Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő

INFOKOMMUNIKÁCIÓS ALKALMAZÁSFEJLESZTŐ

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 214404

 

Miből fog állni a munkám, ha az „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő” foglalkozást választom?

 

Az IT-alkalmazások szinte mindegyike hálózatos. Nemsokára a kommunikáló embereknél és az általuk használt alkalmazásoknál sokkal több kommunikáló gép lesz hálózatba kapcsolva. Az infokommunikáció szakterület a hálózatokat, a rajtuk megvalósítható szolgáltatásokat és a segítségükkel megvalósítható – beszéd, adat, kép, videó, multimédia és összetett – alkalmazásokat foglalja magában.

Az „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő” a hálózati rendszerek és szolgáltatások kialakításával, konfigurációjával és üzemeltetésével, a rendszerek működésében alapvető szerepet játszó vezetékes és vezeték nélküli technológiákkal, a médiatartalom-terjesztés és -feldolgozás technológiáival, a nagyfrekvenciás és műholdas rendszerek elemeivel, továbbá rádiós mérőrendszerekkel és alkalmazásokkal foglalkozik. Átlátja a kommunikációs hálózatok működését, azok fejlesztésében vesz részt. Figyelembe véve a különböző alkalmazások, de legfőképp a multimédiás szolgáltatások követelményeit, értékeli azok teljesítményét.

Különféle fejlesztéseken dolgozik pl. az alábbi témakörökben:

 

 • Vezetékes hálózatok felépítése és működése
 • WiFi hálózatok és biztonságuk
 • Szenzorhálózatok és az IoT vezetéknélküli technológiái
 • Hálózati funkciók és hálózatok kialakítása az igényfelméréstől a szolgáltatási szerződések létrehozásáig
 • Telephelyek összekapcsolásának és a kapcsolatok biztonságának megoldásai
 • Hálózatok szegmentálása, incidensek felderítése
 • Hitelesítés hálózatokon keresztül
 • Támadások a hálózati rétegekben, sérülékenységek felderítése, terheléselosztás és minőségbiztosítás megoldásai
 • Tárgyak internete (IoT, Internet of Things) és technológiai konvergenciák
 • IoT programozási platformok
 • IoT hálózatok, szolgáltatások és alkalmazások biztonsága
 • Infokommunikációs hálózatok technológiái és a megvalósítható alkalmazások
 • Nagysebességű vezetékes és vezeték nélküli hálózatok rendszertechnikája
 • Médiatartalom terjesztésének technológiái
 • Beszédfeldolgozás, szintézis, felismerés
 • Beszéd-alapú és multimodális interfészek tervezése
 • Szövegfeldolgozás beszédtechnológiához kapcsolódva (pl. szövegek nyelvének automatikus meghatározása, automatikus ékezet regenerálás)
 • Ügyfélszolgálat automatizálás
 • Mobil felhasználói felületek tervezése
 • Vezetékes, fix és mobil vezeték nélküli hálózatok, valós idejű átvitel IP alapú hálózatokon
 • Nagyfrekvenciás rendszerek felépítése, tervezése
 • Hálózati alkalmazások minőségbiztosítása
 • Hang-, kép- és mozgókép-rendszerek, stúdiótechnika, műsorszórás

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő”?

 

Az „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő” elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

 • Számítógép – személyi számítógép vagy laptop – internetkapcsolattal, amely alkalmas operációs rendszer futtatására, kis- és közepes hálózatok forgalomirányítási feladataira;
 • Szoftverek, például:
  • Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek (pl. Windows, Linux, Android, iOS);
  • Web fejlesztő eszközök (pl. MS Visual Web Developer);
  • Multimédia fejlesztő eszközök (pl. Adobe CS);
  • Irodai szoftvercsomag (pl. Microsoft Office, LibreOffice);
 • Irodatechnikai eszközök: szkenner, nyomtató, íróeszközök, telefon.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő” leszek?

 

Az „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő” beltéri helyszínen, irodában dolgozik. Jellemzően a számítógépe előtt ül. Önálló vállalkozóként vagy távmunkában történő foglalkoztatás esetén, otthon is végezheti a munkát. Amennyiben csapatmegbeszélésekre kerül sor, annak a helyszíne egy arra alkalmas tárgyaló vagy interneten keresztül történő konferencia megbeszélés (például Skype).

Az „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő” 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetében) túlmunka előfordulhat. A munka jellegéből adódóan a kötetlen munkaidőben és távmunkában történő foglalkoztatás is jellemző lehet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki infokommunikációs alkalmazásfejlesztőként dolgozzon, felsőfokú továbbtanulást célszerű választania. A „Villamosmérnök” BSc „Infokommunikációs rendszerek” specializációjának, a „Mérnökinformatikus (Computer Science Engineering) alapképzési szak Infokommunikáció” specializációjának elvégzése is megfelelő lehet.

Képzési terület: Informatika

A képzési idő félévekben: 7 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a szakiránynak megfelelő mester- (pl. Multimédia rendszerek és szolgáltatások főspecializáció mesterszak) és doktori képzésekben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A fenti alapképzéseket folytató felsőoktatási intézmények a régióban:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő” foglalkozást választom?

 

Az „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő” tevékenysége szellemi munka. A szakember sok időt tölt számítógépes ülőmunkával az irodában. E tevékenység káros hatásai például a szem hosszú időn át tartó, erőteljes terhelése, illetve a tartós ülőmunkából adódó mozgásszervi panaszok.

Az infokommunikációs alkalmazásfejlesztővel szembeni egészségi elvárások:

 • jó látás;
 • jó hallás;
 • ép karok és ujjak;
 • tartós ülőmunkára való alkalmasság;
 • fokozott figyelemre való képesség.

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, a látó-, ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Környezeti ártalmak:

Az infokommunikációs alkalmazásfejlesztő munkájára nem jellemzőek környezeti ártalmak, veszélyek, bár a munkatársaival és a megbízóval való folyamatos érintkezés, valamint a légkondicionált irodákban töltött hosszú idő miatt megemlíthető a fertőzésveszély mint kisebb kockázat.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Digitális kompetencia hardverek és szoftverek alkalmazásához
 • Kreativitás a tervezéshez
 • Logikus gondolkodás a programozáshoz
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében, megszervezésében
 • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Alkotó – Tárgyias

 

Az ilyen érdeklődésű emberekhez közel áll a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Olyan tevékenységeket tartanak vonzónak, ahol korábban megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik segítségével új, esetleg mások által még nem ismert megoldásokat találhatnak ki különféle helyzetek, kérdések, problémák megoldására. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy az infokommunikációs alkalmazásfejlesztő tevékenysége termékek létrehozására irányul. Elsősorban azt kedveli, ha munkája során a munkafolyamatokat egyedül, saját tempójában végezheti. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerő-piaci kereslet):

 

Az „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő” hálózati- és tartalomszolgáltatóknál, gyártóknál, e-gazdaság és kormányzat infokommunikációs rendszereit működtető, valamint értéknövelt szolgáltatásokat előállító kis- és középvállalkozásoknál helyezkedhet el, vagy saját vállalkozást indíthat.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés az Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő informatikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozások méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

Az „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő” fizetése jelentősen meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 460.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Alkalmazásfejlesztő informatikus

Alkalmazási rendszergondozó

Alkalmazás-programozó

Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő

Internetes alkalmazásfejlesztő

Programfejlesztő

 

Rokon foglalkozások:

 

Alkalmazásprogramozó

Rendszerelemző (informatikai)

Szoftverfejlesztő

Hálózat- és multimédiafejlesztő

Adatbázis-tervező és – üzemeltető

Rendszergazda

Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető

Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, – elemző