Intézményi takarító és kisegítő

INTÉZMÉNYI TAKARÍTÓ ÉS KISEGÍTŐ

Foglalkozási terület: Egyéb szolgáltatások

6-jegyű FEOR kód: 911200

 

Miből fog állni a munkám, ha az „Intézményi takarító és kisegítő” foglalkozást választom?

 

Az „Intézményi takarító és kisegítő” különféle takarítási feladatokat lát el. Tisztán és rendezett állapotban tartja az irodák és más intézmények, a szállodák, valamint a járművek (pl. repülőgépek, vonatok, autóbuszok stb.) belső tereit és berendezési tárgyait. Egyeztet a megrendelővel, illetve felettesével a feladatok sajátosságairól és az esetleges különleges kérésekről. Kiválasztja a használandó takarító eszközöket, tisztítószereket, és a helyszínre viszi azokat. Az aktuális munkafolyamatnak megfelelően söpörhet, felmoshat, de akár különféle kémiai tisztítószereket (pl. szőnyegtisztító) és takarítógépeket is alkalmazhat. Felsöpri vagy felporszívózza a padlót, szőnyeget. Felmossa a kövezetet. Letöröli a port a bútorokról és egyéb berendezési tárgyakról. Eltávolítja a különböző felületekről a nem tapadó és a tapadó szennyeződéseket. Megtakarítja a nyílászárókat (ablakokat, ajtókat). Fertőtleníti a felületeket. A szállodákban beágyaz, kitakarítja a fürdőszobát, cseréli a törölközőket, szappant és hasonló cikkeket. Takarítást végez a konyhában és besegít a konyhai munkába, pl. elmosogatja a poharakat, kávés csészéket stb. Felszedi a szemetet, kiüríti a szemetes kosarakat, tartályokat. Tartalmukat elviszi a szemétgyűjtő helyre, kukákba, konténerekbe.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Intézményi takarító és kisegítő”?

 

Az „Intézményi takarító és kisegítő” munkája során takarításhoz szükséges eszközöket használ:

 • porszívó;
 • létra;
 • takarító kocsik;
 • multifunkciós takarítógépek, pl. nagynyomású mosó;
 • seprűk, felmosók, partvisok.

 

Munkája során a különféle felületek tisztítására különböző kémiai tisztítószereket használ. Az összegyűjtött szemetet szemeteszsákokba pakolja, a munkavégzés befejeztével pedig illatosító szereket használhat, hogy elnyomja a vegyszerek szagát, kellemes illatot hagyva a munkaterületen.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Intézményi takarító és kisegítő” leszek?

 

Az „Intézményi takarító és kisegítő” feladatait zárt térben (pl. iroda) és a szabadban (pl. járdák, medence stb.) egyaránt végezheti.

Az „Intézményi takarító és kisegítő” munkaideje jellemzően a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órát dolgozik, de gyakran nem a megszokott munkaidőben, hanem korán reggel, este vagy hétvégéken. Előfordulhat, hogy osztott műszakban foglalkoztatják. Így nem zavarja a napközbeni munkavégzést. Ha a munka jellege (pl. ablakmosás) megköveteli, eseti túlmunkára is sor kerülhet.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Intézményi takarító és kisegítő” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Intézményi takarító és kisegítőként” dolgozzon, nincs szükség szakképesítésre. Az adott munkahelyen történő betanítás során, néhány nap alatt megismeri a helyszínt, az elvárásokat, a tisztítószereket, takarító eszközöket, berendezéseket és azok használatának módját. Azonban az elhelyezkedés szempontjából előnyös lehet az „Intézménytakarító” (OKJ 31 853 05) részszakképesítés vagy a „Tisztítás-technológiai szakmunkás” (OKJ 32 853 03) szakképesítés megszerzése. Iskolarendszerű nappali képzés a szakiskolákban folyik, ahol 1 év előkészítő évfolyamot követően a részszakképesítés 2 év, a szakképesítés 4 év alatt szerezhető meg. Az oktatás iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés) keretében is történhet. A képzési idő a képzés típusától és a képző intézménytől függően 160-540 óra között változhat.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): alapfokú iskolai végzettséggel vagy iskolai előképzettség hiányában is végezhető munka.

A képző intézmény (szakiskola) a tanulmányok megkezdésének alapfeltételeként előírhatja, hogy a jelentkező rendelkezzen a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleményével, mely azt bizonyítja, hogy a tanuló a tanulásban akadályozott (BNO F70).

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzéseken való részvétel

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskolája (Budapest) Az iskola gyógypedagógiai szakképző intézmény, amely enyhén értelmi fogyatékos, valamint pszichés fejlődési zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakmai képzését látja el.

Primex Oktatási Kft. (Budapest)

Géniusz Plusz Oktatási Kft. (Budapest, Esztergom)

Perfekt Budapesti Képzési Központ

M-Stúdium Oktatásszervező Kft. (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. Budapesti Iroda

West Horizont Kft. (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Intézményi takarító és kisegítő” foglalkozást választom?

 

Az „Intézményi takarító és kisegítő” állással, járkálással, gyakran tartós kényszertesthelyzettel (görnyedés, térdelés, guggolás), esetenként emeléssel, cipeléssel járó, közepesen nehéz fizikai munkát végez.

Az egészségügyi elvárások a következők:

 • jó látás a takarítási munkák alapos elvégzéséhez;
 • jó tér- és mélységlátás, egyensúlyérzék a létrán végzett munkához;
 • jó beszédértés, együttműködési képesség;
 • ép és terhelhető végtagok és terhelhető gerinc a kényszertesttartáshoz, a tartós álláshoz, a sok gyalogláshoz/járáshoz, a különféle eszközök és berendezések működtetése érdekében, az anyagmozgatáshoz;
 • a fizikai munkavégzés energia igényét biztosító jó terhelhetőségi állapot (szív- és keringési rendszer, légzőszervi, csont- és izomrendszeri, anyagcsere-, hormonális, immunrendszeri és pszichés megbetegedések súlyosságuktól függően képezhetnek kizáró okot);
 • fokozott figyelem és éber tudatállapot;
 • korlátozó/kizáró tényező lehet: mások fertőződésének veszélyével járó munkahelyen munkát nem végezhet, allergizáló anyagokkal munkát nem végezhet, vegyi anyagokkal munkát nem végezhet, szabadban munkát nem végezhet.

 

Az „Intézményi takarító és kisegítőnek” munkája során a következő egészségre ártalmas tényezőkkel és veszélyforrásokkal kell számolnia:

 • a takarítógépek működtetése során zajártalom léphet fel;
 • a csúszós felületen, valamint létrán való munkavégzés során megnő a balesetek előfordulásának esélye;
 • a különféle vegyi anyagok és a por allergiás reakciókat válthatnak ki;
 • a kémiai tisztítószerek nem megfelelő tárolásának esetén robbanásveszélyes helyzet, valamint tűzeset alakulhat ki.

 

Hallás- és értelmi sérültek a sérülés típusától és mértékétől függően láthatják el ezt a munkakört.

Hallássérültek munkavégzése esetén kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása. A munkafeladatok kiadásánál fontos pl. a jó szájról olvasási képesség, melyet az írásban történő feladatkiadás is megkönnyíthet.

Értelmi sérültek foglalkoztatása esetén, egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére történő, munkaköri betanítás során, fontos a munkafeladatok egyértelművé tétele, a sokoldalú szemléltetés, a munkaműveletek többszöri, ismételt bemutatása, begyakorlása, az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben való közlése, valamint a könnyen érthető kommunikáció alkalmazása. Nagy figyelmet kell fordítani a társas környezetbe való beilleszkedés elősegítésére.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Intézményi takarító és kisegítő” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Intézményi takarító és kisegítő” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Fizikai erőnlét, amelyet a sok gyaloglás, cipekedés követel meg;
 • Kitartás, hogy munkáját nagy odafigyeléssel végezze akkor is, ha az alkalmanként monoton tevékenységekből áll;
 • Együttműködés a jó munkakapcsolat fenntartásához.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

 

Erre az érdeklődési irányra az jellemző, hogy szereti, ha a munkájának kézzelfogható eredménye van, szívesen dolgozik eszközökkel, anyagokkal, követi az előírásokat. Fontosnak tartja, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesse a munkáját, mert biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel, és pontosan tudja, meddig terjed a felelőssége, hatásköre.

 

 

Munkamód: Tárgyias – Végrehajtó – Gyakorlatias – Monoton

 

Ez azt jelenti, hogy az „Intézményi takarító és kisegítő” a munkavégzés során többféle eszközt (pl. porszívó) használ. A munkavégzés, a munkafázisok, munkafeladatok kevéssé vagy nem mutatnak változatosságot, ugyanazon cselekvések ismétlődnek, előre kiszámíthatóak. A feladatait pontosan, sorrendben, megadott szabályok betartásával végzi. Kézzelfogható dolgokkal foglalkozik.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Intézményi takarító és kisegítő” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Az „Intézményi takarító és kisegítő” jellemzően alkalmazottként helyezkedhet el, de önálló takarító vállalkozóként is dolgozhat.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyű lesz elhelyezkedni.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Intézményi takarító és kisegítőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés az „Intézményi takarító és kisegítő” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkáltató jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

Az országos átlagkereseti adatok alapján az „Intézményi takarító és kisegítő” nem túl magas fizetésre számíthat. Az állásajánlatok többnyire a minimálbért jelölik meg kezdő fizetésként.

Az átlagkereset havi bruttó 180.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Intézményi takarító és kisegítő” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Gyermekintézmény-takarító

Irodatakarító

Kollégiumi szobaasszony

Kórházi takarító

Kórházi udvaros

Lakóépület-takarító

Medencemosó

Medencetakarító

Szállodai szobaasszony

Szállodatakarító

Szobalány

Takarítógép-kezelő (intézményi)

Udvari takarító

Udvarmester

Udvaros

Üdülőben szobaasszony

 

Rokon foglalkozások:

 

Vezető takarító

Háztartási takarító és kisegítő

Ablaktisztító

Szemétgyűjtő, utcaseprő