Ipari elektronikai technikus

IPARI ELEKTRONIKAI TECHNIKUS

Foglalkozási terület: Energetika-elektronika

6-jegyű FEOR kód: 312105

 

Miből fog állni a munkám, ha az „Ipari elektronikai technikus” foglalkozást választom?

 

Az „Ipari elektronikai technikus” a villamosenergia-termeléshez, szállításhoz, elosztáshoz tervezi, szervezi, esetenként irányítja a kapcsoló- és transzformátor-állomások, lég- és kábelhálózatok, épületek, közvilágítási berendezések üzemeltetését és fenntartását. Feladata az ipari irányítástechnikai készülékek, berendezések fejlesztése, szerelése, üzembe helyezése, üzemeltetése, vizsgálata, karbantartása és javítása, a munkafolyamatok irányítása. Önállóan vagy mérnöki irányítás mellett részt vesz elektrotechnikai, analóg és digitális elektronikai, teljesítményelektronikai, műszer- és méréstechnikai, valamint irányítástechnikai áramkörök, készülékek, berendezések tervezésében. Előkészíti a termelési, üzemeltetési folyamatokat. Elvégzi az áramkörök, készülékek és berendezések szerelését, üzembe helyezését, üzemeltetését, karbantartását és javítását. Tanulmányozza és ellenőrzi a hálózat kiviteli terveit. Ellenőrzi a hálózat terheltségét, és javaslatot tesz a szükséges fejlesztésekre. A helyszínen megszemléli az elektromos hálózat elemeit, és amennyiben szükségesnek látja, intézkedik a javítások, cserék megkezdéséről, majd ellenőrzi azok szakszerű végrehajtását. A villamosenergia-gazdálkodással kapcsolatosan méréseket végez, azokat kiértékeli, és ha szükséges, változtatásokat kezdeményez. Kísérleti gyártásban vesz részt. Megelőző vizsgálatokat, hibakeresést, hibaelhárítást, ellenőrzést, minősítést végez. Alkalmazza a szakterületére vonatkozó szabványokat. Ellenőrzi a villamos-biztonságtechnikai előírások betartását. Közreműködik számítógépes rendszerek működtetésében és az alkalmazott szoftverek fejlesztésében. Részt vesz mérnöki felkészültséget nem igénylő, fejlesztési részfeladatok elvégzésében. Művezetői feladatokat lát el. A beosztottak munkáját megszervezi és irányítja. Műszaki dokumentációkat értelmez és készít. Tevékenységét adminisztrálja. Észrevételeit naplóban és térképen rögzíti, jegyzőkönyvet ír.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „Ipari elektronikai technikus”?

 

Az „Ipari elektronikai technikus” munkája során sokféle eszközt, berendezést használ:

 • digitális vezérlőberendezések, vezérelhető eszközök;
 • számítógép megfelelő szimulációs szoftverekkel;
 • számítógépes tervezőprogramok (CAD);
 • szerszámok szereléshez: csavarhúzókészlet, forrasztópáka, speciális fogók, villáskulcs, kalapács stb.;
 • gépkönyvek és tervdokumentációk a tervezés során;
 • speciális mérőműszerek, mérőberendezések, pl. feszültségmérő, árammérő, fázismérő, fordulatszámmérő, ciklusidő-mérő stb.;
 • elektromos szereléshez szükséges szerszámok: krimpelő fogó, forrasztópáka stb.;
 • kézi kisgépek;
 • telepített gépek.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Ipari elektronikai technikus” leszek?

 

Az „Ipari elektronikai technikus” beltéri munkahelyen dolgozik. Munkavégzésének helye jellemzően a szerelőcsarnok. Dokumentációs feladatait irodában végzi.

Az „Ipari elektronikai technikus” 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Nagyméretű szervezetekben jellemző lehet a több műszakban történő munkavégzés. Csúcsidőszakokban túlmunka előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Ipari elektronikai technikus” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Ipari elektronikai technikusként” dolgozzon, a „Elektronika-elektrotechnika” szakmacsoporton belül az „Erősáramú elektrotechnikus” (OKJ 54 522 01) vagy az „Elektronikai technikus” (OKJ 54 523 02) szakképesítés megszerzése megfelelő lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol ágazati érettségit követően 1, általános érettségivel 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 900-1300 óra között változhat a képzési idő.

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

 • 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
 • 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

Kapcsolódó szakképesítés-ráépülés:

 

Orvosi elektronikai technikus (OKJ 55 523 04)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi.

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzéseken való részvétel vagy felsőfokú továbbtanulás a „Villamosmérnök” vagy „Műszaki menedzser” alapképzési szakokon.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vác)

Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Aszód)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Budapest)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Tatabányai Szakképzési Centrum Bottyán János Szakgimnáziuma (Esztergom)

Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Cegléd)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „Ipari elektronikai technikus” foglalkozást választom?

 

Az „Ipari elektronikai technikus” ülve, állva, hajlott testtartásban, részben szellemi, részben könnyű fizikai munkát végez. Közepesen nehéz fizikai megterhelést jelenthet a meghibásodott berendezések alkatrészeinek szállítása, mozgatása. A munkavégzés folyamán gyakran kell akár órákon keresztül állva vagy ülve maradni, amely komoly megterhelést jelenthet a hát és a gerincoszlop számára. Pszichés megterhelést a fokozott figyelemkoncentráció, illetve a határidők betartása jelenthet.

Az „Ipari elektronikai technikus” munkavégzéséhez elvárás:

 • közepesen nehéz, könnyű fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • teljes látótér;
 • jó színlátás, például a vezetékek megkülönböztetéséhez.

 

Környezeti ártalmak:

 

Az „Ipari elektronikai technikus” munkája során az alábbi veszélyekkel találkozhat:

 • speciális gépsorok mellett végzett munka esetében számottevő zajterheléssel kell számolni;
 • az üzemeltetési és karbantartási munkák során az eszközök nem elég körültekintő használata áramütéssel járhat;
 • a forrasztópáka nem megfelelő használata égési sérüléseket okozhat;
 • a mozgó alkatrészekkel rendelkező berendezések nem elég figyelmes javítása során előfordulhat kézsérülés.

Munkája veszélyes közegben zajlik (áramütés veszélye), ezért a biztonsági megoldások elengedhetetlenek: zárt munkaruha, heveder, sisak, kesztyű, kis kézi szerszámok.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet fizikai akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, használatával mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „Ipari elektronikai technikus” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „Ipari elektronikai technikus” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Technológiai, műszaki kompetencia a munka szakszerű elvégzése érdekében
 • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz, a számítások és a gépek kezelése, beállításai során
 • Logikus gondolkodás, akár az új programok tervezésénél, akár a felmerülő hibák korrigálásánál
 • Digitális kompetencia a hardverek és a szoftverek üzemeltetéséhez
 • Térbeli gondolkodás, a műszaki rajzok elkészítéséhez, értelmezéséhez
 • Kézügyesség, ami a gépek, berendezések működtetésénél szükséges
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében, megszervezésében

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék a munkájukat. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra.

 

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Aprólékos

 

Ez azt jelenti, hogy az „Ipari elektronikai technikus” tárgyakat (elektronikus berendezéseket) tervez, működtet, karbantart. Esősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végezni.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Ipari elektronikai technikus” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Az „Ipari elektronikai technikus” az elektronikai, műszeripari, egyéb gépipari, valamint az energiaipari ágazatokhoz tartozó termelő vállalatoknál és/vagy az elektronikai/műszeripari termékekhez közvetlenül vagy közvetett módon kapcsolódó szolgáltató (hálózatépítéssel, termékjavítással, karbantartással, kiépítéssel, forgalmazással foglalkozó) cégeknél helyezkedhet el. Gyakran nagyipari erőművek foglalkoztatják, amelyek elektromos áramot termelnek.

Az „Ipari elektronikai technikus” iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyű lesz elhelyezkedni.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Ipari elektronikai technikusként” fogok dolgozni?

 

A fizetés az „Ipari elektronikai technikus” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

Az „Ipari elektronikai technikus” fizetése meghaladja az országos átlagbért.

Az átlagkereset havi bruttó 340.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „Ipari elektronikai technikus” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Gyengeáramú villamos-ipari technikus

Jelzőberendezés-technikus

Ipari elektronikai technikus

PLC programozó

Automatikai műszerész

Biztosítóberendezés műszerész,

Elektroműszerész

Elektronikai műszerész

Villamosgép és -berendezési technikus

Villamossági műszerezési technikus

 

 

Rokon foglalkozások:

 

Villamosmérnök

Energetikus

Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója