Egyszerű ipari munkás

EGYSZERŰ IPARI FOGLALKOZÁSÚ

Foglalkozási terület: Egyéb szolgáltatások

6-jegyű FEOR kód: 931000

Miből fog állni a munkám, ha „Egyszerű ipari munkás” foglalkozást választok?

Az „Egyszerű ipari munkás” szakképzettséget nem igénylő, egyszerű ipari kisegítő munkakört tölt be, melyet rövid időn belül elsajátítható betanított munkafeladatok jellemeznek. Az ipari irányító vagy a szakipari tevékenységet folytató munkatársak útmutatása, vezetése mellett egyszerű, általában fizikai jellegű tevékenységeket végez (pl. kézi anyagmozgatás, rakodás, a munkaterületek tisztítása stb.). Többnyire kézi erővel dolgozik. A kapott egyszerűbb feladatokat, utasításokat végrehajtja. Gyakran olyan munkával bízzák meg, melyeket gépekkel nem célszerű elvégezni. Feladatkörébe tartozik a gépek, illetve emberek kiszolgálása, anyagok és tárgyak kezelése. Előkészíti a gyártáshoz, termeléshez szükséges anyagokat, eszközöket, gépeket. Egyszerű szerszámokat alkalmaz vagy berendezéseket kezel. Használat után megtisztítja, elrakja a gépeket, eszközöket, szerszámokat. A szakipari tevékenységet folytató vállalkozások esetén a szakember, mester keze alá dolgozik.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Egyszerű ipari munkás”?

 

Az „Egyszerű ipari munkás” attól függően, hogy az ipar mely területén dolgozik, különféle ipari eszközöket, gépeket és berendezéseket alkalmaz:

 • fémmegmunkáló gépek
 • élelmiszer-feldolgozó berendezések
 • nyomdagépek
 • famegmunkáló eszközök

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Egyszerű ipari munkás” leszek?

 

Az „Egyszerű ipari munkás” többnyire zárt térben, ipari üzemekben, gyárakban tevékenykedik. Többnyire nagyüzemi körülmények között dolgozik. Szakipari tevékenységet folytató vállalkozók (pl. villanyszerelő stb.) mellett változatos munkakörnyezetre számíthat.

Az „Egyszerű ipari munkást” jellemzően a szokásostól eltérően, többműszakos munkarend szerint foglalkoztatják. Munkaideje igazodik a foglalkoztató időbeosztásához.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Egyszerű ipari munkás” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Egyszerű ipari munkásként” dolgozzon, nem szükséges szakképesítés. Rövid betanulási időszakot követően képessé válik a munkafeladatok elvégzésére.

 

Továbblépési lehetőség: a munkaterülethez kapcsolódó szakképesítés megszerzése

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Egyszerű ipari munkás” foglalkozást választom?

 

Az „Egyszerű ipari munkás” jellemzően nehéz fizikai munkát végez. Munkaidejének nagy részében áll, de gyakran hajlott, görnyedt, guggoló vagy térdelő testtartásban dolgozik. Guggolásnál, térdelésnél a térdízületek kapnak fokozott terhelést. Egyes munkafázisok (pl. az anyagmozgatás stb.) emeléssel, cipeléssel jár, amely ugyancsak fizikai fáradtsághoz vezethet. Minden munkafolyamathoz erős és biztos karokra és kézre van szükség. Pszichés megterhelést jelent a több műszakhoz való alkalmazkodás.

 

Az „Egyszerű ipari munkás” foglalkozásnál a következő egészségügyi elvárásoknak kell megfelelni:

 • jó látásélesség, jó tér- és mélységlátás;
 • jó egyensúlyérzék;
 • jó beszédértés;
 • jó fizikai erőnlét, állóképesség a nehéz fizikai munka elviseléséhez (szív- és keringési rendszer, légzőszervi, csont-izomrendszeri, anyagcsere, hormonális, immunológiai és pszichés terhelhetőség);
 • ép lábak, lábfejek, karok, kezek, ujjak az anyagok,  a szerszámok és a gépek kezeléséhez, beállításához;
 • fokozott figyelem és éber tudatállapot.

 

Környezeti ártalmak:

 

Az „Egyszerű ipari munkás” számára a munkavégzés során felmerülő ártalmak és veszélyek az ipari munka jellemzőiből adódnak:

 • Baleseti egészségkárosodás (esés, sérülés, közlekedés) előfordulhat;
 • Porártalom érheti, pl. fémmegmunkáló üzemekben (kizáró tényező a krónikus légzőszervi megbetegedés);
 • A szabadban végzett munka során hideg- és hőhatásnak van kitéve.

 

Hallássérültek és értelmi sérültek a sérülés típusától és mértékétől függően, a sérüléstípusnak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával láthatják el ezt a munkakört. A munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaszervezéssel (munkaköri változtatásokkal: egyes feladatok más munkatársaknak történő átadásával) segíthető elő, hogy ezen a pályán dolgozhassanak.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Egyszerű ipari munkás” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Egyszerű ipari munkás” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Fizikai erőnlét az egyes, eltérő méretű és súlyú anyagok rakodása érdekében
 • Együttműködés a munkatársakkal való jó munkakapcsolat fenntartásához
 • Kitartás annak érdekében, hogy az esetleges egyhangú munkát is jól el tudja végezni, akár hosszabb időn keresztül is

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak különféle eszközökkel, berendezésekkel, használják saját erejüket. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik a jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhető munkát. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és pontosan tudják, meddig terjed a felelősségük, hatáskörük.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Végrehajtó

 

Ez azt jelenti, hogy az „Egyszerű ipari munkás” szívesen dolgozik különböző gépekkel. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Kedveli, ha a munkája során mások irányítása alatt dolgozhat. Utasításokat elfogad, teljesít.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Egyszerű ipari munkás” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Az „Egyszerű ipari munkás” nagyüzemi segéd-, vagy betanított munkásként helyezkedhet el, vagy szakipari vállalkozóknál dolgozhat. A fizikai dolgozók iránt jelentős kereslet mutatkozik. Könnyen talál munkát az, aki ezen a területen szeretne elhelyezkedni.

 

Az „Egyszerű ipari munkások” iránt a jövőben várhatóan növekvő munkaerőpiaci keresletre számíthatunk.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Egyszerű ipari munkásként” fogok dolgozni?

 

A fizetés az „Egyszerű ipari munkás” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkaadó méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

Az „Egyszerű ipari munkás” fizetése jelentősen elmarad az országos átlagbértől. A kezdő fizetés általában a minimálbér.

Az átlagkereset havi bruttó 220.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Egyszerű ipari munkás” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Csatornatisztító, kézi

Rozsdamentesítő, kézi

 

Rokon foglalkozások:

 

Egyszerű építőipari foglalkozású

Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője

Pedálos vagy kézi hajtású gépek vezetője

Rakodómunkás

Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású