Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő

HULLADÉKOSZTÁLYOZÓ, HULLADÉKTELEP KEZELŐ

Foglalkozási terület: Környezetvédelem

6-jegyű FEOR kód: 921200

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő” foglalkozást választom?

 

A „Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő” munkájával előkészíti az egyes hulladéktípusokat megsemmisítésre, az újrahasznosíthatónak minősített hulladékokat újrafeldolgozásra, a veszélyes hulladékokat ártalmatlanításra, az egyéb hulladékokat pedig égetésre. Munkájával környezetünket védi.  Hulladékokat mozgat, válogat. Különválasztja a papír-, üveg-, műanyag-, alumínium-, illetve egyéb újrahasznosítható, újrafelhasználható hulladékokat, amelyeket csoportonként külön gyűjtőedénybe helyez. Azokat a hulladékokat, amelyek nem minősülnek veszélyesnek, előkészíti égetés által történő feldolgozásra. A nagyobb méretű (pl. a lomtalanítás alkalmával a telepre szállított), javítható vagy újrafelhasználható bútorokat és más berendezéseket, gépeket, alkatrészeket, elektromos berendezéseket kiválogatja, osztályozza. Amennyiben veszélyes hulladéknak minősíthető, azt annak jellegzetességétől függő ártalmatlanítási technológia alkalmazásának céljával átadja a veszélyes hulladék feldolgozó szakembernek. Alkalmassá teszi a hulladékot a hulladékkezelő gép általi feldolgozásra. Az osztályozhatatlan hulladékot eltakarítja, majd továbbszállíttatja szemét- vagy lerakó-telepre.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő”?

 

A hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő munkája során többféle eszközt használ:

 • kézi és gépi válogató berendezéseket;
 • tároló és szállító eszközöket;
 • tömörítő gépet;
 • aprító gépet;
 • kézi szerszámokat;
 • védőruházatot: gumikesztyű, sisak, bakancs stb.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő” leszek?

 

A hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő zárt térben és szabadban egyaránt dolgozik.

A hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő többnyire 40 órás, szokásos munkaidőben dolgozik. Időbeosztása igazodik a hulladékgazdálkodási létesítmény, hulladékkezelő telep munkarendjéhez. Vannak olyan telephelyek, amelyekben a hulladékégetés folyamatos, így a hulladékok osztályozására, válogatására is több műszakban van szükség. Ily módon lehetséges, hogy a hulladékosztályozó munkás több műszakban, váltakozó munkarend szerint dolgozik.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki hulladékosztályozóként, hulladéktelep kezelőként dolgozzon, nem szükséges szakképesítés, de a „Környezetvédelem – Vízgazdálkodás” szakmacsoporton belül a „Hulladékválogató és -feldolgozó” (OKJ 21 851 02) részszakképesítés vagy a „Hulladéktelepkezelő” (OKJ 32 851 02) szakképesítés megszerzése előnyös lehet. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 270-450 óra között változhat a képzési idő.

 

A „Hulladéktelepkezelő” (OKJ 32 851 02) képzéshez kapcsolódó részszakképesítések:

 

Hulladékgyűjtő és -szállító (OKJ 21 851 01)

Hulladékválogató és -feldolgozó (OKJ 21 851 02)

Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó (OKJ 31 851 02)

 

A részszakképesítések megszerzésére hallássérültek és a tanulásban akadályozottak esetében, a Szakképzési Hídprogramban történő oktatás keretében, speciális, adaptált tanterv alapján is lehetőség van.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: befejezett iskolai végzettséget nem igényel.

 

Továbblépési lehetőség: a „Hulladékgazdálkodó szaktechnikus” (OKJ 55 850 01) ráépülő szakképzésben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió felnőttképző intézményei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

OKTÁV Továbbképző Központ (Esztergom, Budapest)

West Horizont Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő” foglalkozást választom?

A „Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő” tartós állással járó, közepesen nehéz fizikai munkát végez.

A hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő munka végzéséhez elvárás:

 • jó látás, szemmérték, teljes látótér, térlátás, ami többek között a hulladékok azonosításakor és a gépekkel való munkavégzéshez szükséges;
 • ép hallás;
 • jó egyensúlyérzék, mert gépek, berendezések között mozog;
 • fokozottan terhelhető kezek, karok, ujjak: ez az osztályozás során szükséges;
 • terhelhető végtagok és gerinc a munkával járó álláshoz, gyalogláshoz, hajlongáshoz, anyagmozgatáshoz;
 • közepesen nehéz fizikai munkavégzés napi energiaszükségletét biztosító szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • fokozott figyelem és éber tudatállapot; egészségi állapota ne tiltsa a fokozottan balesetveszélyes munkát;
 • poros, gázos munkakörnyezetben és szabadban végzett munkára alkalmas legyen;
 • korlátozó tényező lehet a többműszakos munkavégzés tilalma.

Hallássérültek és értelmi sérültek a sérülés típusától és mértékétől függően, a sérüléstípusnak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával láthatják el ezt a munkakört. A munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok más munkatársaknak történő átadásával) segíthető elő, hogy ezen a pályán dolgozhassanak.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Kitartás annak érdekében, hogy az esetleges egyhangú munkát jól el tudja végezni, akár hosszabb időn keresztül is;
 • Fizikai erőnlét, mert a munkavégzés sok járkálással, hajolgatással jár;
 • Kézügyesség a hulladékok válogatásához, osztályozásához.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak különféle eszközökkel, berendezésekkel, használják saját erejüket. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Előnyben részesítik a jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhető munkát. Szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával, azok kivitelezésével. Megnyugtatónak tartják, ha jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhetik a munkájukat. Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és pontosan tudják, meddig terjed a felelősségük, hatáskörük.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy a hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő szívesen dolgozik különböző eszközökkel és anyagokkal (pl. szelektív hulladék). Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Elhelyezkedhetnek hulladékkezelő létesítményekben, lerakókban.

A hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő iránt a jövőben várhatóan növekvő munkaerőpiaci keresletre számíthatunk.

A képzéssel betölthető állások és a képzést elvégzők száma hasonlóan alakul, ezért talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Hulladékosztályozóként, hulladéktelep kezelőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a hulladékkezelő létesítmény méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat. Jellemző a közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzés is. A megváltozott munkaképességűeket alkalmazó akkreditált foglalkoztatóknál szintén el lehet helyezkedni ezzel a szakképesítéssel.

 

A „Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő” fizetése jelentősen elmarad az országos átlagbértől. A kezdő fizetés általában a minimálbér.

Az átlagkereset havi bruttó 140.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó

Hulladék megsemmisítő

Hulladék-átvevőhely kezelő

Hulladékgyűjtő

Hulladékosztályozó munkás

Hulladéktelepkezelő

Hulladékválogató

Szelektív-hulladékgyűjtő

Szemét-elhelyezési térmester

Szeméttelep-rendező

Szennyvíz- és hulladékkezelő

Településihulladék-kezelő

 

Rokon foglalkozások:

 

Hulladékgazdálkodási technológus

Környezetvédelmi technikus

Veszélyes hulladék feldolgozó

Szemétgyűjtő, utcaseprő