Festékszóró, fényező

FEOR kód
732700

Foglalkozási terület
Gépészet, nehézipar és egyéb műszaki terület

Átlagkereset
bruttó 245 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha a „Festékszóró, fényező” foglalkozást választom?

A „Festékszóró, fényező” gépjárművek karosszériáinak felületkezelési és teljes körű, javító és díszítő fényezési munkálatait látja el. Kézi és gépi fényezési technikák alkalmazásával, festék- és lakkszóró berendezések segítségével visz fel különböző felületekre festékeket, valamint védőrétegeket. Munkája a jármű átvételével kezdődik. Felméri, hogy a karosszéria melyik része szorul kezelésre, és milyen szerszámokra, valamint alapozó-, töltő-, csiszoló- és zsírtalanító anyagokra lesz szükség. Előkészíti a gépjárműveket, karosszériaelemeket, a fém, fa és műanyag felületeket fényezésre. Letakarja az akadályozó elemeket, zsírtalanít, eltávolítja a rozsdát. Ezt követi a felületvédelem, aminek során bevonja vagy lemossa az elemeket egy speciális tisztító vegyülettel, amely a korrózió ellen is védelmet nyújt. Kiválasztja a festéket és lakkot, amelyet használni fog. Technológiától függően festék és lakk előkészítést, színkeverést végez. Festi, lakkozza, fényezi, díszítő fényezi és polírozza a karosszériaelemet és a bevonandó felületeket. Ezek során különféle kézi és gépi technikákat alkalmaz. Gondoskodik a kezelt felület megfelelő száradásáról. Ezzel biztosítja, hogy a munkafolyamat végén szép, igényes megjelenésű legyen a fényezett elem.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Festékszóró, fényező”?

A festékszóró, fényező munkája során felületkezeléssel kapcsolatos vegyszereket, berendezéseket, szerszámokat, mérőeszközöket kezel. Gépi eszközök pl. a festéktöltő-, színkeverő automaták, festékkádak és tartályok, zsírtalanító és fényező gépek, szárítógépek. Kézi eszközei a csiszoló eszközök, ecsetek, kézi festékszóró, különféle hőmérők.

A korrózió elleni védelem is különböző vegyi anyagokat igényel, a felületek végleges színét pedig különféle festékek és lakkok adják. A karosszériaelemek és az eszközök tisztításához szüksége van festékoldó szerekre.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Festékszóró, fényező” leszek?

A festékszóró, fényező munkaidejét többnyire belső térben, műhelyben tölti, de a szabadban is végezhet munkálatokat. A nagyobb autóipari cégeknél, járműfenntartással foglalkozó üzemekben jellemzően jobb körülmények között folyik a munka. Ezek többnyire modernebb és összetettebb felszereléssel vannak ellátva, mint a kisebb műhelyek. A kisvállalkozók esetében, ahol egy-egy szakember dolgozik, a tőkeerősség függvénye, hogy mennyire korszerű a munkahelyi környezet.

A festékszóró, fényező a szokásos munkarend szerint, heti 40 órában dolgozik. Munkaidő beosztása igazodik a megrendelő igényeihez. Gyakran délután vagy hétvégén is dolgozik, ha a megrendelő rövid határidőre kéri a javítást.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Festékszóró, fényező” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki „Festékszóró, fényezőként” dolgozzon, a „Közlekedés” szakmacsoporton belül a Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó (OKJ 34 525 04) vagy a Járműfényező (OKJ 34 525 03) szakképesítés megszerzése szükséges, amely történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében.

Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakközépiskolákban folyik, ahol 3 év tanulást követően szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1000 óra között változhat a képzési idő.

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Szükséges előképzettség

A Festékszóró, fényező szakképesítés megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség.

Továbblépési lehetőség: az Autóelektronikai műszerész (OKJ 54 525 01) vagy Autószerelő (OKJ 54 525 02) szakképesítés megszerzése, amely előfeltétele lehet az Autótechnikus (OKJ 55 525 01) szakképesítés-ráépülés elvégzésének.

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

A festékszóró, fényező szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés

 • Váci Szakképzési Centrum Madách Imre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gödöllő
 • Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)
 • Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)
 • Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Kecskemét)

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Festékszóró, fényező” foglalkozást választom?

A festékszóró, fényező munkája állással, járással járó, tartós kényszertesthelyzetben (hajlás, guggolás) végzett közepesen nehéz fizikai munka. Az autók alkatrészeinek, illetve az azok fényezéséhez használt festékeknek, lakkoknak a mozgatását kell végezniük, amelyek igen súlyosak is lehetnek. A karosszériaelemek festése, a kézi és gépi szerszámok, valamint a színkeverő automaták vagy a kézi festékszóró kezelése könnyű fizikai megterheléssel jár. Fokozottan balesetveszélyes munkavégzés, zajban, veszélyes vegyi anyagokkal, valamint tűz- és robbanásveszélyes munkakörnyezetben.

Egészségi követelmények:

 • jó látás;
 • jó színfelismerő képesség;
 • teljes látótér és jó mélységlátás;
 • ép hallás;
 • jó beszédértés;
 • jó egyensúlyérzék;
 • folyamatosan fokozott figyelem és éber tudatállapot;
 • a munkavégzéshez, a kézi anyagmozgatáshoz és a kényszertesttartáshoz mozgásszervi terhelhetőség;
 • a közepesen nehéz fizikai munkavégzéshez szükséges napi energiaigény biztosításához megfelelő szív és érrendszeri, valamint légzőszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • krónikus légzőszervi megbetegedések kizáró okot képezhetnek;
 • allergizáló, veszélyes vegyi anyagokkal való munkavégzésre alkalmas egészségi állapot;
 • zajban való foglalkoztathatóság.

Megfelelő munkaköri betanítással, egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére enyhe fokban értelmi sérültek képessé tehetők. Fontos a munkafeladatok egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció.

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Festékszóró, fényező” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Festékszóró, fényező” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek)

 • Kézügyesség a karosszériaelemek festéséhez, festékszóró pisztoly használatához;
 • Technológiai, műszaki kompetencia a munkavégzéshez használt gépek, eszközök működtetéséhez;
 • Térbeli gondolkodás a profilok és fémlemezek elhelyezéséhez;
 • Fizikai erőnlét a karosszériaelemek, festékanyagok emeléséhez, cipeléséhez;
 • Vállalkozói kompetencia saját vállalkozás indításához.

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak szerszámokkal, eszközökkel vagy gépekkel, állítanak elő vagy javítanak különböző tárgyakat. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat.

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Végrehajtó

Ez azt jelenti, hogy a „Festékszóró, fényező” tevékenysége középpontjában tárgyak alakítása, javítása áll. Eszközöket, szerszámokat használ, azokkal ügyesen bánik. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel, és megnyugtató, ha tudja, pontosan meddig terjed a felelőssége.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Festékszóró, fényező” leszek?

A festékszóró, fényező magánvállalkozóként dolgozhat, vagy autóipari cégeknél, járműfenntartással foglalkozó üzemekben helyezkedhet el.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha „Festékszóró, fényezőként” fogok dolgozni?

A fizetés a festékszóró, fényező szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve az autóipari, járműfenntartással foglalkozó vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

A „Festékszóró, fényező” fizetése elmarad az országos átlagbértől.

Az átlagkereset havi bruttó 245 000 Ft/hó.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Festékszóró, fényező” foglalkozást választom?

 • Autófényező
 • Dukkózó
 • Felületlakkozó
 • Fémfestő, fémmázoló
 • Fémsavazó
 • Fémszerkezet mázoló
 • Fényező
 • Fényező és mázoló, fém
 • Galvánfestő
 • Korrózióvédelmi festő
 • Lakkozó, fém
 • Nikkelező
 • Polírozó
 • Zománcozó

Rokon foglalkozások

 • Autószerelő
 • Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító
 • Karosszérialakatos