Fakitermelő (favágó)

FAKITERMELŐ (FAVÁGÓ)

Foglalkozási terület: Mezőgazdaság

6-jegyű FEOR kód: 621200

 

Miből áll a munkája annak, aki a „Fakitermelő (favágó)” foglalkozást választja?

 

A „Fakitermelő (favágó)” az erdőgazdaságban és lakott területeken a fák tőtől való elválasztását, a kitermelt fa előkészítését és elszállítását végzi. Fakitermelési munkákat szervez. A fa kitermelésével és a faanyag mozgatásával foglalkozik. A fakitermelés a 6 cm mellmagassági átmérőnél nagyobb és 5 m-nél magasabb fák tőtől való elválasztása, gallyazása, választékolása, a szükséges felkészítése (kérgezés, hasítás) és készletezése (sarangolás, máglyázás), valamint a kitermelt faanyag számbavétele. Ez történhet egyedül álló fák, fasorok, erdősávok, facsoportok, erdőrészek esetében.

Kiválasztja, hogy melyik fa kerüljön kivágásra. Meghatározza a kitermelendő fa kivágási módját. Előkészíti a szükséges kézi és gépi eszközöket. Intézkedik a biztonsági zóna elkészítéséről. Megválasztja a döntési irányt. Szem előtt tartja, hogy a fa minél kisebb kárt szenvedjen, a dőlő fa minél kisebb erdőművelési kárt okozzon, és a döntés utáni műveletek elvégzésére alkalmas legyen a környezet. A favágás előkészületeként elégeti a cihert, azaz az aljnövényzetet: a kökényt, a csipkebokrot és a szederindát. Eltávolítja a gyökérterpeszeket. Ezt követi az ék törzsbe való vágása (hajkolás). A fadöntésnél olyan technológiát alkalmaz, ami megakadályozza a törzs felhasadását, akadását, kiszakadását. Figyel arra, hogy a döntővágás merőleges legyen a fa tengelyére és alacsony tuskó maradjon vissza. A következő munkaművelet a kidöntött fák gallyazása. A gallyazást mindig a fa tövétől indulva kezdi. A törzsből kikerülő választékok minőségének megóvása érdekében az ágakat, gallyakat a fa palástjához simulóan vágja le. Ügyel arra, hogy ne fűrészeljen, ne fejszézzen bele a fa palástjába. A gallyakat, ágakat a levágás után a törzs melletti szabad közlekedés megteremtése céljából halmokba rakja össze. Ezt követi a választékolás (hossztolás). (Választékolásnak azt nevezzük, amikor a legallyazott fa fajának, méretének, minőségének, alakjának, továbbá az igényeknek és a mozgatási lehetőségeknek figyelembevételével, a szabványelőírások betartásával meghatározzák a darabolás helyeit). A darabolás során a választékolás folyamán meghatározott helyeken, hossztengelyre merőlegesen elvágja a fát. A felkészítés munkaműveletével értékesíthető állapotba hozza a választékokat. A gallyazás után visszamaradt ágcsonkokat, ágdudorokat eltávolítja (göcsözés). Vörösre vagy fehérre kérgezést végez (a kéreg eltávolítása során a háncs fennmarad, ill. a kéreg és a háncs eltávolítása történik). A következő munkafolyamat a hasítás, amely során az 1 m-es hosszban termelt, a szabványban meghatározottnál vastagabb tüzifa-, papírfa- és forgácsfadarabokat megszabott húrméretűre hasítja. A faanyagot a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarangokba rakja. Feladatkörébe tartozik a kézi eszközök (fejszék, rönkfordító, capin, ékek stb.) karbantartása, élezése, motorfűrészek biztonságos kezelése, karbantartása, fűrészlánc élezése, valamint a motoros kézi eszközök kezelése.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Fakitermelő (favágó)”?

 

A „Fakitermelő (favágó)” munkája során elsősorban fakitermelő és fafeldolgozó gépeket, eszközöket, és berendezéseket használ:

 • gumi- vagy lánctalpas traktor
 • motorfűrész
 • csörlős és markolós közelítőgép, utánfutós közelítőgép
 • gyűrűs kérgező
 • erdészeti rakodó
 • erdészeti aprítógép, döntő-rakásoló gép
 • gallyazó-daraboló gép
 • kézi szerszámok: fejszék, rönkfordító, capin, ékek, fűrészek, döntővilla, gallyvágó, akasztó, alomkaparó, balta, keresztkötöző kampó, stb.
 • munkavédelmi eszközök, pl. bakancs, sisak, kesztyű, nyakvédő, füldugó

Munkája során eltérő fafajtákkal, fa alapanyagokkal kerül kapcsolatba, valamint a gépkarbantartás anyagaival, pl. kenőolajjal, motorzsírral, festékkel, vegyszerekkel.

 

Milyen munkakörnyezetben fog dolgozni, aki „Fakitermelő (favágó)” lesz?

 

A „Fakitermelő (favágó)” munkáját jellemzően a szabadban, természeti környezetben, erdőben vagy az erdőhöz közeli szabad területen látja el.

A „Fakitermelő (favágó)” munkaideje igazodik az őt foglalkoztató vállalkozás munkarendjéhez. Korábbi munkakezdés és nyújtott műszak előfordulhat. A munkavégzést az időjárás jelentősen befolyásolja. A favágók zömmel telente dolgoznak, mert a rágcsálók ekkor nem teszik tönkre a faanyagot (hiszen alszanak), és a nedvkeringés is kevés a növényekben. Mivel a fák nedvességtartalma nagyon kicsi, a fa anyaga könnyebben hasznosítható.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Fakitermelő (favágó)” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Fakitermelőként (favágóként)” dolgozzon, a „Mezőgazdaság” szakmacsoporton belül a „Fakitermelő” (OKJ 31 623 01) és a „Motorfűrész-kezelő” (OKJ 21 623 02) részszakképesítések vagy az „Erdészeti szakmunkás” (OKJ 34 623 01) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. A képzés történhet iskolarendszerű nappali, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. A nappali képzés szakközépiskolában folyik, a képzési idő 3 év. A felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

 

Kapcsolódó részszakképesítések:

 

Erdőművelő (OKJ 21 623 01)

Motorfűrész-kezelő (OKJ 21 623 02)

Fakitermelő (OKJ 31 623 01)

 

Ráépülő szakképesítés:

Lakott-területi fakitermelő (OKJ 35 623 01)

 

A fenti részszakképesítések megszerzéséhez a HÍD Szakképzési kerettantervek rendelkezésre állnak.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

Alapfokú iskolai végzettség (az általános iskola nyolc évfolyamának elvégzése szükséges).

 

Továbblépési lehetőségek: az „Erdészeti gépésztechnikus” (OKJ 54 521 02) vagy az „Erdésztechnikus” (OKJ 54 623 02) szakképesítések megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régióban az alábbi képzőhelyeken folyik képzés:

 

FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Piliscsaba)

OKTÁV Továbbképző Központ (Budapest, Esztergom)

Mátrix Oktatási és Vizsgaközpont (Budapest)

Tüske Kft. Oktatási és Vizsga Központ (Budapest)

Géniusz Plusz Oktatási Kft. (Budapest, Esztergom)

Tapis Oktatási központ (Budapest)

DEKRA Akademie Kft. (Budapest)

Duna-tanoda (Dunakeszi)

 1. M. K. Padsor Felnőttképzési Kft. (Salgótarján)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Fakitermelő (favágó)” foglalkozást választom?

 

A „Fakitermelő (favágó)” nehéz fizikai munkát végez. Feladatait többnyire állva, járkálva, időnként kényszertesttartásban látja el. Jellemző a görnyedés, a hajolás és guggolás, a folyamatos mozgás, anyagmozgatás. A faanyagok és az eszközök szállítása, kezelése is jó fizikai állapotot követel meg. A következő egészségügyi követelmények szükségesek a szakma gyakorlásához:

 • jó látás és egyensúlyérzék az olykor magasban végzett munka biztonságossága érdekében;
 • teljes látótér és térlátás: a biztonságos tájékozódáshoz, a veszélyek felméréséhez, balesetveszélyes munkaeszközök kezeléséhez szükséges;
 • ép hallás;
 • jó fizikum és izomerő, a nehéz fizikai munkavégzés energiaigényét biztosító képesség (szív- és keringés rendszeri, légzőszervi, csont-izomrendszeri, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés megbetegedések állapottól függően kizáró/ korlátozó tényezők lehetnek);
 • terhelhető gerinc, ép és terhelhető végtagok a sok állás, anyagmozgatás, illetve kézi munka miatt;
 • fokozott figyelem és együttműködési képesség;
 • kizáró tényezők lehetnek az alábbi egészségkárosodás-prevenciós tilalmak: a zajban való foglalkoztatás, kéz-kar rezgéssel járó munkavégzés, nedves/ nyirkos/ párás/poros/allergizáló munkahelyen való munkavégzés, szabadban való munkavégzés tilalma.

 

Környezeti ártalmak

 

A favágás az egyik legveszélyesebb szakma. A „Fakitermelő (favágó)” a munkavégzés során különböző ártalmaknak, veszélyeknek van kitéve:

 

 • baleseti veszélyforrást jelent maga a munkafolyamat, a dőlő fa, a forgó és mozgó gépalkatrészek közelsége, azok beállítása, karbantartása;
 • a kedvezőtlen időjárási viszonyok (hideg, hőség, csapadékos időszakokban a nedves, párás környezet) közötti munkavégzés megterhelheti a szervezetet;
 • az erdőben gyakran jelenlévő kullancs fertőzést okozhat;
 • további baleseti lehetőség a kéz-, láb- és fejsérülés, tövis- és tüskeszúrás, esés, zuhanás, égési sérülés;
 • a higiénés munkakörülmények hiánya.

 

Kötelező a megfelelő ruha (nem fog rajta a láncfűrész), a védőfelszerelés (védősisak, fülvédő, szita álarc, láthatósági mellény) és az acélbetétes bakancs. A dolgozóknak ezen kívül tisztában kell lenniük a munka- és erdővédelmi szabályokkal.

 

A zajártalom prevenciójáról szóló egészségügyi szakmai és jogi szabályozás előírásai szerint, zajos gépekkel vagy zajos munkakörnyezetben, 40 éves kor alatti hallássérült személy nem alkalmas a szakmaképzés megkezdésére.

Értelmi sérültek esetén, egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére történő munkaköri betanítás során fontos a sokoldalú szemléltetés, az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben való közlése, a többszöri ismétlés, begyakorlás, a munkafeladatok egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció alkalmazása.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Fakitermelő (favágó)” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Fakitermelő (favágó)” szakma azoknak felel meg leginkább, akik rendelkeznek a következő kompetenciákkal, akikre jellemzőek az alábbi érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Fizikai erőnlét az egész napos álláshoz, járkáláshoz, a faanyagok, eszközök, cipeléséhez
 • Térbeli tájékozódás a fa dőlésének felméréséhez
 • Kézügyesség a gallyazáshoz, a metszőolló használatához
 • Figyelem, amivel képes kizárni a munkavégzést befolyásoló külső és belső hatásokat, így elkerülheti a baleseteket
 • Kitartás, mivel munkája nem csupán saját teljesítményétől függ, hanem például az időjárástól is, nem szabad hamar feladnia a munkáját, mely gyakran monotonná is válhat

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

 

Erre az érdeklődési irányra az jellemző, hogy szívesen dolgozik eszközökkel, anyagokkal. Szereti, ha munkájának kézzelfogható eredménye van. Elfogadja mások irányítását és felügyeletét. Megadott utasítások szerint végzi a munkáját, követi az előírásokat. Többnyire megszokott megoldásokat alkalmaz, jobban kedveli azokat a feladatokat, amelyek előre láthatóak és kiszámíthatóak.

 

Munkamód: Tárgyias – Aprólékos – Gyakorlatias – Kültéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Fakitermelő (favágó)” a munkavégzés során többféle eszközt (pl. motorfűrész stb.) használ, velük ügyesen bánik. A feladatait pontosan, sorrendben végzi, kültéri helyszíneken. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre (pl. gallyazáskor). Kézzelfogható dolgokkal foglalkozik.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Fakitermelő (favágó)” leszek?

 

A „Fakitermelő (favágó)” foglalkozás hosszútávon is megélhetést biztosít. A fakitermelő vállalatoknak időről-időre növelni kell a termelési kapacitásukat, mert a lakosság (fűtés) és az építőipar vagy a bútorgyártás részéről is növekvő kereslet mutatkozik a faanyagok iránt. A szakmára még évtizedek múlva is szükség lesz.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Fakitermelőként (favágó)” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Fakitermelő (favágó)” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a foglalkoztatás jellegétől függően változhat.

A „Fakitermelő (favágó)” fizetése jelentősen elmarad az országos átlagbértől.

Az átlagkereset havi bruttó 220.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Fakitermelő (favágó)” foglalkozást választom?

 

Munkakörök:

 

Erdészeti munkás, láncfűrész-kezelő

Fakitermelő

Fakitermelő erdőtisztító

Favágó

Fűrészes (erdőművelő)

Kérgező, faragó

Kézi és gépi favágó (kisgépes)

Kézi fakitermelő

Lakott területi fakitermelő

Vágásvezető

 

Rokon foglalkozások:

 

Erdészeti foglalkozású

Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője