Hangtechnikus

HANGTECHNIKUS

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 371502

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Hangtechnikus” foglalkozást választom?

 

A „Hangtechnikus” hangosítási feladatokat lát el, hanganyagokat rögzít, szerkeszt. Legfontosabb feladata a televíziós, rádiós, színházi és zenei produkciók megfelelő hangzásának biztosítása. Munkája egy része kifejezetten műszaki jellegű, ami a különböző berendezések működtetését, beállítását, karbantartását jelenti. Más része pedig művészi irányultságot követel, hiszen a végeredmény, a harmonikus hangzás eléréséhez zenei, akusztikai hozzáértésre is szükség van. Előkészíti a felvétel helyszínét. Beállítja a megfelelő eszközöket, gépeket. Kiválasztja a mikrofont és kiegészítőit, ezeket telepíti, használja. Hangtechnikai, hangosító berendezéseket kezel. Hangtechnikai méréseket végez. Gondoskodik a telepített berendezések rendeltetésszerű működéséről, az előadás megfelelő minőségű hangosításáról. Hangfelvételt készít televíziós, rádiós műsorokban, filmforgatáson, koncerteken. Ezeket később számítógépen, megfelelő programok használatával szerkeszti. Rádió- és televízióadásnál kezeli a műsor továbbításához szükséges gépeket, eszközöket. Színházban, koncerteken, egyéb előadásokon telepíti a hangosításhoz szükséges berendezéseket. Kapcsolatot tart a stáb tagjaival. A produkció előtt előzetes egyeztetéseket folytat a rendezővel, operatőrrel, világosítóval, a munkálatok közben megbeszéli a felmerülő kérdéseket, problémákat, javaslatokat ad, csakúgy, mint az utómunkák alatt.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Hangtechnikus”?

 

A „Hangtechnikus” által alkalmazott eszközök kifejezetten az előadás hangtechnikai támogatását szolgálják. A munka nagy része számítógépen, megfelelő programok segítségével végezhető, de szükség van a hagyományos hangtechnikai berendezésekre is. A hangtechnikus által használt eszközök:

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • hangtechnikai és vezérlő szoftverek;
 • analóg és digitális keverőasztal;
 • hangrögzítő- és szerkesztő berendezések, hanggenerátor;
 • kombinált automata hangfrekvenciás mérőeszköz, hangnyomásmérő, mérőmikrofon, torzításmérő;
 • audiovizuális berendezések: projektor, kihangosító-rendszer;
 • rádiós és televíziós műsorszóró rendszerek;
 • hangsugárzó készlet erősítővel;
 • hangkommunikációs rendszerek;
 • telefon, mobiltelefon;
 • irodatechnikai eszközök.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Hangtechnikus” leszek?

 

A „Hangtechnikus” munkahelye változatos. Zárt térben, többnyire a keverőpult mögött dolgozik, de esetenként előfordulhat külső helyszínen történő munkavégzés is. A produkció jellegétől függően, munkakörnyezet lehet egy hangstúdió vagy színház, rendezvényterem, de egyes előadások, koncertek szabadtéren kerülnek megrendezésre. A külső helyszíneken nagy figyelmet fordít arra, hogy a hangtechnikai berendezéseket fedett vagy gyorsan lefedhető területen helyezzék el, hiszen azokat védeni kell a csapadéktól.

A „Hangtechnikus” munkaidő-beosztása leginkább a megbízásai jellegétől és azok időigényétől függ. Hétvégi, esti vagy ünnepnapokon történő munkavégzés, túlóra is szükséges lehet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Hangtechnikus” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Hangtechnikusként” dolgozzon, a „Hangmester” (OKJ 54 213 01) szakképesítés megszerzése az egyik lehetséges út. A képzés történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Érettségit követően ágazati érettségivel 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

 

Részszakképesítés:

 

Hangosító (OKJ 51 521 01)

 

Ráépülő szakképesítések:

 

Stúdióvezető (OKJ 53 213 06)

Hangtárvezető (OKJ 55 213 01)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

A „Hangmester” szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi végzettség.

 

Továbblépési lehetőség: ráépülő szakképzéseken történő részvétel vagy felsőfokú továbbtanulás a „Mozgókép” alapszakon a „Hangmester” szakirányban

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A „Hangtechnikus” foglalkozáshoz szükséges szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Szent György Média és Informatikai Szakgimnázium (Budapest)

Színház és Film Intézet (Budapest)

Oktopus Multimédia Intézet Alternatív Médiaművészeti Szakgimnázium (Budapest)

Budapesti Innovatív Gimnázium és Szakgimnázium (Budapest)

Werk Akadémia (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Hangtechnikus” foglalkozást választom?

 

A „Hangtechnikus” munkája könnyű fizikai megterheléssel jár. A fizikai igénybevételt leginkább a tartós ülő-, illetve állómunka jelenti. A huzamos ülés következtében mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák) előfordulhatnak. A munka szellemi részét az alkotáshoz és emberi kapcsolatok ápolásához kapcsolódó tevékenységek jelentik. Pszichésen megterhelő lehet a fokozott figyelemösszpontosítás, az alkotó folyamattal együtt járó stressz, a határidők szorítása.

A „Hangtechnikus” szakma egészségügyi követelményei a berendezések üzemeltetéséhez, az akusztikai tervezéshez és a kommunikációhoz kapcsolódnak. A szakmában elhelyezkedni kívánókkal szemben támasztott elvárások a következők:

 • könnyű fizikai és szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás az előadás figyelemmel kísérése és a berendezések pontos használata érdekében;
 • jó térlátás;
 • ép hallás az előadás nyomon követéséhez;
 • megfelelő kommunikációs képesség – a csapatmunkában történő együttműködés kívánja meg.

 

Környezeti ártalmak:

A „Hangtechnikus” munkavégzése során egészségre közvetlenül ártalmas környezeti tényezők lehetnek:

 • balesetveszély: áramütés, kézsérülés;
 • a szabadtéri munkavégzés esetén számolni kell a változó időjárási viszonyokkal;
 • egyes munkafolyamatok során zajterhelés lehet;
 • ülőmunka ergonómiai kockázati tényező, és fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket, szemet, idegrendszert, szív-érrendszert.

 

A munkakör átszervezésével, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, akadálymentesítésével a feladatok egy része mozgássérültek számára is elvégezhetővé válhat.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Hangtechnikus” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Hangtechnikus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Technológiai, műszaki kompetencia a hangtechnikai berendezések biztos működtetéséhez;
 • Kreativitás és ötletgazdagság a munka tervezéséhez, új technikák alkalmazásához;
 • Önállóság, mert sokszor egyedül kell döntéseket hoznia, munkáját önállóan végzi;
 • Digitális kompetencia a számítógép és az alkalmazott szoftverek ismeretéhez, használatához;
 • Figyelem, fontos a folyamatos koncentráció, a részletek alapos ismerete;
 • Együttműködés, mivel a produkció számos résztvevőjével kell összehangoltan dolgoznia.

 

Érdeklődési irányok: Alkotó – Tárgyias – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű ember megszerzett tudását, ismereteit, képességeit felhasználva, szeret új megoldásokat találni. Fontos számára a kreatív alkotó tevékenység, ahol szabadon használhatja képzeletét. Kedveli a változatos, kihívásokkal teli munkát. Szívesen dolgozik eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép, hangtechnikai berendezések). Szereti, ha munkájának kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Önálló

 

Ez azt jelenti, hogy a „Hangtechnikus” tevékenysége középpontjában a hangtechnikai berendezések állnak. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Az önállóan végezhető feladatokat saját ritmusában, tempójában végzi. A feladathoz kapcsolódó munkafolyamatot egyedül látja el, amiért felelősséget vállal.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Hangtechnikus” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Hangtechnikus” dolgozhat stúdiók, színházak, rendezvényhelyszínek, televízió- és rádiócsatornák alkalmazásában, de végezheti munkáját önálló vállalkozásban is.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Hangtechnikusként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Hangtechnikus” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Hangtechnikus” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 350.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Hangtechnikus” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Adáslebonyolító rádióstúdió hangtechnikus

Adáslebonyolító videostúdió hangtechnikus

Archiváló

Audiovizuális technikus (oktatási)

Beszédátviteli rendszertechnikus

Demó stúdiós

Diszpécser hálózat fenntartó

Elektroakusztikus

Elektronikus zenész

Forgató

Hangfelvevő

Hangkönyvtár kezelő

Hangosító technikus

Hangstúdió technikus

Hangtechnikai technikus

Hangvágó

Hangzáskép tervező

Kábeles

Kapcsolótermi technikus

Keverős

Kommunikáció technikus

Mastering technikus

Mikrofonos

Multimédia technikus

Műsorüzemi technikus

Oktatóstúdió technikus

Rögzítéstechnikai technikus

Stúdió rendszergazda

Stúdió technikus

Stúdiós

Színházi hangtechnikus

Vágó

Videó- és filmszinkron készítő technikus

Videótechnikus

Zenei munkatárs

 

Rokon foglalkozások:

 

Telekommunikációs technikus

Webrendszer (hálózati) technikus

Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus

Számítógéphálózat és -rendszer technikus

Hálózat- és multimédia-fejlesztő

Telekommunikációs mérnök