Kereskedelmi ügyintéző

FEOR kód
362200

Foglalkozási terület
Gazdaság, kereskedelem és marketing

Átlagkereset
bruttó 280 000 Ft/hó

Miből fog állni a munkám, ha a „Kereskedelmi ügyintéző” foglalkozást választom?

A „Kereskedelmi ügyintéző” a cég bel- és külkereskedelmi ügyleteit szervezi, koordinálja, bonyolítja. A cég profiljától függően termékek vagy szolgáltatások beszerzésével és kereskedelmével kapcsolatos tevékenységet végez. Különféle árukat és szolgáltatásokat ad el. Üzleti elemzéseket készít a cég kereskedelmi tevékenységére vonatkozóan. Előkészíti egy-egy termék piacra kerülését. Tisztában van a piaci helyzet alakulásával, a versenytársak tevékenységével és a piaci trendekkel. Összegzi azokat az információkat, amelyek segítik a termék bevezetését. Feladata az áru bemutatása, az árképzés, a vásárlók kiszolgálásának megszervezése. Hozzá tartozik a hibás áruk cseréje, valamint a számlázási, nyilvántartási tevékenység folytatása. Szerződésekkel, megrendelésekkel, árajánlatokkal foglalkozik. A beszállítóktól árajánlatokat kér termékekre és szolgáltatásokra. A beérkezett ajánlatokat összegzi, értékeli. Kialakítja a vevő-, ügyfél- és szállítói adatbázisokat, azokat rendszeresen ellenőrzi, szükség esetén módosítja.

A termékek adatait a vállalatirányítási rendszerben (SAP) rögzíti. Hozzá érkeznek be a vevői megrendelések, amiket továbbít a gyáraknak, raktáraknak. Az ügyfelek igényei és az értékesítő munkatársakkal megbeszéltek alapján árajánlatot készít. További fontos feladata az ügyfelekkel és a partnerekkel történő napi szintű kapcsolattartás, melynek során tájékozódik a vevők igényeiről, tájékoztatást nyújt a cég szolgáltatásairól, profiljáról, termékeiről, akcióiról. Esetleges vevői elégedetlenség vagy egyéb kár esetén kezeli a megrendelői reklamációkat. Támogatja az értékesítő és marketinges kollégákat, együttműködik a logisztikai és pénzügyi osztályokkal. Kapcsolatot tart a termékmenedzserekkel és az üzletkötőkkel. A cég által szervezett rendezvényeken részt vesz, szakmai továbbképzésekre jár. Képviseli cégét egyéb hivatalos eseményeken. Felügyeli a szállítást. Nyomon követi a szállítmány útját. Megoldja az időközben esetlegesen felmerülő problémákat, tájékoztatja a megrendelőt. Megbizonyosodik arról, hogy az ügyfél a visszaigazolt időpontban kapja meg a megrendelt terméket. Ehhez kapcsolatot tart a gyárakkal, raktárakkal, szállítókkal. A szerződéseket, ajánlatokat lefűzi, ha szükséges, a szállítás szervezésében is részt vesz. Beszerzi és elkészíti a szükséges nyomtatványokat (fuvarlevél, számla, vámpapírok, egyéb engedélyek). Üzleti levelezést folytat. A cég üzleti kapcsolatairól, munkáiról adatbázist vezet, pl. a partnerekről címlistát állít össze. Statisztikát, kimutatásokat készít.

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Kereskedelmi ügyintéző”?

A „Kereskedelmi ügyintéző” a következő eszközöket használja:

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • dokumentumok: formanyomtatványok, szerződések;
 • kézikönyvek: jogszabályok, útmutatók, termékleírások;
 • irodatechnikai eszközök: naptár, jegyzetfüzet, toll, papír, fénymásoló, nyomtató, szkenner, számológép, iratmegsemmisítő gép;
 • telefon, mobiltelefon, fax;
 • a céget és a termékeket bemutató szórólapok.

A munkahely termékszerkezetébe tartozó anyagokkal dolgozik.

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Kereskedelmi ügyintéző” leszek?

A kereskedelmi ügyintéző munkája jellemzően adminisztratív jellegű, melyet zárt térben, irodában végez. Előfordul, hogy külső partnereknél, vevőknél tárgyal, így munkájának része lehet az utazás. A megbeszélések helyszíne általában irodai környezet, de lehet egy gyárüzem is. Ha rendezvényen vesz részt, akkor is zárt tér a munkavégzés helye, pl. egy kiállítás, termékbemutató, ügyféltalálkozó helyszíne.

A kereskedelmi ügyintéző munkaideje a szokásos munkarendben történik, heti 40 órában.

A munkaidő beosztás az őt alkalmazó cég munkarendjétől függ. Bizonyos esetekben előfordulhat hétvégi vagy esti munkavégzés is, jellemzően telefonos ügyelet formájában.

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Kereskedelmi ügyintéző” szeretnék lenni?

Ahhoz, hogy valaki kereskedelmi ügyintézőként dolgozzon, a „Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció” szakmacsoporton belül több szakképesítés is megfelelő lehet. Így a Kereskedő (OKJ 54 341 01), a Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11) vagy a Kereskedelmi képviselő (OKJ 54 341 02) szakképesítés megszerzése, ami történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 800-1000 óra között változhat a képzési idő.

Kétéves képzés esetén az első évfolyamot követően 160 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

Szükséges előképzettség

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi.

Továbblépési lehetőség: a Kereskedelem és marketing alapképzési szak (BA) elvégzése

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés

 • Váci SZC Madách Imre Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Gödöllő)
 • Ceglédi SZC Mihály Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Gyömrő)
 • Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Cegléd)
 • Budapesti Gazdasági SZC Békésy György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Budapesti Gazdasági SZC Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Budapesti Gazdasági SZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma
 • Tatabányai SZC Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Tatabánya)
 • Tatabányai SZC Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Esztergom)
 • Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Salgótarján)
 • Salgótarjáni SZC Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája (Balassagyarmat)
 • Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola (Vác)
 • META Don Bosco Szakgimnázium (Budapest)
 • Bocskai István Református Oktatási Központ Apáczai Csere János Középiskolája (Budapest)
 • OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. Budapesti Iroda

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Kereskedelmi ügyintéző” foglalkozást választom?

A kereskedelmi ügyintézőé többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. A kar, a kéz és az ujjak használata szükséges. A szóbeli információ átadásának fontos szerepe van, ami ép hallást feltételez. A jó látásélesség is fontos. A számítógép előtt végzett ülőmunka ergonómiai kockázati tényező, és fokozottan igénybe veszi a mozgásszerveket, szemet, idegrendszert, szív- és érrendszert. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés terhelést jelent. Jellemző lehet a stressz a pénzügyi és szakmai felelősség miatt.

A következő egészségügyi követelmények szükségesek a szakma gyakorlásához:

 • könnyű fizikai és szellemi munkavégzéssel járó igénybevételre alkalmas mozgásszervi (gerinc, kéz, ujjak), pszichés (fokozott figyelemre és együttműködésre van szükség) egészségi állapot;
 • jó látás;
 • jó hallás;
 • jó beszélőképesség, tiszta beszéd.

Az alábbi veszélyek, ártalmak érhetik a munkavégzés során:

 • ergonómiai kockázatot jelenthet a tartós ülés, billentyűzet- és egérhasználat hatásai;
 • fokozott figyelem, időkényszer, pénzügyi felelősség okozta stressz;

Kereskedelmi ügyintéző munkakörben hallássérült, látássérült és mozgáskorlátozott személyek is foglalkoztathatóak megfelelően akadálymentesített (infokommunikációs, fizikai) munkakörnyezet kialakítása mellett. A hallássérült, illetve látássérült személyek esetében szükség lehet részfeladatok módosítására.

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Kereskedelmi ügyintéző” foglalkozásnál?

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Kereskedelmi ügyintéző” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek)

 • Önállóság, hiszen sokszor gyorsan, egyedül kell döntéseket hoznia, megtalálni a legmegfelelőbb megoldást;
 • Számolási képesség az árajánlatok, kalkulációk készítéséhez és értelmezéséhez, valamint a kereskedelmi adatok számításához és elemzéséhez;
 • Kommunikációs képesség a megrendelőkkel, munkatársakkal és a partnerekkel történő kapcsolattartáshoz, a jó ügyfélkapcsolat kialakításához, fenntartásához;
 • Konfliktuskezelés az ügyfelekkel való zökkenőmentes kapcsolathoz;
 • Stressztűrés, hogy a rendelésekkel, kiszállítással kapcsolatos reklamációkat megfelelően kezelje;
 • Felelősségtudat pl. az árazásnál;
 • Együttműködés a termékmenedzserekkel, üzletkötőkkel.

Érdeklődési irányok: Irányító – Megvalósító – Elemző

Az ilyen érdeklődésű emberek szeretik megszervezni saját maguk és mások tevékenységét. Függetlenek és önállóak saját munkavégzésük folyamatában. Tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. A pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. Szeretnek információkat gyűjteni, elemezni.

Munkamód: Irányító – Végrehajtó – Tárgyias – Beltéri

Ez azt jelenti, hogy a „Kereskedelmi ügyintéző” munkája egyrészt kezdeményező, irányító, szervező jellegű, másrészt jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján történő munkavégzés. A tevékenységének további fontos része másokat mozgósítani, lelkesíteni, a feladatok megoldását megszervezni. Elsősorban azt kedveli, ha a feladatokat saját ritmusában, tempójában végezheti, és az általa végzett munka során kézzelfogható dolgokkal (különféle termékek, árucikkek) foglalkozhat.

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Kereskedelmi ügyintéző” leszek?

A kereskedelmi ügyintéző a vállalkozások kül- és belkereskedelmi részlegében helyezkedhet el. Munkája iránt jelentős munkaerőpiaci kereslet mutatkozik.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

Mennyi lesz a bérem, ha „Kereskedelmi ügyintézőként” fogok dolgozni?

A fizetés a „Kereskedelmi ügyintéző” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a kereskedelmi vállalkozás, üzlet méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

A „Kereskedelmi ügyintéző” fizetése az országos átlagbér körül alakul.

Az átlagkereset havi bruttó 280 000 Ft/hó.

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Kereskedelmi ügyintéző” foglalkozást választom?

 • Áruforgalmi ügyintéző, előadó
 • Customer service support
 • Eladási ügyintéző
 • Értékesítési előadó
 • Értékesítési munkatárs (kereskedelmi)
 • Értékesítési ügyintéző, előadó
 • Export ügyintéző
 • Exportelőadó
 • Exportértékesítő
 • Fuvarbonyolító
 • Fuvarszervező
 • Kereskedelmi asszisztens
 • Kereskedelmi bonyolító
 • Kereskedelmi előadó
 • Kereskedelmi ügyintéző
 • Kereskedelmi-gazdasági ügyintéző
 • Közönségszervező
 • Külkereskedelmi asszisztens
 • Külkereskedelmi ügyintéző
 • Szállítási koordinátor

Rokon foglalkozások

 • Kereskedő
 • Kereskedelmi képviselő
 • Piaci, utcai árus
 • Eladó