Gazdasági informatikus

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 215900

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Gazdasági informatikus” foglalkozást választom?

 

A „Gazdasági informatikus” közgazdász, gazdasági tervező, statisztikus, számviteli és informatikai tudással rendelkező szakember. Komplex szakma, amelynek jellemzője, hogy gazdasági feladatok szervezésében és megvalósításában informatikai eszközöket használ. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatokat lát el. Könyvelési-számviteli feladatokat végez szoftver segítségével, valamint általános és üzleti statisztikai számításokat elemez.

Figyelemmel kíséri az információ-technológiai újdonságokat, javaslatot tesz a korszerűsítésre, és részt vehet a fejlesztésekben. Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is. Közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában. Munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazza. Különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepít és üzemeltet. Adatbázis műveleteket, programozási feladatot végez napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására. A munkavégzés során a legtöbb esetben célszoftvereket alkalmaz. A statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervez és valósít meg. Adatbázisokat elemez, tervez és létrehoz valamely konkrét cél érdekében. Rendszerszervezési projektben dolgozik.

A gazdasági informatikusok több irányba specializálódhatnak: lehetnek gazdasági elemző, vállalatirányítási, pénzügyre specializálódott szakemberek, de vannak, akik a közigazgatás vagy az adatszolgáltatás területén tevékenykednek.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Gazdasági informatikus”?

 

A gazdasági informatikus elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

  • számítógép internetkapcsolattal, szoftverekkel;
  • irodai berendezések: nyomtatók, fénymásolók, scannerek;
  • adatbázisok.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Gazdasági informatikus” leszek?

 

A gazdasági informatikus a munkáját beltéri helyszínen, irodában, számítógép mellett, monitor előtt ülve végzi. A munkavégzéséhez hozzátartozó megbeszélések során céges tárgyalószobákban is megfordulhat.

A gazdasági informatikus 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős feladatok esetében) túlmunka előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Gazdasági informatikus” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki gazdasági informatikusként dolgozzon, két lehetséges továbbtanulási irányt is választhat.

Az „Informatika” szakmacsoporton belül folyó „Gazdasági informatikus” (OKJ 54 481 02) szakképesítés megszerzése az egyik lehetséges út. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, vagy annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 900-1300 óra között változhat a képzési idő.

 

A másik lehetőség a felsőfokú továbbtanulásra történő jelentkezés a gazdaságinformatikus (Business Informatics) alapképzési szakra.

Képzési terület: Informatika

A képzési idő félévekben: 7 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A „Gazdasági informatikus” szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi.

 

Továbblépési lehetőség: A Szoftverfejlesztő (OKJ 54 213 05) vagy az Informatikai rendszerüzemeltető (OKJ 54 481 06) szakképzésekben, valamint a mester és doktori képzésekben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A Gazdasági informatikus szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Nagykáta)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Balázs Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Katona József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (Budapest)

Soter-Line Oktatási Központ

 

A Gazdaságinformatikus (BSc) alapképzést folytató felsőoktatási intézmények a régióban:

 

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdálkodási Kar

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Zsigmond Király Egyetem

Gábor Dénes Főiskola

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Gazdasági informatikus” foglalkozást választom?

 

A „Gazdasági informatikus” munkája jellemzően szellemi munka, munkavégzése nem jár jelentős fizikai igénybevétellel. Számolni kell a konfliktuskezeléssel, a határidők betartásával járó pszichés megterheléssel.

A Gazdasági informatikus munka végzéséhez elvárt:

  • jó látás a számítógép, a különböző elektronikus és papír alapú adatok kezeléséhez, használatához;
  • ép hallás és jó beszélőképesség a partnerekkel történő egyeztetések során hasznos;
  • ujjak, kezek, karok és gerinc fokozott terhelhetősége;
  • fokozott figyelmet és bizonyos munkakörökben együttműködést kívánó munkavégzés.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, a látó- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Gazdasági informatikus” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Gazdasági informatikus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

  • Digitális kompetencia, hiszen az informatika területe a folyamatosan megújuló ismereteken alapszik;
  • Önállóság, hogy a feladatokat egyedül is képes legyen megtervezni, azokról dönteni, majd végrehajtani és az eredményt ellenőrizni;
  • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Elemző – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet.

 

Munkamód: Önálló – Aprólékos – Gyakorlatias

 

Ez azt jelenti, hogy a gazdasági informatikus az önállóan végezhető feladatokat saját ritmusában, tempójában végzi. Munkája során elsősorban azt kedveli, ha az elemző gondolkodásmódot használhatja. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Gazdasági informatikus” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A gazdasági informatikus elhelyezkedhet pénzügyi területen, a banki szektorban, gazdálkodó szervezeteknél, informatikai cégeknél, üzleti vállalkozásoknál.

Az IT-szektor a gazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazatai közé tartozik, ezért aki ebben a szakmában szerez képzettséget, biztos lehet benne, hogy nagyon hamar stabil és jól fizető állást fog találni mind a hazai, mind az Európai Unió munkaerőpiacán.

A gazdasági informatikus iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Gazdasági informatikusként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a gazdasági informatikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Gazdasági informatikus” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 500.000 Ft.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Gazdasági informatikus” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

IT és gazdasági informatikus

Gazdasági és statisztikai ügyintéző

Számítógépes programozó asszisztens

Üzleti elemző

Adatbázis asszisztens

 

Rokon foglalkozások:

 

Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

Szoftverfejlesztő