Készlet- és anyagnyilvántartó

KÉSZLET- ÉS ANYAGNYILVÁNTARTÓ

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 413100

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Készlet- és anyagnyilvántartó” foglalkozást választom?

 

A „Készlet- és anyagnyilvántartó” a vállalat működéséhez kapcsolódó anyag- és eszköz-nyilvántartási feladatok összességét látja el. Nyilvántartást vezet az előállított árukról és az átvett, lemért, kiadott, leszállított vagy készletre vett alapanyagokról, segéd-, üzem- és fűtőanyagok, tartalék alkatrészek, gyártóeszközök mennyiségi és értékváltozásairól. A könyvviteli szabályok szerint feljegyzi és nyilvántartja az anyagok, áruk, alapanyagok és eszközök részletes mennyiségi és értékbeli változásait. .Az anyagnyilvántartásokat, analitikákat csoportosítja, összesíti. Analitikus anyaggyűjtőket állít ki és ad fel. Kapcsolatot tart például a könyveléssel, szállítmányozással. A számviteli rendszer és a vezetés számára adatokat szolgáltat. A megfelelő kimutatásokat továbbítja a vezetők és a vállalat más szervezeti egységei felé. Figyeli a raktárkészletet. Részt vesz a leltározásban. Egyezteti a számlákat és forgalmi kimutatásokat. Részt vesz bizonylatok, jelentések, statisztikák kiállításában. Összefoglaló jelentéseket készít. Elvégzi a kapcsolódó statisztikák összeállítását. Szakterületének jogi szabályozását figyelemmel kíséri, tájékozódik a jogszabályok változásairól. Anyagnyilvántartó számítástechnikai eszközöket használ. A számítógépes szoftvercsomag (pl. SAP) új verzióit megtanulja, tudását szinten tartja.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Készlet- és anyagnyilvántartó”?

 

A „Készlet- és anyagnyilvántartó” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 

 • számítógép megfelelő programokkal, internetkapcsolattal;
 • irodai és szakmai szoftverek, anyag-, eszköznyilvántartó szoftvercsomag (SAP), számlázó és raktárkezelő program;
 • formanyomtatványok, eljárásrendek, bizonylatok;
 • irodatechnikai eszközök: fénymásoló, nyomtató, szkenner, iratmegsemmisítő gép, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Készlet- és anyagnyilvántartó” leszek?

 

A „Készlet- és anyagnyilvántartó” munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi. Dolgozhat önálló munkaszobában vagy úgynevezett nyitott irodában (ahol más munkatársakkal egy légtérben van). Leltározáskor a raktárban, az üzemben vagy a vállalat más területein is megfordulhat.

A „Készlet- és anyagnyilvántartó” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Csúcsidőszakokban (pl. leltározáskor) túlmunka előfordulhat.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Készlet- és anyagnyilvántartó” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Készlet- és anyagnyilvántartóként” dolgozzon, több szakképesítés is megfelelő lehet. A Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül a „Raktáros” (OKJ 31 341 04) részszakképesítés vagy a „Közgazdaság” szakmacsoporton belül az „Államháztartási ügyintéző” (OKJ 54 344 04), a „Vállalkozási és bérügyintéző” (OKJ 54 344 02), a „Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző” (OKJ 54 344 03), az „Üzleti szolgáltatási munkatárs” (OKJ 54 340 01) szakképesítés megszerzése is előnyös lehet. Az oktatás történhet iskolarendszerű nappali vagy esti-levelező, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében. Aszerint, hogy melyik képzési formát választjuk, eltérő a képzés időtartama. Az iskolarendszerű nappali képzés jellemzően szakgimnáziumokban folyik, ahol érettségit követően, ágazati érettségivel 1, annak hiányában 2 év alatt szerezhető meg a szakképesítés. Az esti-levelező vagy a felnőttképzésben, a képzőhelytől függően, 960-1440 óra között változhat a képzési idő.

Kétéves képzés esetén az első évfolyamot követően 160 óra összefüggő szakmai gyakorlat van.

 

Részszakképesítések:

 

Adóügyintéző (OKJ 51 344 09)

Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens (OKJ 51 344 06)

Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző (OKJ 51 344 10)

Bérügyintéző (OKJ 51 344 01)

Társadalombiztosítási ügyintéző (OKJ 51 344 02)

 

Ráépülő szakképesítések:

 

Államháztartási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 02)

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 03)

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 07)

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A fenti szakképesítések megszerzésének előfeltétele: érettségi

 

Továbblépési lehetőség: a ráépülő szakképzésekben, szakirányú továbbképzéseken való részvétel vagy a „Pénzügy-Számvitel” felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés vagy „Pénzügy-Számvitel” alapképzési szak (BA) elvégzése

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió iskolái közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Budai Középiskolája (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Balázs Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma (Budapest)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Teleki Blanka Közgazdasági Szakgimnáziuma (Budapest)

Váci Szakképzési Cetrum Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vác)

Ceglédi Szakképzési Cetrum Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma (Cegléd)

Ceglédi Szakképzési Cetrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Nagykáta)

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Bátonyterenye)

Corvinus Oktatási Központ (Budapest)

Géniusz Plusz Oktatási Kft. (Budapest, Esztergom)

Perfekt Budapesti Központ (Budapest)

EFEB Érettségizettek Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Budapest)

Mátrix Oktatási Központ (Budapest)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Készlet- és anyagnyilvántartó” foglalkozást választom?

 

A „Készlet- és anyagnyilvántartó” munkája többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. Leltározás során tartós állás, emelés, cipelés is előfordulhat, de a szakma gyakorlása során általában nincs jelentős fizikai megterhelés.

Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • ép látás: az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő, számokkal történő munkavégzéshez szükséges;
 • ép beszédkészség és hallás az információnyújtáshoz;
 • tartós üléssel terhelhető gerinc – annak érdekében, hogy a hosszan tartó ülőmunka ne okozzon gondot;
 • ép és terhelhető karok, kezek és ujjak, pl. a számítógép használatához, a papírok rendezéséhez.

 

A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és az ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés megterhelést jelent. Jellemző lehet a pszichés túlterhelés a pénzügyi és szakmai felelősség miatt.

 

Környezeti ártalmak:

 

A „Készlet- és anyagnyilvántartó” szervezetét nem érik különösebb ártalmak, veszélyek, de meg kell említeni a számítógéppel végzett ülőmunkával járó kellemetlenségeket:

 • a folyamatos számítógép-használat fokozottan megterheli a szemet;
 • a számítógép-billentyűzet és az egér használata a kezek, ujjak inaira, izmaira lehet károsító hatással;
 • az ülőmunka gerincterheléssel járhat;
 • a túlmunka és a nagy felelősséggel járó stressz pszichés kimerülést, fáradtságérzetet okozhat.

 

A sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a munkahely fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök beszerzésével, munkaköri változtatásokkal (egyes feladatok átadása más munkatársaknak) enyhe mértékben látás-, hallás- és mozgássérültek is gyakorolhatják.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Készlet- és anyagnyilvántartó” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Készlet- és anyagnyilvántartó” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 • Számolási képesség, aminek segítségével az anyag-, eszköz-nyilvántartási számadatokkal végzett feladatokat hatékonyan tudja végrehajtani;
 • Figyelem, hogy munkavégzése során ne ejtsen hibákat;
 • Tanulás a szabályozásokhoz kapcsolódó folyamatosan frissülő ismeretek elsajátításához;
 • Kitartás, hogy a monoton munkavégzést, a hosszabb időtartamú feladatokat is jól viselje;
 • Digitális kompetencia az anyag- és eszköznyilvántartó szoftverek (pl. SAP) alkalmazásához.

 

Érdeklődési irányok: Megvalósító – Tárgyias

 

Az ilyen érdeklődésű emberek pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük. Szívesen dolgoznak megadott utasítások szerint, elfogadják mások irányítását és felügyeletét.

 

Munkamód: Végrehajtó – Aprólékos – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Készlet- és anyagnyilvántartó” elsősorban azt kedveli, ha a munkáját mások irányítása alatt végezheti. Jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján dolgozik. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani. A személy előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben (iroda) dolgozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Készlet- és anyagnyilvántartó” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Készlet- és anyagnyilvántartó” a cégeknél, vállalkozásoknál többnyire alkalmazottként dolgozik. Munkája iránt jelentős munkaerőpiaci kereslet mutatkozik.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma meghaladja a képzést elvégzők számát, ezért könnyen talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Készlet- és anyagnyilvántartóként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Készlet- és anyagnyilvántartó” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás, könyvelő iroda méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől, forgalmától függően változhat.

A „Készlet- és anyagnyilvántartó” fizetése az országos átlagbér körül alakul.

Az átlagkereset havi bruttó 300.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Készlet- és anyagnyilvántartó” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Állóeszköz nyilvántartó

Anyagátvevő, nyilvántartó

Anyagbeérkeztető

Anyagbevételező

Anyagelszámoltató adminisztrátor

Anyag-eszköznyilvántartó (SAP)

Anyaggazdálkodási nyilvántartó

Anyagnyilvántartó

Anyagszámadó

Anyagtételező

Áruátvevő

Árufogadó

Cikkszámgazda (alkatrésznyilvántartó)

Eszköznyilvántartó

Fogyóeszköz nyilvántartó

Jelmeztáros

Készletnyilvántartó

Közműnyilvántartó

Méregraktár-kezelő (ipari)

Raktári adminisztrátor

Sportszertáros

Szertáros

Tárgyieszköz-nyilvántartó

Vagyonnyilvántartó

Vasúti leltározó, nyilvántartó

 

Rokon foglalkozások:

 

Pénzügyi ügyintéző

Bérelszámoló

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

Iratkezelő, irattáros

Általános irodai adminisztrátor

Pénzintézeti ügyintéző

Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző

Könyvelő

Költségvetési gazdálkodási ügyintéző