Víz- és szennyvíztechnológus

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZTECHNOLÓGUS Foglalkozási terület: Környezetvédelem 6-jegyű FEOR kód: 213903   Miből fog állni a munkám, ha a „Víz- és szennyvíztechnológus” foglalkozást választom?   A víz az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen folyadék és táplálék. A víz a jól ismert, élő szervezetekre gyakorolt tápláló hatásán és szükségességén túl, ma már nélkülözhetetlen a közlekedésben, az iparban, a mezőgazdaságban, hisz fontos alap- és segédanyag, szállítóeszköz, energiaforrás és energiahordozó is. Higiéniai szempontból is kiemelt…

Minőségbiztosítási technikus

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TECHNIKUS Foglalkozási terület: Környezetvédelem 6-jegyű FEOR kód: 313500   Miből fog állni a munkám, ha a „Minőségbiztosítási technikus” foglalkozást választom?   A „Minőségbiztosítási technikus” azt vizsgálja, hogy egy adott termék megfelelő minőségű-e. Szigorú – nemzeti, szakmai, vállalati – (jog)szabályok, szerződések, műszaki dokumentációk alapján megállapítja, hogy az adott termék rendelkezik-e az előírt tulajdonságokkal. Pl. az élelmiszerek összetételét és eltarthatóságukat, vagy építőipari alapanyagokat, félkész és késztermékeket minősíti. Önállóan vagy mérnöki irányítással…

Megújulóenergia-gazdálkodási technikus

MEGÚJULÓENERGIA-GAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS Foglalkozási terület: Környezetvédelem 6-jegyű FEOR kód: 313905   Miből fog állni a munkám, ha a „Megújulóenergia-gazdálkodási technikus” foglalkozást választom?   A Föld állapotának megőrzése, illetve az állapotromlás lassítása érdekében elengedhetetlen, hogy olyan megoldásokhoz nyúljunk az energia előállítása terén, ami kevésbé megterhelő a környezet számára. A megújuló energiaforrások használatának révén kímélhetjük a környezetünket, és minimalizálhatjuk az energiafelhasználásból adódó környezetszennyezést. Megújuló energiaforrás: olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre…

Környezetfelmérő, -tanácsadó

KÖRNYEZETFELMÉRŐ, -TANÁCSADÓ Foglalkozási terület: Környezetvédelem 6-jegyű FEOR kód: 216800   Miből fog állni a munkám, ha a „Környezetfelmérő, -tanácsadó” foglalkozást választom?   A „Környezetfelmérő, -tanácsadó” az emberi tevékenységnek a környezetre gyakorolt hatásait tanulmányozza és értékeli. A környezetre ártalmas események megelőzésével, felismerésével és elhárításával foglalkozik. Környezetelemzést végez méréseken keresztül. Méri többek között a levegő-, víz- és zajszennyezést, a talajszennyezést, az éghajlatváltozást, a mérgező hulladékot és a természeti erőforrások kimerülését és pusztulását.…

Környezetvédelmi technikus

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS Foglalkozási terület: Környezetvédelem 6-jegyű FEOR kód: 313400   Miből fog állni a munkám, ha a „Környezetvédelmi technikus” foglalkozást választom?   A „Környezetvédelmi technikus” munkájának célja a környezetkárosító hatások felismerése, elhárítása valamint megelőzése. Felméri a veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezését, a légszennyező forrásokat, a környezeti zaj mértékét és a felszín alatti vizeket, szennyvizet. Mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények…

Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő

HULLADÉKOSZTÁLYOZÓ, HULLADÉKTELEP KEZELŐ Foglalkozási terület: Környezetvédelem 6-jegyű FEOR kód: 921200   Miből fog állni a munkám, ha a „Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő” foglalkozást választom?   A „Hulladékosztályozó, hulladéktelep kezelő” munkájával előkészíti az egyes hulladéktípusokat megsemmisítésre, az újrahasznosíthatónak minősített hulladékokat újrafeldolgozásra, a veszélyes hulladékokat ártalmatlanításra, az egyéb hulladékokat pedig égetésre. Munkájával környezetünket védi.  Hulladékokat mozgat, válogat. Különválasztja a papír-, üveg-, műanyag-, alumínium-, illetve egyéb újrahasznosítható, újrafelhasználható hulladékokat, amelyeket csoportonként külön gyűjtőedénybe helyez.…

Hulladékgazdálkodási technológus

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TECHNOLÓGUS   Foglalkozási terület: Környezetvédelem 6-jegyű FEOR kód: 313407   Miből fog állni a munkám, ha a „Hulladékgazdálkodási technológus” foglalkozást választom?   A környezettudatosabb életforma kialakítása ma nemzetközi projekt, amiben nagy szerepe van a hulladék újrahasznosításának, és minden új technológia, ami segít ebben, rendkívül sokat ér. A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszerét, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és…