Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)

GYÓGYSZERGYÁRTÓ GÉP KEZELŐJE (GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY-GYÁRTÓ)

 

Foglalkozási terület: Vegyipar

6-jegyű FEOR kód: 813300

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” foglalkozást választom?

 

A „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” feladatköre igen összetett, hiszen a kutatástól a gyártáson, a gyártásközi és minőségellenőrzésen keresztül a raktározásig terjed. A gyógyszeripari berendezéseket működteti. Kezeli és felügyeli a gépi berendezéseket, kiszolgálja a gépet a szükséges alapanyaggal, vagy a technológiai folyamat egy jól körülhatárolható részműveletét végzi. Munkájának célja, hogy a gép megfelelő minőségű gyógyszeripari terméket állítson elő. A gyógyszerkészítmények minőségének rendszeres ellenőrzése, a berendezések és gyártósorok folyamatos figyelemmel kísérése is a tevékenységi köréhez tartozik. Laboratóriumi vizsgálatokat végez. Előkészíti a gyártáshoz a gépeket, berendezéseket. Gondoskodik a gépek – pl. adagoló-, keverő-, csomagológép – megfelelő állapotáról, feltölti őket alapanyaggal. A műszaki leírásnak és a gyártási folyamat jellemzőinek megfelelően beállítja és üzemelteti a gépeket (pl. hőmérséklet, nyomás, reakcióidő beállítása). Felügyeli működésüket, ellenőrzi teljesítményüket. Szükség esetén elvégzi a megfelelő beavatkozásokat, módosításokat. A gépkezelő szakember felelőssége a gépek tökéletes tisztántartása annak érdekében, hogy az elkészült gyógyszeripari termékek pontosan a terveknek megfelelően készüljenek el és tiszták legyenek, amikor a gyártósorról lejönnek. A gépek egyszerűbb meghibásodása esetén elvégzi a javítást, nagyobb problémáknál gondoskodik a berendezések szervizeléséről. Megszervezi és felügyeli a gépek időszakos karbantartását (pl. olajozását), igény szerint akár részt is vesz a karbantartási munkálatokban. Minőségellenőrzést végez. Időközönként, szúrópróbaszerűen mintát vesz az adott termékből, és ellenőrzi, hogy az előírtaknak, valamint a megrendelői igényeknek megfelel-e.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)”?

 

A „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” munkája során jellemzően a következő eszközökkel és anyagokkal dolgozik:

 • gépi berendezések, pl. homogenizáló gép, szűrő, sterilizáló gép, ampullaforrasztó gép, folyadéktöltő, tablettapréselő gép, tablettabevonó gép, feliratozó gép stb.;
 • gépek karbantartásához szükséges szerszámok, pl. csavarhúzó, csípőfogó;
 • csomagoló berendezések.

A gyógyszerek készítésekor többek között gyógynövények, növényi alapú gyógyszeranyagok, savak, lúgok, ízfokozók és színanyagok, de akár erősebb mérgek, oldatok is lehetnek a felhasznált anyagok.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” leszek?

 

A „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” munkáját beltéri helyszínen, gyógyszergyártó üzemben, gépek között végzi. Általában külön kezelőállást alakítanak ki a gépkezelőnek, jó megvilágítással, ahol figyelemmel kísérheti a gyártási folyamatot. A kezelőhelyeken jellemzően megvalósítható a hatékony zaj- és porvédelem, így a gépkezelő munkavégzésének körülményei jobbak lehetnek, mint a gyártósor mellett dolgozóké.

A „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” munkaidő beosztása az üzem munkarendjétől függ, ehhez igazodik. Dolgozhat a 40 órás, szokásos munkaidőben, de jellemző lehet a többműszakos beosztás, ill. ebből adódóan az esti, éjszakai munkavégzés is. Túlórázás, hétvégi, ünnepnapi munkavégzés szintén előfordulhat, pl. elhúzódó javítások, vészhelyzet vagy szoros szállítási határidők esetén.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki gyógyszergyártó gép kezelőjeként (gyógyszerkészítmény-gyártó) dolgozzon, a betanítás is elegendő lehet, de az elhelyezkedésnél előnyt jelenthet a „Vegyészet” szakmacsoporton belül a „Gyógyszerkészítmény-gyártó” (OKJ 34 524 01) szakképesítés megszerzése. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségivel egyidejűleg szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1000 óra között változhat a képzési idő.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

A Gyógyszerkészítmény-gyártó szakképesítés megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség.

 

Továbblépési lehetőség: a Vegyipari rendszerkezelő (OKJ 34 524 02) vagy a Vegyész technikus (OKJ 54 524 03) szakképzésben való részvétel, vagy a Gyógyszeripari szaktechnikus (OKJ 55 524 05) szakképesítés-ráépülés megszerzése, vagy felsőfokú továbbtanulás a vegyészmérnök alapképzési szakon.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A Gyógyszerkészítmény-gyártó szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

Az alábbi iskolákban folyik vegyipari ágazati képzés:

 

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest)

Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma (Százhalombatta)

Tatabányai Szakképzési Centrum Bottyán János Szakgimnáziuma (Esztergom)

Váci Szakképzési Centrum Madách Imre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Gödöllő)

Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziuma (Debrecen)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” foglalkozást választom?

 

A „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” álló, időnként kényszertesthelyzetben dolgozik, jellemzően közepesen nehéz fizikai munkát végez. Fizikai nehézséget okozhat a váltakozó műszakhoz való alkalmazkodás. Pszichés megterhelést jelenthet az üzemzavar elhárítása. A gyógyszerek gyártásához kapcsolódó vegyi alapfolyamatok lefolyása veszélyekkel, egészségügyi kockázattal jár, ami nagy felelősségérzetet kíván meg.

A „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” munkájának jellegéből fakadó, szükséges egészségügyi tényezők az alábbiak:

 • közepesen nehéz fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó színlátás;
 • jó szaglás;
 • ép vérképzőrendszer és jól működő máj;
 • egészséges bőr szükséges a látható bőrfelületeken, kifejezetten a kézen (a fokozott fizikai igénybevétel miatt).

 

A „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” munkavégzése a következő ártalmakkal, veszélyekkel járhat:

 • baleseti veszélyforrást jelenthetnek a használt gépek és vegyi anyagok (kéz- és szemsérülések);
 • zajterhelés a gépek miatt fordulhat elő;
 • egyes munkafolyamatok során a poros, füstös, gázos levegő jelenthet kockázati tényezőt;
 • a felhasznált gyógyszeralapanyagok nagy része egészségre ártalmas, mérgező, allergizáló lehet.

 

Hallássérültek a sérülés típusától és mértékétől függően, a sérüléstípusnak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával láthatják el ezt a munkakört. A munkahely infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok más munkatársaknak történő átadásával) segíthető elő, hogy ezen a pályán dolgozhassanak.

A munkakörnyezet ergonómikus kialakításával mozgássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. Mozgássérülteknél elsődleges szempont a környezeti adaptáció, a közvetlen munkatér ergonómikus, sérülésspecifikus átrendezése és az akadálymentes helyváltoztatás, közlekedés biztosítása (lift, rámpa, kapaszkodók).

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Felelősségtudat, mivel tevékenysége veszélyes lehet, akár apró hibák, tévedések is járhatnak hatalmas robbanással, vegyi szennyeződéssel;
 • Figyelem a berendezések kezelése, beállításai során, a balesetek elkerülése érdekében;
 • Technológiai, műszaki kompetencia a gépek, berendezések kezeléséhez, a munka szakszerű, precíz elvégzése érdekében;
 • Kézügyesség a gyógyszergyártó gépek, berendezések precíz kezeléséhez;
 • Fizikai erőnlét, amely a gépek és alapanyagok mozgatásához szükséges.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak különféle eszközökkel, berendezésekkel. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik a jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhető munkát.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” szívesen dolgozik különböző eszközökkel és anyagokkal. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” jellemzően gyógyszeripari üzemben, gyárban, alkalmazottként dolgozik.

A gyógyszerkísérletek és egyéb innovációk iránti folyamatos vagy növekvő igény egyfajta garancia a szakma iránti keresletre.

A „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” iránt a jövőben növekvő munkaerőpiaci keresletre számíthatunk. Hiányszakmának minősül.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások és a képzést elvégzők száma hasonlóan alakul, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Gyógyszergyártó gép kezelőjeként (Gyógyszerkészítmény-gyártóként)” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a gyógyszergyártó cég méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” fizetése az országos átlagbér körül alakul.

Az átlagkereset havi bruttó 340.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Gyógyszergyártó gép kezelője (Gyógyszerkészítmény-gyártó)” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Bevonó, gyógyszeripar

Bioplazmagyártó

Drazsírozó, gyógyszeripar

Granulátumkészítő, gyógyszeripar

Gyógyszer- és tápszerkészítő

Gyógyszeralapanyag-gyártó

Gyógyszerampulla-töltő, -forrasztó

Gyógyszer-drazsírozó

Gyógyszer-fermentációs finomfeldolgozó

Gyógyszer-fermentációs nyersfeldolgozó

Gyógyszerfermentor-kezelő

Gyógyszergyártógép-kezelő

Gyógyszer-homogenizáló

Gyógyszeripari keverőgép kezelő

Gyógyszeriparigép-kezelő

Gyógyszer-, kenőcs- és -kúpgyártó

Gyógyszer-liofilizáló

Gyógyszeroldat-készítő

Gyógyszer-sterilizáló

Gyógyszertablettázó gép kezelője

Injekciótöltőgép-kezelő

Liofilizáló oltóanyagot készítő

Tablettabevonó

Tablettázó előkészítő

Tápszergyártó

Vérfeldolgozó, oltóanyag-termelő

Vitamin-előkészítő

 

Rokon foglalkozások:

 

Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője

Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép kezelője

Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

Gyógyszeripari szaktechnikus