Kontroller

KONTROLLER

Foglalkozási terület: Gazdaság, kereskedelem és marketing

6-jegyű FEOR kód: 251400

 

Miből fog állni a munkám, ha a „Kontroller” foglalkozást választom?

 

A „Kontroller” egy adott vállalat, gazdasági egység tervezési struktúrájáért és beszámoló-rendszeréért felel. Stratégiai és operatív céloknak megfelelő irányítási, szabályozási és felügyeleti tevékenységet végez. A vezetőség mellett belső tanácsadói szerepet tölt be. A vállalati vezetést támogatja a döntéshozatalban és az értékteremtésben. Feladata a vezetők kontrolling rendszerből történő adatigényének kiszolgálása, a stratégiai tervezés és az éves üzleti terv előkészítése, a vállalati gazdasági jelentések, évközi előrejelzések elkészítése. A kontroller munkájának egyik része a stratégiai szintű tervezéssel kapcsolatos, mint például az éves tervek, hosszú távú beruházások tervezése, megtérülésének kiszámolása. Feladatainak másik része a megtörtént gazdasági események – beruházások, értékesítések stb. – ellenőrzése számviteli szempontból. Részt vesz a cég hosszú távú stratégiájának és a számviteli rendszerének kialakításában. Koordinálja az éves bevételi- és költségtervezési folyamatokat. Figyelemmel kíséri a vállalat költségeinek, illetve termelési hatékonysági mutatóinak alakulását. A cég terv-tény adatairól, költségeiről és bevételeiről folyamatos elemzéseket készít. Kijelöli a szervezeti folyamatokban – pl. beruházás – a mérési pontokat, a módszereket. Meghatározza az alkalmazásra kerülő modelleket és a szükséges adatokat. Előkészíti az ellenőrzést szolgáló jelentéseket, azok rendszerét és formátumát. Beruházás-előkészítő, beszerzés-, ár-, volumen-összetétel, vagyon-, pénzáram-, költség-, eredmény-, fedezet-, illetve eltérés-, valamint kockázatelemzéseket és értékeléseket végez. Pénzügyi számításokat készít a különböző tervek megtérüléséről. Munkájának eredményeképpen kiderül, hogy egy-egy terület mennyire volt hatékony, illetve gazdaságos. Az elemzések, értékelések alapján kapott következtetéseket beépíti a beszámolókba, vezetői jelentésekbe. Közreműködik a havi és éves zárások feladatainak végrehajtásában. Hatósági adatszolgáltatásokat (pl. KSH, MNB részére) végez. Folyamatosan ellenőrzi a mérési módszerek megfelelőségét, pontosságát, ha szükséges változtatásokat kezdeményez. Nyomon követi a határidőket, azok betartását. A kontrolling csapat tagjaként szorosan együttműködik a társosztályokkal az információáramlás és a vállalati folyamatok egyszerűsítése és gyorsítása érdekében.

 

Milyen eszközökkel, anyagokkal dolgozik a „Kontroller”?

 

A „Kontroller” irodai munkát végez, így az alkalmazott eszközei is elsősorban ahhoz kapcsolódnak:

 • számítógép megfelelő irodai és kontrolling-rendszert támogató szoftvercsomagokkal és internetkapcsolattal;
 • projektor a prezentációkhoz;
 • irodatechnikai eszközök: számológép, fénymásoló, nyomtató, szkenner, íróeszközök, papír;
 • telefon, mobiltelefon, fax.

 

Milyen munkakörnyezetben fogok dolgozni, ha „Kontroller” leszek?

 

A „Kontroller” munkáját épületen belül, irodai körülmények között végzi.

A „Kontroller” munkaideje a szokásos munkarend szerint alakul, heti 40 órában dolgozik. Csúcsidőszakokban (pl. a tervezési időszakokban, illetve az év végi pénzügyi zárásokkor) túlmunka előfordulhat.

 

 

 

 

Milyen képzést célszerű választanom, ha „Kontroller” szeretnék lenni?

 

Ahhoz, hogy valaki „Kontrollerként” dolgozzon, felsőfokú tanulmányok szükségesek. A „Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés” osztatlan képzés, az „Alkalmazott közgazdaságtan” (Applied Economics), a „Pénzügy és számvitel” (Finance and Accounting) vagy a „Gazdálkodási és menedzsment” (Business Administration and Management) alapszak (BA) elvégzése is megfelelő kiinduló alap lehet.

 

Az osztatlan képzés esetén a képzési idő 10 félév.

Az alapképzési szakokon a képzési idő 7 félév. A képzés során egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell elvégezni.

 

Szükséges előképzettség (bemeneti követelmény):

 

A felsőfokon történő továbbtanuláshoz érettségi szükséges.

 

Továbblépési lehetőség: szakirányú továbbképzéseken való részvétel, a „Közgazdasági elemző” (Economic Analysis) vagy a „Pénzügy” (Finance) vagy a „Számvitel” (Accountancy) mesterképzési szak (MA) elvégzése, doktori fokozat megszerzése.

 

Melyik iskolában szerezhetem meg a szakképesítést?

 

A fenti szakképzések közül való választáskor a lakóhelyhez közeli vagy a sajátos nevelési igényű fiatalokat fogadó intézményeknél érdemes tájékozódni (honlap, „Nyílt Nap” stb.) a konkrét lehetőségekről.

A régió felsőoktatási intézményei közül az alábbiakban folyik képzés:

 

Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (Budapest)

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar (Budapest)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Budapest)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (Budapest)

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (Budapest)

Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar (Budapest)

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (Budapest)

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő)

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest)

Tomori Pál Főiskola (Budapest)

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (Budapest)

Milton Friedman Egyetem (a Zsigmond Király Egyetem jogutódja) (Budapest)

Edutus Egyetem (Tatabánya)

 

Milyen egészségi követelményeknek kell megfelelni, ha a „Kontroller” foglalkozást választom?

 

A „Kontroller” munkája többnyire ülő testhelyzetben történő, könnyű fizikai megterheléssel járó szellemi munka. Az egészségügyi követelmények a tartós ülő helyzetben történő adminisztratív munkavégzéshez kapcsolódnak:

 • ép látás – az aprólékos, fokozott figyelmet igénylő, számokkal történő munkavégzéshez szükséges;
 • jó beszélőképesség és hallás az információnyújtáshoz;
 • tartós ülőmunkával terhelhető gerinc;
 • ép és terhelhető karok, kezek, és ujjak, pl. a számítógép használatához;
 • fokozott figyelemre, együttműködésre való munkaképesség;
 • érzelmi terhelhetőség.

 

A huzamos ülés és a monitor előtti munkavégzés következtében előfordulhatnak mozgásszervi panaszok (nyak-, hát-, derékfájás, ízületi problémák), valamint a szem, kéz és ujjak fáradásához vezethet. Munkája állandó figyelemösszpontosítást követel, gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie, anyagi felelősség terhe mellett, ami nagy pszichés megterhelést jelent. Jellemző lehet a fokozott stressz a pénzügyi és szakmai felelősség miatt.

 

A „Kontroller” munkájára nem jellemzőek környezeti ártalmak, veszélyek.

 

Mozgás-, látás- és hallássérültek pályára kerülését, a sérülés típusától és mértékétől függően, a funkciócsökkenés kompenzálásával, a sérüléstípusoknak megfelelő módosításokkal, a munkakörnyezet infokommunikációs akadálymentesítésével, speciális eszközök, berendezések beszerzésével segíthetjük elő.

 

Milyen személyes jellemzők előnyösek a „Kontroller” foglalkozásnál?

 

Amikor döntést hozunk, fontos átgondolnunk, hogy rendelkezünk-e az adott foglalkozásra jellemző egyéni sajátosságokkal (érdeklődés, képességek, készségek, munkamód). A tulajdonságok megléte valószínűvé teszi, hogy örömmel végezzük a munkánkat, és sikeresek, elégedettek leszünk az adott foglalkozásban. Természetesen minden foglalkozásnál más és más személyes jellemzők előnyösek, és mi magunk is különbözünk egymástól abban, hogy milyen mértékben rendelkezünk ezekkel.

A „Kontroller” szakma azoknak felel meg leginkább, akikre jellemzőek az alábbi kompetenciák, érdeklődés és munkamód típusok:

 

Kompetenciák (legfontosabb készségek, képességek):

 

 • Számolási képesség, mivel munkája nagy részében különböző modelleket alkalmazva, számításokat, értékeléseket készít, melyek a pénzügyi tervezéshez szükségesek;
 • Figyelem az elemzések készítésekor;
 • Felelősségtudat, mivel az általa megadott adatokat egyrészt stratégiai döntések előkészítésére használják majd fel a vállalatvezetők, másrészt a vállalat teljesítményének mérésére;
 • Kommunikációs készség a vállalat vezetői, a társosztályok számára történő prezentációhoz;
 • Önállóság. Képes egyedül tervezni, dönteni, végrehajtani és ellenőrizni munkáját;
 • Tanulás, a szabályozásokhoz kapcsolódó folyamatosan frissülő ismeretek elsajátításához;
 • Kitartás az ismétlődő feladatok elvégzéséhez;
 • Digitális kompetencia a szoftverek alkalmazásához.

 

Érdeklődési irányok: Elemző – Megvalósító

 

Az ilyen érdeklődésű emberek szeretnek információkat gyűjteni, kutatni. Pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és kedvelik a jól szervezett munkát és a logikus megoldásokat. Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, megoldások kidolgozására. A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat. Tisztában vannak teendőikkel, és megnyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelősségük.

 

 

 

Munkamód: Irányító – Aprólékos – Beltéri

 

Ez azt jelenti, hogy a „Kontroller” a feladatok nagyobb összefüggéseinek átlátására és kézben tartására törekszik. Jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján dolgozik. Szívesen fordítja figyelmét az apró részletekre. A feladatokat pontosan, sorrendben szereti végrehajtani. A személy előnyben részesíti, ha belső helyszíneken, zárt térben (iroda) dolgozhat.

 

Milyen eséllyel találok munkát, ha „Kontroller” leszek?

 

Elhelyezkedési kilátások (várható munkaerőpiaci kereslet):

 

A „Kontroller” cégek, multinacionális vállalatok, vállalkozások gazdasági részlegein helyezkedhet el. Dolgozhat egy erre szakosodott tanácsadói cégnél is.

A munkaerőpiac szinte minden területén folyamatos a kereslet a szakképzett kontrollerek iránt. Különösen a multinacionális cégek esetében a pályakezdő, vagy néhány éves gyakorlattal rendelkező jelöltek is sikeresen pályázhatnak a meghirdetett pozíciókra.

Várhatóan a képzéssel betölthető állások száma hasonlóan alakul, mint a képzést elvégzők száma, ezért remélhetőleg talál munkát, aki ezt a foglalkozást választja.

 

Mennyi lesz a bérem, ha „Kontrollerként” fogok dolgozni?

 

A fizetés a „Kontroller” szakmai tapasztalatától, életkorától, illetve a vállalkozás méretétől, földrajzi elhelyezkedéstől, a bevétel mértékétől, a megbízás jellegétől függően változhat.

A „Kontroller” fizetése az országos átlagbért többnyire jelentősen meghaladhatja.

Az átlagkereset havi bruttó 600.000 Ft körül alakul.

 

Milyen munkakörökben dolgozhatok, ha a „Kontroller” foglalkozást választom?

 

Betölthető munkakörök:

 

Belső ellenőr

Creditcontroller

Elemzési controller

Költségelszámolási kontroller

Könyvelési ellenőr

Okleveles pénzügyi revizor

Pénzügyi ellenőr

Pénzügyi folyamatkontroller

Revizor

Vállalati ellenőr

 

Rokon foglalkozások:

 

Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő

Adótanácsadó, adószakértő

Elemző közgazdász

Pénzügyi elemző, befektetési tanácsadó

Számviteli ügyintéző