Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző

HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁVAL FOGLALKOZÓ ÜGYINTÉZŐ

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 365400

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” foglalkozást választom?

 

A „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” az állampolgárok és más szervek, szervezetek építésügyi, működési, közlekedési, gazdasági, illetve egyéb tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyeket kiadja, valamint az engedélyek kiadásában közreműködik. Ellátja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működésével kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe tartozó, működési engedélyezési eljárással, valamint a hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Szociális szolgáltatásoknak, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeknek működési engedélyeket ad ki. Bizonyos gazdasági tevékenységek folytatásához (pl. falusi turizmus) hatósági engedélyt állít ki. Engedélyköteles (üzletek) és bejelentés-köteles (telephelyek) kereskedelmi tevékenység folytatását engedélyezi. Építésügyi hatósági engedélyeztetéssel foglalkozik. A hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző ügyfeleket fogad. Megkeresésükre, kérelmükre elindítja az eljárást. Az adott ügy formanyomtatványa alapján bekéri, összegyűjti, rögzíti, iktatja, rendszerezi az adatokat. Az engedélykérőnek segítséget nyújt az adatlap kitöltéséhez. Tisztázza a tényállást. A szakhatóságoktól (pl. ÁNTSZ, tűzoltó parancsnokság, építésügyi hatóság) beszerzi az előzetes hozzájárulást. Határozattervezetet készít elő. Megállapítja az illetéket, amennyiben az szükséges. Határozatot hoz. Kiadja a hatósági engedélyeket. Tanúsítványt állít ki az engedélyről. Szakvéleményt és állásfoglalást készít. Feladata lehet a jogorvoslati eljárás lefolytatása, a döntésnek megfelelő intézkedés foganatosítása. A beérkező panaszokat, feljelentéseket kivizsgálja. Hatósági ellenőrzést végez. Felülvizsgálja a működés személyi-tárgyi feltételeit, a működés jogszerűségét vagy a szociális szolgáltatásokra vonatkozó megállapítását. Adatszolgáltatást végez szóban és írásban. Adatokat igazol és közöl. Tájékoztatást nyújt. Módszertani leírást, összefoglalót készít az adott szolgáltatás helyi szintű szabályozásának kialakításához. A hatósági engedélyeztetéssel kapcsolatosan adminisztrációs tevékenységet végez.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző”?

 

A „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • szakmai adatbázisok (pl. szociális regiszter);
 • formanyomtatványok, lefűzhető dossziék, mappák;
 • irodatechnikai eszközök: fénymásoló, nyomtató, szkenner, iratmegsemmisítő gép, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax, irodai eszközök: naptár, jegyzetfüzet;
 • bélyegző, bélyegző párna.

 

Munkája során dolgozhat papíralapú formanyomtatványokkal, illetve számlákkal. Szüksége lehet továbbá a jogszabályokra, útmutatókra.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” leszek?

 

A „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” épületen belül, irodai körülmények között dolgozik, de a helyszíni szemlék, hatósági ellenőrzések során irodán kívül is végezheti munkáját. Esetenként előfordulhat, hogy az illetékes hatóságokkal személyesen, azok irodájában találkozik.

A „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. A felszaporodó, elintézetlen ügyek esetén túlmunka előfordulhat, de nem jellemző.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintézőként” dolgozzon, a „Közgazdaság” szakmacsoporton belül az „Államháztartási ügyintéző” (OKJ 54 344 04) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően ágazati érettségivel 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Kétéves képzés esetén az első évfolyamot követően 160 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

 

Részszakképesítések:

 

Adóügyintéző (OKJ 51 344 09)

Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens (OKJ 51 344 06)

Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző (51 344 10)

 

Ráépülő szakképesítések:

 

Államháztartási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 02)

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 03)

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a ráépülő szakképzésekben, szakirányú továbbképzéseken való részvétel vagy a „Pénzügy-Számvitel” felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés vagy „Pénzügy-Számvitel” alapképzési szak (BA) elvégzése

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma (Budapest)

Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma (Cegléd)

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Bátonyterenye)

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Salgótarján)

Corvinus Oktatási Központ (Budapest)

Géniusz Plusz Oktatási Kft. (Budapest, Esztergom)

Perfekt Budapesti Központ (Budapest)

EFEB Érettségizettek Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” foglalkozást választom?

 

A „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” többnyire épületen belül, ülő testhelyzetben történő szellemi munkát végez. Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő, képernyő előtti és adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • ép látás: az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő, számokkal történő munkavégzéshez szükséges;
 • ép hallás;
 • jó beszélőképesség;
 • üléssel terhelhető gerinc;
 • ép és terhelhető karok, kezek, és ujjak, pl. a számítógép használatához, a papírok rendezéséhez;
 • fokozott figyelem, érzelmi terhelhetőség, együttműködési képesség.

 

A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés igénybevételt jelent. Jellemző lehet a stressz a pénzügyi és szakmai felelősség miatt.

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok átadása más munkatársaknak) hallás- és mozgássérültek is gyakorolhatják.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Felelősségtudat, hiszen a munka nagy szakmai és anyagi felelősséggel jár, például egy szociális szolgáltató működése vagy egy építkezés megvalósítása függhet tőle;
 • Önállóság, mert sokszor gyorsan, egyedül kell döntéseket hoznia;
 • Figyelem a formanyomtatványok kitöltéséhez, a nyilvántartások pontos vezetéséhez;
 • Kitartás az ismétlődő feladatok elvégzéséhez.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Szeretik megszervezni saját maguk és mások tevékenységét, függetlenek és önállóak saját munkavégzésük folyamatában.

 

Munkamód: Végrehajtó – Aprólékos – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” elsősorban azt kedveli, ha szabályok, előírások szerint végezheti a munkáját. Igényli, elfogadja a cél mások általi meghatározását, kijelölését. Jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján dolgozik. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani. A személy előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben (iroda) dolgozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” alkalmazottként a közigazgatási szerveknél helyezkedhet el.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintézőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a besorolásától függően változhat.

A „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” fizetése az országos átlagbér körül alakul.

Az átlagkereset havi bruttó 300.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Földtulajdon nyilvántartó

Hatósági nyilvántartó (földhivatali)

Hatóságiengedély-ügyi előadó

Járműhatósági engedélyezési előadó

Népesség-nyilvántartó ügyintéző

Okmányirodai tisztviselő

Okmányirodai ügyintéző

Útlevél ügyintéző

 

Rokon foglalkozások:

 

Adó- és illetékhivatali ügyintéző

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

Pénzintézeti ügyintéző

Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző

Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző