Hivatalsegéd, kézbesítő

HIVATALSEGÉD, KÉZBESÍTŐ

Foglalkozási terület: Egyéb szolgáltatások

6-jegyű FEOR kód: 923300

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Hivatalsegéd, kézbesítő” foglalkozást választom?

 

A „Hivatalsegéd, kézbesítő” intézményeken belül és intézmények között, háztartásokba vagy más helyekre küldeményeket, leveleket kézbesít, illetve kisegítői feladatokat lát el, mely általában az adminisztratív tevékenységekhez társul. Fénymásol, telefaxot, egyéb irodatechnikai eszközt kezel, illetve leveleket, kisebb tárgyakat kézbesít az irodák és telephelyek, esetleg intézmények között. Kifutói feladatokat végez. Az elvégzendő feladatot egyezteti a felettesével. Átveszi a kézbesítendő küldeményeket, igazolást, megbízólevelet. Kezeli a tértivevényeket. Ellenőrzi a küldemények darabszámát, a kézbesítési címet. Meggyőződik a küldemények ép, sértetlen állapotáról. Gondoskodik a sérült küldemények megfelelő kezeléséről. Ellenőrzi a díjazás, bérmentesítés helyességét, kezdeményezi a helytelen adatok javítását. Kézbesítésre, postázásra előkészíti a küldeményeket. Gondoskodik a rábízott küldemények, értékek biztonságos őrzéséről. Térkép alapján megtervezi az útvonalat. Postai úton vagy személyesen kézbesíti a küldeményeket a megadott helyre. A sürgős küldeményeket soron kívül juttatja el a címzetthez. Többnyire gyalog vagy biciklivel közlekedve, vagy a tömegközlekedési eszközök igénybevételével végzi a kézbesítést. A sikertelen kézbesítést jelzi vezetőjének, illetve ismételten megkísérli a kézbesítést. Eleget tesz elszámolási kötelezettségeinek. Adminisztrál, dokumentációt vezet az átvett küldeményekről (pl. kézbesítő könyvet vezet). Besegít azon feladatok ellátásába, amelyekkel vezetője megbízza, pl. irodai anyagok rendezése, csomagok szállítása, hivatali helyiségek takarítása.

A reklámújság kézbesítő egy előre meghatározott területen minden postaládába eljutatja a reklámanyagot, ami lehet újság, szórólap vagy termékminta.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Hivatalsegéd, kézbesítő”?

 

A „Hivatalsegéd, kézbesítő” munkája során a közlekedéshez és a küldemények szállításához szükséges eszközöket használ:

 • kerékpár
 • húzó kocsi a nagyobb mennyiségű küldemény mozgatásához
 • táskák
 • irodaszerek, irodagépek (pl. fénymásoló)

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Hivatalsegéd, kézbesítő” leszek?

 

A „Hivatalsegéd, kézbesítő” többnyire változó munkakörnyezetben dolgozik. Munkáját részben beltéri helyszínen (irodai kisegítő tevékenységek), részben a szabadban (kézbesítés) végzi.

A „Hivatalsegéd, kézbesítő” munkaideje jellemzően a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órát dolgozik. Ha a munka ütemezése, a határidő megköveteli, eseti túlmunkára is sor kerülhet. Reklámújság kézbesítő munkakör esetén előfordulhat a részmunkaidős foglalkoztatás. Jellemző lehet a kora reggeli vagy az esti órákban vagy a hétvégeken történő munkavégzés.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Hivatalsegéd, kézbesítő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Hivatalsegéd, kézbesítőként” dolgozzon, nincs szükség szakképesítésre. Az adott munkahelyen történő betanítás során, néhány hét alatt ismeri meg a helyszínt, az elvárásokat, az anyagokat, eszközöket, berendezéseket és azok használatának módját.

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Hivatalsegéd, kézbesítő” foglalkozást választom?

 

A „Hivatalsegéd, kézbesítő” közepesen nehéz fizikai munkát végez. A gyakori emelés, cipekedés, hajolgatás hát-, derék- és gerincbántalmakhoz vezethet. A sok gyaloglás, biciklizés a lábakat veszi fokozottan igénybe, amely visszérpanaszokat okozhat.

A munkával járó pszichés nehézség adódhat a munka egyhangúságából (monotonitás), a szoros határidők (a küldeményt gyorsan el kell juttatnia a címzetthez) okozta feszültségből.

A munkavégzéshez szükség van a kezek használatára és a hosszan tartó állás képességére, bírnia kell az egész napi terhelést, így az egészségügyi elvárások a következők:

 • közepesen nehéz fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás.

 

A „Hivatalsegéd, kézbesítő” munkára környezeti ártalmak nem jellemzőek. Veszélyforrások a szabadban, utcán végzett munka jellegéből adódnak:

 • közlekedéssel összefüggő baleseti veszélyek;
 • az időjárás viszontagságai, a nagy meleg és hideg az egészségre károsan hatnak.

 

Hallás- és értelmi sérültek a sérülés típusától és mértékétől függően láthatják el ezt a munkakört.

Hallássérültek munkavégzése esetén kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása. A munkafeladatok kiadásánál fontos pl. a jó szájról olvasási képesség, melyet az írásban történő feladatkiadás is megkönnyíthet.

Értelmi sérültek foglalkoztatása esetén, egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére történő munkaköri betanítás során, fontos a munkafeladatok egyértelművé tétele, a sokoldalú szemléltetés, a munkaműveletek többszöri, ismételt bemutatása, begyakorlása, az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben való közlése, valamint a könnyen érthető kommunikáció alkalmazása. Nagy figyelmet kell fordítani a társas környezetbe való beilleszkedés elősegítésére.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Hivatalsegéd, kézbesítő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Hivatalsegéd, kézbesítő” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Fizikai erőnlét, amelyet a sok gyaloglás, cipekedés követel meg;
 • Kitartás, mert munkájába könnyen beletanulhat, így hosszú távon az egyhangúvá, monotonná válhat;
 • Együttműködés a jó munkakapcsolat fenntartása érdekében.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

 

Erre az érdeklődési irányra az jellemző, hogy a személy szereti, ha munkájának kézzelfogható eredménye van, szívesen dolgozik eszközökkel, anyagokkal, követi az előírásokat. Fontosnak tartja, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesse munkáját, mert biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel, és pontosan tudja, meddig terjed a felelőssége, hatásköre.

 

Munkamód: Tárgyias – Végrehajtó – Gyakorlatias – Monoton

 

Ez azt jelenti, hogy a „Hivatalsegéd, kézbesítő” a munkavégzés során többféle tárgyat (küldemények) használ. A munkavégzés, a munkafázisok, munkafeladatok kevéssé vagy nem mutatnak változatosságot, ugyanazon cselekvések ismétlődnek, előre kiszámíthatóak. A feladatait pontosan, sorrendben, megadott szabályok betartásával végzi. Kézzelfogható dolgokkal foglalkozik.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Hivatalsegéd, kézbesítő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Hivatalsegéd, kézbesítő” jellemzően a közszférában (oktatási, közművelődési intézményekben stb.) alkalmazottként helyezkedhet el.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Hivatalsegéd, kézbesítőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Hivatalsegéd, kézbesítő” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkáltató jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

Az országos átlagkereseti adatok alapján a „Hivatalsegéd, kézbesítő” nem túl magas fizetésre számíthat. Az állásajánlatok többnyire a minimálbért jelölik meg kezdő fizetésként.

Az átlagkereset havi bruttó 180.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Hivatalsegéd, kézbesítő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Kerékpáros kézbesítő

Küldönc

Reklámújság kézbesítő

 

Rokon foglalkozások:

 

Mérőóra leolvasó

Postai szolgáltató

Hordár, csomagkihordó