Fogtechnikus

FEOR kód
333300

Foglalkozási terület
Egészségügy

Átlagkereset
bruttó 280 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha a „Fogtechnikus” foglalkozást választom?

A „Fogtechnikus” a fogorvos utasításait követve koronákat, hidakat, különböző helyreállító készülékeket valamint kivehető és egyéb pótlásokat készít. Fogászattal kapcsolatos gyógyászati segédeszközöket állít elő, ilyenek lehetnek például a fogszabályzók, védősínek, harapásemelők, sőt, horkolásgátlók is. Munkájával alapvetően járul hozzá az emberek szájhigiéniájának fenntartásához és helyreállításához, valamint a fogsor kijavításával megjelenésük és életszínvonaluk javításához is. A fogtechnikus a fogorvosok „láthatatlan keze”, akivel az emberek többsége csak az általa készített pótlásokon és fogszabályzókon keresztül találkozik.

A fogtechnikusnak az általa vagy leggyakrabban a fogorvos által levett lenyomatok alapján fogpótlások, műfogsorok (rögzíthető és kivehető), harapásemelők elkészítése az elsődleges feladata, valamint fogszabályozási készülékek és gyógyászati segédeszközök készítése és javítása. Teljes és részleges fogpótlásokat gyárt, fogsorvédőket, koronákat, fémkapcsokat, hidakat és egyéb segédeszközöket állít össze. A fogpótlások készítése kézi (manuális) és CAD-CAM módszerrel (számítógépes tervezés és gyártás) is történhet.

A levett lenyomat alapján gipszből, viaszból vagy egyéb anyagból elkészíti a mintát. Megformázza a segédeszközt, amely során fémöntést, műanyagöntést valamint hegesztést alkalmaz. Fém- és műanyag-alakítást, csiszolást, polírozás és edzés munkaműveleteket végez. Szükség esetén fogpótlás és fogmű javításokkal foglalkozik.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Fogtechnikus”?

Szerteágazó feladataihoz a következő eszközöket használja:

 • laboratóriumi kéziszerszámok;
 • gipszcsiszoló;
 • polírmotor elszívóval;
 • vákuumkeverő;
 • bunsen égő.

Többféle alapanyagot használ fel, például gipszet, viaszt, különféle fémeket, ragasztókat.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Fogtechnikus” leszek?

A fogtechnikus épületen belül, jellemzően otthon, saját műhelyében dolgozik.

Saját vállalkozás esetén a munkaidő a szakember munkavállalási kedvétől és a megrendelések mennyiségétől, a megrendelővel megállapodott határidőtől függ. Jellemző a kötetlen időben történő munkavégzés, de ha a munkatevékenység megkívánja, napi 8 óránál tovább is tevékenykedhet. Előfordulhat hétvégi munkavégzés is, ha a határidős teljesítés ezt szükségessé teszi.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Fogtechnikus” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki fogtechnikusként dolgozzon, az „Egészségügy” szakmacsoporton belül a „Fogtechnikus gyakornok” (OKJ 54 724 01) és a ráépülő „Fogtechnikus” (OKJ 55 724 01) szakképesítés megszerzése szükséges.

Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy felnőttképzés keretében. Az iskolarendszerű nappali képzés időtartama 2+1 év (2 év fogtechnikus gyakornok + 1 év fogtechnikus képzés). A felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 1400-1700 óra között változhat a képzési idő. Az iskolarendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: az első szakképzési évfolyamot követően 70 óra; a második szakképzési évfolyamot követően 105 óra; a harmadik szakképzési évfolyamot követően 105 óra.

A „Fogtechnikus gyakornok” (OKJ 54 724 01) szakképesítéshez „Fogtechnikus” (OKJ 55 724 01) ráépülő szakképzés kapcsolódik.

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény)

A „Fogtechnikus gyakornok” szakképesítés megszerzésének előfeltétele: ágazati érettségi.

Továbblépési lehetőség a tevékenységéhez kapcsolódó továbbképző vagy specializáló kurzusokon való részvétel.

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

A „Fogtechnikus gyakornok” szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés

 • Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kézművesipari Szakgimnáziuma (Budapest)
 • GranSol Akadémia (Dunakeszi)Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet (Budapest)SF Egészségügyi és Szolgáltató Bt. (Törökbálint)

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Fogtechnikus” foglalkozást választom?

A fogtechnikus könnyű fizikai munkát végez, részben álló, részben ülő testhelyzetben. A huzamosabb ideig tartó ülés fokozottabban igénybe veszi a gerincet. Pszichés nehézséget jelent, hogy a végzett munka precizitást és tartós figyelmet követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie az elvállalt munkát.

A fogtechnikus munkájával szemben támasztott egészségügyi elvárások:

 • könnyű fizikai és szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi (a légutakat érintő elváltozások, allergiás megbetegedések kizáró okot képezhetnek), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó tapintás;
 • egészséges bőr szükséges a látható bőrfelületeken, kifejezetten a kézen (a fokozott fizikai igénybevétel és a munkadarabok tisztasága miatt);
 • semmilyen fertőző betegségben nem szenvedhet.

A munkavégzés során a fogtechnikus szervezetét az alkalmazott technológiától függően különféle ártalmak, veszélyek érhetik:

 • baleseti veszélyforrások lehetnek a különböző eszközök, gépek, szerszámok, amelyek óvatlan használata kézsérülést okozhat;
 • a használt vegyi anyagok (ragasztók, fémvegyületek) az egészségre ártalmas, allergizáló hatásúak lehetnek;
 • porképződéssel járhatnak a csiszolási, polírozási, vágási műveletek, melyek fokozott igénybevételnek teszik ki a légzőszerveket (a légutakat érintő elváltozások kizáró okot képezhetnek);
 • a hőfejlődéssel járó tevékenységek (forrasztás, kiégetés, szárítás, speciális ragasztás) során égési sérülés következhet be.

A fogtechnikus foglalkozás gyakorlására a hallás- és mozgássérültek esetében egyéni elbírálás alapján nyílik lehetőség. A sérülés típusától, mértékétől függően, a munkakörnyezet átalakításával, fizikai akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével végezhetik a fogtechnikusi tevékenységet.

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Fogtechnikus” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A fogtechnikus szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok.

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek)

 • Kézügyesség, ami ahhoz szükséges, hogy biztos kézzel nyúljon az értékes alapanyaghoz, és képes legyen az aprólékos, nagy pontosságú és precíz mozdulatokat igénylő feladatok ellátására;
 • Térbeli gondolkodás, hogy képes legyen a tárgyakat, formákat térben elképzelni és megvalósítani;
 • Technológiai, műszaki kompetencia, mert a munkájához használt eszközök és berendezések ismerete nagyban megkönnyítheti munkáját;
 • Kitartás az aprólékos, nagy pontosságú és precíz mozdulatokat igénylő feladatok ellátásában, még ha olykor egyhangú is a munkavégzés folyamata;
 • Figyelem, ami abban segíti, hogy minden körülmények között tudjon a munkára összpontosítani, külső tényezők minél kevésbé zavarják meg;
 • Vállalkozói kompetencia, hogy saját vállalkozását nyereségesen tudja működtetni.

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak szerszámokkal, eszközökkel vagy gépekkel, állítanak elő különböző tárgyakat. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat.

Munkamód: Tárgyias – Beltéri helyszínen – Gyakorlatias

Ez azt jelenti, hogy a fogtechnikus tevékenysége középpontjában tárgyak létrehozása, alakítása áll. Eszközöket, szerszámokat használ, azokkal ügyesen bánik. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal (különféle fogászati gyógyászati segédeszközök) foglalkozhat.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Fogtechnikus” leszek?

A fogtechnikusok részt vesznek a fogtechnikai laboratóriumok, praxislaborok, fogászati klinikák mindennapi munkájában. Részeivé válnak a magyar és külföldi páciensek ellátásának, többek között a fogászati turizmus keretei között. A jól képzett fogtechnikusok Magyarországon és külföldön is nagyon keresettek. A szakma megszerzése után az elhelyezkedési esély nagyon magas. A statisztikák szerint a végzett fogtechnikusok 97%-a helyezkedik el a szakmájában. Ez egy kimagaslóan jó aránynak számít!

Mennyi lesz a bérem, ha „Fogtechnikusként” fogok dolgozni?

A fizetés a „Fogtechnikus” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás, műhely méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

A fogtechnikus fizetése az országos átlagbér körül alakul.

Az átlagkereset havi bruttó 280.000 Ft.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Fogtechnikus” foglalkozást választom?

 • Fogműves
 • Kórházi fogtechnikus

Rokon foglalkozások

 • Fogorvos, fogszakorvos
 • Fogászati asszisztens
 • Ortopédiai eszközkészítő