Dísztárgykészítő

FEOR kód
741912

Foglalkozási terület
Könnyűipar – Kézműipar

Átlagkereset
bruttó 140 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha a „Dísztárgykészítő” foglalkozást választom?

A „Dísztárgykészítő” egyedi megrendelésre vagy nagyobb darabszámban, különféle alapanyagból (pl. fa, üveg, bőr, műbőr, műanyag, textil stb.) dísztárgyakat állít elő. A dísztárgy jellegétől függően eltérő technológiával dolgozik. Tevékenysége sokrétű, a csipkekészítés, fajáték készítés, faművesség, fazekasság, gyékény-, szalma-, csuhétárgy készítés, kézi és gépi hímzés, kosárfonás, fonottbútor készítés, szőnyegszövés, takácsmesterség, nemezkészítés, népi bőrművesség területére specializálódhat.

A vevői igények megállapítására felméri, hogy melyek a kelendő dísztárgyak, mik azok, amikre igény van a piacon. Egyezteti a megrendelővel az elkészítendő termék méretét, anyagát, díszítését. Terveket készít, megbecsli az előállítás költségeit és időigényét. Kiválasztja és beszerzi a munkához szükséges alapanyagokat, eszközöket. Elkészíti a dísztárgyakat. A nem megrendelésre előállított dísztárgyakat áruba bocsátja. Jellemzően kézműves vásárokon, szezonális piacokon árusítja, online piactéren hirdeti termékeit, vagy saját üzlethelyiségben is kínálhatja portékáit. Vásárláskor kiállítja a számlát.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Dísztárgykészítő”?

A dísztárgykészítő munkája során a tervezést, az előállítást lehetővé tevő gépekkel és szerszámokkal dolgozik:

 • vágóeszközök – kések, sniccerek, ollók;
 • összeszerelő eszközök – fogók, csavarhúzók, ragasztópisztoly, kalapács, tűzőgép stb.;
 • tekercsek, huzalok, drótok;
 • mérőeszközök;
 • irodatechnikai eszközök: számítógép, szoftverek, nyomtató, író- és rajzeszközök, telefon.

A munka során sokféle alap- és segédanyagot használ: fa, üveg, fém, agyag, bőr, textil, selyem, ragasztók, festékek, szegek, kartonlemezek, gyöngyök, kapcsok, rafia, zsinórok, madzagok, fonalak.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Dísztárgykészítő” leszek?

A dísztárgykészítő épületen belül, jellemzően otthon, saját kézműves műhelyében dolgozik. A munkakörnyezet a készített dísztárgy jellegétől függően lehet tiszta, csendes, például, ha papírral, textillel dolgozik a szakember. Ugyanakkor lehet zajos, poros környezet is, amennyiben fa- vagy fémmegmunkálással jár a munka. A műhelynek jó megvilágítással kell rendelkeznie, és a hőszabályozás is jellemzően a felhasznált anyagokhoz igazodik. Az elkészült dísztárgyak árusítása gyakran utazással is jár.

Ennél a szakmánál a munkaidő a szakember munkavállalási kedvétől és a megrendelések mennyiségétől, a megrendelővel megállapodott határidőtől függ. Jellemző a kötetlen időben történő munkavégzés. Dolgozhat részmunkaidőben is, de ha a munkatevékenység megkívánja, napi 8 óránál tovább is tevékenykedhet. Előfordulhat hétvégi munkavégzés is, ha saját vállalkozását működteti, és a határidős teljesítés ezt szükségessé teszi, vagy ha boltban, vásárokon ő maga értékesíti a termékeit.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Dísztárgykészítő” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki dísztárgykészítőként dolgozzon, a „Művészet, közművelődés, kommunikáció” szakmacsoporton belül a Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) (OKJ 34 215 01) szakképesítés megszerzése szükséges, amely történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakiskolákban folyik, ahol 1+4 év tanulást követően szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot követően 105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra.

A Népi kézműves (OKJ 34 215 01) szakképesítéshez Kosárfonó (OKJ 21 215 01) részszakképesítés kapcsolódik.

A szakképesítések megszerzésére hallás-, látás-, mozgássérültek és a tanulásban akadályozottak esetében, a Szakképzési Hídprogramban történő oktatás keretében, speciális, adaptált tanterv alapján is lehetőség van. Az oktatás 30 %-ban elméleti és 70 %-ban gyakorlati jellegű. Az iskolarendszerű képzési idő 3 év. Nappali tagozaton az első évfolyamot követően 105 óra összefüggő szakmai gyakorlat van. Az iskolarendszeren kívüli képzési idő 400-600 óra.

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

A „Népi kézműves” szakképesítés megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség, vagy annak hiányában, hat általános iskolai évfolyam elvégzése és a betöltött 15. életév.

A tanulmányok megkezdésének alapfeltételeként az iskola előírhatja, hogy a jelentkező rendelkezzen a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleményével, mely azt bizonyítja, hogy a tanuló tanulásban akadályozott.

Továbblépési lehetőség: tevékenységéhez kapcsolódó továbbképző vagy specializáló kurzusokon való részvétel, termékei zsűriztetése.

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

A „Népi kézműves” szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 • Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskolája (Budapest)
 • Salgótarjáni Szakképzési Centrum Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Bátonyterenye)
 • Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (Budapest)
 • Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI és Diákotthon (Budapest)
 • Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (Tata)

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Dísztárgykészítő” foglalkozást választom?

A dísztárgykészítő könnyű fizikai munkát végez, részben álló, részben ülő testhelyzetben. A huzamosabb ideig tartó ülés fokozottabban veszi igénybe a mozgásszerveket (gerincet). Pszichés nehézséget jelent, hogy a végzett munka precizitást és tartós figyelmet követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie az elvállalt munkát.

A dísztárgykészítő munkájával szemben támasztott egészségügyi elvárások:

 • könnyű fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó gyakorlati színlátás;
 • jó tapintás.

A munkavégzés során a dísztárgykészítő szervezetét az alkalmazott technológiától függően különféle ártalmak, veszélyek érhetik:

 • baleseti veszélyforrások lehetnek a különböző eszközök, gépek, szerszámok, amelyek óvatlan használata kézsérülést okozhat;
 • a hőfejlődéssel járó tevékenységek (forrasztás, kiégetés, szárítás, speciális ragasztás) során égési sérülés következhet be;
 • az esetleg használt különböző vegyi anyagok (festékek, lakkok, ragasztók, fémvegyületek, savak) allergizáló, irritatív hatásúak lehetnek;
 • porképződéssel járhatnak a csiszolási, polírozási, vágási műveletek, melyek fokozottabban veszik igénybe a légutakat.

A dísztárgykészítő foglalkozás a hallás-, látás-, mozgássérültek és a tanulásban akadályozottak számára is többféle lehetőséget biztosít képességeik kibontakoztatására. Egyéni elbírálás alapján és a sérülés típusától, mértékétől függően, a munkakörnyezet átalakításával, fizikai akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével, többféle kézműves tevékenység ellátására nyílik lehetőség.

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Dísztárgykészítő” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A dísztárgykészítő szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Kézügyesség, ami ahhoz szükséges, hogy biztos kézzel nyúljon az értékes alapanyaghoz, és képes legyen az aprólékos, nagy pontosságú és precíz mozdulatokat igénylő feladatok ellátására;
 • Kreativitás, aminek segítségével képes új, eredeti és értékes ötletek, elképzelések és termékek megvalósítására;
 • Kitartás az aprólékos, nagy pontosságú és precíz mozdulatokat igénylő feladatok ellátásához, még ha olykor egyhangú is a munkavégzés folyamata;
 • Figyelem, ami abban segíti, hogy minden körülmények között tudjon a munkára összpontosítani, külső tényezők minél kevésbé zavarják meg;
 • Vállalkozói kompetencia, hogy saját vállalkozását nyereségesen tudja működtetni.

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Alkotó – Megvalósító

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak szerszámokkal, eszközökkel vagy gépekkel, állítanak elő különböző tárgyakat. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Új dolgokat találnak ki, ötleteket valósítanak meg. Fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat.

Munkamód: Tárgyias – Beltéri helyszínen – Gyakorlatias

Ez azt jelenti, hogy a dísztárgykészítő tevékenysége középpontjában tárgyak létrehozása, alakítása áll. Eszközöket, szerszámokat használ, azokkal ügyesen bánik. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal (különféle kézműves termékek) foglalkozhat.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Dísztárgykészítő” leszek?

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

Dísztárgykészítőként kis kézműves műhelyekben (amelyek döntően magánvállalkozások) vagy az akkreditált foglalkoztatóknál (ahol többnyire megváltozott munkaképességűek dolgoznak) lehet elhelyezkedni.

A kézműipari szakemberek keresettsége jellemzően szezonális, a vásárok, fesztiválok idején a megugró kereslet miatt növekszik csak meg jelentősen. A dísztárgykészítő szakember számára a megfelelő munka megtalálását, illetve a széles vevői, megbízói kör kialakítását segíti, ha rendelkezik speciális ismeretekkel, tapasztalattal a munkaterületén, és munkája elismert. Előnyt jelenthet a munka során, ha könnyen teremti meg, valamint tartja a kapcsolatot a megrendelőkkel, akik szívesen ajánlják őt és munkáját ismerősöknek.

Mennyi lesz a bérem, ha „Dísztárgykészítőként” fogok dolgozni?

A fizetés a „Dísztárgykészítő” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a kézműves vállalkozás, műhely méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat. Az akkreditált foglalkoztatóknál a kezdő fizetés általában a minimálbér.

A dísztárgykészítő fizetése elmarad az országos átlagbértől.

Az átlagkereset havi bruttó 140.000 Ft.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Dísztárgykészítő” foglalkozást választom?

 • Csipkekészítő
 • Faműves, fajátékkészítő
 • Fazekas
 • Gyékény-, szalma-, és csuhétárgykészítő
 • Kézi és gépi hímző
 • Kosárfonó, fonottbútor készítő
 • Szőnyegszövő
 • Takács
 • Nemezkészítő
 • Népi bőrműves
 • Szabó, varró
 • Bőrdíszműves