Házi gondozó

HÁZI GONDOZÓ

Foglalkozási terület: Egészségügy

6-jegyű FEOR kód: 522300

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Házi gondozó” foglalkozást választom?

 

A „Házi gondozó” a mindennapi életvitelükben akadályoztatott emberek részére nyújt gondozást. Igényeikhez és szükségleteikhez igazodva támogatja, gondozza a rászorulókat. Elvégzi a rászorulók testi gondozását, háztartási munkákat, segít a mindennapi ügyintézésben. Házi ápolás esetén megszokott környezetében, családja körében gyógyulhat a beteg, és gyógyulásának folyamatát képzett ápoló felügyeli. Segíti a koruk, fogyatékosság vagy betegség miatt rászorulók életvezetését, gyógyulását. Egyénre szabottan felméri a szükségleteket, rehabilitációs tervet készít, elvégzi a rászorulók testi gondozását. Személyes szociális és egészségügyi szolgáltatást nyújt. Feladatkörébe tartozhat a gyógyszerbeadás, vérnyomásmérés. Amennyiben szükséges, betegszállítást intéz, elsősegélyt nyújt. Igénytől függően háztartási munkákat is végezhet (főzés, takarítás, bevásárlás). Besegíthet a ház körüli munkákba is. A rászoruló mentális egészségének fenntartása érdekében szórakoztatást, társalkodást, felolvasást végez. Együttműködik a családdal, a háziorvossal, védőnővel, a családsegítővel, a gyermekvédelmi szolgálattal. Elkészíti az ellátás adminisztrációs munkáját, és naprakész dokumentációt vezet a gondozottakról.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Házi gondozó”?

 

A „Házi gondozó” egészségügyi, elsősegélynyújtó, háztartási, konyhai és tisztítóeszközöket, gyógyászati segédeszközöket alkalmaz. Munkavégzése során emellett gyógyszereket, kötszereket, vegyi anyagokat, betegágyat, lélegeztető készüléket és más orvosi eszközöket is használhat. Jellemző eszközei a gyógyszeradagoló, fertőtlenítő, gumikesztyű, szájmaszk, gyógyászati segédeszközök, távhívó, szállítóeszköz. Munkájához nélkülözhetetlen a telefon használata, mellyel folyamatos kapcsolatot tart a gondozottakkal, a családdal, a szükséges támogató szakemberekkel. Az adminisztrációs munkát és az ügyintézést a számítógép és a számítógéphez kapcsolódó eszközök igénybevételével végzi.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Házi gondozó” leszek?

 

A „Házi gondozó” munkáját belső helyszíneken, főleg a gondozott személy lakásában végzi. Munkahelye változó. Rendszerint több beteget lát el egyszerre, így egy héten több lakásban is megfordulhat. Ezek a helyszínek igen változatosak és a hozzá fordulók lakhatási körülményeitől, tartózkodási helyétől függnek. Séták, gyógykezelés, terápia és közlekedés céljából a szabadban is kísérheti a gondozottat.

A „Házi gondozó” munkaideje a tevékenységi területétől függően alakulhat a szokásos munkarend szerint, de jellemző lehet a többműszakos foglalkoztatás, az éjszakai, a hétvégi, ünnepnapi munkavégzés is. Vannak olyan házi gondozók, akik éjjel-nappali ellátást vállalnak a gondozott mellett. Ilyenkor – a családdal egyeztetve – heti néhány szabad órát vagy napot kapnak.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Házi gondozó” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Házi gondozóként” dolgozzon, a „Szociális szolgáltatások” szakmacsoporton belül a „Szociális gondozó és ápoló” (OKJ 34 762 01) és a „Szociális szakgondozó” (OKJ 54 762 03) szakképesítés megszerzése is megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakközépiskolában folyik, ahol 3 év tanulást követően szerezhető meg a szakképesítés. Az iskolarendszeren kívüli képzési idő 1300-1560 óra.

Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 80 óra, a második tanévet követően 120 óra.

 

Ráépülő szakképesítések:

 

Gerontológiai gondozó (OKJ 55 762 02)

Pszichiátriai gondozó (OKJ 55 762 04)

Szenvedélybeteg gondozó (OKJ 55 762 05)

 

A szakmához hallás- és értelmi sérültek számára „Ápolási asszisztens” SNI adaptált szakképesítés kapcsolható.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): alapfokú iskolai végzettség szakgimnáziumokban történő nappali képzés esetén vagy érettségi a felnőttképzésben.

 

Továbblépési lehetőség: a ráépülő szakképzésekben való részvétel, vagy felsőfokú továbbtanulásra történő jelentkezés a szociális munkás alapszakon

 

A szakmára való felkészüléshez lehetőség van a „Házi betegápoló, gondozó” (200 órás) nem OKJ-s tanfolyam elvégzésére.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a „Szociális gondozó és ápoló” szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Váci Szakképzési Centrum Selye János Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vác)

Tatabányai Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Oroszlány)

Tatabányai Szakképzési Centrum Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája (Tatabánya)

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája (Salgótarján)

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Bókay János Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája (Budapest)

Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola (Esztergom)

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Óbudai Szakgimnázium és Szakközépiskola (Budapest)

Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ (Budapest)

Mátrix Oktatási és Vizsgaközpont (Budapest)

Klasszis Oktatás Felnőttképzési Centrum (Budapest)

Krúdy Oktatási Központ (Budapest)

Géniusz Plusz Oktatási Kft. (Budapest, Esztergom)

 

 

 

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Házi gondozó” foglalkozást választom?

 

A „Házi gondozó” tevékenysége közepesen nehéz fizikai megterheléssel jár, a gondozottak mozgatása, emelése, fürdetése vagy a cipekedés akár nehéz fizikai munkaenergia igényével járhat. Az állással, emeléssel járó munkavégzés mozgásszervi panaszokat okozhat. Előfordul például derék- és hátfájdalom. Munkájából adódóan nehéz sorsú emberekről (idős betegek, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek) gondoskodik, ami fokozott pszichés (elsősorban érzelmi) megterhelést jelenthet. Pszichés megterhelést okozhat:

 • a gondozottakkal és a hozzátartozókkal, ill. az orvosokkal, hivatalos személyekkel való kapcsolattartás, kommunikáció;
 • a gyógyszerezés, a pénzkezelés, hivatalos dokumentáció elkészítése (pl. szociális juttatások iránti kérelem nyomtatvány kitöltése) fokozott figyelemösszpontosítást igényel, felelősségvállalással jár;
 • a nagy érzelmi megterhelés következtében fennáll a kiégés veszélye.

A „Házi gondozó” munka elvégzéséhez szükséges egészségügyi elvárások a gondozottakkal való együttműködést, támogatásukat teszik lehetővé:

 • ép látás, jó színlátás;
 • ép hallás, jó beszédkészség: a gondozottakkal és a hozzátartozókkal, orvosokkal, hivatalos személyekkel való kapcsolattartáshoz;
 • jó állóképesség, jó terhelhetőség (szív- és keringési rendszer, légzőszervi, csont- és izomrendszeri, anyagcsere-, hormonális, immunrendszeri és pszichés megbetegedések súlyosságuktól függően képezhetnek kizáró okot);
 • ép és terhelhető mozgásszervi rendszer a gondozottak mozgatásához, emeléséhez, a fogyatékkal élők önellátásában (öltözködés, tisztálkodás) való közreműködéshez, kényszertesttartásra képesség az ápolási teendők ellátásához;
 • fokozott figyelemre, együttműködésre és érzelmi megterheléssel járó munkavégzésre való képesség;
 • mások fertőződésének veszélyét nem képezhetik;
 • a munkavégzés korlátozása lehet: túlmunkát/nyújtott műszakot igénylő munkahelyen nem dolgozhat, valamint a többműszakos munkarendben munkát nem végezhet.

 

A „Házi gondozó” szakmára a környezeti ártalmak nem jellemzőek, de a házi beteg gondozás során a takarítás por-expozíciója, valamint a fertőtlenítő szerek, vegyszerek használata krónikus légúti- és allergiás bőrbetegségek esetében kizáró okot képezhet a szakma tanulására. Szükséges még a váltakozó munkahelyen és gyakori utazásra képes egészségi állapot. Ritkán előforduló baleseti lehetőség a gondozottak agresszív viselkedése, fennállhat a megtámadás veszélye. A munkával járó nagy érzelmi megterhelés következtében előfordulhatnak pszichés tünetek, és hosszú távon számolni kell a kiégés jelenségével.

Hallássérültek „Házi gondozó” pályára való kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet és az infokommunikációs rendszerek akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Házi gondozó” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Házi gondozó” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Empátia, képesség arra, hogy a hozzá fordulók helyzetét megértse, bele tudja képzelni magát a szituációjukba;
 • Kommunikációs képesség, a hozzá fordulókkal és a szociális partnerekkel való kapcsolatteremtés érdekében;
 • Tolerancia a munka során megismert különféle személyiségű és kultúrájú emberek elfogadásához;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a frusztrált, sérült, szenvedélybeteg vagy agresszív egyénekkel való munkához;
 • Fizikai erőnlét a betegek mozgatásához, emeléséhez;
 • Kitartás, a munkával járó fizikai és lelki nehézségek elviseléséhez;
 • Felelősségtudat, mert tevékenysége nemcsak a gondozott személy életminőségére van hatással, hanem egészségére és biztonságára is;
 • Együttműködés más szakemberekkel való jó munkakapcsolat érdekében.

 

Érdeklődési irányok: Közösségi – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, fontos, segítő vagy szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal segítőként. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Előnyben részesítik, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik a munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük.

 

Munkamód: Személyközpontú – Végrehajtó – Beltéri helyszínen

 

Ez azt jelenti, hogy a „Házi gondozó” munkájának középpontjában emberek helyzetének javítása, a velük való kapcsolattartás áll. Elsősorban azt kedveli, ha emberekkel alakít ki és tart fenn kapcsolatot. Szívesen dolgozik másokat segítve munkájával, teljesít utasításokat. Megadott szabályok betartásával végzi a munkáját. Előnyben részesíti a beltéri helyszínen történő munkavégzést.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Házi gondozó” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Házi gondozó” jellemzően alkalmazottként dolgozik.

A társadalom elöregedése, az egészségügyi és szociális ellátórendszer átalakulása következtében egyre nagyobb az érdeklődés a házi betegápoló vagy a gondozó munkája iránt. Mivel az egészségügyi intézmények kapacitása nem teszi lehetővé a hosszas ápolást, előtérbe került az otthoni ellátás.

A szociális szféra egyre inkább felismeri az otthoni ápolás fontosságát, a gondozottak életminőségének javítása és a hozzátartozók tehermentesítése érdekében. Ez azt jelenti, hogy várhatóan egyre inkább szükség lesz jól képzett, elhivatott és lelkiismeretes gondozókra. Az EU-s országokban állandó hiány van szakképzett házi gondozókból, így a képzés elvégzésével külföldön is könnyen lehet munkát találni.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul a képzést elvégzők számához, ezért jó az elhelyezkedési esélye annak, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Házi gondozóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Házi gondozó” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkaadó lehetőségeitől függően változhat.

A „Házi gondozó” nem túl magas fizetésre számíthat. Az állásajánlatok többnyire a minimálbért jelölik meg kezdő fizetésként.

A „Házi gondozó” fizetése rendszerint alacsonyabb, mint az országos átlagbér.

Az átlagkereset havi bruttó 200.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Házi gondozó” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Házi ápoló

Házi szociális gondozó

Otthoni ápolási asszisztens

Dédiszitter

Fogyatékosok gondozója

Gerontológiai gondozó

 

Rokon foglalkozások:

 

Ápoló, szakápoló

Szociális segítő

Szociális gondozó és ápoló