Jogász

JOGÁSZ

Foglalkozási terület: Jog és társadalomtudomány

6-jegyű FEOR kód: 261100

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Jogász” foglalkozást választom?

 

A „Jogász” a jog eszközével elősegíti az általa képviselt ügyfelek, szervezetek eredményes működését. Közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában. Segítséget nyújt a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez. Széleskörű jogi ismereteinek felhasználásával magánszemélyek és szervezetek törvényes működésének feltételeit teremti meg. Feladata a jogi, illetve igazgatási munka megszervezése, irányítása. Jogi tanácsadást nyújt. A kitűzött célnak legmegfelelőbb jogi lehetőségekről és lépésekről tájékoztatást ad. Megoldási javaslatokat tesz a jogi problémákra. Részt vesz a jogi munka megszervezésében. Szerződések, beadványok, egyéb okiratok szerkesztését, valamint kézjegyével és szárazbélyegzővel történő ellenjegyzését végzi. Felügyeli a törvényességet. A szervezetek részére minden egyes gazdasági vagy stratégiai lépéssel kapcsolatban jogi kalkulációkat végez. Ügyel a jogsértések megelőzésére. Adott esetben figyelmezteti is az általa képviselt személyt a jogszabályokra. Megszünteti a jogsértéseket. Jogi határozatokat készít elő. Felméri, hogy az adott határozattervezet ütközik-e, és ha igen, milyen mértékben, az aktuális jogszabályokkal. Részt vesz a szervezetek belső szabályainak kialakításában. Vitás ügyekben jogi képviseletet lát el.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Jogász”?

 

A „Jogász” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • irodai és szakmai szoftverek: speciális jogi, gazdasági szoftverek;
 • törvény által előírt formanyomtatványok;
 • jogtár és egyéb jogszabálygyűjtemények (pl. a Munka Törvénykönyve);
 • irodatechnikai eszközök: fénymásoló, nyomtató, szkenner, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax;
 • pecsét.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Jogász” leszek?

 

A „Jogász” munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. Munkájához hozzátartozik a megbízóval és a hatóságokkal való folyamatos kapcsolattartás is, így gyakran tartózkodik tárgyalótermekben, bíróságon. Egy-egy ügy során megfordulhat a képviselt és az ellenérdekelt fél irodájában vagy lakásán is.

A „Jogász” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Csúcsidőszakokban (pl. a szerződéskötés, tárgyalás közeledtekor) túlmunka előfordulhat. Akár napi 12 órát is dolgozhat. Nemcsak a hétközi munkanapokon, hanem hétvégén vagy akár ünnepnapokon is szükség lehet a jogász szaktudására.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Jogász” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki Jogászként dolgozzon, felsőfokú tanulmányokat kell folytatni. Osztatlan képzés keretében a „Jogász” (Law) mesterképzési szak elvégzése szükséges. Az „Okleveles jogász” (Jurist) szakképzettség megszerzése doktori cím (dr. jur.) használatára jogosít.

 

A képzési idő félévekben: 10 félév

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A felsőfokú továbbtanuláshoz érettségi szükséges.

 

Továbblépési lehetőség: jogi szakvizsga, szakjogász végzettség, doktori fokozat megszerzése, szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

Osztatlan jogászképzés az alábbi felsőoktatási intézményekben folyik:

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest)

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (Budapest)

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Szeged)

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Pécs)

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Debrecen)

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Miskolc)

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (Győr)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Jogász” foglalkozást választom?

 

A „Jogász” többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • ép hallás az ügy minden egyes részletének megértéséhez;
 • jó kommunikációs képesség az ügyfelekkel történő eredményes kommunikációhoz.

 

A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés igénybevételt jelent. Jellemző lehet a stressz a szakmai felelősség miatt.

 

A „Jogász” munkája során jellemző környezeti ártalmak, veszélyek:

 • ergonómiai kóroki tényezők (tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai);
 • fokozott figyelem, időkényszer okozta stressz;
 • képernyő, számítógép tartós használata által kiváltott egészségkárosító tényezők (látás, idegrendszeri elváltozások).

 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet ergonómikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével mozgássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgásrendszer mely része, mikor és mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Jogász” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Jogász” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Felelősségtudat, mert munkája során emberek életét befolyásoló döntéseket kell meghoznia;
 • Tanulás, hiszen a jogszabályok folyamatos változásával mindig tisztában kell lennie;
 • Szövegértés, hogy a különféle dokumentumokat, okmányokat és szerződéseket gyorsan áttekinthesse;
 • Önállóság, mivel tevékenysége során jellemzően saját területén belül a munkatársak közreműködése nélkül kell elkészítenie állásfoglalásait, a szükséges dokumentációkat;
 • Kommunikációs képesség, az ügyfelekkel és a jogi szakemberekkel való eredményes kapcsolattartáshoz;
 •  Digitális kompetencia a jogi szoftverek alkalmazásához.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Közösségi – Elemző

 

Az ilyen érdeklődésű emberek pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. Fontosnak tartják, hogy mások számára hasznos, szolgáltató tevékenységet végezhessenek. Szeretik befejezni az elkezdett munkát, zavarja őket, ha a munkavégzés folyamatát meg kell szakítani.

 

Munkamód: Irányító – Aprólékos – Gondolatokra irányuló – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Jogász” a feladatok nagyobb összefüggéseinek átlátására és kézben tartására törekszik. Jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján dolgozik. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani. Azt kedveli, ha a munkája során fogalmak megértésével és kezelésével foglalkozhat. A személy előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben (iroda) dolgozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Jogász” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Jogász” jellemzően egyéni vagy társas vállalkozóként dolgozik. A jog bármely területén elhelyezkedhet, így lehet akár ügyvéd, bíró, ügyész, közigazgatási vagy vállalati jogász is. Nemzetközi cégeknél vállalhat munkát, vagy saját jogi irodát nyithat.

A munkája iránti kereslet növekedést mutat.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért remélhetőleg talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Jogászként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Jogász” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, a bevétel mértékétől, az ügyfelek számától és a megbízások jellegétől függően változhat.

A „Jogász” fizetése az országos átlagbért többnyire jelentősen (akár annak háromszorosát is) meghaladhatja.

Az átlagkereset havi bruttó 480.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Jogász” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Adatvédelmi szakértő (jogi)

Bankjogász

Bírósági titkár

Biztosítási jogász

Családjogász

Informatikai jogász

Ingatlanjogász

Ipari jogász

Iskolajogász

Jogi főmunkatárs

Jogi referens

Jogi szakértő

Jogi szaktanácsadó

Kereskedelmi jogász

Munkajogász

Munkajogi szakértő

Munkajogi tanácsadó

Nemzetközi jogász

Polgári jogra szakosodott jogász

Szabadalmi ügyvivő

Szellemi tulajdonjoggal foglalkozó jogász

Vállalati adatvédelmi referens (jogi)

Vállalati jogász

Vállalati jogtanácsos

 

Rokon foglalkozások:

 

Bíró

Közjegyző

Ügyvéd

Ügyész

Jogi asszisztens

Adótanácsadó, adószakértő