Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő

INGATLANKÖZVETÍTŐ, INGATLANBECSLŐ

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 363304

 

Miből fog állni a munkám, ha az „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” foglalkozást választom?

 

Évente rengeteg lakás (házingatlan) és nem lakás céljára szolgáló helyiség, telek cserél gazdát hazánkban is. Az ingatlanközvetítő sokat segíthet az ingatlanpiaci tapasztalatokkal nem rendelkező, jogi ismeretekben járatlan ügyfeleknek.

Az „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” az ingatlanok eladását, megvásárlását, bérbeadását és bérbevételét szervezi, többnyire ügyfelei megbízásából, általában jutalékos rendszerben. Az ingatlanpiac kínálati és keresleti oldalát kezeli. Hirdetés útján, plakátokkal, szórólapokkal vagy az eladók felé történő ajánlással megfelelő kínálati adatbázist épít ki. Tevékenysége során, mintegy piackutatásként, feltérképezi az eladásra szánt házakat, lakásokat és telkeket. Összegyűjti az ingatlannal kapcsolatos legfontosabb információkat, például az ingatlan területét, szobák számát, komfortfokozatát, tájolását. Mindezekről személyesen is meggyőződik. Legtöbbször kimegy a helyszínre, ahol külső és belső fényképfelvételeket is készít, ami alapján még pontosabban bemutathatja az ingatlant az érdeklődőknek. Tájékozódik az eladni/bérbe adni kívánt ingatlan környezetéről, megközelíthetőségéről, szomszédjairól. Az értékesítést/bérbeadást megelőzően felértékelést végez vagy végeztet. Egyeztet az eladóval az irányár kialakításáról. Felveszi a kapcsolatot a potenciális vevőkkel/bérlőkkel, tájékoztatja őket az ingatlan tulajdonságairól és a kínálati árról. Az ingatlanközvetítő az őt alkalmazó céghez forduló vásárlókkal személyes beszélgetést folytat, amely során felméri a lakással, házzal kapcsolatos igényeket és szükségleteket. Az első látogatástól egészen az adásvételi szerződés aláírásáig végigkíséri az ügyfelét, és folyamatosan a rendelkezésére áll. Tájékoztatást nyújt (például fényképpel) a szóba jöhető ingatlanokról, és a legjobban tetszőket személyes időpont-egyeztetés után bemutatja. .A személyes találkozásokon kívül telefonon is kapcsolatot tart megbízóival, akiknek folyamatos tájékoztatást ad a különböző lehetőségekről. Matematikai, statisztikai, gazdasági számításokat végez. Lebonyolítja az adásvétel, bérlet és csere üzletkötéseket. Előkészíti az eladási vagy a bérleti szerződést. Az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk, okiratok beszerzésével és előkészítésével összefüggő feladatokat lát el. Ügyvédi közreműködéssel megszervezi az eladási szerződés vagy a bérleti szerződés aláírását és a tulajdonjogok átírását. A bérleti idő lejártakor átvizsgálja az ingatlant. Fejleszti szakmai ismereteit. Az ingatlanközvetítés összetett munka, ami folyamatos felkészülést igényel. Alaposan elsajátítja a gazdasági, műszaki, jogi, illetve ingatlanközvetítői ismereteket. Tájékozódik az adózási és illetékügyi kérdésekről, településrendezési ügyekről. Ismeri az ingatlan-nyilvántartási és önkormányzati ügyintézés szabályait és menetét. Folyamatosan figyeli az ingatlanpiac és az azt befolyásoló tényezők alakulását. Adminisztrációs feladatokat lát el. Nyilvántartást vezet az eladásra szánt ingatlanokról, azok jellemzőiről, az eladókról, a vásárlókról és igényeikről. Az adatbázist frissíti, aktualizálja.

Az ingatlanközvetítő és az eladó között az eladásra szánt ingatlan felvételekor írásbeli szerződés jön létre az ingatlan értékesítésének feltételeiről (pl. az értékesítés határidejéről, limitáráról, illetve a közvetítői jutalékról). Előfordul ugyanis az, hogy az üzletet a közvetítő nélkül a felek egymással szeretnék inkább megkötni, és megspórolni a közvetítő részére jogosan járó jutalékot.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő”?

 

Az „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” munkája során jellemzően kapcsolattartást, információmegosztást, adatrögzítést lehetővé tevő eszközöket használ:

 

 • mobiltelefon a kapcsolattartáshoz;
 • számítógép az adatrögzítéshez;
 • fényképezőgép;
 • mérőeszközök;
 • szóróanyagok, prospektusok;
 • gépkocsi vagy tömegközlekedési eszköz az ingatlanok felkeresése céljából.

 

A munkavégzéshez szüksége van nyomtatványokra, íróeszközökre, különböző papírokra, aktuális szakmai rendeletekre, előírásokra.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” leszek?

 

Az „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” a munkáját változatos, részben beltéri, részben kültéri helyszíneken végzi. Munkahelye rendszerint az iroda, ahol fogadja az érdeklődőket, végzi az adminisztrációt. Másrészt az ügyfelek által meghatározott külső helyszíneken dolgozik. Lakásokban, házakban, mikor felveszi az ingatlan adatait, majd bemutatja azokat a lehetséges vevőknek. Az ingatlanok feltérképezése során sok időt tölt a szabadban. Munkája utazással jár.

Az „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” jellemzően kötetlen munkaidőben dolgozik. Többnyire saját maga határozza meg munkarendjét, ami igazodik az ügyfelek szabadidejéhez, ezért a munka végzése nagy rugalmasságot igényel. Az ügyfelek gyakran munkaidőn túl és hétvégén érnek rá a lakásügyekkel foglalkozni, ezért gyakori az estébe nyúló, illetve a hétvégi munkavégzés.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslőként” dolgozzon, az „Egyéb szolgáltatások” szakmacsoporton belül az „Ingatlanközvetítő” (OKJ 52 341 02) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. Az oktatás Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés) keretében történik. A felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 240-360 óra között változhat a képzési idő.

 

Szakképesítés-ráépülés:

 

Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő (OKJ 53 341 01)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a ráépülő szakképzésben vagy szakirányú továbbképzéseken való részvétel

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

EFEB Érettségizettek Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Perfekt Budapesti Képzési Központ

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. Budapesti Iroda

MÁTRIX Oktatási és Vizsgaközpont (Budapest)

SOTER-LINE Oktatási Központ (Budapest)

Géniusz Plusz Oktatási Kft. (Budapest, Esztergom)

Benkő Képző Központ (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” foglalkozást választom?

 

Az „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” tevékenysége könnyű szellemi munkának minősül. A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Jellemző lehet a stressz a pénzügyi és szakmai felelősség miatt. Nagy türelemre, megértésre és néhány esetben kudarctűrő képességre van szükség. Előfordul, hogy a befektetett munka a közvetítő legjobb szándéka és tudása ellenére sem térül meg, ha például a találkozó előtt mondják le a megtekintést, illetve ha a vevő vagy az eladó a megállapodás előtt áll el a szerződéskötéstől.

Az ingatlanközvetítőkkel szemben támasztott egészségügyi követelmények elsősorban az ügyfelekkel való kapcsolattartásból, másfelől az ingatlanok bejárásából fakadnak:

 • szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó kommunikációs képesség.

 

Környezeti ártalmak:

 

Munkavégzését egészségre ártalmas tényezők, balesetveszély nem jellemzi, de baleseti veszélyforrások lehetnek:

 • a közlekedésből eredő kockázatok, ezért fokozottan ügyelni kell a megfontolt, szabályos közlekedésre;
 • a számítógép előtt végzett ülőmunka ergonómiai kockázati tényező, és fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket, szemet, idegrendszert, szív-érrendszert.

Mozgás- és hallássérültek számára is elláthatóak az ingatlanközvetítő szakma egyes részfeladatai, pl. az eladásra szánt házak, lakások, telkek feltérképezése, számítógépes nyilvántartása. Ennek feltétele viszont a munkakör átalakítása, pl. hallássérülés esetén a kapcsolattartást igénylő munkafeladatok, vagy mozgássérülés esetén a helyszíni szemle más munkatársra történő átruházása.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Kommunikációs készség az információnyújtáshoz, az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz;
 • Kitartás, hogy képes legyen huzamosabb időn át, a nehézségek esetén is a feladat elvégzésére összpontosítani;
 • Digitális kompetencia az ingatlan-adatbázis alkalmazásához;
 • Önállóság: jellemzően egyedül végzi munkáját;
 • Térbeli gondolkodás, hogy jól be tudja mutatni az adott ingatlant a lehetséges vevőnek, az esetleges átalakítási lehetőségeket fel tudja vázolni vevő számára.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Közösségi – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. Előnyben részesítik, hogy mások számára hasznos, szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Üzleti ügyben szívesen lépnek kapcsolatba másokkal. Fontos számukra, hogy legyenek biztonságot jelentő keretek, tisztában legyenek a teendőikkel, és tudják, hogy meddig terjed a felelősségük. Határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat.

 

Munkamód: Személyközpontú – Irányító – Önálló – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy az „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” elsősorban azt kedveli, ha embereknek terméket (ingatlant) kínálhat, eladhat. Előnyben részesíti, ha emberekkel kapcsolatot teremthet és fenntarthat, kommunikálhat. Az önállóan végezhető feladatokat saját ritmusában, tempójában végzi. Tevékenységének további fontos része másokat mozgósítani, lelkesíteni. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Az „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” ingatlanközvetítő vállalkozásoknál alkalmazottként vagy saját vállalkozásában dolgozik. A magyar ingatlanpiac az elmúlt évtizedekben látványos fejlődésen és ugyanakkor gyors átalakuláson ment keresztül. A piac fellendülésének köszönhetően az ingatlanközvetítői szakma is virágzását éli. Munkája iránt jelentős munkaerőpiaci kereslet mutatkozik.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés az „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

 

Az „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” fizetése az országos átlagbért többnyire meghaladja.

Az átlagkereset havi bruttó 400.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Ingatlanszakértő

Ingatlanbróker

Ingatlanközvetítő

Ingatlanközvetítő, ingatlanbecslő

Ingatlan-ügyintéző

Ingatlanügynök

Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

 

Rokon foglalkozások:

 

Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő

Kereskedelmi ügyintéző

Ügynök