Épületgondnok

ÉPÜLETGONDNOK

Foglalkozási terület: Egyéb szolgáltatások

6-jegyű FEOR kód: 524300

 

Miből fog állni a munkám, ha az „Épületgondnok” foglalkozást választom?

 

Az „Épületgondnok” lakóházak, szállodák, irodák és egyéb épületek közös tereinek felügyeletéről, tisztán és rendben tartásáról gondoskodik. Legfontosabb feladata az épület megfelelő működtetése, üzemeltetése. Biztosítja a szemétszállítás zavartalanságát. Lomtalanítási akciókat szervez. A felvonó üzemképességét ellenőrzi. Felügyeli a házirend betartását és a közös helyiségek megfelelő használatát. Koordinálja a takarító, házvezető és épület-karbantartó személyzet és vállalkozók munkáját. Részt vesz a takarításban, az egyszerű javításokban és az épületbelsők karbantartásában. A hő- és melegvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében figyelemmel kíséri a kazánok és bojlerek működését. Rendszeres karbantartási munkákat végez és végeztet, valamint megelőző karbantartási feladatokat lát el. Az épület üzemeltetése során felmerülő kisebb hibákat javítja. Jelentősebb javítási igények felmerülése esetén az épület kezelőjét és tulajdonosát értesíti. Az épületek bejárásával azok biztonságát ellenőrzi. A közlekedési utak tisztán tartásáról és más kerti munkák elvégzéséről megfelelő szakemberek bevonásával gondoskodik. Adott esetben a kisebb munkákat, mint a locsolás, fűnyírás, maga végzi. Tisztán tartja az épülethez vezető utakat, kerti utakat, téli hónapokban ezekről eltakarítja a havat. Ingatlanfenntartással kapcsolatos ügyeket intéz. Az épület működéséhez szükséges engedélyekhez, ellenőrzésekhez kapcsolatba lép a megfelelő szervekkel, hatóságokkal. Emellett adminisztratív feladatot is végez. Az épület fenntartásával, működtetésével kapcsolatos nyilvántartásokat vezet. Az elvégzendő munkákra ajánlatokat kér. Árkalkulációt készít. Kezeli az ingatlan közüzemi számláit. Kisebb szolgáltatásokat végez a lakók távollétében (pl. küldeményeket vesz át, felvilágosítást nyújt a látogatók vagy érdeklődők részére).

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Épületgondnok”?

 

Az „Épületgondnok” alkalmazott eszközei a következők lehetnek:

 • berendezések: kazán, egyéb hő- és vízszolgáltató berendezések, szivattyú;
 • eszközök: fúrógép, mérőeszközök, locsoló berendezés, fűnyíró;
 • szerszámok: fogók, kulcsok, kalapács, fűrész, csavarok, szögek;
 • takarító eszközök, tisztítószerek;
 • telefon, mobiltelefon;
 • számítógép megfelelő programokkal;
 • irodatechnikai eszközök: fénymásoló, nyomtató, íróeszközök stb.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Épületgondnok” leszek?

 

Az „Épületgondnok” a karbantartási, javítási és adminisztratív feladatokat általában az épületben végzi, míg a kerti feladatok, illetve a ház körüli utak tisztán tartása szabadban történő munkavégzést jelent.

Az „Épületgondnok” általában a szokásos munkarendben, hétfőtől péntekig, átlagosan heti 40 órát dolgozik, de sürgős megoldást igénylő problémák esetén előfordulhat esti vagy hétvégi munkavégzés is. Munkaidő-beosztása függhet továbbá attól is, hogy milyen típusú épület gondnokságát végzi. Irodaházban, szállodákban a munkaidő az épület nyitvatartásához, a bérlők igényeihez igazodik, és esetenként szükséges lehet akár túlóra vagy hétvégi munka is.

 

 

 

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Épületgondnok” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Épületgondnokként” dolgozzon, az „Egyéb szolgáltatások” szakmacsoporton belül a „Társasházkezelő” (OKJ 52 814 01) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. Az oktatás iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú tanfolyami képzés keretében történik. A képzés időtartama a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 200-400 óra között változhat.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a szakirányú továbbképzéseken való részvétel vagy az „Ingatlankezelő” (OKJ 53 814 01) ráépülő szakképesítés megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

SOTER-LINE Oktatási Központ (Budapest)

EFEB Felnőttoktatási Központ (Budapest)

Mátrix Oktatási és Vizsgaközpont (Budapest)

Géniusz Plusz Oktatási Kft. (Budapest, Esztergom)

OKTÁV Továbbképző Központ (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Épületgondnok” foglalkozást választom?

 

Az „Épületgondnok” könnyű, egyes munkatevékenységeiben közepesen nehéz fizikai munkát végez. Fizikai megterhelést főképp az anyagmozgatás, a ház- és udvargondozási és takarítási munkái jelentenek. Munkája során sokat járkál, előfordulhat kényszertesttartásban végzett tevékenység is. A lépcsőház takarítása, az udvari falevélsöprés, fűnyírás, hó eltakarítás vagy kertészkedés a gerincet és a karokat veszi igénybe. Ennek következtében hát- és gerincbántalmak alakulhatnak ki. A munkával járó pszichés nehézségek a stressz, a munkával járó felelősség és a lakókkal, bérlőkkel történő kapcsolattartás konfliktusaiból (pl. közös költségek befizetésének elmaradása stb.) adódhatnak.

Az épületgondnok szakma egészségügyi követelményei a fizikai munkavégzéshez, eszközök használatához és a kommunikációhoz kapcsolódnak:

 • ép látás, jó mélységlátás, jó egyensúlyérzék a gépek, eszközök, alapanyagok pontos használata érdekében, a javítási, karbantartási munkák minőségi ellátásához;
 • jó beszédértés;
 • ép és terhelhető végtagok, terhelhető gerinc;
 • a fizikai munkavégzés energiaigényének biztosítására szükséges a jó teherbíró képesség, állóképesség (szív- és keringési rendszeri, légzőszervi, csont-izomrendszeri, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés megbetegedések kizáró/ korlátozó tényezők lehetnek);
 • fokozott figyelemre, érzelmi megterhelés elviselésére és együttműködésre való képesség;
 • egyes munkakörökben kizáró egészségi tényező lehet: a poros munkakörnyezetben való munkavégzés, a fokozottan balesetveszélyes munka, a szabadban végzett munka, mások fertőződésének veszélyével járó munkahelyen végzett munka, túlmunkát/nyújtott műszakot igénylő munkahelyen végzett munka tilalma.

Az „Épületgondnok” szakmára környezeti ártalmak nem jellemzőek. Baleseti veszélyforrások az anyagmozgatások során állhatnak fenn, valamint a különféle munkaeszközök, udvari kisgépek használatából adódhatnak. A szabadban történő munkavégzés során (pl. hólapátoláskor) ki van téve a szélsőséges időjárási viszonyoknak is. Vegyianyag-ártalom érheti a takarító-, tisztító-, fertőtlenítőszerek alkalmazásakor.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, egyéni elbírálás szerint, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Épületgondnok” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Épületgondnok” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Önállóság a munkafolyamat megszervezésében és a döntéshozatal során
 • Kommunikációs képesség a lakókkal, bérlőkkel, szakipari munkát végző karbantartókkal stb. történő kapcsolattartáshoz
 • Technológiai, műszaki kompetencia az üzemeltetéshez szükséges berendezések, eszközök működtetéséhez, javításához, az épületben felmerülő javítási, karbantartási munkák elvégzéséhez
 • Fizikai erőnlét a takarítással, kerti munkákkal, épületbejárással (pl. lépcsőzés) összefüggő tevékenységek végzéséhez
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a lakókkal, bérlőkkel, ill. a karbantartást végző munkásokkal való esetleges konfliktusok kezeléséhez
 • Együttműködés a hatékony munkakapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Közösségi – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. Pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Szeretik megszervezni saját maguk és mások tevékenységét. Függetlenek és önállóak saját munkavégzésük folyamatában.

 

Munkamód: Irányító – Végrehajtó – Aprólékos – Gyakorlatias

 

Ez azt jelenti, hogy az „Épületgondnok” munkája egyrészt kezdeményező, irányító, szervező jellegű, másrészt jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján történő munkavégzés. A feladatokat pontosan, sorrendben, saját ritmusában, tempójában szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Épületgondnok” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Az „Épületgondnok” többnyire alkalmazottként dolgozik. Munkája iránt folyamatos munkaerőpiaci kereslet mutatkozik.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Épületgondnokként” fogok dolgozni?

 

A fizetés az „Épületgondnok” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve az ingatlan (társasház, üdülő stb.) jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

Az „Épületgondnok” fizetése az országos átlagbérnél alacsonyabb.

Az átlagkereset havi bruttó 245.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Épületgondnok” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Háztömbfelügyelő, házfelügyelő, házgondnok

Iskolagondnok

Kollégiumi gondnok

Közös képviselő

Kultúrházi gondnok

Sportközpont gondnoka

Sportpályagondnok

Szállodai gondnok

Társasházkezelő

Üdülőgondnok

 

Rokon foglalkozások:

 

Vezető takarító

Házvezető