Egészségfejlesztő

EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Foglalkozási terület: Egészségügy

6-jegyű FEOR kód: 222902

 

Miből fog állni a munkám, ha az „Egészségfejlesztő” foglalkozást választom?

 

Az „Egészségfejlesztő” fő feladata az egyén egészség iránti felelősségének erősítése, az egészségkulturáltság emelése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása. Munkájának középpontjában az egészség megőrzése, fejlesztése, a betegségek hatékony megelőzése, az egészségtudatos magatartás és az egészségismereten alapuló szemlélet kialakítása áll. Elsősorban megelőző (preventív) egészségügyi szolgáltató tevékenységeket végez, amelyek közvetlenül vagy közvetve képesek hozzájárulni az emberek egészségi állapotának javításához. Összekötő kapocs az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-szakellátás és a lakosság között. Koordinálja a szűrési, prevenciós, egészségnevelő tevékenységeket. Sokrétű programok szervezésével elősegíti az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítását, valamint a közösségi értékek elterjesztését. Egészségnapok megrendezésével, ingyenesen igénybe vehető általános egészségügyi állapotfelméréssel és kockázatbecsléssel, betegklubok működtetésével, teljes körű szűrővizsgálatok lebonyolításával, felvilágosító előadásokkal, testmozgást ösztönző szabadidős tevékenységekkel próbálja rábírni a lakosságot az egészségtudatosabb magatartásra. A életmóddal kapcsolatos kockázatok és a lakosság állapotának felmérésével foglalkozik, pl. kardiológiai, mozgásszervi és szemészeti szűréseket szervez. Komplex, személyre szabott életmód programokat tervez. Egyéni és csoportos mozgásprogramokat szervez. A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében kampányokat, leszokást támogató programokat dolgoz ki és valósít meg. Feladatkörébe tartozhat a betegklubok létrehozása és működtetése.

Kiemelt munkaterülete a mentális egészség javítása. Segíti a családokat a tartósan beteg személy gondozása során. Megtanítja a családtagokat, hozzátartozókat az otthonában ápolt beteg egyszerűbb gondozási műveleteinek elsajátítására, az ápolást könnyítő eszközök használatára. Támogatja a családokat a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyelve a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is. Közreműködik az „egészségnapok” szervezésében és lebonyolításában (pl. szórólapok célba juttatása, plakátok kihelyezése, meghívólevelek átadása, e-mail értesítés kiküldése stb.). Egészségfejlesztő tevékenységét dokumentálja. Szakmai konferenciákon, fórumokon, rendszeres továbbképzéseken és tréningeken vesz részt.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Egészségfejlesztő”?

 

Az „Egészségfejlesztő” elsősorban élőszóval vagy információs anyagok segítségével dolgozik. Legfőbb munkaeszköze a saját személyisége.

Irodai munkája során használ továbbá számítógépet, például nyilvántartásra, valamint irodai eszközöket és telefont is.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Egészségfejlesztő” leszek?

 

Az „Egészségfejlesztő” munkáját belső helyszínen, irodai környezetben végzi. A helyzetfelmérés, az információnyújtás vagy az egészségfejlesztő programok megvalósítása során változó helyszíneken dolgozik. Megfordulhat minden olyan helyen, ahol a segítséget kérőkkel találkozhat. Ezek a helyszínek igen változatosak, a programok helyszínétől (pl. iskola, művelődési központ stb.) függenek, lehetnek akár a szabadban (pl. mozgásprogramok stb.) is.

Az „Egészségfejlesztő” munkaideje a tevékenységi területétől függően alakulhat a szokásos munkarend szerint, de jellemző lehet a hétvégi munkavégzés is.

 

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Egészségfejlesztő” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki „Egészségfejlesztőként” dolgozzon, felsőfokú tanulmányok szükségesek. A „Társadalomtudomány” képzési területen az „Egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention)” alapképzési szak elvégzése megfelelő lehet. A képzés gyakorlatorientált, a gyakorlat aránya 60%. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét. Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

A képzési idő félévekben: 8 félév

 

Az egészségfejlesztő pályára kerülés szempontjából előnyös lehet az „Egészségfejlesztési segítő” (OKJ 32 720 01) szakképesítés megszerzése is, amely felnőttképzés keretében történhet. A képzési idő 300-400 óra.

Hallássérültek és tanulásban akadályozottak számára a Hídprogram keretében speciális, adaptált kerettanterv rendelkezésre áll. A képzési idő nappali tagozaton 4 év.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): érettségi

 

Továbblépési lehetőség: az „Egészségfejlesztő mentálhigiéné pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak” elvégzése vagy a „Mentálhigiénés Családtudományi és Családterápiás”, vagy az „Egészségpszichológia” mesterképzésekben való részvétel.

 

Melyik felsőoktatási intézményben szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió felsőoktatási intézményei közül az alábbiakban folyik „Egészségügyi gondozás és prevenció” képzés:

 

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar (Budapest)

 

Az „Egészségfejlesztési segítő” (OKJ 32 720 01) szakképesítés az alábbi képzőhelyeken szerezhető meg:

 

Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ (Budapest)

“IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény (Budapest)

Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Egészségfejlesztő” foglalkozást választom?

 

Az „Egészségfejlesztő” főleg szellemi munkát végez. A terepen végzett tevékenységek könnyű fizikai igénybevétellel járhatnak. Munkája során pszichés (elsősorban érzelmi) megterhelést jelenthetnek a mindennapok során tapasztalt nehézségek, a kihívásokkal teli sorsok megtapasztalása, ami hosszú távon kiégést okozhat.

 

Az „Egészségfejlesztővel” szemben támasztott egészségügyi követelmények az alábbiak:

  • szellemi munkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (jó együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
  • jó kommunikációs képesség.

 

Az „Egészségfejlesztő” szakmára jellemző környezeti ártalmak lehetnek:

  • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
  • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

Látás-, hallás- vagy mozgássérült egészségfejlesztő pályára való kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet és az infokommunikációs rendszerek akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Egészségfejlesztő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Egészségfejlesztő” szakma azoknak felel meg leginkább, akik rendelkeznek a következő kompetenciákkal, akikre jellemzőek az alábbi érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

  • Empátia, képesség arra, hogy a hozzá fordulók helyzetét megértse, bele tudja képzelni magát a szituációjukba;
  • Kommunikációs képesség a hozzá fordulókkal és a partnerekkel való kapcsolatteremtés érdekében;
  • Együttműködés más szakemberekkel való jó munkakapcsolat érdekében;
  • Önállóság, hogy munkája során a szükséges lépéseket meg tudja tenni, döntéseit saját felelősségi körén belül fel tudja vállalni;
  • Tolerancia a munka során megismert különféle személyiségű és kultúrájú emberek elfogadásához;
  • Konfliktuskezelés, stressztűrés a frusztrált, sérült, szenvedélybeteg vagy agresszív egyénekkel való munkához.

 

Érdeklődési irányok: Közösségi – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, fontos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal segítőként. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Előnyben részesítik, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik a munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük.

 

Munkamód: Személyközpontú – Végrehajtó

 

Ez azt jelenti, hogy az „Egészségfejlesztő” munkájának középpontjában emberek helyzetének javítása, a velük való kapcsolattartás áll. Elsősorban azt kedveli, ha emberekkel alakít ki és tart fenn kapcsolatot. Szívesen dolgozik másokat segítve munkájával, teljesít utasításokat. Megadott szabályok betartásával végzi a munkáját.

 

 

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Egészségfejlesztő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Az „Egészségfejlesztő” jellemzően alkalmazottként dolgozik.

 

Egészségfejlesztőként nagyon változatos munkakörökben és munkahelyeken lehet elhelyezkedni. Többek között vállalhat munkát egészségfejlesztő irodákban, lelki egészség központokban, családsegítő központokban, gyermekjóléti szolgálatoknál, idősek klubjában, idősek bentlakásos otthonaiban. Végezhet munkát önkormányzatok népjóléti irodáiban, iskolai egészségfejlesztőként általános és középiskolában, segélyszervezeteknél, büntetés-végrehajtási intézetekben.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul a képzést elvégzők számához, ezért jó az elhelyezkedési esélye annak, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Egészségfejlesztőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés az „Egészségfejlesztő” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkáltató jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

Az „Egészségfejlesztő” nem túl magas fizetésre számíthat.

Az „Egészségfejlesztő” fizetése rendszerint alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 230.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Egészségfejlesztő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Egészségfejlesztési programvezető

Egészségfejlesztő

Egészségügyi referens

Egészségügyi szaktanácsadó

 

Rokon foglalkozások:

 

Szociális munkás

Szociális gondozó, szakgondozó

Szociálpolitikus

Pszichológus

Szociális segítő

Hivatásos nevelőszülő, főállású anya

Szociális gondozó, szakgondozó

Jelnyelvi tolmács

Ifjúságsegítő