikációs csatornák, nyelvi formák megválasztása és alkalmazása, valamint a munkakör átszervezése (a kapcsolattartást igénylő feladatok más munkatársra történő átruházása).

Megfelelő munkaköri betanítással, egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére enyhe fokban értelmi sérültek képessé tehetők. Fontos a munkafeladatok egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Csomagolóanyag-gyártó” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Csomagolóanyag-gyártó” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Figyelem a berendezések kezelése, beállításai során, a balesetek elkerülése érdekében. Fontos a részletek alapos átlátása, az esetleges eltérések gyors észlelése;
 • Technológiai, műszaki kompetencia a gépek, berendezések kezeléséhez, a munka szakszerű, precíz elvégzése érdekében;
 • Kézügyesség a gyártó gépek, berendezések precíz kezeléséhez;
 • Fizikai erőnlét, amely az állóképességhez, a gépek és alapanyagok mozgatásához szükséges;
 • Kitartás, hogy képes legyen huzamosabb időn át a feladat elvégzésére összpontosítani, akkor is, ha a munkavégzés egyhangú, monoton.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak különféle gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik a jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhető munkát.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a „Csomagolóanyag-gyártó” szívesen dolgozik különböző eszközökkel és anyagokkal. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Csomagolóanyag-gyártó” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Csomagolóanyag-gyártó” jellemzően csomagolóanyag-gyártó üzemben, gyárban vagy nyomdában alkalmazottként, vagy saját egyéni vagy társas vállalkozásában dolgozik.

A csomagolóanyagok iránti folyamatos, növekvő igény egyfajta garancia a szakma iránti keresletre.

A „Csomagolóanyag-gyártó” iránt a jövőben növekvő munkaerőpiaci keresletre számíthatunk.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások és a képzést elvégzők száma hasonlóan alakul, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Csomagolóanyag-gyártóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Csomagolóanyag-gyártó” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a cég méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Csomagolóanyag-gyártó” fizetése alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 210.000 Ft.

 

 

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Csomagolóanyag-gyártó” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Biegelő- és perforáló-gép kezelője

Csomagolópapír-gyártó

Dobozkészítő

Hullámlemez-doboz stancoló

Hullámpapírgyártógép-kezelő

Hüvelygépkezelő (papírgyártás)

Kartongyártógép-kezelő, kartonlemezgyártó, kartonlemez-sajtoló

Mángorlógép-kezelő (papíripari)

Papírdoboz-készítő

Papírdoboz-ragasztó gép kezelője

Papírmasszagép-kezelő

Papírszárító

Papírtáska-készítő

Papírvágógép-kezelő

Papírzacskógép-kezelő

Tekercsvágógép-vezető

Zacskógyártógép-kezelő

Excenterprésgép-kezelő

Flakongyártó, műanyagflakon-festő

Fóliabevonat készítő, fóliagyártó, fóliahegesztő

Fröccsöntőgép-kezelő

Műanyag csomagolóanyag-gyártó

Műanyag fröccsöntőgép kezelője

Műanyagfeldolgozógép kezelője

Műanyagfestő

Műanyaghegesztő

Műanyaghegesztő, hőformázó

Műanyagipari gépkezelő

Műanyag-perforáló, -hullámosító

Műanyag-ponthegesztő

Műanyagsajtológép-kezelő

Műanyagsorjázó (gépi)

Műanyagszórófej- és -kupak-összeállító

Műanyagtégely-, műanyagdoboz-készítő

Rétegelt műanyag előállító, rétegelt műanyag kialakító

Rétegeltműanyag préselőgép kezelő

 

Rokon foglalkozások:

 

Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

Műanyagtermék-gyártó gép kezelője

Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép kezelője

Gyógyszergyártó gép kezelője