Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)

KÉZI MOSÓ, VASALÓ (MOSODAI DOLGOZÓ)

Foglalkozási terület: Egyéb szolgáltatások

6-jegyű FEOR kód: 911300

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” foglalkozást választom?

 

A „Kézi mosó, vasaló” kézzel tisztítja és mossa, illetve vasalja a ruházati és lakástextíliákat. A mosodai dolgozó feladatai közé tartozik a ruhák válogatása, a foltok kézi vegyszeres kezelése. A megfelelő hőfokon történő mosást követő munkaműveletek a vasalás, a megrendelőre történő szortírozás és a csomagolás. A megrendelőtől átveszi a mosnivalót. Átnézi a szennyeződéseket, azok tisztíthatóságát, és ettől függően vállalja a mosást. A ruhaneműn található esetleges sérüléseket észrevételezi, hogy kivédje az utólagos reklamációt. Meghatározza a szolgáltatás díját. A terméken elhelyezi az azonosító cédulát, amelyen a megrendelő neve mellett szerepelhet, hogy mit tehet és mit nem, a nála lévő textiláruval. Ez jelzi, hogyan tisztítható, vasalható például a kabát, a selyemblúz, valamint mi az, ami biztosan árt neki. Aszerint, hogy milyen tisztításra szorul, illetve szín szerint szétválogatja a ruházati termékeket, lakástextíliákat, lepedőket és huzatokat stb. Vegyszerrel előkezeli a ruhákon található foltokat, amennyiben az szükséges. Elvégzi a ruhák és textíliák anyagának megfelelő kézi mosását. A ruhákat és textíliákat kiteregeti, szárítja. A megszáradt ruhákat, textilárukat – a megrendelői igény szerint – szakszerűen, él-mentesen kivasalja. Kisebb javításokat végez, pl. pótolja a hiányzó gombokat. Rendezi a tiszta árukat. A ruhákat és textíliákat a megrendelők szerint szétválogatja. A ruhákat szállításra alkalmas módon csomagolja. A ruhaneműket például nejlonzsákba csomagolja, majd polcokra helyezi, illetve felakasztja azokat, a szállításhoz és átvételhez. A tiszta ruhákat átadja a megrendelőnek

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)”?

 

A „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” munkája során a mosáshoz, vasaláshoz szükséges eszközöket használ:

  • mosókád a kézi mosáshoz;
  • mosógép, melegítő berendezések, gőzfejlesztő berendezések;
  • szárítógép – a folyamat gyorsítása érdekében használ centrifugát, vákuumvíztelenítőt;
  • vasaló: a termék jellege szerint lehet gőzölős kézi vasaló, vasalóasztal, a kívánt felületi simaság és gyűrődésmentesség érdekében;
  • hajtogató gép a csomagolás előkészítéséhez.

 

A mosáshoz mosóport vagy mosógélt és öblítőt, folttisztítót, az elkészült termék csomagolásához selyempapírt, műanyag fóliát, műanyag zacskót használ.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” leszek?

 

A „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” feladatait zárt térben (pl. tisztító szalonban, mosodában) végzi. Magánszemély részére vállalt vasalási szolgáltatást a megrendelő lakásán is nyújthatja.

A „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” munkaideje jellemzően a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órát dolgozik. Amennyiben az üzlet bevásárlóközpontban helyezkedik el, úgy a munkarend alkalmazkodik a bevásárlóközpont nyitvatartásához, és többműszakos beosztás, valamint hétvégi munkavégzés is elképzelhető. Jellemző lehet a részmunkaidős foglalkoztatás, pl. a hét bizonyos napján, a megbízóval egyeztetett időpontban jár vasalni.

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Kézi mosóként, vasalóként (mosodai dolgozóként)” dolgozzon, nincs szükség szakképesítésre. Az adott munkahelyen történő betanítás során, néhány nap alatt megismeri a helyszínt, az elvárásokat, munkamenetet, a mosószereket, mosógépeket, vasalókat és azok használatának módját. Azonban az elhelyezkedés szempontjából előnyös lehet a „Textiltisztító és textilszínező” (OKJ 32 542 02) szakképesítés megszerzése. Iskolarendszerű nappali képzés a szakiskolákban folyik, ahol 1 év előkészítő évfolyamot követően a részszakképesítés 2 év, a szakképesítés 4 év alatt szerezhető meg. Az oktatás iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés) keretében is történhet. A képzési idő a képzés típusától és a képző intézménytől függően 480-720 óra között változhat.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény): alapfokú iskolai végzettséggel vagy iskolai előképzettség hiányában is végezhető munka.

A képző intézmény (szakiskola) a tanulmányok megkezdésének alapfeltételeként előírhatja, hogy a jelentkező rendelkezzen a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleményével, mely azt bizonyítja, hogy a tanuló tanulásban akadályozott (BNO F70).

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzéseken való részvétel.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A szakképzés választásakor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

 

A régió képzőhelyei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (Budapest)

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. Budapesti Iroda

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” foglalkozást választom?

 

A „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” állással, járkálással, gyakran tartós kényszertesthelyzettel (görnyedés, térdelés, guggolás), esetenként emeléssel, cipeléssel járó, könnyű vagy akár közepesen nehéz fizikai munkát végez. Sokat kell állnia a vasalásnál, cipekedni, hajladozni, a tevékenység sok mozgással jár – ez hát-, derék- és gerincbántalmakhoz vezethet. A sok állás a lábakat veszi fokozottan igénybe, ami visszérpanaszokat okozhat. A munkával járó pszichés nehézség adódhat minőségi kifogásokból, amit megfelelő nyugalommal, udvariassággal kell kezelnie.

 

Az egészségügyi elvárások a következők:

 

jó közeli látásélesség, hogy például az apró foltokat, gyűrődéseket is észrevegye; távollátása munkaterületen belüli közlekedésre megfeleljen;

mozgásszervei terhelhetőek legyenek kézi anyagmozgatással és tartós kényszertesthelyzettel járó munkavégzéssel;

a fizikai munkavégzés energiaiigényét biztosító terhelhetőség (szív-érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, anyagcsere-, immunrendszeri, hormonális és pszichés megbetegedések kizáró/korlátozó tényezők lehetnek);

ép végtagok, amik az áruk mozgatása, a vasalás stb. során szükségesek;

korlátozó tényezők lehetnek az alkalmasság elbírálásánál: fokozottan balesetveszélyes munkát nem végezhet; nedves, nyirkos, párás munkahelyen munkát nem végezhet; mások fertőződésének veszélyével járó munkahelyen munkát nem végezhet; allergizáló anyagokkal munkát nem végezhet; többműszakos munkarendben munkát nem végezhet.

A „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” munkája során a következő egészségre ártalmas tényezőkkel és veszélyforrásokkal kell számolnia:

a munkájából adódó fő veszélyforrás az állandóan meleg, magas páratartalmú klíma, a gőzös, nedves levegő;

a mosószerek, vegyszerek allergiás reakciót válthatnak ki;

égési sérülést, balesetveszélyt rejt a forró gőz és a vasaló használata.

 

Hallás- és értelmi sérültek, a sérülés típusától és mértékétől függően láthatják el ezt a munkakört.

A munkakör átszervezésével hallássérültek számára is lehetővé válhat a szakma gyakorlása.

Egyes látássérült személyek, a fentiekben megfogalmazott látási funkcióképességgel alkalmasak a foglalkozás legtöbb munkakörére.

Megfelelő munkaköri betanítással egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére enyhe fokban tanulásban akadályozottak is képessé tehetők.

Hallássérültek munkavégzése esetén kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása. A munkafeladatok kiadásánál fontos pl. a jó szájról olvasási képesség, melyet az írásban történő feladatkiadás is megkönnyíthet.

Értelmi sérültek foglalkoztatása esetén, egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére történő, munkaköri betanítás során, fontos a munkafeladatok egyértelművé tétele, a sokoldalú szemléltetés, a munkaműveletek többszöri, ismételt bemutatása, begyakorlása, az új ismeretek fokozatos, kisebb lépésekben való közlése, valamint a könnyen érthető kommunikáció alkalmazása. Nagy figyelmet kell fordítani a társas környezetbe való beilleszkedés elősegítésére.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” szakma azoknak felel meg leginkább, akik rendelkeznek a következő kompetenciákkal, akikre jellemzőek az alábbi érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

Fizikai erőnlét, amelyet a sok mozgás, cipekedés követel meg;

Kézügyesség a precíz mozdulatokat igénylő feladatok ellátásához, a különleges ruhadarabok vasalásához szükséges kéz- és csuklómozdulatok elvégzéséhez;

Kitartás, hogy munkáját nagy odafigyeléssel végezze akkor is, ha az alkalmanként monoton tevékenységekből áll;

Együttműködés a jó munkakapcsolat fenntartásához.

 

Érdeklődési irányok: Tárgyias – Megvalósító

 

Erre az érdeklődési irányra az jellemző, hogy szereti, ha munkájának kézzelfogható eredménye van, szívesen dolgozik eszközökkel, anyagokkal, követi az előírásokat. Fontosnak tartja, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján végezhesse munkáját, mert biztonságot jelent számára, ha tisztában van teendőivel és pontosan tudja, meddig terjed a felelőssége, hatásköre.

 

Munkamód: Tárgyias – Végrehajtó – Gyakorlatias – Monoton

 

Ez azt jelenti, hogy a „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” a munkavégzés során többféle eszközt (pl. vasalót) használ. A munkavégzés, a munkafázisok, munkafeladatok kevéssé vagy nem mutatnak változatosságot, ugyanazon cselekvések ismétlődnek, előre kiszámíthatók. A feladatait pontosan, sorrendben, megadott szabályok betartásával végzi. Kézzelfogható dolgokkal foglalkozik.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” jellemzően alkalmazottként helyezkedhet el. Dolgozhat nagyobb intézmény saját mosodájában, például kórházban, szociális intézményekben, szállodában vagy tisztítószalonokban vagy bérmosodákban, ahova közvetlenül a lakosság hozza be a mosnivalót. Önálló vállalkozóként is nyújthat mosás-vasalás – szolgáltatást. A megváltozott munkaképességűeket alkalmazó akkreditált foglalkoztatóknál is el lehet helyezkedni ebben a munkakörben.

Várhatóan a betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint az álláskeresők száma.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Kézi mosóként, vasalóként (mosodai dolgozóként)” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a munkáltató jellegétől, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat.

Az országos átlagkereseti adatok alapján a „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” nem túl magas fizetésre számíthat. Az állásajánlatok többnyire a minimálbért jelölik meg kezdő fizetésként.

Az átlagkereset havi bruttó 180.000 Ft.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Kézi mosó, vasaló (mosodai dolgozó)” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Bérvasaló

Mosodai dolgozó, kézi

Mosodás

Vegytisztító, kézi

 

Rokon foglalkozások:

 

Mosodai gép kezelője