Fejlesztő pedagógus

FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS

Foglalkozási terület: Oktatás és nevelés

6-jegyű FEOR kód: 244101

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Fejlesztő pedagógus” foglalkozást választom?

 

A „Fejlesztő pedagógus” speciális felkészültségű szakember, aki elsősorban normál intelligenciájú gyermekek fejlesztésével foglalkozik, abban az esetben, ha a gyermek valamilyen oknál fogva teljesítményében elmarad korától, illetve kortársaitól. A tanuláshoz szükséges pszichés funkciók fejlesztését, ill. a sérült funkciók javítását, az esetlegesen hiányzó funkciók pótlását szolgálja. Megelőzi vagy csökkenti, azokat a tanulási nehézségeket, amelyek a lassúbb érés vagy egyéb okok miatt keletkeznek a gyermeknél. Megváltoztatja a kialakult negatív motivációkat, csökkenti a viselkedési zavarokat. Megelőzi a neurotikus tüneteket, melyek a már esetlegesen elszenvedett sorozatos konfliktusok és frusztrációk miatt kialakulhatnak. A fejlesztő pedagógus korszerű gyógypedagógiai-pszichológiai ismeretek birtokában ismeri a fejlődés és a fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és individuális jellemzőit, a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikai eljárásait. Jártas a prevenciós és korrekciós fejlesztés gyakorlati formáinak alkalmazásában óvodai, iskolai csoportban és egyéni fejlesztési formában. Feladata a gyermekek azon képességeinek fejlesztése, melyekben a gyermek pedagógusa vagy a szülő elmaradást észlel. Részben a lemaradás okainak feltárásával, azaz a diagnózis felállításával, részben pedig a fejlesztő foglalkozások levezetésével foglalkozik. Jellemzően a gyermekek mozgását, beszédét, testi tudatosságát, számfogalmát fejleszti különböző – csoportos és egyéni – foglalkozások keretein belül. A foglalkozásokon pl. mozgásfejlesztés, testséma, téri tájékozódás fejlesztése, percepciófejlesztés, beszédfejlesztés, grafomotoros fejlesztés, számfogalom fejlesztése történik. Pedagógiai vizsgálatok során felméri a gyermekek általános- és részképességeinek, figyelmének, emlékezetének, gondolkodásának és egyéb képességeinek szintjét, és azt összehasonlítja az életkor alapján elvárható szinttel. Az eredmények alapján diagnosztizálja a gyermek problémáját, szükség esetén – például a sajátos nevelési igény megállapítására – szakértői vizsgálatot kezdeményez. Egyéni foglalkozás keretében, az osztályban tanító pedagógus javaslata alapján, kiemeli a rászoruló tanulót a közösségből, egyénileg foglalkozik vele (pl. tananyagpótlás hiányzás esetén). A lassabban haladókkal kéttanáros modell alapján (két tanár van jelen az órán), differenciált munkaformában dolgozhat stb. Amennyiben a gyermek fejlesztése azt igényli, konzultál a szülőkkel, pedagógusokkal. A szülők és pedagógusok részére tanácsokat ad, szakirodalmat ajánl, konzultációs lehetőséget biztosít. Egyéni és csoportos foglalkozásokat vezet. A szülők vagy a pedagógusok kérésére iskolaérettségi vizsgálatokat végez azoknál a gyerekeknél, akiknél nem egyértelmű az ezirányú döntés. A különböző nehézségekkel – pl. tanulási, beilleszkedési problémák – küzdő gyermekek vizsgálatát követően írásos szakvéleményt ad. Tevékenységét más szakemberekkel (óvodapedagógus, tanító, logopédus, pszichológus stb.) összehangoltan végzi. Pedagógiai fejlesztő tevékenységét dokumentálja. Forgalmi naplót vezet. Egyéni lapon rögzíti a gyermekek megjelenését. Feljegyzéseket vezet a foglalkozások tartalmáról. Szakmai konferenciákon, fórumokon, rendszeres továbbképzéseken, tréningeken, team-megbeszéléseken vesz részt. A szakmai protokoll és szakmai etikai kódex alapelvei szerint jár el.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Fejlesztő pedagógus”?

 

A „Fejlesztő pedagógus” leggyakrabban használt és leginkább jellemző eszközei közé tartoznak a különböző játékok, mesekönyvek, hangszerek, torna- és egyéb fejlesztő eszközök:

 • fejlesztő eszközök: logikai játékok, fejlesztő játékok, kézműves kellékek;
 • játékok: különböző, életkornak és nemnek megfelelő játékok, valamint csoportosan játszható játékok, szöveges játékgyűjtemények;
 • könyvek: mesés, verses, mondókás könyvek;
 • tornaeszközök, például labda, babzsák, karika, libikóka;
 • napló, munkaterv: a saját munkájának és a gyermekek fejlődésének papír alapú dokumentálására.

 

Emellett élőszóval dolgozik. Legfőbb munkaeszköze a saját személyisége.

Irodai munkája során használ továbbá számítógépet, például nyilvántartásra, valamint irodai eszközöket és telefont is.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Fejlesztő pedagógus” leszek?

 

A „Fejlesztő pedagógus” belső helyszínen, óvoda vagy iskola, illetve a nevelési tanácsadó épületében dolgozik. Napi felkészüléséhez a nevelői szoba rendelkezésére áll. A fejlesztő foglalkozások megtartásához többnyire fejlesztő szoba és „tornaszoba” biztosított.

A „Fejlesztő pedagógus” munkaideje a tevékenységi területétől függően alakulhat a szokásos munkarend (heti 40 óra) szerint, de annak beosztása az óvodák, iskolák munkarendjéhez igazodik. A hétvégi munkavégzés nem jellemző. A fejlesztőpedagógus éves szabadságát túlnyomórészt az óvodai és iskolai szünetek – őszi, téli, tavaszi és nyári szünet – idején veszi igénybe, amikor az intézmény is zárva van, vagy csak ügyeletet tart.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Fejlesztő pedagógus” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Fejlesztő pedagógusként” dolgozzon, felsőfokú tanulmányok szükségesek. A „Pedagógusképzés” képzési területen óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia, konduktor alapképzési szakokon szerzett szakképesítés jó kiindulópont lehet. Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Ezt követően nyílik lehetőség a „Fejlesztőpedagógus” szakirányú továbbképzési szak elvégzésére.

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

 

A képzési idő félévekben: 4 félév (előzetes tanulmányok beszámításával ez maximum 2 félévvel csökkenthető)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): az óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia, konduktor alapképzési szakokon szerzett szakképesítés.

 

Továbblépési lehetőség: akkreditált pedagógus továbbképzési programokban (pl. mozgásfejlesztés, meseterápia stb.) való részvétel

 

Melyik felsőoktatási intézményben szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió felsőoktatási intézményei közül az alábbiakban folyik fejlesztőpedagógus képzés:

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Fejlesztő pedagógus” foglalkozást választom?

 

A „Fejlesztő pedagógus” főleg szellemi munkát végez, ami részben könnyű fizikai megterheléssel (pl. mozgásfejlesztés, játék stb.) párosul. Többnyire álló vagy ülő testhelyzetben dolgozik. Munkája gyakori helyváltoztatással, sok mozgással jár. Pszichés (elsősorban érzelmi) megterhelést jelenthetnek a mindennapok során tapasztalt nehézségek, a kihívásokkal teli sorsok megtapasztalása, ami hosszú távon a kiégést okozhat.

 

A „Fejlesztő pedagógussal” szemben támasztott egészségügyi követelmények az alábbiak:

 • könnyű fizikai és szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó hallás, hogy megértse a gyermekeket, akár a beszédkárosultakat is;
 • jó kommunikációs képesség;
 • egészséges bőr szükséges a látható bőrfelületeken, kifejezetten a kézen;
 • semmilyen fertőző betegségben nem szenvedhet.

 

A „Fejlesztő pedagógus” szakmára környezeti ártalmak nem jellemzőek. A gyermekekkel és a szülőkkel való mindennapos, közvetlen kapcsolat miatt mégis van néhány tényező, melyre érdemes odafigyelni:

 • a sok beszéd megterhelheti a hangszálakat;
 • a pszichés megterhelés az átlagosnál magasabb, mivel a gyerekek fejlesztése nagy felelősséggel jár.

 

Látás-, hallás- vagy mozgássérült „Fejlesztő pedagógus” pályára való kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet és az infokommunikációs rendszerek akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Fejlesztő pedagógus” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Fejlesztő pedagógus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Empátia, képesség arra, hogy a hozzá fordulók helyzetét megértse, bele tudja képzelni magát a szituációjukba;
 • Kommunikációs képesség a hozzá fordulókkal és a partnerekkel való kapcsolatteremtés érdekében;
 • Együttműködés a más szakemberekkel való jó munkakapcsolat érdekében;
 • Önállóság, hogy munkája során a szükséges lépéseket meg tudja tenni, döntéseit saját felelősségi körén belül fel tudja vállalni;
 • Kreativitás, mert a gyermekek figyelmét úgy kell lekötnie, hogy közben fejlesztésük is megvalósuljon;
 • Felelősségtudat, mert tevékenysége a gyermekek – és akár szüleik – későbbi életére is nagy hatással van;
 • Tolerancia a munka során megismert különféle személyiségű és kultúrájú gyerekek elfogadásához;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a frusztrált, sérült, vagy agresszív gyermekekkel való munkához.

 

Érdeklődési irányok: Közösségi – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, fontos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal segítőként. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Előnyben részesítik, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik a munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük.

 

Munkamód: Személyközpontú – Aprólékos – Irányító

 

Ez azt jelenti, hogy a „Fejlesztő pedagógus” munkájának a középpontjában emberek helyzetének javítása, a velük való kapcsolattartás áll. Elsősorban azt kedveli, ha emberekkel alakít ki és tart fenn kapcsolatot. Szívesen dolgozik másokat segítve munkájával, teljesít utasításokat. Fontosnak érzi, hogy aprólékos, sok odafigyelést igénylő munkáját jól meghatározott keretek között végezze, tudja pontosan, mi a feladata.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Fejlesztő pedagógus” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Fejlesztő pedagógus” szakmában a munkaerőpiaci kereslet és a kínálat egyensúlyban van. A végzett szakemberek elsősorban nevelési tanácsadókban, illetve olyan magán- és alapítványi intézményekben helyezkedhetnek el, ahol gyógypedagógiai munka folyik. Nagyobb érdeklődés mutatkozik a speciális tudású, különleges módszereket ismerő fejlesztőpedagógusok iránt. Ugyanakkor munkájukra igény mutatkozik az egészségügyi, oktatási és szociális intézményekben is. A legtöbb esetben a fejlesztőpedagógusok közalkalmazotti státuszban kerülnek alkalmazásra. Saját vállalkozást is indíthat, magánpraxist vezethet vagy magánintézményben helyezkedhet el.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul a képzést elvégzők számához, ezért jó az elhelyezkedési esélye annak, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Fejlesztő pedagógusként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Fejlesztő pedagógus” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkáltató jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

A „Fejlesztő pedagógus” nem túl magas fizetésre számíthat.

A „Fejlesztő pedagógus” fizetése rendszerint alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 240.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Fejlesztő pedagógus” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Hallássérültek oktatója

Pszichopedagógus

Rehabilitációs fejlesztő tanár

Látássérültek szakterapeutája

 

Rokon foglalkozások:

 

Pszichológus

Óvodapedagógus

Tanító

Tanár

Gyógypedagógus

Logopédus