Gyermekfelügyelő, dajka

GYERMEKFELÜGYELŐ, DAJKA

Foglalkozási terület: Egyéb szolgáltatások

6-jegyű FEOR kód: 522100

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Gyermekfelügyelő, dajka” foglalkozást választom?

 

A „Gyermekfelügyelő, dajka” a gyermekek nevelését ellátó intézményekben vagy családoknál, irányítás mellett, szakszerűen segíti a csecsemő- és gyermekgondozónőket, az óvónőket és a pedagógusokat a gyermekek ellátásában. Közreműködik a gyermekek egész napi gondozásában, nevelésében. Részt vesz a gyermekek önálló életvitelre való felkészítésében és környezetük rendjének, tisztaságának megteremtésében. A dajkák ott bábáskodnak a háttérben, hogy a boldog és magabiztos kisgyermekek minél nyitottabban szemléljék a világot, és minél több játékos foglalkozás keretében készüljenek az iskolai évekre. Meghatározott napirend szerint segédkezik a gyermekek és fiatalok gondozásában, a tisztálkodási teendők ellátásában, valamint az egészségi, higiéniai szokások kialakításában és fejlesztésében. Szükség esetén tisztába teszi a gyermekeket. Érkezéskor fogadja a gyermekeket. Amennyiben igénylik, segítséget nyújt a vetkőzés és az öltözködés során. Az önálló öltözködésre tanítja őket. A gyermekek ruhatárának karbantartását végzi. Előkészíti a szükséges eszközöket a foglalkozásokhoz, a játék- és egyéb tevékenységekhez. Feladatkörébe tartozhat az étkezések szervezése és irányítása, kulturált lebonyolítása. Elősegíti a helyes étkezési szokások kialakulását. Megterít, tálal, és az ételek kiosztását végzi. Az arra rászoruló gyermekeket megeteti. A használt edényeket összegyűjti. A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez az ágyakat, ágyneműket előkészíti. Lefekvés előtt kiszellőzteti a termet. Meghatározott időközönként cseréli az ágyneműt. Aktívan közreműködik a környezet esztétikai rendjének megteremtésében. Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket és az intézmény tisztaságát. Takarít, fertőtlenít, a szobai növényzetet gondozza, tisztántartja az udvart, játszókertet. Séták, kirándulások alkalmával a gyermekcsoportot kíséri. Ügyel a baleseti veszélyforrások elkerülésére. Figyeli a gyerekek egészségi állapotát, folyadék-utánpótlását. Napközben ápolja, fertőző betegség esetén elkülöníti a gyereket, amíg a szülő érte nem jön. Szükséghelyzetet, vészhelyzetet kezel, kisebb baleseteknél elsősegélyt nyújt. Baleset-megelőzési teendőket lát el. Betartatja a házirendet és egyéb szabályokat. A váratlan eseményekről, balesetekről értesíti az illetékes szerveket és személyeket. Kapcsolatot tart a szülőkkel, gondviselőkkel, pedagógusokkal, gyermekintézményekkel. Rendezvényeken, ünnepélyeken aktívan közreműködik a szervezésben, lebonyolításban (kezeli a technikai berendezéseket, dekorációt készít). A gyermekek tevékenységére, az étkezésekre, a beadott orvosságokra vonatkozóan napi megfigyeléseket végez, feljegyzéseket készít.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Gyermekfelügyelő, dajka”?

 

A „Gyermekfelügyelőnek, dajkának” a személyes kapcsolatra kell alapoznia. Főként a különböző korú gyermekekkel való foglalkozás, beszélgetés, az ő gondozásuk és nevelésük a feladata, így elsősorban élőszóval dolgozik. Legfőbb munkaeszköze a saját személyisége. Természetesen ezen túl sokféle anyagot és eszközt használ munkája során, többek között a következőket:

 • étkezéshez szükséges eszközök (tálaló edények, evőeszközök);
 • alapanyagok széleskörű választéka a szabadidős tevékenységekhez, például papír, fa, fém;
 • kézműves tevékenységekhez használt eszközök, mint például olló, ragasztó, tű, cérna stb.
 • tisztálkodási eszközök, higiéniai kellékek, mint például fogkefe, fogkrém, toalettpapír;
 • takarítóeszközök, takarítószerek.

Irodai munkája során használhat továbbá számítógépet, például nyilvántartásra, valamint irodai eszközöket és telefont is.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Gyermekfelügyelő, dajka” leszek?

 

A „Gyermekfelügyelő, dajka” munkáját igen változatos munkakörnyezetben végzi. Részben beltéri helyiségekben (csoportszoba, tornaterem, étkező, iroda, mosdó, mellékhelyiségek), részben a szabadban (udvar, park, utca) dolgozik.

A „Gyermekfelügyelő, dajka” munkaideje a tevékenységi területétől függően, alakulhat a szokásos munkarend szerint, de jellemző lehet a két műszakban (délelőtt, délután) történő foglalkoztatás is.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Gyermekfelügyelő, dajka” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Gyermekfelügyelőként, dajkaként” dolgozzon, az „Oktatás” szakmacsoporton belül az „Óvodai dajka” (OKJ 32 140 01) szakképesítés megszerzése szükséges, amely iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés) keretében történhet. A képzési idő képzőhelytől függően 320-420 óra között változhat.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): alapfokú iskolai végzettség

 

Továbblépési lehetőség: szakmai továbbképzéseken való részvétel vagy felsőfokú továbbtanulásra történő jelentkezés az „Óvodapedagógus” (Pre-School Teaching) vagy a „Csecsemő- és kisgyermeknevelő” (Infant and Early Childhood Education) alapszakon

 

Melyik iskolában szerezhetem meg az „Óvodai dajka” szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió képzőhelyei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ (Budapest)

EFEB Oktatási Központ (Budapest)

Krúdy Oktatási Központ (Budapest)

Kasza Szakképzési Központ (Budapest)

OKTÁV Oktatási Központ (Budapest)

Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ (a volt Piarista Rendházban)

Mátrix Oktatási és Vizsgaközpont (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Gyermekfelügyelő, dajka” foglalkozást választom?

 

A „Gyermekfelügyelő, dajka” munkája szellemi és könnyű fizikai megterheléssel egyaránt jár. A gyerekekre való felügyelet fizikai igénybevételt jelenthet, különös tekintettel a cipekedéssel (étkeztetés, takarítás), gyerekek mozgatásával járó feladatokra. Megterhelheti a hátat és a gerincoszlopot, hogy gyakran kell hosszabb ideig állnia vagy ülve maradnia. Mindez jó állóképességet kíván. Az egész napos gyermekzsivajban végzett munka pszichésen is kimerítheti a szakembert a nap végére.

 

A „Gyermekfelügyelővel, dajkával” szemben támasztott egészségügyi követelmények az alábbiak:

 • ép látás a szemet igénybe vevő aprólékos feladatokhoz, például a mesék elolvasásához, adminisztrációs feladatok ellátásához;
 • jó hallás és érthető beszéd, ami a gördülékeny kommunikációt teszi lehetővé;
 • jó egyensúlyérzék;
 • ép és terhelhető végtagok, terhelhető gerinc a kényszertesttartáshoz, tartós álláshoz, sok gyalogláshoz, járáshoz, hogy a tisztálkodási, sport- és egyéb mindennapos tevékenységekben tudjon segítséget nyújtani;
 • a fizikai munkavégzés energia igényét biztosító jó terhelhetőség (szív- és keringési rendszeri, légzőszervi, csont- és izomrendszeri, anyagcsere-, hormonális, immunrendszeri és pszichés megbetegedések súlyosságuktól függően képezhetnek kizáró okot);
 • fokozott figyelem, együttműködési képesség és érzelmi terhelhetőség;
 • egészséges látható bőrfelület – megkívánt esztétikai küllem;
 • mások fertőződésének veszélyével járó betegségek kizáró okot képeznek.

 

A „Gyermekfelügyelő, dajka” szakmára a környezeti ártalmak, balesetveszély nem jellemzőek, de a gyermekekkel való személyes kapcsolattartás fertőzésveszéllyel járhat.

 

Látás- és hallássérültek a sérülés típusától és mértékétől függően láthatják el ezt a munkakört. A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok átadása más munkatársaknak) segíthető elő, hogy ezen a pályán dolgozhassanak.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Gyermekfelügyelő, dajka” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

 

A „Gyermekfelügyelő, dajka” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Felelősségtudat, mert a rá bízott gyermekek különösen felelősségteljes törődést igényelnek;
 • Empátia, hogy a gyerekekkel együttérzően viselkedhessen, hatékonyan tudja segíteni őket a beilleszkedésben, az esetleges problémák megoldásában;
 • Kommunikációs képesség, annak érdekében, hogy a gyerekekkel, a szülőkkel és munkatársaival is gördülékenyen tudjon beszélgetni, információt átadni;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés, mely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a gyerekek között kialakult feszültséget vagy a szülőkkel való konfliktushelyzeteket kezelje;
 • Kitartás, mivel munkája olykor nagyon nehéz, és eredménye csak hosszabb idő után mutatkozik meg, a munkához való elkötelezett hozzáállás segít, hogy ne égjen ki, lelkesedése fennmaradjon.

 

Érdeklődési irányok: Közösségi – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, fontos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal segítőként. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Előnyben részesítik, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik a munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük.

 

Munkamód: Személyközpontú – Végrehajtó

 

Ez azt jelenti, hogy a „Gyermekfelügyelő, dajka” munkájának középpontjában emberek helyzetének javítása, a velük való kapcsolattartás áll. Elsősorban azt kedveli, ha emberekkel alakít ki és tart fenn kapcsolatot. Szívesen dolgozik másokat segítve munkájával, teljesít utasításokat. Megadott szabályok betartásával végzi a munkáját.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Gyermekfelügyelő, dajka” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Gyermekfelügyelő, dajka” jellemzően alkalmazottként dolgozik.

„Gyermekfelügyelő, dajkaként” itthon változatos munkalehetőségek kínálkoznak. Elhelyezkedhet az óvodákban, gyermekotthonokban és egyéb gyermeknevelést ellátó intézményekben. A nyugati országokban állandó hiány van szakképzett óvodai dajkákból, így a képzés elvégzésével külföldön is könnyen lehet munkát találni.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul a képzést elvégzők számához, ezért jó az elhelyezkedési esélye annak, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Gyermekfelügyelő, dajkaként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Gyermekfelügyelő, dajka” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkáltató jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

A „Gyermekfelügyelő, dajka” nem túl magas fizetésre számíthat. Az állásajánlatok többnyire a minimálbért jelölik meg kezdő fizetésként.

A „Gyermekfelügyelő, dajka” fizetése rendszerint alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 200.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Gyermekfelügyelő, dajka” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Bébiszitter

Bölcsődei dada

Dajka

Gondozó, családi napköziben

Gyermekgondozó,-nevelő

Házi időszakos gyermekfelügyelő

Nevelő, családi napköziben

Óvodai kisegítő

Segéd gyermekgondozó

Gyermekvédelmi asszisztens

Gyermekvédelmi felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Gyermekfelügyelő

Ifjúsági asszisztens

Ifjúsági referens

Ifjúságnevelési munkatárs

 

Rokon foglalkozások:

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus

Ifjúságsegítő

Hivatásos nevelőszülő, főállású anya