Hulladékgazdálkodási technológus

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TECHNOLÓGUS

 

Foglalkozási terület: Környezetvédelem

6-jegyű FEOR kód: 313407

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Hulladékgazdálkodási technológus” foglalkozást választom?

 

A környezettudatosabb életforma kialakítása ma nemzetközi projekt, amiben nagy szerepe van a hulladék újrahasznosításának, és minden új technológia, ami segít ebben, rendkívül sokat ér. A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszerét, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást együttesen hulladékgazdálkodásnak nevezzük.

A „Hulladékgazdálkodási technológus” a hulladékok keletkezésének megelőzésével, a keletkezett hulladékok veszélyességének csökkentésével, a hulladékok típusonkénti (szelektív) gyűjtésével és hasznosításával, a nem hasznosítható hulladékok megfelelő módon történő ártalmatlanításával foglalkozik. Feladata a településen illetve a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés során keletkező melléktermékek, hulladékok gyűjtése, begyűjtése, szállítása, tárolása, előkezelése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása és elhelyezése. Első körben a hulladék megelőzésére összpontosít, amit az újrahasználat, az újrahasznosítás, a hasznosítás, végül pedig az ártalmatlanítás követ. A „Hulladékgazdálkodási technológus” hulladékgazdálkodási létesítményeket üzemeltet. Megszervezi a települési és termelési szilárd hulladék gyűjtését, tárolását, szállítását és kezelésre történő átadását. Foglalkozik a talajon történő hulladékelhelyezés kérdéskörével. Önállóan vagy mérnöki irányítással, mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját. A kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat. Ellenőrzi a levegőszennyezéstől vagy a zajártalomtól védő, a szennyvíztisztító, a veszélyes hulladékok megsemmisítésre és a sugárvédelemre szolgáló berendezéseket. Feltárja az adott technológia hulladékképződési ill. szennyező forrásait. Mennyiségileg felméri, és analitikai vizsgálatnak veti alá a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat. Rögzíti és értékeli a mérési eredményeket. Kezeli a hulladékokat, intézkedik a tárolásukról, szállításukról, ártalmatlanításukról. Minőségellenőrzési munkaterületen környezetvédelmi elemzői, ellenőri feladatokat lát el. Közreműködik a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában. Kapcsolatot tart a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, az önkormányzatokkal, a lakossággal. Közreműködik a környezetbarát, hulladékszegény eljárások kidolgozásában és bevezetésében. Tájékoztatja a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól és a védekezés módjáról. Szakhatósági területen kivizsgálja a bejelentéseket. Eleget tesz a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adminisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Hulladékgazdálkodási technológus”?

 

A hulladékgazdálkodási technológus elsősorban a mérések végzéséhez, minták elemzéséhez szükséges eszközöket, berendezéseket használja. Emellett munkájának eredményét irodai eszközökkel és számítógép segítségével dokumentálja. Főbb eszközei tehát:

 • terepen szükséges kéziszerszámok;
 • mintavételi eszközök, helyszíni – talaj, víz – méréshez mérőműszerek, tárolóedények;
 • vizsgálati, analitikai eszközök, berendezések;
 • szárítószekrény, hűtő-, fagyasztószekrény;
 • mérőeszközök: labormérleg, sugárzás-, nyomás-, feszültségmérő;
 • laboratóriumi eszközök: mikroszkóp, kémcsövek, csipesz, lombik;
 • irodatechnikai eszközök: íróeszköz, papír, fénymásoló, nyomtató, szkenner;
 • telefon, mobiltelefon;
 • számítógép internet kapcsolattal, megfelelő programokkal.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Hulladékgazdálkodási technológus” leszek?

 

A hulladékgazdálkodási technológus zárt térben és szabadban egyaránt dolgozik.

A környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságának, koncentrációjának vizsgálatához szabadtéri mintavételt végez. A mintákat jellemzően laboratóriumban elemzi. A munkához fűződő adminisztrációs feladatokat irodában végzi. Vizsgálatok előtt és után az ellenőrzött anyagok raktárában is rendszeresen megfordul.

A hulladékgazdálkodási technológus 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Szakterületétől függően szükséges lehet hétvégi munkavégzés vagy túlóra is. Mintavétel során munkája utazással is járhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Hulladékgazdálkodási technológus” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki Hulladékgazdálkodási technológusként dolgozzon, a „Környezetvédelem-Vízgazdálkodás” szakmacsoporton belül a „Hulladékgazdálkodó szaktechnikus” (OKJ 55 850 01) ráépülő szakképzésben célszerű részt vennie. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 240-360 óra között változhat a képzési idő.

Szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: a „Környezetvédelmi technikus” (OKJ 54 850 01) szakképesítés vagy a „Környezetvédelmi ügyintéző” (OKJ 51 850 01) részszakképesítés megszerzése.

 

Továbblépési lehetőség: további ráépülő szakképzésben /Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus (OKJ 55 850 02), Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus (OKJ 55 850 03), Települési környezetvédelmi szaktechnikus (OKJ 55 850 04) Természetvédelmi szaktechnikus (OKJ 55 850 05)/ való részvétel vagy felsőfokú továbbtanulás a Környezetmérnök alapképzési szakon.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A „Hulladékgazdálkodó szaktechnikus” szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ (Esztergom, Budapest)

Géniusz Plusz Oktatási Kft. (Budapest, Esztergom)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Hulladékgazdálkodási technológus” foglalkozást választom?

 

A „Hulladékgazdálkodási technológus” jellemzően szellemi, részben könnyű fizikai munkát végez. Tevékenységét ülő testhelyzetben vagy állva végzi. Gyakori helyváltoztatással járó tevékenység. Mintavételkor hosszabb gyaloglás, hajlongás, guggolás is szükséges lehet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés igénybevételt jelent.

 

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a „Hulladékgazdálkodási technológus” szakma gyakorlásához:

 • könnyű fizikai és szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó gyakorlati színlátás;
 • ép vérképzőrendszer és jól működő máj;
 • egészséges bőr szükséges a látható bőrfelületeken, kifejezetten a kézen (a fokozott fizikai igénybevétel miatt).

 

A hulladékgazdálkodási technológust a munkavégzés során a következő ártalmak érhetik:

 • fertőzés-, sugárveszély a vizsgált minták szennyezettségének lehetősége miatt;
 • a laborban használt vegyi anyagoknak allergizáló és irritatív hatásuk lehet;
 • tűz- és robbanásveszély a laboratóriumi munka során;
 • egyes mérési területeken zajterhelés lehet;
 • szabadtéren végzett munka esetén számolnia kell a változó időjárási viszonyokkal.

 

Hallássérültek és mozgássérültek a sérülés típusától és mértékétől függően, a sérüléstípusnak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával láthatják el ezt a munkakört. A munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok más munkatársaknak történő átadásával) segíthető elő, hogy ezen a pályán dolgozhassanak.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Hulladékgazdálkodási technológus” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Hulladékgazdálkodási technológus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Felelősségtudat a végzett munka eredményének fontossága, a környezet védelmének és az emberek egészségének biztosításában való közreműködés miatt;
 • Önállóság, mert munkáját sokszor egyedül végzi, magának kell a következtetéseket levonnia, a döntéseket meghoznia;
 • Technológiai, műszaki kompetencia a mérőeszközök, berendezések használatához, a munka szakszerű, precíz elvégzése érdekében;
 • Figyelem, mivel a számítások és a mérőberendezések kezelése, beállításai során a kapott eredmények értékelése nagyfokú összpontosítást követel meg a szakembertől;
 • Kézügyesség a mintavételhez és a mikroszkóp, valamint a mintavételi- és mérőeszközök precíz kezeléséhez;
 • Együttműködés, mivel munkája során sokszor együtt kell működnie más környezetvédelmi szakemberekkel, vegyészekkel, mérnökökkel.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak különféle eszközökkel, berendezésekkel (pl. mérési és laboratóriumi eszközök). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik a jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhető munkát. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a problémák részletes elemzésére és a megoldások kidolgozásra.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a hulladékgazdálkodási technológus szívesen dolgozik különböző eszközökkel és anyagokkal (pl. víz- és talajminták). Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Hulladékgazdálkodási technológus” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Elhelyezkedhetnek a települési önkormányzatoknál, a mezőgazdasági kis- és nagyüzemekben, hulladékkezelő létesítményekben.

A hulladékgazdálkodási technológus iránt a jövőben várhatóan növekvő munkaerőpiaci keresletre számíthatunk.

A képzéssel betölthető állások és a képzést elvégzők száma hasonlóan alakul, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Hulladékgazdálkodási technológusként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a hulladékgazdálkodási technológus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

A „Hulladékgazdálkodási technológus” fizetése az országos átlagbér körül alakul.

Az átlagkereset havi bruttó 280.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Hulladékgazdálkodási technológus” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Élelmiszeripari környezetvédelmi technikus

Emissziómérő technikus (környezetvédelem)

Energetikai környezetvédő technikus

Erdészeti környezetvédő szaktechnikus

Fém- és energiaipari környezetvédelmi technikus

Geológiai környezetvédelmi technikus

Gépészeti környezetvédelmi technikus

Hulladékkezelő technikus

Környezet- és vízgazdálkodási technikus

Környezet-ellenőrző laboráns

Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns

Környezetvédelmi méréstechnikus

Környezetvédelmi szaktechnikus

Közlekedésépítő környezetvédő technikus

Levegőtisztasági felügyelő

Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus

Munkakörnyezeti felügyelő

Szennyvízlaboráns

Települési környezetvédelmi technikus

Vegyipari környezetvédelmi technikus

Víz- és környezetvédelmi technológus

Víz és légtérvizsgáló laboráns

Vízminőségvizsgáló laboráns

Zajtechnikus

 

Rokon foglalkozások:

 

Környezetvédelmi technikus

Környezetfelmérő, tanácsadó

Környezetvédelmi mérnök

Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő

Veszélyes hulladék feldolgozó