Forgácsoló

FEOR kód
732300

Foglalkozási terület
Gépészet, nehézipar és egyéb műszaki terület

Átlagkereset
bruttó 270 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha a „Forgácsoló” foglalkozást választom?

A „Forgácsoló” különböző geometriai alakzatú (sík, hengeres, menetes stb.), egyszerű és összetett alkatrészeket munkál meg. Forgácsoló, NC-CNC gépeken, adott műszaki rajz (műhelyrajz) alapján, fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból egyedi-, kissorozat-, sorozat-, tömeggyártást végez. Munkája során különféle egyszerű vagy bonyolult vezérlésű szerszámgépeket – eszterga-, maró-, fúró-, köszörű- és más forgácsoló gépeket – állít be és kezel. Aki CNC gépen dolgozik, számítógéppel irányított forgácsolási feladatokat végez. A munkadarabról forgácsot választ le, így alakítva azt az előírt méretre. Megvizsgálja és megméri a munkadarabot. Ellenőrzi a befoglaló méreteket, az anyag folytonosságát. Tanulmányozza és értelmezi a munkadarabra vonatkozó információkat. Figyelembe veszi a kialakítást, a tűrésmezőket stb., megállapítja a műveleti sorrendet. Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges forgácsolószerszámot. Rögzíti a munkadarabot és a forgácsolószerszámot a szerszámgépen. Ellenőrzi a helyzetüket és a rögzítésüket. Beállítja a megmunkálás paramétereit. Elindítja a szerszámgépet és elvégezteti vele a forgácsolás műveletét. A folyamat közben figyelemmel kíséri a forgács eltávolítását és a hűtőfolyadék mennyiségét. Mérőműszerrel és/vagy idomszerrel ellenőrzi a darab méreteit. Megélezi a kopott élű forgácsolószerszámot. Kézzel vagy készülék segítségével megköszörüli az éleket.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Forgácsoló”?

A forgácsolók különféle forgácsoló gépekkel dolgozhatnak, melyeken a megmunkáló szerszám egyenes irányú vagy forgó mozgást végez, esetleg a kettő kombinációját. Előbbire példa az eszterga, míg utóbbira például a maró. Ilyen forgácsoló gép például: a daraboló gép, az esztergapad, a marógép, a fúrógép, haránt- és hosszgyalugép, CNC forgácsoló gép.

A forgácsoló által megmunkált munkadarabok alapanyaga lehet fém, vas, réz, alumínium, műanyag, fa, kő. A megmunkálás során különböző kenő- és hűtőfolyadékokat használnak fel.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Forgácsoló” leszek?

A forgácsoló munkaidejét többnyire zárt térben, műhelyben vagy gyártócsarnokban végzi. Nagyobb munkadarabok esetén előfordulhat, hogy az összeszerelés helyén, akár szabadban is kell munkát végeznie.

A forgácsoló általában a szokásos munkarendben, heti 40 órában dolgozik. A jobb gépkihasználás érdekében a kétműszakos munkarend is jellemző lehet. Esetenként túlórák előfordulhatnak.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Forgácsoló” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki „Forgácsolóként” dolgozzon, a „Gépészet” szakmacsoporton belül a Gépi forgácsoló (OKJ 34 521 03) szakképesítés megszerzése szükséges, amely történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakközépiskolákban folyik, ahol 3 év tanulást követően szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
 • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény)

A forgácsoló szakképesítés megszerzésének előfeltétele alapfokú iskolai végzettség.

Továbblépési lehetőség

A CNC gépkezelő (OKJ 35 521 01) ráépülő szakképesítés megszerzése, valamint a Gépgyártástechnológiai technikus (OKJ 54 521 03) szakképzésben való részvétel.

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

A forgácsoló szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés

 • Váci Szakképzési Centrum Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vác)
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Esztergom)
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Kisbér)
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Fellner Jakab Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Tatabánya).

A tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

 • Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája (Salgótarján)
 • Salgótarjáni Szakképzési Centrum Szondi György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája (Balassagyarmat)
 • Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
 • Budapesti Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Forgácsoló” foglalkozást választom?

A forgácsoló munkája álló vagy hajlott testhelyzetben végzett, könnyű fizikai munka. A munkadarabok mozgatása, a kézi és gépi szerszámok kezelése a kéz és a karok izmait, ízületeit veszik erősen igénybe. A munkadarab egyengetése során képződő erős hang a hallószerveket károsíthatja. Az alkalmazott, párolgó oldószerek szintén károsak lehetnek az egészségre. Zaj és vibráció éri munkavégzése során, mely a hallószerveket és az ízületeket károsíthatja.

Egészségi tényezők

 • jó látás;
 • teljes látótér;
 • jó tér- és mélységlátás;
 • ép hallás;
 • jó beszédértés;
 • jó egyensúlyérzék;
 • jó tapintás;
 • mozgásszervek fizikai és kéz-karrezgéssel való jó terhelhetősége;
 • a könnyű fizikai munkavégzéshez szükséges napi energiaigény biztosításához megfelelő szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • folyamatosan fokozott figyelem és éber tudatállapot;
 • fémallergia kizáró tényező;
 • zajban való foglalkoztathatóság.

Környezeti ártalmak

 • A forgácsolók zajos környezetben dolgoznak, ami károsan befolyásolhatja a dolgozó hallását;
 • Forgó alkatrészek közelében áll, ami állandó baleseti veszélyt jelent, kéz- és szemsérülés előfordulhat;
 • A forgácsolás során keletkező finom por a tüdőt támadhatja meg;
 • A felhasznált segédanyagok (pl. olaj) allergiás reakciót válthatnak ki;
 • A forró forgács égési sérülést okozhat.

Hallássérültek egyedi elbírálás szerint végezhetik a forgácsoló munkát.

A szakma gyakorlásához audiológiai vizsgálat szükséges.

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Forgácsoló” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Forgácsoló” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok.

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek)

 • Kézügyesség az alkatrészek megmunkálásához;
 • Technológiai, műszaki kompetencia a munkavégzéshez használt gépek, eszközök működtetéséhez;
 • Térbeli gondolkodás a műszaki rajz, műhelyrajz olvasásához;
 • Fizikai erőnlét a tartós álláshoz, kényszertartáshoz;
 • Figyelem a balesetveszély elhárítása érdekében;
 • Pontosság, ami ebben a szakmában elengedhetetlen, mert itt a milliméter ezredrészében adják meg az elméleti mérettől megengedhető eltérést;
 • Vállalkozói kompetencia saját vállalkozás indításához.

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak szerszámokkal, eszközökkel vagy gépekkel, állítanak elő vagy javítanak különböző tárgyakat. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat.

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Végrehajtó

Ez azt jelenti, hogy a „Forgácsoló” tevékenysége középpontjában tárgyak alakítása, formálása áll. Eszközöket, szerszámokat használ, azokkal ügyesen bánik. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel, és megnyugtató, ha tudja, pontosan meddig terjed a felelőssége.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Forgácsoló” leszek?

A forgácsoló magánvállalkozóként dolgozhat, vagy alkatrészgyártással foglalkozó üzemekben helyezkedhet el. A forgácsoló szakma hiányszakmának minősül.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha „Forgácsolóként” fogok dolgozni?

A fizetés a forgácsoló szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Forgácsoló” fizetése elmarad az országos átlagbértől.

Az átlagkereset havi bruttó 270 000 Ft/hó.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Forgácsoló” foglalkozást választom?

 • Esztergályos
 • Forgó esztergapad kezelő
 • Fúrós
 • Gyalus, vésős
 • Marós
 • NC, CNC gépkezelő
 • Szikraforgácsoló

Rokon foglalkozások

 • Lakatos
 • Szerszámkészítő
 • Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelője