Energetikus

FEOR kód
316200

Foglalkozási terület
Energetika-elektronika

Átlagkereset
bruttó 320 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha az „Energetikus” foglalkozást választom?

A mai kor embere majd minden tevékenységéhez valamilyen eszközt, szerszámot, gépet használ. Ezek működtetéséhez energia szükséges. Erre a célra szinte mindenhol leginkább villamos energiát használunk. A villamos energia termelése, szállítása, tárolása a villamos energetika feladata. A villamos energetika területe a villamosenergia-termeléstől (hőerőmű, vízerőmű, naperőmű, atomerőmű, szélerőmű, geotermikus erőmű stb.) a villamosenergia-szállításon át (hálózatok, távvezetékek, transzformátorok) a villamosenergia-felhasználásig (villamos gépek és berendezések az iparban, a mezőgazdaságban, a közlekedésben, a háztartásokban) mindent felölel.

Az „Energetikus” a termelési programokhoz és a működéshez szükséges energiahordozókkal kapcsolatos gazdálkodási feladatokat látja el, illetve az ehhez kapcsolódó munkatevékenységeket irányítja. Felméri a várható energiaigényt, meghatározza az adott időszak energiaszükségletét. Energiaterveket készít. Az energiaszolgáltató vállalatokkal kötendő szerződéseket előkészíti. Energetikai auditálással foglalkozik. (Az energiaaudit olyan elemzés, amely egy épület, folyamat vagy rendszer energiafolyamatait, energiaáramlását és az azokat befolyásoló tényezőket vizsgálja, azzal a céllal, hogy a rendszer energiaszükségletét csökkentse, úgy, hogy annak fő funkcióját, célját nem korlátozza. Az energetikai audit fő célja a CO2-kibocsátás és a környezetterhelés csökkentése, illetve olyan fejlesztések meghatározása, amelyek ezeknek a céloknak az elérését támogatják.) Vizsgálja az energiafelhasználást, fajlagos energiafelhasználási mutatókat dolgoz ki. A kapott eredményeket elemzi és értékeli. Feltárja az energia-megtakarítási lehetőségeket, és lépéseket tesz a veszteségforrások megszüntetésére. Feladata lehet az ingyenes energetikai tanácsadás, a szakmai segítségnyújtás az épületek energiafogyasztási adatainak bejelentéséhez és az energia-megtakarítási intézkedési tervek elkészítéséhez. Ösztönzi a helyi és regionális energiagazdálkodási rendszerek létrehozását. Közreműködik az épülethasználók energiahatékonysági szemléletformálásában. Az energetikai szempontok érvényesítése érdekében energia-megtakarításra ösztönző módszereket dolgoz ki. Figyelemmel kíséri a fogyasztáscsökkentő intézkedések megvalósítását. Kimutatásokat, energia-beszámolókat, havi és éves jelentéseket készít, adatokat szolgáltat.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Energetikus”?

Az energetikus elsősorban a következő munkaeszközökkel dolgozik:

 • fémipari és villamosipari kéziszerszámok és eszközök, kisgépek;
 • elektromos mérőműszerek és diagnosztikai műszerek;
 • irodatechnikai eszközök: számítógép, szimulációs és tervező szoftverek, alapszoftverek, nyomtató, szkenner, íróeszközök, telefon.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Energetikus” leszek?

Az energetikus jellemzően beltéri helyszínen dolgozik. Munkáját többnyire magas technikai felszereltséggel rendelkező irodában, laborban végzi. Ez a helyszín tiszta, pormentes, jó megvilágítással és hőmérsékletszabályozással rendelkezik. Emellett a szakember a területen bejárásokat, ellenőrzéseket tart. Hálózati problémák, meghibásodás esetén elfordulhat, hogy szabadtéri helyszínen is szükség van a tudására.

Az energetikus 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Többműszakos gyártási folyamatok esetén munkaideje igazodik az üzem gyártási ciklusához. Túlórázás, hétvégi munkavégzés előfordulhat, ügyeleti beosztás esetén, illetve vészhelyzeti szituációban.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Energetikus” szeretnék lenni?

Arra, hogy valaki energetikusként dolgozzon, több szakképesítés is lehetőséget nyújt. Az „Elektronika-elektrotechnika” szakmacsoporton belül az „Erősáramú elektrotechnikus” (OKJ 54 522 01) szakképesítés megszerzése kiindulási alap lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, általános érettségivel 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 • 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
 • 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

A másik lehetőség a felsőfokú továbbtanulás az ’”Energetikai mérnöki” (Energy Engineering) alapképzési szakon, amely szükséges az energetikai szakértői tevékenységhez.

Képzési terület: Műszaki

A képzési idő félévekben: 7 félév

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): érettségi

Továbblépési lehetőség: jogosultsági vizsga letétele, a szakiránynak megfelelő szakmai továbbképzéseken vagy a mester és doktori képzésekben való részvétel.

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés

 • Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

A szakot indító felsőoktatási intézmény:

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Energetikus” foglalkozást választom?

Az energetikus munkája részben ülő, álló, néha kényszertesthelyzetben végzett könnyű fizikai és szellemi munka. Gyakran számítógéppel kell dolgoznia. A számítógép előtt végzett ülőmunka ergonómiai kockázati tényező, és fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket, szemet, idegrendszert, szív- és érrendszert.

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a szakma gyakorlásához:

 • könnyű fizikai és szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó gyakorlati színlátás.

Egészségre ártalmas tényezők:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások);
 • esetenként mágneses tér, UV sugárzás hatása.

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Energetikus” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód)? A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Energetikus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek)

 • Technológiai, műszaki kompetencia, hogy gyakorlatias módon tudja alkalmazni a tudását új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében;
 • Digitális kompetencia a számítógép magabiztos használatához, az információk kereséséhez, értékeléséhez;
 • Tanulás az új szakmai információk feldolgozásához és értékeléséhez, valamint a megszerzett ismeretek alkalmazásához különféle színtereken;
 • Figyelem, hogy a munkavégzést befolyásoló külső és belső hatásokat kizárja, hosszan és állandó szinten tudja tartani a munkára irányuló figyelmet;
 • Önállóság, hogy a feladatokat egyedül is képes legyen megtervezni, azokról dönteni, majd végrehajtani és az eredményt ellenőrizni.

Érdeklődési irányok: Elemző – Megvalósító – Tárgyias

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

Munkamód: Önálló – Végrehajtó – Gyakorlatias

Ez azt jelenti, hogy az energetikus az önállóan végezhető feladatokat saját ritmusában, tempójában végzi. Fontosnak tartja, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesse munkáját. Biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel, és megnyugtató, ha tudja, pontosan meddig terjed a felelőssége. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Energetikus” leszek?

Az energetikus dolgozhat energetikai vállalatoknál, szolgáltatóknál, mezőgazdasági, ipari vállalatok energetikai részlegén, önkormányzatoknál vagy akár az energetikai iparágat ellenőrző hivataloknál. Az energetika a gazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazatai közé tartozik. Hiányszakma, ami azt jelenti, hogy a végzett szakemberekre azonnali igény van a gazdaságban, azonnal el tudnak helyezkedni. Aki ebben a szakmában szerez képzettséget, biztos lehet benne, hogy nagyon hamar stabil és jól fizető állást fog találni mind a hazai, mind az Európai Unió munkaerőpiacán.

Az energetikus iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha „Energetikusként” fogok dolgozni?

A fizetés az energetikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

Az „Energetikus” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

A kezdő átlagkereset havi bruttó 320 000 Ft/hó.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Energetikus” foglalkozást választom?

 • Energiagazdálkodó
 • Energetikai szakreferens
 • Energetikai szakértő
 • Energiaelosztási technikus
 • Erősáramú elektronikai technikus
 • Erősáramú villamosipari technikus
 • Villamosenergia-ipari szaktechnikus
 • Villamosenergia technikus

Rokon foglalkozások

 • Elektronikai mérnök
 • Villamosmérnök (elektronikai)
 • Gépészmérnök
 • Villamosipari technikus (energetikai)