Értékpapír ügyintéző

FEOR kód
361215

Foglalkozási terület
Gazdaság, kereskedelem és marketing

Átlagkereset
bruttó 350 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha az „Értékpapír ügyintéző” foglalkozást választom?

Az „Értékpapír ügyintéző” a különböző profilú pénzügyi vállalkozásoknál és egyéb értékpapírpiacokkal foglalkozó szervezeteknél a befektetési alap portfoliójában lévő egyes eszközelemekkel kereskedik. A befektető által adott megbízás alapján befektetési eszközök kezelését végzi a befektető javára. Az egyes értékpapírpiaci termékekről (kötvény, részvény, állampapír stb.) szakszerű és közérthető tájékoztatást nyújt. (Az értékpapírpiac az értékpapírok adásvételének, a kereslet és a kínálat összetalálkozásának a helyszíne.) Összehasonlítva azokat, javaslatot ad az ügyfél részére a pénzügyi, jövedelmi, vagyoni és egyéb tényezők figyelembevételével. Feladata az ügyfélkapcsolatok megfelelő szakmai színvonalú kezelése, az ügyfélmegbízások érdemi teljesítése. Munkája középpontjában a megbízói igények megismerése, a lehetőségek feltérképezése és az ügylet megkötését követően a kapcsolódó dokumentációk elvégzése áll. Tevékenysége irányulhat hitelpapír-, értékpapír- és árupiaci ügyletekre. Megismeri egyrészt a vásárolni kívánt papírok mögött álló cégeket, másrészt a megbízó anyagi helyzetéről szerez fontos adatokat. Az értékpapírpiacról és az ügyfelekről szerzett információkat meghatározott szempontok alapján átgondolja, elemzi. Felméri a megbízó személy kockázatvállalási hajlandóságát. Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. A megbízó számára elfogadható üzletet ajánl. Figyelemmel kíséri az értékpapírpiac rövid és hosszú távú várakozásait, a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. A lehetséges ügyfeleket megkeresi, ápolja a kapcsolatokat annak érdekében, hogy a bizalom fennmaradjon. Az értékpapírpiac termékeivel kapcsolatban tanácsot ad. Üzletkötéseket bonyolít. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában. Az elvégzett tevékenységekről pontos, naprakész dokumentációt készít.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Értékpapír ügyintéző”?

Az „Értékpapír ügyintéző” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • irodai és szakmai szoftverek: a pénzintézet saját, adott tevékenységhez kapcsolódó programjai;
 • törvény által előírt és pénzintézeti formanyomtatványok, eljárásrendek, bizonylatok;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, iratmegsemmisítő gép, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Értékpapír ügyintéző” leszek?

Az értékpapír ügyintéző munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. Dolgozhat önálló munkaszobában vagy úgynevezett nyitott irodában (ahol más munkatársakkal egy légtérben van). Részben front-office (ügyféltérben történő) munkavégzés a jellemző, de a feladat teljes körű ellátása megkívánja a back-office (támogatói) tevékenységet is.

Az értékpapír ügyintéző munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Csúcsidőszakokban (pl. kedvezményes akciók) túlmunka előfordulhat.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Értékpapír ügyintéző” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki értékpapír ügyintézőként dolgozzon, a „Közgazdaság” szakmacsoporton belül a „Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)” (OKJ 54 343 01) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően ágazati érettségivel 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Kétéves képzés esetén az első évfolyamot követően 160 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

Részszakképesítések

 • Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens (OKJ 51 344 06)
 • Pénzügyi ügyintéző (OKJ 51 344 04)
 • Számviteli ügyintéző (OKJ 51 344 05)

Ráépülő szakképesítések

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 02)
 • Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 03)
 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07)

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi

Továbblépési lehetőség: a ráépülő szakképzésekben, szakirányú továbbképzéseken való részvétel, a „Pénzügy-Számvitel” felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés vagy a „Pénzügy-Számvitel” alapképzési szak (BA) elvégzése.

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 • Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest)
 • EFEB Érettségizettek Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)
 • Pannon Kincstár Üzleti Akadémia (Budapest)
 • West Horizont Kft. (Budapest)
 • Nemzetközi Bankárképző Központ (Budapest)
 • OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. Budapesti Iroda

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Értékpapír ügyintéző” foglalkozást választom?

Az értékpapír ügyintéző tevékenysége többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka.

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a szakma gyakorlásához:

 • könnyű fizikai és szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó beszélőképesség, tiszta beszéd.

Egészségre ártalmas tényezők lehetnek:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer, pénzügyi és szakmai felelősség okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok átadása más munkatársaknak) hallás- és mozgássérültek is gyakorolhatják.

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Értékpapír ügyintéző” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Értékpapír ügyintéző” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Számolási képesség, pl. a kockázatelemzéshez;
 • Figyelem, pl. a szerződések megkötésénél;
 • Kommunikációs készség az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz;
 • Tanulás az új termékekhez, szabályozásokhoz kapcsolódó, folyamatosan frissülő ismeretek elsajátításához;
 • Kitartás az ismétlődő feladatok elvégzéséhez;
 • Digitális kompetencia a pénzintézeti szoftverek alkalmazásához.

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Közösségi – Elemző

Az ilyen érdeklődésű emberek pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. Szívesen dolgoznak megadott utasítások szerint, elfogadják mások irányítását és felügyeletét. Fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Üzleti ügyben szívesen lépnek kapcsolatba másokkal. Szeretik befejezni az elkezdett munkát, zavarja őket, ha a munkavégzés folyamatát meg kell szakítani.

Munkamód: Végrehajtó – Aprólékos – Beltéri

Ez azt jelenti, hogy az „Értékpapír ügyintéző” elsősorban azt kedveli, ha a munkáját mások irányítása alatt végezheti. Jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján dolgozik. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani. A személy előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben (iroda) dolgozhat.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Értékpapír ügyintéző” leszek?

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

Az értékpapír ügyintézők biztos megélhetést találnak a pénzügyi szektorban, miközben állásuk igazi presztízsszakmának számít a munkaerőpiacon. Pénzintézeteknél, pénzügyi vállalkozásoknál alkalmazottként dolgoznak. A kisebb takarékszövetkezetektől a nagyobb bankokig, mindenütt szükség van tevékenységükre. Munkájuk iránt jelentős munkaerőpiaci kereslet mutatkozik.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha „Értékpapír ügyintézőként” fogok dolgozni?

A fizetés az „Értékpapír ügyintéző” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás, könyvelő iroda méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

Az „Értékpapír ügyintéző” fizetése az országos átlagbért többnyire meghaladja.

Az átlagkereset havi bruttó 350.000 Ft.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Értékpapír ügyintéző” foglalkozást választom?

 • Értékpapír kezelő ügyintéző
 • Értékpapírpiaci szakügyintéző (banki)
 • Értéktárkezelő (banki)
 • Értéktáros (banki)
 • Treasurer (banki)
 • Treasury asszisztens (banki)
 • Vállalatfinanszírozási és értékelési referens
 • Vállalkozói ügyfélreferens (pénzintézeti)
 • Könyvvizsgáló, könyvszakértő
 • Kontroller
 • Pénzügyi ügyintéző
 • Adó- és illetékhivatali ügyintéző
 • Bérelszámoló
 • Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Iratkezelő, irattáros
 • Általános irodai adminisztrátor
 • Pénzintézeti ügyintéző
 • Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző