IT üzleti elemző

IT ÜZLETI ELEMZŐ

 

Foglalkozási terület: Informatika

6-jegyű FEOR kód: 214100

 

Miből fog állni a munkám, ha az „IT üzleti elemző” foglalkozást választom?

 

Az IT üzleti elemző üzleti (gazdasági) jellegű számítástechnikai rendszerek elemzésével, fejlesztésével, meghatározásával kapcsolatos munkákat végez. Üzleti igényeket, folyamatokat elemez és dokumentál. Fő feladata megérteni, értelmezni és lefordítani az üzleti területek igényeit IT fejlesztési egységekre (user story), és a megbízó részére készítendő szoftverrel szemben támasztott elvárásokat precízen, szisztematikusan dokumentálni. Közvetít a megrendelő (akinek üzleti folyamatai működéséhez elengedhetetlenül szükséges az informatikai rendszer) és az informatikai szállító (aki az informatikai rendszer kifejlesztésért ill. rendelkezésre bocsátásáért felelős) között. Az IT üzleti elemző tipikusan a számítástechnikai csoport tagja, és feladata az, hogy szisztematikus módon (megbeszélés, megfigyelés, elemzés stb. útján) részletesen dokumentálja a felhasználó szoftverrel kapcsolatos szükségleteit. Elemzi az ügyfele szoftver kialakításával kapcsolatos igényeit és segít meghatározni az üzleti problémák megoldásához szükséges számítógépes megoldások kialakítását. A tervezés során megérti és megismeri az üzleti igényeket, folyamatokat, felméri a szükséges funkcionális és nem funkcionális igényeket. Segít annak meghatározásában és kidolgozásában, hogy a számos üzleti igény közül melyek és milyen módon kerülhetnek/kerüljenek automatizálásra, integrálásra más rendszerekkel, folyamatokkal. Megírja az üzleti igény specifikációt. A beszállítóval véglegesíti a fejlesztési igényt, és a megrendelővel jóváhagyatja. Megtervezi a fejlesztési munka erőforrás-szükségletét, a szállítás ütemezését. Kapcsolatot tart a külső szállítóval. Elkészíti a megrendeléshez szükséges dokumentumokat. A leszállított anyagok (kód, dokumentáció) minőségét ellenőrzi. Megtervezi, végrehajtja és dokumentálja a szükséges IT teszteket, előkészítteti a szükséges tesztkörnyezeteket. Támogatja az üzleti tesztelést, koordinálja a hibajavításokat. Az érintett területek bevonásával előkészíti az adott fejlesztés élesítését, szükség szerint támogatja az élesítés folyamatát, valamint az utólagos ellenőrzést. A hozzá tartozó rendszerek elvárásoknak megfelelő dokumentációit naprakészen tartja. A rábízott feladatokról rendszeres jelentést készít. Szorosan együttműködik az üzleti területek szakértőivel és az IT fejlesztőkkel. Esetenként az üzleti elemző az üzleti csoportnak is lehet tagja, sőt, az is előfordulhat, hogy mind az üzleti (megrendelői), mind a számítástechnikai csoport rendelkezik üzleti elemzővel.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik az „IT üzleti elemző”?

 

Az „IT üzleti elemző” elsősorban informatikai eszközökkel dolgozik, munkaeszközei:

 • számítógép megfelelő szoftverrel és internetkapcsolattal, adatbázisokkal;
 • prezentációs eszközök: vetítővászon, projektor, laptop;
 • irodatechnikai eszközök: szkenner, nyomtató, íróeszközök, telefon.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „IT üzleti elemző” leszek?

 

Az IT üzleti elemző beltéri helyszínen, irodában dolgozik. Jellemzően a számítógépe előtt ül. Amennyiben csapatmegbeszélésekre kerül sor, annak a helyszíne lehet egy arra alkalmas tárgyaló vagy interneten keresztül történő konferencia megbeszélés (például Skype). A partnerekkel folytatott megbeszélések általában a cég irodáján kívül történnek.

Az IT üzleti elemző 40 órás, szokásos munkaidőben, többnyire egyműszakos munkabeosztásban dolgozik. Csúcsidőszakokban (rövid határidős megbízások esetén) túlmunka előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „IT üzleti elemző” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki IT üzleti elemzőként dolgozzon, felsőfokú továbbtanulást célszerű választania. A „Gazdaságinformatikus” (Business Informatics) alapképzési szak elvégzése megfelelő lehet.

Képzési terület: Informatika

A képzési idő félévekben: 7 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a Vizsgázott Üzletelemző Diploma (angolul: Certified Business Analyst Professional – CBAP) képesítés megszerzése, továbbá a szakiránynak megfelelő mester és doktori képzésekben való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

Az alapképzést folytató felsőoktatási intézmények a régióban:

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar

Gábor Dénes Főiskola

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Zsigmond Király Egyetem

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha az „IT üzleti elemző” foglalkozást választom?

 

Az „IT üzleti elemző” tevékenysége ülő, könnyű fizikai munkával társult szellemi munka. A szakember sok időt tölt számítógépes ülőmunkával az irodában. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés megterhelést jelent.

Az IT üzleti elemzővel szembeni egészségi elvárások:

 • a jó látás;
 • a jó hallás;
 • a jó beszélőképesség;
 • a tartós ülőmunkára való alkalmasság;
 • ujjak, kezek és karok fokozott terhelhetősége;
 • könnyű fizikai munkavégzés napi energiaszükségletét biztosító szív- és érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere, immunrendszeri, hormonális és pszichés egészségi állapot;
 • fokozott figyelem és együttműködési képesség.

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök használatával mozgás-, látás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, a látó- ill. hallórendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek az „IT üzleti elemző” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

Az „IT üzleti elemző” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Digitális kompetencia a szoftverek alkalmazásához;
 • Kreativitás az üzleti lehetőségek kigondolásához;
 • Logikus gondolkodás az elemző munkához;
 • Önállóság a munkafolyamat megtervezésében;
 • Figyelem egy adott feladatra történő összpontosításhoz és az információk közötti gyors tájékozódáshoz;
 • Együttműködés az üzleti és a számítástechnikai csoporttal, partnerekkel, megrendelőkkel való munkakapcsolat kialakításához, fenntartásához;
 • Kommunikáció, mivel a munkájához elengedhetetlen, hogy az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel, munkatársakkal könnyen megértesse magát, és ennek is köszönhetően jó kapcsolatot tudjon ápolni partnereivel, ügyfeleivel.

 

Érdeklődési irányok: Irányító – Elemző – Tárgyias

 

Az ilyen érdeklődésű emberek olyan helyzetekben érzik jól magukat, ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, irányító, szervező szerepet. Keresik azokat a helyzeteket, ahol folyamatosan változatos, új kihívásokkal szembesülhetnek. Gyorsan átlátják a különféle helyzetek követelményeit, és hajlandóak a megoldás érdekében cselekedni, másokat mozgósítani, lelkesíteni, a feladatok megoldását megszervezni. Közel áll hozzájuk a tervezői tevékenység, az elemzés és a logikai feladatok megoldása. A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni és a problémák megoldásához elméleti úton eljutni. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő a kidolgozásra. Szívesen dolgoznak eszközökkel vagy gépekkel (pl. számítógép). Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van.

 

Munkamód: Csoportos – Globális – Változatos

 

Ez azt jelenti, hogy az IT üzleti elemző főként azt kedveli, ha munkája során másokkal dolgozhat. Ügyesen ragadja meg a feladatok, folyamatok lényegét. Munkája során a globális gondolkodást alkalmazza.  Előnyben részesíti, ha mindig újszerű problémák merülnek fel, és sokfajta, eltérő jellegű feladatot láthat el.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „IT üzleti elemző” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

Az IT üzleti elemzői munkakör a szolgáltatásorientált architektúrák elterjedésével egyre nagyobb jelentőséget kap. (A szolgáltatásorientált architektúra a lazán kapcsolódó és együttműködő szoftver szolgáltatások segítségével támogatja az üzleti és más folyamatokat.) Az informatikai rendszerek komplexitása, a web alapú eljárások egyre szélesebb körű elterjedése magas szintű IT üzleti elemzői tevékenység nélkül elképzelhetetlen. Az IT üzleti elemző iránt jelentős a munkaerőpiaci kereslet.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „IT üzleti elemzőként” fogok dolgozni?

 

A fizetés az IT üzleti elemző informatikus szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, árbevételétől függően változhat.

Az „IT üzleti elemző” fizetése jelentősen meghaladja az országos átlagbért.

A kezdő átlagkereset havi bruttó 500.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha az „IT üzleti elemző” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Üzleti elemző

IT rendszerszervező

 

Rokon foglalkozások:

 

Rendszerelemző (informatikai)

Elemző közgazdász

Üzletpolitikai elemző, szervező

Gazdaságinformatikus

Szoftverfejlesztő