Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 215100

 

Miből fog állni a munkám, ha az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” foglalkozást választom?

 

A statisztikai eszközök alkalmazása egyre nagyobb teret hódít a verseny- és közszféra területén, valamint a kutatóintézetekben. A megfelelő statisztikai technikák segítségével olyan új információk kerülhetnek a megrendelők birtokába, amelyekkel javíthatják folyamataik hatékonyságát, növelhetik bevételeiket, és erősíthetik ügyfélmegtartási stratégiájukat. A különböző statisztikai eljárások lehetővé teszik többek között klinikai vizsgálatokból, marketing adatbázisokból, ügyfél preferencia-kutatásokból, értékpapírpiac-elemzésekből származó adatok értékelését.

Az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” komplex szakma, amelynek jellemzője, hogy a gazdasági folyamatok elemzéséhez szükséges statisztikai adatforrások tervezésére, feltárására, kezelésére, elemzésére és értékelésére informatikai eszközöket használ. A tervezéstől és adatgyűjtéstől kezdve egészen a konkrét elemzésig és riportkészítésig segíti a hatékony üzleti működést, támogatja a döntéshozatalt. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése. Különböző szintű közgazdasági és pénzügyi döntés-előkészítő feladatok megoldásában vesz részt.

A tudományos vagy üzleti megrendelőtől érkezett kérdést átfogalmazza a statisztika nyelvére. Megtervezi a kérdésnek megfelelő vizsgálatot. Kidolgozza az adatgyűjtés módszerét. Meghatározza a mintavétel módját. Közreműködik az empirikus kutatás megszervezésében. Az információk gyűjtésére, rendszerezésére, feldolgozására, elemzésére és közzétételére a legkorszerűbb számítástechnikai szoftver- és hardvereszközöket alkalmazza. Statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervez és valósít meg. A hatékony statisztikai eszköztár használatával gyorsan és egyszerűen kinyeri a döntéshozáshoz szükséges információkat. Általános és üzleti statisztikai számításokat elemez. Értelmezi és táblázatos vagy grafikus formában megjeleníti az eredményeket. Kutatási jelentést ír és a megrendelőknek prezentációt készít.

Figyelemmel kíséri az információ-technológiai újdonságokat, javaslatot tesz a korszerűsítésre, és részt vehet a fejlesztésekben.

Jellemzően a következő területekre irányul tevékenysége:

 

 • Piaci folyamatok feltárása, megértése
 • Ügyfél és piaci viselkedés előrejelzése
 • Termékek vagy szolgáltatások iránti kereslet előrejelzése
 • Promóciós elemzések készítése
 • Emberi és további erőforrásigények feltérképezése
 • Hatékony árazási döntések megalapozása árérzékenység vizsgálattal
 • Befektetési lehetőségek elemzése
 • Orvosi, gyógyszerészeti kutatások
 • Társadalomtudományi kutatások
 • Minőségfejlesztés

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező”?

 

Az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

 • számítógép internetkapcsolattal, statisztikai szoftverekkel (pl. IBM SPSS Statistics moduláris felépítésű termékcsomag);
 • irodai berendezések: nyomtatók, fénymásolók, scannerek;
 • adatbázisok.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” leszek?

 

Az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” a munkáját beltéri helyszínen, irodában, számítógép mellett, monitor előtt ülve végzi. A munkavégzéséhez hozzátartozó megbeszélések során céges tárgyalószobákban is megfordulhat.

Az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős feladatok esetében) túlmunka előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Informatikai statisztikusként és gazdasági tervezőként” dolgozzon, két lehetséges továbbtanulási irányt is választhat.

A szakgimnáziumokban, az „Informatika” szakmacsoporton belül folyó „Gazdasági informatikus” (OKJ: 54 481 02) szakképesítés megszerzése az egyik lehetséges út. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1 vagy annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 900-1300 óra között változhat a képzési idő.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A „Gazdasági informatikus” szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi.

A másik lehetőség a felsőfokú továbbtanulás. A „Gazdaságinformatikus” (Business Informatics) vagy a Gazdálkodási és Menedzsment szak, „Statisztikus elemző” szakiránya alapképzési szakokra, vagy a „Survey statisztika” mesterképzési szakra vagy a „Gazdaság-és pénzügy-matematikai elemzés” osztatlan szakra történő jelentkezés egyaránt megfelelő lehet.

Képzési terület: Informatika

A képzési idő félévekben:

Alapszakon: 7 félév

Mesterszakon: 4 félév

Osztatlan képzésben: 10 félév

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzéseken, valamint a mester- és doktori képzésekben való részvétel

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A Gazdasági informatikus (OKJ: 54 481 02) szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Nagykáta)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Balázs Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Katona József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Felnőttoktatási Gimnáziuma (Budapest)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

SZÁMALK-SZALÉZI Szakgimnázium (Budapest)

SOTER-LINE Oktatási Központ

 

A gazdaságinformatikus (BsC) alapképzést folytató felsőoktatási intézmények a régióban:

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi Számviteli Kar

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdálkodási Kar

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Zsigmond Király Egyetem

Gábor Dénes Főiskola

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” foglalkozást választom?

 

Az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” munkája jellemzően szellemi munka, munkavégzése nem jár jelentős fizikai igénybevétellel. Számolni kell a konfliktuskezeléssel, a határidők betartásával járó pszichés megterheléssel.

Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező munka végzéséhez elvárt egészségügyi követelmény:

 • jó látás a számítógép, a különböző elektronikus és papíralapú adatok kezeléséhez, használatához;
 • ép hallás és tiszta beszéd, ami a partnerekkel történő egyeztetések során hasznos;
 • ép és terhelhető kezek, ujjak az irodai munka végrehajtásához és a billentyűzet hatékony használatához;
 • tartós ülőmunkával terhelhető gerinc;
 • fokozott figyelemre való képesség.

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, speciális eszközök beszerzésével, használatával hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése.

A munkakörnyezet akadálymentesítésével mozgássérültek, illetve gyógyászati segédeszközök segítségével jó beszédértésű, éles látású egyének is képesek ebben a szakmában dolgozni.

 

Környezeti ártalmak:

 

Az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” munkájára nem jellemzőek környezeti ártalmak, veszélyek, egészségre ártalmas tényezők a számítógépes munkavégzésből erednek:

 • a tartós monitor előtt végzett munka okozta szemterhelés, mely látásromláshoz vezethet;
 • a számítógép előtti ülőmunka következményeként a különböző gerinc-, derék-, nyak- és ízületi bántalmak;
 • a számítógép-billentyűzet és az egér használata a kezek, ujjak inait, izmait terhelheti meg.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Digitális kompetencia, hiszen az informatika területe a folyamatosan megújuló ismereteken alapszik;
 • Önállóság, hogy a feladatokat egyedül is képes legyen megtervezni, azokról dönteni, majd végrehajtani és az eredményt ellenőrizni;
 • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz;
 • Logikus gondolkodás: képes hatékonyan alkalmazni a gondolkodási műveleteket, megérteni és levezetni törvényszerűségeket. Figyelembe veszi a lehetőségeket és valószínűségeket is. Képes bonyolult magyarázati sémákat kialakítani és használni is.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Elemző – Irányító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet.

 

Munkamód: Önálló – Aprólékos – Gyakorlatias

 

Ez azt jelenti, hogy az informatikai statisztikus és gazdasági tervező az önállóan végezhető feladatokat saját ritmusában, tempójában végzi. Munkája során elsősorban azt kedveli, ha az elemző gondolkodásmódot használhatja. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni. Előnyben részesíti, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” dolgozhat pénzügyi területen, a banki szektorban, gazdálkodó szervezeteknél, informatikai cégeknél, üzleti vállalkozásoknál. Főbb elhelyezkedési területek: a piac- és közvélemény-kutató cégek elemzési részlegei, a vállalatok piackutatási menedzsmentje, a non-profit szféra és a tudományos kutatóintézetek, valamint a közigazgatás.

Az IT-szektor a gazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazatai közé tartozik, ezért aki ebben a szakmában szerez képzettséget, biztos lehet benne, hogy nagyon hamar stabil és jól fizető állást fog találni mind a hazai, mind az Európai Unió munkaerőpiacán.

Az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Informatikai statisztikus és gazdasági tervezőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

Az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 520.000 Ft.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Informatikai statisztikus és gazdasági tervező” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

IT és gazdasági informatikus

Gazdasági és statisztikai ügyintéző

Üzleti elemző

Adatbázis asszisztens

 

Rokon foglalkozások:

 

Adatbázis-tervező és -üzemeltető

Statisztikus

IT üzleti elemző

Piackutató, reklám- és marketing tevékenységet tervező, szervező

Gazdaságinformatikus

Szoftverfejlesztő