Festő és mázoló

FEOR kód
753500

Foglalkozási terület
Építészet​

Átlagkereset
bruttó 220 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha a „Festő és mázoló” foglalkozást választom?

A „Festő és mázoló” épületek, lakóterek külső, belső felületi, felületképzési munkáit végzi: fest, mázol, tapétáz. Az épületek, lakóházak belső és külső falait, ajtó- és ablakkereteit kezeli, szebbé, higiénikussá teszi.

Felméri a feladatokat, a kezelendő felületeket. Megismeri a meglévő bevonat rétegeinek felépítését. Meghatározza az alkalmazandó technológiát, a megrendelő igényeinek megfelelően kiválasztja a felületkezelés módját, a festék, illetve a tapéta típusát és színét. Anyagmennyiséget számol. Felvonul a munkaterületre szerszámaival, eszközeivel, gépeivel. Beszerzi az eszközöket, a megrendelővel egyeztetett anyagokat megvásárolja. Előkészíti a munkateret. A munka megkezdése előtt a munkaterület azon részeit, melyeken nem kell beavatkoznia (ajtókeret, ablakok, padló stb.) maszkolással, takarással megvédi az esetleges sérülésektől, a koszolódástól, illetve attól, hogy festék kerüljön rájuk. Előkészíti a kezelni kívánt felületet. Felületkiegyenlítést, glettelést, finomjavítást, csiszolást, portalanítást végez. Színelválasztásnál előkészíti a kész felület elválasztását. Tapétáz, ragasztót kever, próbaragasztást végez, majd a méretre vágott tapétát felragasztja és lesimítja. Festésnél hengerrel vagy festékszóróval felviszi a festéket a felületre, ha kell, több rétegben. Egyéb díszítő feladatokat végez. Díszítőmintákat készít, síkornamentikát, plasztikát fest, szükség szerint sablont készít gipszmintához, stukkódíszítést, antikolást végez, fautánzatot fest.

A munka végén elvégzi a szükséges utómunkálatokat, kijavítja a hibákat. Takarít, a munkálatok során elhelyezett takaró fóliákat, maszkoló szalagokat felszedi, feltakarítja, a helyiséget átadja a megrendelőnek. Karbantartja eszközeit. Munkája végeztével megtisztítja munkaeszközeit a festékektől, ragasztóktól.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Festő és mázoló”?

A „Festő és mázoló” munkája során elsősorban festékekkel és tapétákkal dolgozik. Festéshez szükséges eszközei a festékszóró, henger, ecsetek. Tapétázáshoz szikét, ollót, keverőkanalat, ragasztóecsetet használ. A munkavégzéshez nélkülözhetetlen az állvány és a létra. Szüksége lehet kézi és gépi csiszolókra, mérőeszközökre. A megrendelőkkel történő kapcsolattartáshoz elengedhetetlen a telefon.

A festéken, tapétán kívül további anyagokat is használ, mint például oldószert, ragasztót, elválasztó ragasztócsíkot.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Festő és mázoló” leszek?

A „Festő és mázoló” többnyire zárt térben, épülethelyiségekben dolgozik, melyek az építkezés készültségi fokával változhatnak a fűtetlen, hőmérséklet-szabályozással nem rendelkező tértől a teljes komfortig. A jó megvilágítás alapvető fontosságú a munkavégzéshez, ezért gyakran saját, hordozható lámpáját magával viszi. Az épületek homlokzatának javítását, festését a szabad ég alatt végzi.

A munkaidőt a vállalt határidő és a szerződésben megállapodott munkaidő szabja meg. A szobafestő általában 8-10 órát dolgozik egy nap, de a munka jellegéből adódóan (pl. a felületek száradásához időre van szükség) előfordulhat több műszak, túlórázás, hétvégi munkavégzés.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Festő és mázoló” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki „Festő és mázolóként” dolgozzon, az „Építészet” szakmacsoporton belül a Festő, mázoló, tapétázó (OKJ 34 582 04) szakképesítés megszerzése szükséges, amely történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakközépiskolákban folyik, ahol 3 év tanulást követően szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1000 óra között változhat a képzési idő.

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Hallássérültek és enyhe fokban értelmi sérültek esetében Festő, mázoló, tapétázó (OKJ 34 582 04) szakképesítés és Szobafestő (OKJ 21 582 01) részszakképesítés szerezhető a Szakképzési Hídprogram keretében. Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése és a betöltött 15. életév.

Szükséges előképzettség

A „Festő és mázoló” szakképesítés megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség.

Továbblépési lehetőség: a „Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló” (OKJ 35 582 06) ráépülő szakképesítés megszerzése.

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

A Festő és mázoló szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés

 • Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium (Göd)
 • Váci Szakképzési Centrum Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vác)
 • Váci Szakképzési Centrum Madách Imre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Gödöllő)
 • Érdi Szakképzési Centrum Kiskunlacházi Szakképző Iskolája (Kiskunlacháza)
 • Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Érd)
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Esztergom)
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Alapy Gáspár Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Esztergom)
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Fellner Jakab Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája (Tatabánya) A tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
 • Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szondi György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Szakiskolája (Balassagyarmat)
 • Salgótarjáni Szakképzési Centrum Borbély Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Salgótarján)
 • Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Cegléd)
 • Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Nagykáta)
 • Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Ybl Miklós Építőipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)
 • Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskolája (Budapest)
 • Szabóky Adolf Általános és Szakképző Iskola (Budapest)

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Festő és mázoló” foglalkozást választom?

A „Festő és mázoló” álló, gyakran kényszertesthelyzetben, különböző magasságokban, rendszerint létrán, közepesen nehéz fizikai munkát végez. Munkaidejének nagy részében áll, de gyakran hajlott, görnyedt, guggoló vagy térdelő testtartásban dolgozik. Guggolásnál, térdelésnél a térdízületek igénybevétele fokozott. Amikor a magasban állványon dolgozik, szüksége van jó egyensúlyérzékre. Emelgetni és cipelni kell a nehéz festékes vödröket. Minden munkafolyamathoz erős és biztos karokra és kézre van szükség. A balesetek (különösen a mész vagy a festék okozta szemsérülések) elkerülése fokozott figyelmet kíván.

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a szakma gyakorlásához:

 • közepesen nehéz fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar, alsó végtag), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó tér- és mélységlátás;
 • jó gyakorlati színlátás;
 • ép hallás.

Egészségre ártalmas tényezők lehetnek:

 • a használt vegyi anyagok (mészpor, festékek, oldószerek) a légzőszervre és a bőrre jelentenek fokozott terhelést (allergizáló, irritáló hatásuk lehet);
 • fokozott baleseti veszélyforrás a magasban, állványon, létrán végzett munka, a szemsérülés, bőrkárosodás;
 • kényszertesttartásban végzett munka (guggolás, létrán állva nyújtózkodás) fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket;
 • a csiszoláskor keletkező por is kockázati tényező;
 • a szabadban végzett munka során hideg- és hőhatás.

Hallássérültek és tanulásban akadályozottak pályára kerülése a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusnak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet fizikai akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével, valamint a munkakör átszervezésével segíthető elő.

Hallássérültek esetében szükség lehet a munkakör átszervezésére, a kapcsolattartást igénylő munkafeladatok más munkatársra történő átruházására.

Megfelelő munkaköri betanítással, egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére enyhe fokban értelmi sérültek képessé tehetők. Fontos a munkafeladatok egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció.

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Festő és mázoló” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Festő és mázoló” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek)

 • Kézügyesség a festőhengerek, ecsetek kezeléséhez, a díszítőelemek elkészítéséhez;
 • Térbeli gondolkodás a látványterv alapján történő munkavégzéshez;
 • Fizikai erőnlét a festőanyagok emeléséhez, cipeléséhez, a létrázáshoz;
 • Figyelem a pontos kivitelezéshez;
 • Együttműködés, amennyiben csapatban dolgozik;
 • Vállalkozói kompetencia saját vállalkozás indításához.

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak szerszámokkal, eszközökkel vagy gépekkel, hoznak létre vagy javítanak különböző tárgyakat. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat.

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Végrehajtó

A „Festő és mázoló” tevékenysége középpontjában épületek, építmények felületének festése áll, amelyhez eszközöket, szerszámokat használ, azokkal ügyesen bánik. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel, és megnyugtató, ha tudja, pontosan meddig terjed a felelőssége. Szívesen dolgozik másokat segítve munkájával.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Festő és mázoló” leszek?

A „Festő és mázoló” magánvállalkozóként dolgozhat, vagy építőipari kivitelező cégeknél helyezkedhet el. Az építőipar a dinamikusan fejlődő ágazatok közé tartozik. A „Festő és mázoló” szakma hiányszakmának minősül.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha „Festő és mázolóként” fogok dolgozni?

A fizetés a „Festő és mázoló” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve az építőipari vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Festő és mázoló” fizetése elmarad az országos átlagbértől.

Az átlagkereset havi bruttó 220 000 Ft/hó.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Festő és mázoló” foglalkozást választom?

 • Csőradiátor mázoló
 • Építőipari festő
 • Épületfestő, mázoló
 • Faszerkezet mázoló
 • Mázoló, szobafestő
 • Színházi festőtermi műszaki dolgozó
 • Szobafestő
 • Tapétázó (falkárpitozó)

Rokon foglalkozások

 • Burkoló
 • Szárazépítő
 • Kőműves
 • Járműfényező