Karosszérialakatos

FEOR kód
732105

Foglalkozási terület
Gépészet, nehézipar és egyéb műszaki terület

Átlagkereset
bruttó 245 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha a „Karosszérialakatos” foglalkozást választom?

A „Karosszérialakatos” személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, pótkocsi alvázakat és felépítményeket, önhordó kocsi-szerelvényeket és azok burkolóelemeit készíti, szereli. Karambolos gépjárművek sérüléseit javítja, és karbantartja a gépjármű karosszériát. Részeire szedi és áttekinti a megrongálódott darabot. A sérült, hiányzó részeket tanulmányozza, és megállapítja azok javítási szükségletét. Ezek alapján műszaki rajzot készít. Kiválasztja az alapanyagokat, meghatározza a formát, a szerkezeteket és a színeket. Az alkatrészek formavesztését helyreállítja, újraalakítja azok eredeti térbeli szerkezetét. Karosszériaelemeket fűrészel, vág, vés, fúr, reszel. Az illeszkedő elemeket is átvizsgálja, ellenőrzi magát az illeszkedést, sorjázza az éleket. Az eltört, megroncsolódott vagy korrodált, cserére szoruló részeket legyártja. A hiányzó részeket hegesztéssel, vagy más módon hozzáerősíti az eredeti részekhez. Huzatópad segítségével helyreállítja az eredeti kinézetet, és elvégzi a szerkezeti elemek beállítását, ami biztosítja a hibátlan működést. Szemrevételezéssel, sablonnal, mérőeszközzel ellenőrzi a javítást. A javított részeket előkészíti a felületkezelésre, festésre.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Karosszérialakatos”?

A karosszérialakatos munkája során gépesített kéziszerszámokkal és gépekkel dolgozik. Például villanyfúrót, légfúrót, légkalapácsot, hegesztő berendezéseket, esztergapadot, huzatópadot stb. működtet. Kézi szerszámokat (pl. rajztű, körző, tolómérce, pontozó, fúró, kalapács, vágó, véső, reszelő stb.) használ.

A karosszérialakatos különböző fémeket és azok ötvözeteit alakítja munkája során. Emellett kenő-, szigetelő-, hűtő-, tűzálló anyagokat is alkalmaz. A kívánt eredményhez a karosszérialakatosnak szüksége van a munkadarab műszaki rajzára, amely tartalmazza a szükséges méreteket, vagy adott esetben egy mintadarabra, amelyről le tudja venni a szükséges méreteket, paramétereket.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Karosszérialakatos” leszek?

A karosszérialakatos munkaidejét többnyire belső térben, műhelyben tölti, de a szabadban is végezhet javításokat. A nagyobb autóipari cégeknél, járműfenntartással foglalkozó üzemekben jellemzően jobb körülmények között folyik a munka. Ezek többnyire modernebb és összetettebb felszereléssel vannak ellátva, mint a kisebb műhelyek. A kisvállalkozók esetében, ahol egy-egy szakember dolgozik, a tőkeerősség függvénye, hogy mennyire korszerű a munkahelyi környezet.

A karosszérialakatos a szokásos munkarend szerint, heti 40 órában dolgozik. Munkaidő beosztása igazodik a megrendelő igényeihez. Gyakran délután vagy hétvégén is dolgozik, ha a megrendelő rövid határidőre kéri a javítást.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Karosszérialakatos” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki karosszérialakatosként dolgozzon, a „Közlekedés” szakmacsoporton belül a Karosszérialakatos (OKJ 34 525 06) szakképesítés megszerzése szükséges, amely történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama.

Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakközépiskolákban folyik, ahol 3 év tanulást követően szerezhető meg a szakképesítés.

Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1000 óra között változhat a képzési idő.

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

Szükséges előképzettség

A karosszérialakatos szakképesítés megszerzésének előfeltétele: alapfokú iskolai végzettség.

Továbblépési lehetőség: a Járműipari karbantartó technikus (OKJ 55 523 07) szakképesítés megszerzése.

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

A karosszérialakatos szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés

 • Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium, Göd
 • Váci Szakképzési Centrum Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Vác
 • Váci Szakképzési Centrum Madách Imre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Gödöllő
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Esztergom)
 • Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Tata)
 • Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Érdi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája (Szigetszentmiklós)
 • Salgótarjáni Szakképzési Centrum Borbély Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Salgótarján)
 • Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Csonka János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Karosszérialakatos” foglalkozást választom?

A karosszérialakatos munkája kényszertesttartásban, hajlott és álló testhelyzetben végzett, közepesen nehéz fizikai munka. A munkadarabok mozgatása, a kézi és gépi szerszámok kezelése fokozottan igénybe veszi (vibráció és az erőkifejtés miatt) a mozgásszerveket (gerincet, karokat) és a szív- és érrendszert. Guggolásnál, térdelésnél a térdízületek igénybevétele jelentősebb.

A munkadarab egyengetése során képződő erős hang, zaj a hallószervekre jelent fokozott terhelést (halláskiesés ezért kizáró okot képezhet).

Az alkalmazott vegyi anyagok (festékek, oldószerek) is kockázati tényezőt jelenthetnek.

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a szakma gyakorlásához:

 • közepesen nehéz fizikai munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, kar), légzőszervi, szív- és érrendszeri, anyagcsere, endokrinológiai, idegrendszeri (egyes eszméletvesztéssel, egyensúlyzavarral és bénulással járó kórképek kizáró okot jelenthetnek) és pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • teljes látótér;
 • jó hallás.

Egészségre ártalmas tényezők:

 • balesetveszély áll fenn a kézi és a gépi szerszámok használatakor;
 • porártalom csiszolások végzésekor;
 • zajterhelés;
 • hideg- és hőhatásnak pedig a szabadban végzett munka során van kitéve;
 • pszichikai nehézséget jelent a fokozott figyelem a bonyolult alkatrészek precíz elkészítése során, illetve a megrendelők felől érkező „nyomás” a javítások mielőbbi befejezésére.

Megfelelő munkaköri betanítással, egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére enyhe fokban értelmi sérültek képessé tehetők. Fontos a munkafeladatok egyértelművé tétele, a könnyen érthető kommunikáció.

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Karosszérialakatos” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Karosszérialakatos” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek)

 • Kézügyesség a karosszériaelemek megmunkálásához;
 • Technológiai, műszaki kompetencia a munkavégzéshez használt gépek, eszközök működtetéséhez;
 • Térbeli gondolkodás a profilok és fémlemezek alakításához;
 • Fizikai erőnlét a karosszériaelemek emeléséhez, cipeléséhez;
 • Vállalkozói kompetencia saját vállalkozás indításához.

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

Az ilyen érdeklődésű emberek szívesen dolgoznak szerszámokkal, eszközökkel vagy gépekkel, állítanak elő vagy javítanak különböző tárgyakat. Szeretik, ha munkájuknak kézzelfogható eredménye van. Fontosnak tartják, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat.

Munkamód: Tárgyias – Gyakorlatias – Végrehajtó

Ez azt jelenti, hogy a „karosszérialakatos” tevékenysége középpontjában tárgyak alakítása, javítása áll. Eszközöket, szerszámokat használ, azokkal ügyesen bánik. Elsősorban azt kedveli, ha az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal foglalkozhat. Biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel, és megnyugtató, ha tudja, pontosan meddig terjed a felelőssége.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Karosszérialakatos” leszek?

A karosszérialakatos magánvállalkozóként dolgozhat, vagy autóipari cégeknél, járműfenntartással foglalkozó üzemekben helyezkedhet el.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha „Karosszérialakatosként” fogok dolgozni?

A fizetés a karosszérialakatos szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve az autóipari, járműfenntartással foglalkozó vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

A Karosszérialakatosfizetése elmarad az országos átlagbértől.

Az átlagkereset havi bruttó 245 000 Ft/hó.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Karosszérialakatos” foglalkozást választom?

 • Lakatos
 • Díszletlakatos
 • Épületszerkezet lakatos
 • Lemezlakatos
 • Szerkezetlakatos
 • Vas- és fémszerkezet lakatos

Rokon foglalkozások

 • Autószerelő
 • Gépjármű- és motorkarbantartó, – javító
 • Festékszóró, fényező