Formatervező

FORMATERVEZŐ

Foglalkozási terület: Művészet

6-jegyű FEOR kód: 272313

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Formatervező” foglalkozást választom?

 

A bennünket körülvevő formatervezett tárgyak alakítják felfogásunkat, hatással vannak életünkre és ízlésünkre. Rendkívül érdekes, sokoldalú hivatásról van szó, ahol központi szerepet kap az alkotó személyisége, kreativitása és ötletessége. A formatervező tevékenysége – a nemzetközi irodalomban elterjedt szóval a „design” – olyan komplex tevékenység, amelynek ergonómiai, pszichológiai, kulturális, műszaki, gazdaságossági és etikai vonatkozásai együttesen testesítik meg a termékben, szolgáltatásban a szépség és a hasznosság fogalmát.

A „Formatervező” a tárgyi világ formai-esztétikai kialakításával foglalkozik. Elsősorban a tartós fogyasztói termékek és használati tárgyak tervezése, gyártása és forgalmazása területén dolgozik. A termékfejlesztés valamennyi fázisában önálló, alkotó munkát végez. A termék megálmodásától a piaci bevezetésig, a műszaki dokumentáció elkészítésétől az életciklus-elemzésig több területtel foglalkozik. Tervezhet bútort, ékszert, dísztárgyat, csomagolást, köztéri tárgyat, járművet, lámpát vagy akár elektronikai eszközt, konyhai készüléket is. Tevékenysége kapcsolódik az építészethez, az iparművészet más ágaihoz, ipari alkotások (autók, járművek, technikai eszközök, gépi berendezések) tervezéséhez. A formatervezés a tárgytervezés területeit lefedő és átfogó tevékenység, legfontosabb jellemzője az innováció, a kreativitás, a környezettudatosság és a szociális érzékenység. Az ipari formatervező a művész és a mérnök kvalitásait ötvözi, biztosítja a forma és funkció összhangját, a termék sikerét. A formatervező a formák megálmodója, a mérnök pedig e formák kivitelezője, megvalósítója. Az ipari termék- és formatervező mérnök mindkét világban otthonosan mozog.

A „Formatervező” meghallgatja a leendő megrendelő által megálmodott termékötletet. Elkészíti a tervvázlatokat és azok variációit, figyelembe véve a mai korra jellemző piaci igényeket, a megrendelők által támasztott követelményeket, illetve a kivitelezés szervezésének szakmai kritériumait. Információ- és anyaggyűjtést végez. Értelmezi a marketing szempontokat, és azokat lefordítja a design, a vizualitás nyelvére. Terveket, vázlatokat, költségvetést készít. Tételes árajánlatot állít össze, amelyben rögzíti a műszaki, funkcionális és esztétikai követelményeket. Az üzletfelével megköti a vállalkozói vagy keretszerződést. A skicc fázisban kézi rajzzal több, egymástól különböző formatervet fejleszt ki. Megtervezi a termék, projekt arculatát. A kézi rajzzal ábrázolt formaterv elfogadását követően 3D CAD modellezéssel elkészíti a végleges formatervet. Megállapítja a termék valós méretét, formáját, részleteit és súlyát. A tervek alapján a kívánt anyagból és technikával kivitelezi a végleges alkotásokat. Munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezel. Kapcsolatot tart a megrendelővel. Leadja a kész munkát.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Formatervező”?

 

A „Formatervező” elsősorban rajzeszközökkel és informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

 

 • rajzeszközök;
 • számítógép internetkapcsolattal (személyi számítógép vagy laptop);
 • alap-, szerkesztői-tervezői és 3D-s számítógépes programok, szoftverek (pl. 3D CAD program);
 • irodai eszközök, pl. nyomató, fénymásoló, szkenner;
 • kommunikációs eszközök: e-mail, telefon, mobiltelefon, skype stb.

 

 

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Formatervező” leszek?

 

A „Formatervező” a munkáját beltéri helyszínen, irodában, jellemzően a számítógépe előtt ülve végzi. Önálló vállalkozóként vagy távmunkában történő foglalkoztatás esetén, otthon is dolgozhat. Amennyiben csapatmegbeszélésekre kerül sor, annak a helyszíne egy arra alkalmas tárgyaló, vagy interneten keresztül történő konferencia megbeszélés (például Skype).

A Formatervező 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetében) túlmunka előfordulhat. A munka jellegéből adódóan a kötetlen munkaidőben, ill. a távmunkában történő foglalkoztatás is jellemző lehet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Formatervező” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Formatervezőként” dolgozzon, több lehetséges felsőfokú továbbtanulási irányt is választhat. Jelentkezhet a „Designkultúra” (Design Culture) vagy a „Formatervezés” (Industrial and Product Design), valamint az „Ipari termék- és formatervező mérnöki” (Industrial Design Engineering) alapképzési szakokra.

 

Képzési terület: Művészet

A képzési idő félévekben: 6 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: újabb specializációk megszerzése a „Látványtervezés”, a „Tervező grafika” vagy a „Média design” alapképzési szakokon vagy a „Formatervező művész” (Design) és a „Design- és művészetmenedzsment” (Art and Design Management) mesterképzési szakon.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A felsőoktatási intézmények közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Metropolitan Egyetem Kommunikációs és Művészeti Kar (Budapest)

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (Budapest)

Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyag-tudományi és Művészeti Kar (Sopron)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar (Budapest)

Óbudai Egyetem (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Formatervező” foglalkozást választom?

 

A „Formatervező” tevékenysége szellemi munka. A szakember sok időt tölt számítógépes ülőmunkával az irodában. E tevékenység káros hatásai például a szem hosszú időn át tartó, erőteljes terhelése, illetve a tartós ülőmunkából adódó mozgásszervi panaszok.

A „Formatervezővel” szembeni egészségügyi elvárások:

 • tartós ülőmunkával és szellemi munkával járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó hallás, jó kommunikációs képesség.

 

Környezeti ártalmak:

 

A „Formatervező” munkájára jellemző környezeti ártalmak, veszélyek:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Formatervező” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Formatervező” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Kreativitás a design megtervezéséhez
 • Térbeli gondolkodás 3D programok alkalmazásához
 • Digitális kompetencia a hardverek és szoftverek használatához
 • Logikus gondolkodás a tervek kivitelezéséhez
 • Önállóság a tervezéshez

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Alkotó – Tárgyias

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. Lényeges számukra, hogy önállóan dolgozhassanak, és új élményekkel, változatos feladatokkal találkozzanak. Olyan tevékenységeket tartanak vonzónak, ahol korábban megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik segítségével új, esetleg mások által még nem ismert megoldásokat találhatnak ki. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Szívesen dolgoznak eszközökkel (rajzeszközök) vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Tárgyias – Önálló – Változatos

 

Ez azt jelenti, hogy a „Formatervező” tevékenysége a termékdesign létrehozására irányul. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül, saját tempójában végezheti. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Azt szereti, ha mindig újszerű problémák merülnek fel, sokfajta, eltérő jellegű feladatot láthat el.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Formatervező” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Formatervező” szakemberek jó elhelyezkedési eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon. Folyamatos megújulások, új fejlesztések jellemzik a szektort. Elhelyezkedhet tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, vagy saját vállalkozásban is végezheti szakmai tevékenységét.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Formatervezőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Formatervező” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Formatervező” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 330.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Formatervező” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Formatervező

Ipari formatervező

Designer

 

Rokon foglalkozások:

 

Grafikus és multimédia-tervező (webdesigner)

Animáció/számítógépes játék/multimédia-programozó

Képzőművész

Műszaki rajzoló, szerkesztő

Hálózat- és multimédia-fejlesztő