Grafikus és multimédia-tervező

GRAFIKUS ÉS MULTIMÉDIA-TERVEZŐ

 

Foglalkozási terület: Művészet

6-jegyű FEOR kód: 213600

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Grafikus és multimédia-tervező” foglalkozást választom?

 

A „Grafikus és multimédia-tervező” offline és online vizuális anyagok designjának elkészítésével foglalkozik. Feladata a tartalom megjelenítése, mindannak a megtervezése, ami megjelenik webes böngészőinkben, mobiltelefonunkon, az áruházi érintőképernyőkön vagy akár az internetkapcsolattal rendelkező televíziókon. Olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika egyes szakterületein (képgrafika, alkalmazott grafika) önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására vállalkozik. Például marketing kampányokat, hirdetéseket, plakátokat, szórólapokat és egyéb arculati anyagokat tervez. Grafikai terveket, multimédiás terveket, látványterveket, síkbeli, térbeli animációt hoz létre. Illusztrációt készít. Komplex grafikus és animált anyagokat tervez. Virtuális képeket, tárgyakat jelenít meg. Számítógépes grafikát készít. Két- és háromdimenziós képeket alkot számítógépes animációk vagy modellező programok alkalmazásával. Márkaépítési-arculattervezési folyamatokat támogat. Social media (közösségi média) anyagokat és kampányokat készít elő. Weboldalak grafikai fejlesztését, folyamatos karbantartását és frissítését végzi.

Elkészíti a tervvázlatokat és azok variációit, figyelembe véve a mai korra jellemző piaci igényeket, a megrendelők által támasztott követelményeket, illetve a kivitelezés szervezésének szakmai kritériumait. Információ- és anyaggyűjtést végez. Értelmezi a marketingszempontokat, és azokat lefordítja a design, a vizualitás, a vizuális kommunikáció nyelvére. Terveket, vázlatokat, költségvetést készít. A tervek alapján a kívánt anyagból és technikával kivitelezi a végleges, többnyire nyomdailag sokszorosított vagy multimédiás vizuális alkotásokat. Munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezel. Kapcsolatot tart a megrendelővel. Leadja a kész grafikai munkát.

Feladatkörébe tartozhat:

 • kiadvány, katalógus tervezése, szerkesztése és nyomdai előkészítése;
 • a social media (közösségi média) csatornák grafikai tervezése, tartalom támogatása;
 • kreatív marketing anyagok készítése (hirdetés, szórólap, hírlevél stb.);
 • UI design, site részelemek, komponensek tervezése és kivitelezése;
 • termék csomagolások kreatív tervezése és nyomdai előkészítése;
 • logó- és arculattervezés;
 • prezentációs anyagok grafikai előkészítése.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Grafikus és multimédia-tervező”?

 

A „Grafikus és multimédia-tervező” elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

 • számítógép internetkapcsolattal: személyi számítógép vagy laptop;
 • weblapszerkesztő szoftverek: grafikai szoftverek, programnyelvek (Adobe CS6 Master Collection csomag, Adobe CC 2018);
 • irodai eszközök: szkenner, hangdigitalizáló;
 • kommunikációs eszközök: e-mail, telefon, mobiltelefon, skype stb.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Grafikus és multimédia-tervező” leszek?

 

A grafikus és multimédia-tervező a munkáját beltéri helyszínen, irodában, jellemzően a számítógépe előtt ülve végzi. Önálló vállalkozóként vagy távmunkában történő foglalkoztatás esetén otthon is dolgozhat. Amennyiben csapatmegbeszélésekre kerül sor, annak a helyszíne egy arra alkalmas tárgyaló vagy interneten keresztül történő konferencia megbeszélés (például Skype).

A grafikus és multimédia-tervező 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetén) túlmunka előfordulhat. A munka jellegéből adódóan a kötetlen munkaidőben ill. a távmunkában történő foglalkoztatás is jellemző lehet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Grafikus és multimédia-tervező” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Grafikus és multimédia-tervezőként” dolgozzon, két lehetséges továbbtanulási irányt is választhat. A szakgimnáziumokban, a „Művészet, közművelődés, kommunikáció” szakmacsoporton belül folyó „Grafikus” (OKJ 54 211 04) szakképesítés megszerzése az egyik lehetséges út. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 900-1340 óra között változhat a képzési idő.

A másik lehetőség a felsőfokú továbbtanulásra történő jelentkezés a „Látványtervezés”, a „Tervező grafika” vagy a „Média design” alapképzési szakra.

Képzési terület: Művészet

A képzési idő félévekben: 6 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A Grafikus szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: Webfejlesztő (OKJ 55 213 02), Mobil-alkalmazásfejlesztő (OKJ 55 213 04) ráépülő szakképzésben vagy a 3D modellező (OKJ 51 213 04), Animáció-készítő (OKJ 51 213 05) szakképzésekben, valamint a „Tervezőgrafika” mesterképzésekben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Modell Divatiskolája, Iparművészeti, Ruha- és Bőripari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Ceglédi Szakképzési Centrum Mihály Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Kistarcsa)

Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola

Novus Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium

KREA Kortárs Művészeti Iskola

Forrai Magániskola Kéttannyelvű Középiskola

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium

Soter-Line Oktatási Központ

Budai Rajziskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola

Budapesti Innovatív Gimnázium és Szakgimnázium

Athéné Idegenforgalmi, Informatikai és Üzletemberképző Szakközépiskola

 

A fenti alapképzéseket folytató felsőoktatási intézmények a régióban:

 

Budapesti Metropolitan Egyetem Kommunikációs és Művészeti Kar (Budapest)

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Magyar Képzőművészeti Egyetem

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Grafikus és multimédia-tervező” foglalkozást választom?

 

A „Grafikus és multimédia-tervező” tevékenysége számítógépes képernyő előtti ülőmunka, valamint könnyű fizikai munkavégzéssel társult szellemi munkavégzés.

A grafikus és multimédia-tervezővel szembeni egészségügyi elvárások:

 • jó látás;
 • jó színlátás;
 • jó hallás;
 • jó beszélőképesség;
 • ujjak, kezek és karok fokozott terhelhetősége;
 • ülőmunkával terhelhető gerinc;
 • könnyű fizikai munkavégzés napi energiaszükségletét biztosító szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • fokozott figyelem és együttműködési képesség.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával, mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Grafikus és multimédia-tervező” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Grafikus és multimédia-tervező” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Kreativitás a design megtervezéséhez;
 • Térbeli gondolkodás 3D programok alkalmazásához;
 • Digitális kompetencia a hardverek és szoftverek használatához;
 • Logikus gondolkodás a tervek kivitelezéséhez;
 • Önállóság a tervezéshez.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Alkotó – Tárgyias

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. Lényeges számukra, hogy önállóan dolgozhassanak és új élményekkel, változatos feladatokkal találkozzanak. Olyan tevékenységeket tartanak vonzónak, ahol korábban megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik segítségével új, esetleg mások által még nem ismert megoldásokat találhatnak ki különféle helyzetek, kérdések, problémák megoldására. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Tárgyias – Önálló – Változatos

 

Ez azt jelenti, hogy a grafikus és multimédia-tervező tevékenysége termékek (felhasználói felületek látványterve, digitális kreatív anyagok) létrehozására irányul. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül, saját tempójában végezheti. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Azt szereti, ha mindig újszerű problémák merülnek fel, sokfajta, eltérő jellegű feladatot láthat el.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Grafikus és multimédia-tervező” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A grafikus és multimédia-tervező szakemberek jó elhelyezkedési eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon. Folyamatos megújulások, új fejlesztések jellemzik a szektort. Elhelyezkedhet tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál, vagy saját vállalkozásban is végezheti szakmai tevékenységét.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Grafikus és multimédia-tervezőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a grafikus és multimédia-tervező szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Grafikus és multimédia-tervező” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 350.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Grafikus és multimédia-tervező” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

2D grafikus

3D grafikus

DTP operátor

Kreatív asszisztens

Alkalmazott grafikus

Számítógépes grafikus

Web grafikus

Webdesigner

Weboldal-grafikus

Nyomdai szöveg és képszerkesztő

Számítógépes nyomdai szövegszerkesztő

Számítógépes nyomdai képszerkesztő

Számítógépes nyomdai tördelő

Hirdetési grafikus

Médiaszerkesztő

Nyomdai előkészítő

Alkalmazott tipográfus

Alkalmazott illusztrátor

Honlap tervező

Weblaptervező

Webtervező

Tartalommenedzser (elektronikus megjelenés)

 

Rokon foglalkozások:

 

Animáció / számítógépes játék / multimédia-programozó

Képzőművész

Műszaki rajzoló, szerkesztő

Alkalmazásprogramozó

Hálózat- és multimédia-fejlesztő

Térinformatikus