Humánpolitikai adminisztrátor

HUMÁNPOLITIKAI ADMINISZTRÁTOR

 

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 413400

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Humánpolitikai adminisztrátor” foglalkozást választom?

 

A humánpolitikai adminisztrátor személyzeti információkra (pl. munkaviszony létesítésére, fenntartására, megszüntetésére, teljesítményértékelésre, képesítésre) vonatkozóan adminisztratív feladatokat lát el. Munkáját az emberi erőforrás-gazdálkodás különböző területein (munkaerő toborzás-kiválasztás, munkaköri rendszer, teljesítményértékelés, képzés, bér és juttatások stb.) végzi.

Toborzási és kiválasztási feladatokat lát el. A megüresedő vagy újonnan meghatározásra kerülő betöltetlen álláshelyeket meghirdeti munkaerő-közvetítő szervezetnél, állásportálokon vagy újságokban. E tevékenység során együtt dolgozhat fejvadász cégekkel is. A felvételi feltételekre vonatkozó megkereséseket fogadja, és megválaszolja azokat. Összegyűjti a beérkező önéletrajzokat. Az álláspályázatokat és előléptetési kérelmeket feldolgozza, és a jelentkezőket tájékoztatja az eredményről.

Elkészíti a munkaszerződéseket, munkakörváltozáskor felülvizsgálja, módosítja azokat. Bérbesorolással kapcsolatos feladatokat végez.

A munkatársak számára hasznos és szükséges továbbképzési tanfolyamok, tréningek után érdeklődik. Különféle tájékoztatókból információkat gyűjt a szakmai továbbképzési lehetőségekről. A kapott információkat megosztja a munkatársakkal. Jelentkezés esetén elvégzi az ezekhez kapcsolódó adminisztrációs munkálatokat. Tanulmányi szerződést készít elő, a vizsgákhoz szükséges szabadnapokat nyilvántartásban követi stb.

Vezetője és a HR csapat munkáját támogatja, többek között előadásanyagok előkészítésével, találkozók megszervezésével, levelezésekben való részvétellel, interjúra érkező személyek fogadásával stb. Szoros kapcsolatot tart az egyes szakterületekkel, a bérszámfejtőkkel, számviteli és pénzügyi munkatársakkal.

Megadott szempontok alapján kigyűjtéseket, statisztikákat készít, kézi és számítógépes irattári és nyilvántartási rendszereket vezet. Napi szinten követi számítógépes rendszeren a ki- és belépők létszámát, adatait. Nyilvántartást vezet az újonnan felvett munkavállalókról. Naprakészen tartja a korábbi munkahelyekre, fizetésekre, teljesítményértékelésekre, képesítésre és az alkalmazottak kivett, illetve összegyűlt szabadnapjaira vonatkozó információkat. A munkahelyi kollektív szerződésnek a munkaüggyel és anyagi érdekeltséggel összefüggő fejezeteit előkészíti. A személyzeti tevékenységre vonatkozó jelentéseket és dokumentumokat állít össze.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Humánpolitikai adminisztrátor”?

 

A „Humánpolitikai adminisztrátor” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • dokumentumok: formanyomtatványok, szerződések;
 • kézikönyvek: jogszabályok, útmutatók;
 • irodatechnikai eszközök: toll, papír, fénymásoló, nyomtató, szkenner, számológép, iratmegsemmisítő gép;
 • telefon, mobiltelefon, fax;
 • irodai eszközök: naptár, jegyzetfüzet.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Humánpolitikai adminisztrátor” leszek?

 

A humánpolitikai adminisztrátor munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. Dolgozhat önálló munkaszobában vagy úgynevezett nyitott irodában (ahol más munkatársakkal egy légtérben van). Az állásinterjúk, tájékoztatók, megbeszélések stb. rendszerint tárgyalóteremben folynak.

A humánpolitikai adminisztrátor munkaideje a szokásos munkarendben történik, heti 40 órában foglalkoztatják. Csúcsidőszakokban (pl. tömeges létszámleépítés esetén vagy teljesítményértékelés- és bérfejlesztéskor) túlmunka előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Humánpolitikai adminisztrátor” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki humánpolitikai adminisztrátorként dolgozzon, több lehetőség is megfelelő lehet. Az „Ügyvitel” szakmacsoporton belül az „Irodai titkár” (OKJ 54 346 03) és a „Közgazdaság” szakmacsoporton belül az „Üzleti szolgáltatási munkatárs” (OKJ 54 340 01) szakképesítések megszerzésével egyaránt betölthető a munkakör. A képzés történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően ágazati érettségivel 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1000 óra között változhat a képzési idő.

Kétéves képzés esetén az első évfolyamot követően 160 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: az Emberi erőforrások (Human Resources) alapképzési szak (BA) elvégzése

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Szakgimnáziuma

Érdi Szakképzési Centrum Csonka János Műszaki Szakközépiskolája és Szakiskolája

Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző Iskolája

Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Nagykáta)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Katona József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma

Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Esztergom)

Tatabányai Szakképzési Centrum Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája (Tatabánya)

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája (Balassagyarmat)

Bocskai Református Oktatási Központ Apáczai Csere János Középiskolája (Budapest)

Fogadják a különleges bánásmódot igénylő és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, valamint az autizmus spektrumzavarral rendelkező tanulókat is.

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (Budapest)

Schola Europa Akadémia (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Humánpolitikai adminisztrátor” foglalkozást választom?

 

A humánpolitikai adminisztrátor munkája többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. A munkával jár a lelki megterhelés, a fokozott pszichés terhelés (szoros határidők, esetleges túlóra csúcsidőszakokban, nagy létszámú munkaerő-felvételkor, nézeteltérések a munkatársakkal, a pályázók elutasítása kapcsán adódó konfliktusok).

 

Egészségi követelmények:

 

 • jó látás;
 • ép hallás;
 • jó beszélőképesség;
 • a kar, a kéz és az ujjak fokozott terhelhetősége;
 • tartós ülő munkavégzésre való alkalmasság;
 • fokozott figyelemre való képesség;
 • együttműködési képesség;
 • érzelmi terhelhetőség.

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkakör átszervezésével, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével mozgás- és látássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Humánpolitikai adminisztrátor” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Humánpolitikai adminisztrátor” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Kommunikációs képesség álláskeresőkkel, dolgozókkal, munkatársakkal és partnerekkel történő kapcsolattartáshoz, a jó ügyfélkapcsolat kialakításához, fenntartásához;
 • Digitális kompetencia, mivel munkája nagy része számítógéphez kötött;
 • Kitartás, mert a sok adminisztráció olykor egyhangúvá válhat, mégsem ejthet hibákat;
 • Konfliktuskezelés, stressztűrés a dolgozókkal, pályázókkal való zökkenőmentes kapcsolathoz, a szoros határidős feladatok megfelelő kezeléséhez;
 • Együttműködés a hatékony munkakapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Közösségi – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. A pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. Szeretnek információkat gyűjteni, elemezni. Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal. Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükségleteinek felismerésében, problémáik megoldásában. Szeretik megszervezni saját maguk és mások tevékenységét. Függetlenek és önállóak saját munkavégzésük folyamatában.

 

Munkamód: Irányító – Végrehajtó – Aprólékos – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Humánpolitikai adminisztrátor” munkája egyrészt kezdeményező, irányító, szervező jellegű, másrészt jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján történő munkavégzés. A feladatokat pontosan, sorrendben, saját ritmusában, tempójában szereti végezni. Előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben dolgozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Humánpolitikai adminisztrátor” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A humánpolitikai adminisztrátor a multinacionális vállalatok, cégek, vállalkozások humánerőforrás-gazdálkodási területén helyezkedhet el. Egy vállalat vagy közigazgatási szerv alkalmazottjaként dolgozik. Munkája iránt folyamatos munkaerőpiaci kereslet mutatkozik.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Humánpolitikai adminisztrátorként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Humánpolitikai adminisztrátor” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalat jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

A „Humánpolitikai adminisztrátor” fizetése az országos átlagbér körül alakul.

Az átlagkereset havi bruttó 280.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Humánpolitikai adminisztrátor” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Beléptetési ügyintéző (munkaügyi)

Emberi erőforrás-ügyintéző

Humánerőforrás-asszisztens

Humánerőforrás-ügyintéző

Humánerő-gazdálkodási ügyintéző

Humánpolitikai ügyintéző

Munkaügyi előadó

Munkaügyi nyilvántartó

Munkaügyi ügyintéző

Személyi nyilvántartó

Személyiadat nyilvántartó

Személyzeti adminisztrátor

Tagnyilvántartó

Tanuló nyilvántartó

 

Rokon foglalkozások:

 

Bérelszámoló

Irodai szakmai irányító, felügyelő

Személyi asszisztens

Általános irodai adminisztrátor